Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   DECRET nr. 164 din 29 decembrie 1975  pentru ratificarea modificarilor si completarilor la textul Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

DECRET nr. 164 din 29 decembrie 1975 pentru ratificarea modificarilor si completarilor la textul "Conditiile generale de livrare a marfurilor intre organizatiile tarilor membre ale Consiliului de Ajutor Economic Reciproc, 1968", precum si a precizarilor la aceste conditii referitoare la livrarea marfurilor intre organizatiile din Republica Cuba si organizatiile din celelalte tari membre ale Consiliului de Ajutor Economic Reciproc

EMITENT: CONSILIUL DE STAT
PUBLICAT: BULETINUL OFICIAL nr. 138 din 29 decembrie 1975
Consiliul de Stat al Republicii Socialiste România decreteazã:

ART. 1
Se ratifica modificãrile şi completãrile la textul "Condiţiile generale de livrare a mãrfurilor între organizaţiile ţãrilor membre ale Consiliului de Ajutor Economic Reciproc, 1968", precum şi a precizãrilor la aceste condiţii referitoare la livrarea mãrfurilor între organizaţiile din Republica Cuba şi organizaţiile din celelalte tari membre ale Consiliului de Ajutor Economic Reciproc, 1968" (C.G.L. C.A.E.R., - 1968) - prevãzute în anexa nr. 1 la prezentul decret -, adoptate prin Hotãrârea celei de-a 69-a şedinţe a Comitetului Executiv al C.A.E.R. (octombrie 1974), precum şi precizãrile la "Condiţiile generale de livrare a mãrfurilor între organizaţiile membre ale Consiliului de Ajutor Economic Reciproc, 1968/75" (C.G.L., C.A.E.R. 1968/75) referitoare la livrarea mãrfurilor între organizaţiile din celelalte tari membre ale Consiliului de Ajutor Economic Reciproc - prevãzute în anexa nr. 2 la prezentul decret -, adoptate prin Hotãrârea celei de-a 45-a şedinţe a Comisiei Permanente C.A.E.R. pentru comerţ exterior (noiembrie 1975).
ART. 2
Prezentul decret intra în vigoare la 1 ianuarie 1976.

NICOLAE CEAUŞESCU
Preşedintele
Republicii Socialiste România


ANEXA 1

Modificãrile şi completãrile textului "C.G.L., C.A.E.R. 1968"*)

------------
*) Traducere

1. Denumirea capitolului I va avea urmãtoarea redactare:
"Încheierea, modificarea şi încetarea contractului".

2. Capitolul I se completeazã cu paragraful 2 - A, în urmãtoarea redactare:
"◄ 2 - A
1. Contractul poate fi modificat sau poate inceta prin acordul pãrţilor.
2. Denunţarea unilaterala a contractului şi modificarea unilaterala a clauzelor contractului nu se admit, cu excepţia cazurilor prevãzute în mod expres în prezentele Condiţii generale de livrare, în acordul bilateral sau în contract".

3. Capitolul III "Termene de livrare" se completeazã cu paragraful 11 - A, în urmãtoarea redactare:
"◄ 11 - A
1. Pãrţile pot încheia contracte cu termen fix, adicã acele contracte în care este indicat în mod expres sau din conţinutul cãrora reiese clar ca, în cazul nerespectãrii termenului de livrare, contractul se desfiinţeazã în mod automat sau cumpãrãtorul este în drept sa denunţe imediat contractul.
2. La contractele indicate la punctul 1 al prezentului paragraf, vânzãtorul este în drept sa efectueze livrarea dupã expirarea termenului prevãzut în contract numai cu acordul cumpãrãtorului".

4. Punctul 5 din ◄ 31 va avea urmãtoarea redactare:
"5. În cazurile prevãzute la punctul 2 din prezentul paragraf, precum şi în cazurile când vânzãtorul şi-a asumat obligaţia de a inlatura defectul sau de a înlocui marfa defecta în baza punctului 3 din prezentul paragraf, dacã marfa nu poate fi folositã conform destinaţiei pana la înlãturarea defectului, cumpãrãtorul este în drept sa ceara de la vânzãtor plata penalitãţii în modul şi cuantumul prevãzute la punctul 4 ◄ 75".

5. Se exclude din text punctul 4 al paragrafului 44.

6. Paragraful 58 se completeazã cu urmãtoarea fraza:
"Nu sunt supuse repararii prejudiciile care depãşesc valoarea penalitatilor pentru temeiul prevãzut în prezentul paragraf".

7. Paragraful 67 se completeazã cu punctul 6, în urmãtoarea redactare:
"6. Nu sunt supuse repararii prejudiciile care depãşesc valoarea penalitãţii pentru temeiurile prevãzute în prezentul paragraf":

8. Denumirea capitolului XII va avea urmãtoarea redactare:
"Unele dispoziţii generale privind rãspunderea"

9. Capitolul XII se completeazã cu paragrafele 67 - A; 67 - B; 67 - C şi 67 - D, în urmãtoarea redactare:
"◄ 67 - A
1. Pãrţile poarta rãspunderea materialã pentru neîndeplinirea sau îndeplinirea necorespunzãtoare a obligaţiilor.
2. Dacã în contract nu este stabilit altfel, partea care a atras o terta persoana la îndeplinirea obligaţiei sale contractuale poarta rãspunderea fata de cealaltã parte contractantã pentru neîndeplinirea sau îndeplinirea necorespunzãtoare a obligaţiei de cãtre aceasta terta persoana, ca pentru propriile acţiuni".
"◄ 67 - B
1. Debitorul este obligat, la cererea creditorului, sa plãteascã acestuia penalitatea pentru neîndeplinirea sau îndeplinirea necorespunzãtoare a obligaţiei, când o astfel de penalitate este prevãzutã în prezentele Condiţii generale de livrare, în acordul bilateral sau în contract.
2. Dreptul creditorului de a cere plata penalitãţii izvorãşte din însuşi faptul neîndeplinirii sau îndeplinirii necorespunzãtoare a obligaţiei de cãtre debitor.
3. Arbitrajul nu este în drept sa reducã penalitatea a carei cerere de plata este prezentatã în conformitate cu prezentele Condiţii generale de livrare sau cu acordul bilateral.
4. În cazurile în care neîndeplinirea integrala sau parţialã sau îndeplinirea necorespunzãtoare a obligaţiei a apãrut ca o consecinta a neacordarii, de cãtre creditor, a asistenţei cuvenite debitorului în îndeplinirea obligaţiei sau a comiterii de cãtre creditorul însuşi a unor acţiuni ilicite în îndeplinirea obligaţiei, arbitrajul este în drept sa respingã integral sau parţial satisfacerea cererii creditorului privind plata penalitatilor, în funcţie de mãsura în care comportarea incorectã a creditorului a influentat îndeplinirea obligaţiei de cãtre debitor".
"◄ 67 - C
Pentru temeiurile pentru care prezentele Condiţii generale de livrare, acordul bilateral sau contractul nu stabilesc penalitãţi pentru neîndeplinirea sau îndeplinirea necorespunzãtoare a obligaţiilor, debitorul este obligat sa repare creditorului pagubele ce i-a cauzat".
"◄ 67 - D
1. În acele cazuri în care este admisã repararea prejudiciilor, obligaţia unei pãrţi de a despãgubi cealaltã parte pentru prejudiciile cauzate de neîndeplinirea sau îndeplinirea necorespunzãtoare a obligaţiilor apare atunci când sunt întrunite urmãtoarele împrejurãri:
a) obligaţia contractualã nu a fost îndeplinitã sau a fost îndeplinitã în mod necorespunzãtor;
b) în urma neîndeplinirii sau îndeplinirii necorespunzãtoare a obligaţiei contractuale de cãtre o parte s-a cauzat celeilalte pãrţi o paguba materialã;
c) între neîndeplinirea sau îndeplinirea necorespunzãtoare a obligaţiei de cãtre o parte contractantã şi pagubele materiale cauzate celeilalte pãrţi exista o legatura cauzala directa;
d) debitorul este în culpa pentru neîndeplinirea sau îndeplinirea necorespunzãtoare a obligaţiei.
2. La stabilirea culpei se va lua în considerare, drept criteriu, diligenta care se obişnuieşte în relaţiile de acest gen.
3. Creditorului îi revine sarcina de a dovedi existenta împrejurãrilor prevãzute la literele a) b) şi c) de la punctul 1 al prezentului paragraf, precum şi cuantumul prejudiciilor.
Culpa debitorului este prezumatã.
4. Debitorul nu este obligat sa repare prejudiciile pe care creditorul ar fi putut sa le evite dacã ar fi dat dovada de diligenta obişnuitã în relaţii de acest gen.
5. Pãrţile contractante nu sunt în drept sa prezinte reciproc cereri de reparare, cu titlu de prejudicii suportate, pentru suma penalitatilor plãtite de aceştia partenerilor interni, în conformitate cu legislaţia nationala sau contractele economice.
6. Prejudiciile indirecte nu sunt supuse repararii."

10. Paragraful 68 se completeazã cu punctul 4, în urmãtoarea redactare:
"4. Sarcina de a dovedi existenta împrejurãrilor care exonereaza pe debitor de rãspunderea pentru neîndeplinirea sau îndeplinirea necorespunzãtoare a obligaţiilor revine debitorului".

11. Paragraful 69 se completeazã cu punctul 3, în urmãtoarea redactare:
"3. Neanuntarea sau anunţarea la timp a celeilalte pãrţi, de cãtre partea aflatã în imposibilitate de a-şi executa obligaţiile contractuale, despre intervenirea împrejurãrilor care o exonereaza de rãspundere, atrage dupã sine repararea prejudiciilor cauzate de neanuntarea sau neanuntarea la timp".

12. Punctul 4 al paragrafului 70 va avea urmãtoarea redactare:
"4. Dispoziţiile prezentului paragraf, referitoare la prelungirea termenelor de îndeplinire a obligaţiilor, nu se aplica la contractele cu termen fix".

13. Prima fraza din punctul 4 al paragrafului 75 va avea urmãtoarea redactare:
"4. În cazurile indicate la punctul 3 din prezentul paragraf, dacã marfa nu poate fi utilizata conform destinaţiei pana la înlãturarea defectului, cumpãrãtorul este în drept sa ceara vânzãtorului plata de penalitãţi ca pentru întârzierea în livrare, în cuantumul prevãzut la ◄ 83, calculate de la data prezentãrii reclamaţiei pana la data inlaturarii defectului sau pana la data livrãrii unei alte marfi în schimbul celei defecte".

14. Paragraful 77 va avea urmãtoarea redactare:
"◄ 77
1. La contractele cu termen fix, vânzãtorul este obligat sa înlãture defectul sau sa înlocuiascã marfa defecta în limitele termenului de livrare stabilite în contract. În caz contrar, cumpãrãtorul este în drept sa denunţe contractul imediat, la expirarea termenului de livrare, şi sa ceara vânzãtorului plata penalitãţii conform ◄ 86 sau, dacã în acordul bilateral sau în contract nu s-a stabilit altfel, în locul acestei penalitãţi sa ceara repararea prejudiciilor cauzate de neexecutarea contractului.
2. În cazul în care cumpãrãtorul este de acord ca vânzãtorul sa înlãture defectele mãrfii livrate în cadrul contractului cu termen fix dupã expirarea termenului de livrare, cumpãrãtorul este în drept sa ceara vânzãtorului plata penalitãţii ca pentru întârzierea în livrare, conform punctului 5 din ◄ 31 (respectiv punctul 4 din ◄ 75), din prima zi dupã expirarea termenului de livrare prevãzut în contractul cu termen fix".

15. Punctul 2 al paragrafului 83 va avea urmãtoarea redactare:
"2. Dacã în acordul bilateral sau contract nu se stabileşte altfel, penalitatea se calculeazã din prima zi de întârziere, în cuantumul urmãtor:
- pentru primele 30 de zile - 0,0% pentru fiecare zi;
- pentru urmãtoarele 30 de zile - 0,08% pentru fiecare zi;
- în continuare - 0,12% pentru fiecare zi de întârziere".

16. Punctul 1 al paragrafului 84 se completeazã cu urmãtoarele fraze:
"Dacã întârzierea în prezentarea documentaţiei tehnice are loc dupã întârzierea în livrarea maşinilor sau utilajelor la care se referã aceasta documentaţie tehnica, penalitatea pentru întârzierea în prezentarea documentaţiei tehnice se calculeazã ca o continuare a penalitãţii pentru întârzierea în livrarea maşinilor sau utilajelor. Aceasta prevedere se aplica, de asemenea, şi în cazul în care întârzierea în livrarea maşinilor sau utilajelor are loc dupã întârzierea în prezentarea documentaţiei tehnice".

17. Paragraful 86 va avea urmãtoarea redactare:
"◄ 86
1. În cazul nerespectãrii termenului de livrare la contractele cu termen fix, vânzãtorul plãteşte cumpãrãtorului penalitatea de 5% din valoarea mãrfii nelivrate, dacã în acordul bilateral sau în contract nu se prevede o alta penalitate.
2. Dacã în acordul bilateral sau în contract nu se stabileşte altfel, în cazul nerespectãrii termenului de livrare la contractul cu termen fix, cumpãrãtorul este în drept ca, la denunţarea contractului, în locul penalitãţii prevãzute la punctul 1 al prezentului paragraf, sa ceara vânzãtorului repararea prejudiciilor cauzate de neexecutarea contractului.
3. Dacã cumpãrãtorul consimte sa primeascã marfa cu întârziere, în cadrul contractului cu termen fix, penalitatea indicatã la punctul 1 al prezentului paragraf nu se percepe. În acest caz, vânzãtorul plãteşte cumpãrãtorului, pentru fiecare zi, cu începere din prima zi de întârziere, penalitãţi în cuantumul stabilit la ◄ 83".

18. Paragraful 87 se completeazã cu punctele 2 şi 3, în urmãtoarea redactare:
"2. Pentru neavizare sau neavizare la timp despre expedierea efectuatã, cumpãrãtorul nu este în drept sa prezinte vânzãtorului nici un fel de pretenţii pentru repararea prejudiciilor, cu excepţia cheltuielilor de stationare a mijloacelor de transport (nave, vagoane cai ferate etc), plãtite de acesta cãrãuşului şi cauzate de o astfel de neavizare sau neavizare la timp.
3. Cheltuielile de stationare a mijloacelor de transport prevãzute la punctul 2 al prezentului paragraf se recupereazã:
a) în cazul transporturilor pe apa - peste totalitatea penalitãţii calculatã şi/sau plãtitã în conformitate cu punctul 1 al prezentului paragraf, însã suma penalitatilor şi cheltuielilor pentru stationarea mijloacelor de transport nu poate depãşi, pentru o partida de marfa, expediatã cu un singur document de transport, cuantumul maxim al penalitãţii prevãzut la punctul 1 al prezentului paragraf".

19. Capitolul XIV "Sancţiuni" se completeazã cu paragraful 87 - A, în urmãtoarea redactare:
"◄ 87 - A
În cazurile în care prezentele Condiţii generale de livrare prevãd ca penalitatea se calculeazã pentru fiecare zi de întârziere, aceasta va fi calculatã pentru fiecare zi de întârziere începutã."

20. Paragraful 106 se completeazã cu punctele 2 şi 3, în urmãtoarea redactare:
"2. Pentru totalul penalitaltilor ce urmeazã sa fie plãtite, dobânzile anuale se calculeazã din momentul începerii curgerii termenului de prescripţie la cererea de plata a unei astfel de penalitãţi, pana în ziua plãţii acesteia.
3. Nu sunt supuse repararii prejudiciilor legale de întârzierea în îndeplinirea obligaţiilor bãneşti care depãşesc dobânzile anuale prevãzute la punctul 1 al prezentului paragraf.


ANEXA 2

Precizãri la "C.G.L, C.A.E.R, 1968/75" referitoare la livrarea mãrfurilor între organizaţiile Republicii Cuba şi ale celorlalte tari membre ale C.A.E.R.*)

◄ 29. Observatia de la acest paragraf se va completa cu urmãtoarea fraza:
"La livrarea mãrfurilor în Republica Cuba şi din Republica Cuba termenele de garanţie, care se calculeazã de la data livrãrii, se majoreazã cu 2 luni".

◄ 41 punctul 3 va avea urmãtoarea redactare:
"3. La primirea avizãrii, cumpãrãtorul este obligat - în decurs de 7 zile**) - sa comunice telegrafic sau prin telex vânzãtorului data la care acesta sa aducã marfa în portul de expediere. Acest termen nu poate fi mai mic de 15 zile şi mai mare de 30 de zile de la data trimiterii cãtre vânzãtor a înştiinţãrii respective".

"◄ 52
Cumpãrãtorul are dreptul ca în decurs de 14 zile lucrãtoare***) din ziua primirii de cãtre banca tarii sale a facturii vânzãtorului sa ceara restituirea totalã sau parţialã a sumei plãtite în cazurile prevãzute la ◄ 53, 54 şi 55".

◄ 72 punctul 1.b) va avea urmãtoarea redactare:
"1.b) cu privire la cantitatea mãrfii - în termen de 3 luni****) de la data livrãrii;"

-------------
*) Traducere
**) La livrãrile mãrfurilor în Republica Cuba şi din Republica Cuba acest termen este de 20 de zile.
***) La livrãrile mãrfurilor în Republica Cuba şi din Republica Cuba acest termen este de 25 de zile lucrãtoare.
****) La livrãrile mãrfurilor în Republica Cuba şi din Republica Cuba acest termen este de 4 luni.
-------------
La livrarea mãrfurilor în Republica Populara Mongola din ţãrile nelimitrofe cu Republica Populara Mongola, termenele de garanţie calculate de la data livrãrii se majoreazã cu 2 luni.


CONDIŢIILE GENERALE DE LIVRARE A MĂRFURILOR ÎNTRE ORGANIZAŢIILE ŢĂRILOR MEMBRE ALE C.A.E.R. (C.G.L. - C.A.E.R., 1968/75*).

Toate livrãrile de mãrfuri între organizaţiile ţãrilor membre ale Consiliului de Ajutor Economic Reciproc, legal împuternicite sa efectueze operaţiuni de comerţ exterior, se efectueazã pe baza Condiţiilor generale de livrare ce urmeazã.
În cazurile în care pãrţile, la încheierea contractului, ajung la concluzia ca din cauza specificului mãrfii şi/sau a particularitatilor livrãrii acesteia este necesarã derogarea de la unele dispoziţii ale prezentelor Condiţii generale de livrare, ele pot conveni acest lucru prin contract.

CAPITOLUL I
Încheierea, modificarea şi încetarea contractului

1
1. Contractul se considera încheiat:
a) între prezenţi - în momentul semnãrii acestuia de cãtre pãrţile contractante;
b) între absenţi - în momentul în care ofertantul primeşte comunicrea de acceptare a ofertei fãrã obiecţiuni, în limitele termenului indicat în oferta; dacã în oferta nu este prevãzut un astfel de termen - în decurs de 30 de zile din ziua expedierii ofertei.
2. Dacã ofertantul primeşte comunicarea de acceptare a ofertei cu obiecţiuni sau dupã expirarea termenului indicat în oferta ori la punctul 1 litera b) din prezentul paragraf, o atare comunicare este consideratã ca o noua oferta. Dacã însã comunicarea de acceptare a ofertei este primitã cu intirziere şi din aceasta rezulta ca a fost expediatã înaintea expirãrii termenului indicat în oferta sau la punctul 1 litera b) din prezentul paragraf, comunicarea se considera intirziata numai în cazul în care partea care a fãcut oferta înştiinţeazã imediat cealaltã parte despre primirea cu intirziere a comunicãrii.
3. Oferta este obligatorie pentru ofertant dacã nu se prevede altfel, în mod expres, în cuprinsul acesteia sau dacã comunicarea de revocare a ofertei nu a ajuns la cumpãrãtor înainte de primirea ofertei ori odatã cu aceasta.
4. În sensul prezentelor Condiţii generale de livrare, prin cuvintul oferta se înţelege şi comanda, iar sub denumirea de acceptarea ofertei se înţelege şi confirmarea comenzii.
2
1. Oferta şi acceptarea ofertei sunt valabile numai dacã sînt fãcute în scris, prin aceasta intelegindu-se şi telegramele şi comunicãrile prin telex.
2. Anexele, completãrile şi modificãrile la contract se fac în modul prevãzut la punctul 1 al prezentului paragraf.
2 A
1. Contractul poate fi modificat sau poate inceta prin acordul pãrţilor.
2. Denunţarea unilaterala a contractului şi modificarea unilaterala a clauzelor contractului nu se admit, cu excepţia cazurilor prevãzute în mod expres în prezentele Condiţii generale de livrare, în acordul bilateral sau în contract.
3
Toate anexele la contract, ca de pilda: condiţiile tehnice, specificaţiile, condiţiile speciale de încercare, indicaţiile privind ambalajul, marcarea, încãrcarea şi altele, care sînt indicate în contract sau în care se face referire la contractul respectiv, fac parte integrantã din contract.
4
Din momentul încheierii contractului, intreaga corespondenta precum şi tratativele anterioare cu privire la contract îşi pierd valabilitatea.

CAPITOLUL II
Baza livrãrii

5
La transporturile pe calea feratã, livrãrile se efectueazã franco vagon frontiera tarii vinzatorului şi în acest caz:
a) vinzatorul suporta cheltuielile de transport ale mãrfii pînã la frontiera de stat a tarii sale; cheltuielile de transbordare şi/sau de schimbare a osiilor le suporta cumpãrãtorul;
b) dreptul de proprietate asupra mãrfii, precum şi riscurile eventualelor pierderi sau avarii ale mãrfii, trec de la vinzator la cumpãrãtor în momentul predãrii mãrfii de cãtre calea feratã a tarii vinzatorului cãtre calea feratã care preia marfa;
c) ca data a livrãrii se considera data ştampilei aplicate pe scrisoarea de trasura de cãtre statia de frontiera la care calea feratã a tarii vinzatorului preda marfa cãtre calea feratã care preia marfa.
6
La transporturile auto, livrãrile se efectueazã franco locul de încãrcare a mãrfii în mijloacele de transport ale cumpãrãtorului, iar în cazul cînd marfa este transportatã cu mijloacele de transport ale vinzatorului dincolo de frontiera de stat a tarii sale - franco locul de control al mãrfii de cãtre vama de frontiera a tarii limitrofe cu ţara vinzatorului, în care caz:
a) vinzatorul suporta cheltuielile de transport ale mãrfii pînã la locul unde marfa se incarca în mijloacele de transport ale cumpãrãtorului, iar dacã marfa este transportatã cu mijloacele de transport ale vinzatorului dincolo de frontiera de stat a tarii sale - pînã la vama de frontiera a tarii limitrofe cu ţara vinzatorului;
b) dreptul de proprietate asupra mãrfii, precum şi riscurile eventualelor pierderi sau avarii ale mãrfii, trec de la vinzator la cumpãrãtor în momentul primirii mãrfii în mijloacele de transport ale cumpãrãtorului din mijloacele de transport ale vinzatorului, iar în cazul în care marfa este transportatã cu mijloacele de transport ale vinzatorului dincolo de frontiera de stat a tarii sale - în momentul controlului mãrfii de cãtre vama de frontiera a tarii limitrofe cu ţara vinzatorului;
c) ca data a livrãrii se considera data documentului care confirma primirea mãrfii pe mijloacele de transport ale cumpãrãtorului, iar în cazul cînd marfa este transportatã dincolo de frontiera de stat a tarii vinzatorului cu mijloacele de transport ale acestuia, data controlului mãrfii de cãtre vama de frontiera a tarii limitrofe cu ţara vinzatorului.
7
1. La transporturile pe apa, livrãrile se efectueazã fob, cif sau caf portul prevãzut în contract.
2. La livrãrile fob:
a) vinzatorul suporta toate cheltuielile pînã în momentul încãrcãrii mãrfii pe bordul navei. Pãrţile pot însã conveni prin contract ca vinzatorul sa suporte cheltuielile de încãrcare a mãrfii şi în hambarele vasului, inclusiv cheltuielile de stivuire a mãrfii;
b) dreptul de proprietate asupra mãrfii, precum şi riscurile eventualelor pierderi sau avarii ale mãrfii, trec de la vinzator la cumpãrãtor în momentul trecerii mãrfii peste balustrada navei în portul de încãrcare;
c) ca data a livrãrii se considera data conosamentului sau a scrisorii de trasura fluviale.
3. La livrãrile cif şi caf:
a) vinzatorul suporta toate cheltuielile de transport pînã în momentul sosirii navei în portul de descãrcare. Toate cheltuielile de descãrcare din hambarele navei sînt suportate de cumpãrãtor; în cazul transporturilor cu nave de linie, la care cheltuielile de descãrcare a mãrfii sînt incluse în navlu, aceste cheltuieli nu se plãtesc vinzatorului de cãtre cumpãrãtor;
b) dreptul de proprietate asupra mãrfii, precum şi riscurile eventualelor pierderi sau avarii, trec de la vinzator la cumpãrãtor în momentul trecerii mãrfii peste balustrada navei în portul de încãrcare;
c) ca data a livrãrii se considera data conosamentului sau a scrisorii de trasura fluviale.
4. La transporturile pe apa, în contracte se poate conveni care din pãrţi va suporta cheltuielile pentru materialele de separaţie.
8
La transporturile aeriene, livrãrile se efectueazã franco locul de predare a mãrfii, spre transportare, organizaţiei de transport aerian din ţara vinzatorului, în care caz:
a) vinzatorul suporta toate cheltuielile pînã în momentul predãrii mãrfii cãtre organizaţia de transport aerian din ţara vinzatorului;
b) dreptul de proprietate asupra mãrfii precum şi riscurile eventualelor pierderi sau avarii trec de la vinzator la cumpãrãtor în momentul predãrii mãrfii cãtre organizaţia de transport aerian în ţara vinzatorului;
c) ca data a livrãrii mãrfii se considera data scrisorii de transport aerian.
9
La expeditiile poştale, livrãrile se efectueazã franco destinatar, în care caz:
a) vinzatorul suporta toate cheltuielile pînã la locul de destinaţie;
b) dreptul de proprietate asupra mãrfii precum şi riscurile eventualelor pierderi sau avarii ale mãrfii trec de la vinzator la cumpãrãtor în momentul predãrii mãrfii cãtre oficiul poştal din ţara vizatorului. Dreptul de a formula reclamaţii pe baza contractului de transport încheiat cu oficiul poştal trece de la vinzator la cumpãrãtor în momentul predãrii coletului cãtre oficiul poştal al tarii vinzatorului;
c) ca data a livrãrii se considera data recipisei poştale.
10
Vinzatorul nu are obligaţia asigurãrii mãrfii pe care o livreaza dacã aceasta obligaţie nu este prevãzutã în mod expres în contract.

CAPITOLUL III
Termene de livrare

11
1. Dacã prin contract nu s-a convenit altfel, la livrãrile masive de mãrfuri în partizi separate, expedierile partizilor separate trebuie sa se efectueze în limitele termenelor stabilite prin contract şi pe cît posibil în mod uniform.
2. Prevederile punctului 1 al prezentului paragraf nu se aplica la livrãrile de fabrici şi instalaţii complexe.
3. Prevederile punctului 1 din prezentul paragraf nu se aplica, de asemenea, la mãrfurile agricole perisabile şi la produsele animaliere cu caracter sezonier. La livrãrile acestor mãrfuri pãrţile pot conveni periodicitatea expedierilor în limitele termenelor stabilite.
11 A
1. Pãrţile pot încheia contracte cu termen fix, adicã acele contracte în care este indicat în mod expres sau din conţinutul cãrora reiese clar ca, în cazul nerespectãrii termenului de livrare, contractul se desfiinţeazã în mod automat sau cumpãrãtorul este în drept sa denunţe imediat contractul.
2. La contractele indicate la punctul 1 al prezentului paragraf, vinzatorul este în drept sa efectueze livrarea dupã expirarea termenului prevãzut în contract numai cu acordul cumpãrãtorului.
12
1. În afarã cazurilor stabilite prin contract, vinzatorul poate efectua livrãri în avans sau parţiale numai cu acordul cumpãrãtorului.
2. În cazul în care cumpãrãtorul nu a prevãzut condiţii suplimentare, în momentul în care şi-a dat acordul pentru livrarea în avans sau parţialã, vinzatorul va efectua livrarea în condiţiile stabilite în contract.
13
1. În cazul în care cumpãrãtorul nu-şi va îndeplini, în termenele convenite, obligaţiile prevãzute în acest contract privind aprovizionarea producţiei vinzatorului sau dacã va modifica ulterior datele prezentate iniţial şi dacã datoritã acestora vinzatorul va avea dificultãţi substanţiale în legatura cu producţia, vinzatorul are dreptul sa modifice în mod corespunzãtor termenul de livrare, fãrã ca aceasta decalare sa poatã depãşi durata intirzierii produse de cumpãrãtor în executarea obligaţiilor sale sus-arãtate, şi/sau sa ceara despãgubiri pentru prejudiciile efectiv suferite de acesta.
2. Vinzatorul este obligat sa înştiinţeze în timp util pe cumpãrãtor despre decalarea termenului de livrare.
3. În cazuri excepţionale, fundamentate din punct de vedere tehnic, vinzatorul şi cumpãrãtorul pot stabili de comun acord un alt termen decît cel prevãzut la punctul 1 din prezentul paragraf. Dacã pãrţile nu vor cãdea însã de acord, se aplica prevederile punctului 1 din prezentul paragraf.
14
1. Dacã în contractul pentru maşini şi utilaje nu s-au stabilit termene precise de livrare a pãrţilor componente, drept data a livrãrii se considera ziua livrãrii ultimei pãrţi a masinii sau utilajului, fãrã de care nu poate fi pusã în funcţiune masina sau utilajul respectiv.
2. Dispoziţia acestui paragraf nu priveaza pe cumpãrãtor de dreptul de a formula pretenţii pentru pãrţile nelivrate.

CAPITOLUL IV
Calitatea mãrfii

15
Dacã prin contract nu s-a stabilit ca marfa trebuie sa corespundã unor anumite caracteristici de calitate, condiţii tehnice sau unui anumit standard (cu indicarea numãrului şi a datei) ori unei mostre convenite de pãrţi, vinzatorul este obligat sa livreze marfa de calitate medie obişnuitã în ţara vinzatorului la livrãrile de marfa de acelaşi gen şi care corespunde destintiei prevãzute în contract. Dacã destinaţia mãrfii nu este indicatã în contract, se livreaza marfa de calitate medie obişnuitã, corespunzãtoare destinaţiei obişnuite a acestei marfi în ţara vinzatorului.
16
1. În perioada executãrii contractului, vinzatorul este obligat sa informeze pe cumpãrãtor asupra perfectionarilor şi modificãrilor aduse în construcţia maşinilor şi utilajelor care constituie obiectul contractului.
2. Perfectionarile rezultind din modificãri în construcţie, propuse dupã încheierea contractului, se pot face numai cu acordul ambelor pãrţi.
17
Calitatea elementelor şi pieselor livrate în locul celor defecte trebuie sa fie în asa fel încît sa corespundã condiţiilor de calitate a mãrfii din contractul din care fac parte integrantã.

CAPITOLUL V
Cantitatea mãrfii

18
Numãrul coletelor şi/sau greutatea mãrfii livrate se stabilesc:
1. La transporturile pe calea feratã:
a) dacã numãrul coletelor şi/sau greutatea mãrfii au fost stabilite de statia de expediere a caii ferate a tarii vinzatorului, fapt care trebuie sa fie certificat de agentul caii ferate la rubricile corespunzãtoare ale scrisorii de trasura - pe baza scrisorii de trasura pentru traficul feroviar internaţional de mãrfuri;
b) dacã numãrul coletelor şi/sau greutatea mãrfii la statia de expediere pe calea feratã din ţara vinzatorului au fost stabilite de expeditor fãrã sa fie verificate de calea feratã, la transporturile fãrã transbordari, dacã nu se prevede altfel în contract - pe baza scrisorii de trasura pentru traficul feroviar internaţional de mãrfuri sau, în cazul în care greutatea şi/sau numãrul coletelor au fost verificate de calea feratã pe parcurs sau la statia de destinaţie - cu condiţia sosirii vagonului şi a mãrfii la locul de control într-o stare care exclude rãspunderea cãilor ferate -, pe baza documentului care reflecta rezultatele acestei cintariri şi/sau a verificãrii numãrului de colete de cãtre calea feratã, întocmit în conformitate cu Convenţia privind traficul feroviar internationl de mãrfuri (SMGS);
c) dacã numãrul coletelor şi/sau greutatea mãrfii au fost stabilite la statia de expediere din ţara vinzatorului de cãtre expeditor, fãrã sa fi fost verificate de calea feratã, la transporturile cu transbordare, numãrul coletelor şi/sau cantitatea livrata se stabilesc în modul prevãzut în acordul bilateral sau în contract.
2. La transporturile auto - pe baza documentului de transport.
3. La transporturile pe apa - pe baza conosamentului sau scrisorii de trasura fluviale.
4. La transporturile poştale - pe baza recipisei poştale.
5. În cazul depozitarii mãrfii, conform pct. 40 şi 41 - pe baza certificatului de depozitare sau a adeverintei de pãstrare.
19
Verificarea cantitãţii de marfa livrata în unitãţi de mãsura specifice (de pilda: metri, bucãţi, perechi, greutatea netto) se face pe baza specificatiei vinzatorului.

CAPITOLUL VI
Ambalajul şi marcarea

20
1. Dacã contractul nu conţine indicaţii speciale cu privire la ambalaj, vinzatorul este obligat sa expedieze marfa în ambalajul utilizat în ţara vinzatorului pentru mãrfurile de export, care sa asigure buna pãstrare a mãrfii în timpul transportului, avîndu-se în vedere şi eventualitatea transbordarii în condiţii de manipulare obişnuitã şi corespunzãtoare a mãrfii. În astfel de cazuri trebuie avute în vedere durata transportului precum şi mijloacele de transport.
2. Înainte de ambalare, maşinile şi utilajele trebuie sa fie bine unse, pentru a fi ferite de coroziuni.
21
1. În fiecare colet trebuie sa fie introdusã o lista de ambalaj detaliatã.
2. La livrãrile de utilaje şi maşini, în lista de ambalaj se vor indica: denumirea masinii şi a pieselor separate ambalate în coletul respectiv, numãrul lor, indicindu-se datele tehnice conform poziţiilor respective din contract, numãrul de fabricaţie al masinii, numãrul desenului tehnic, greutatea brutto şi netto şi marcajul exact al coletului respectiv, în asa fel încît sa fie posibila stabilirea identitãţii mãrfii cu datele specificatiei tehnice menţionate în contract.
3. Un exemplar al foii de ambalaj, într-un plic impermeabil, se introduce în lada împreunã cu utilajul sau masina ori se fixeazã pe partea exterioarã a lazii.
4. În cazurile în care utilajul sau masina se expediazã fãrã ambalaj, plicul impermeabil conţinînd foaia de ambalaj trebuie sa fie acoperit cu o foita metalicã subtire, sudata direct pe pãrţile metalice al masinii.
22
Dacã nu s-a convenit altfel prin contract, vinzatorul are obligaţia sa trimitã, odatã cu documentele de transport, un exemplar din specificaţia de greutate a fiecãrui colet şi documentul care atesta calitatea mãrfii.
23
1. Dacã nu este convenit altfel prin contract, pe fiecare colet trebuie sa se noteze, cu vopsea rezistenta, urmãtorul marcaj:
- numãrul contractului şi/sau numãrul comenzii cumpãrãtorului;
- numãrul coletului;
- destinatarul;
- greutatea netto şi brutto, în kg.
2. La transporturile pe calea feratã, marcajul trebuie sa corespundã dispoziţiilor SMGS.
3. La transporturile pe apa, marcajul trebuie sa cuprindã şi dimensiunile lãzilor, în centimetri, iar în caz de nevoie - portul şi ţara de destinaţie a mãrfii.
4. La transporturile cu alte mijloace de transport, marcajul trebuie sa corespundã regulilor în vigoare pentru mijlocul de transport respectiv.
5. Dacã specificul mãrfii cere un marcaj special (de prevenire), vinzatorul este obligat sa aplice un astfel de marcaj.
6. Lazile se marcheaza pe doua pãrţi laterale; mãrfurile neambalate - pe doua pãrţi.
7. Marcajul se noteaza în limba tarii vinzatorului, cu traducerea textului în limbile rusa sau germanã.
8. Pentru utilaje şi maşini, numãrul coletului se trece sub forma de fractie, în care numaratorul indica numãrul de ordine al coletului, iar numitorul, numãrul total al coletelor în care s-a ambalat setul complet al utilajului.

CAPITOLUL VII
Documentaţia tehnica

24
1. Dacã în contract nu s-a stabilit ce fel de documentaţie tehnica (desene tehnice, specificaţii, instrucţiuni de întreţinere şi exploatare, de montaj etc.) trebuie sa predea vinzatorul în executarea contractului, nici numãrul seturilor, nici modalitatea şi termenul de predare a acestora, vinzatorul trebuie sa punã la dispoziţia cumpãrãtorului documentaţia tehnica conform practicii existente în sectorul industrial respectiv din ţara vinzatorului şi în astfel de termene ca acesta sa asigure folosirea normalã a maşinilor şi/sau utilajelor, punerea lor în funcţiune, întreţinerea lor, precum şi reparaţiile curente.
2. Documentaţia tehnica trebuie sa fie întocmitã în asa fel încît sa asigure posibilitatea utilizãrii normale a maşinilor şi/sau a utilajelor în producţie, iar la instalaţii complexe, efectuarea montajului - dacã contractul nu prevede ca lucrãrile de montaj vor fi efectuate de vinzator -, punerea lor în funcţiune, exploatarea şi întreţinerea lor în procesul de exploatare, precum şi reparaţiile curente.
3. Documentaţia tehnica trebuie sa fie întocmitã în limba convenitã prin contract.
4. În documentaţia tehnica trebuie sa fie indicate numerele corespunzãtoare ale contractului, ale comenzii şi ale partizii.
5. Documentaţia tehnica prevãzutã în contract, care se expediazã odatã cu marfa, trebuie sa fie ambalata în hirtie impermeabila sau într-un alt mod care s-o fereasca de deteriorare, care ar putea surveni în timpul transportului mãrfii.
6. Dacã prin contract nu s-au stabilit termenele de predare, de vinzator cãtre cumpãrãtor, a desenelor fundaţiilor sau a sarcinilor de construcţie ori a datelor necesare pentru proiectarea fundaţiilor, aceste termene vor fi ulterior convenite de pãrţi.
25
1. Dacã prin contract nu s-a stabilit altfel, vinzatorul pãstreazã dreptul exclusiv asupra documentaţiei tehnice transmise cumpãrãtorului.
2. Cumpãrãtorul are dreptul sa foloseascã documentaţia tehnica ce i se pune la dispoziţie asupra cãreia vinzatorul pãstreazã dreptul exclusiv, sau sa permitã folosirea acesteia numai pe teritoriul tarii sale şi numai pentru întreţinerea masinii şi/sau utilajului pentru care s-a transmis aceasta documentaţie, pentru exploatarea şi repararea acestora (inclusiv fabricarea pieselor de schimb necesare pentru reparaţii).
3. Documentaţia tehnica predatã conform contractului nu poate fi publicatã.
4. În cazul rezilierii contractului, documentaţia tehnica transmisã cumpãrãtorului de cãtre vinzator trebuie sa fie restituitã fãrã intirziere la cererea acestuia, dar nu mai tirziu de trei luni din ziua rezilierii contractului.
5. Dacã marfa se executa dupã documentaţia tehnica a cumpãrãtorului, prevederile respective din prezentul paragraf se extind asupra raporturilor dintre pãrţi cu privire la documentaţia tehnica.

CAPITOLUL VIII
Controlul calitãţii mãrfii

26
1. Înainte de expedierea mãrfii, vinzatorul este obligat ca pe cheltuiala sa sa supunã controlului (încercare, analiza, verificare etc., în funcţie de felul mãrfii) calitatea mãrfii conform condiţiilor convenite cu cumpãrãtorul; în lipsa unor condiţii convenite, controlul se va face conform condiţiilor obişnuite de control existente în ţara vinzatorului pentru marfa respectiva.
2. La livrarea mãrfurilor de masa industriale şi agricole, inclusiv a mãrfurilor de larg consum şi a produselor alimentare, în lipsa altor prevederi în contract, verificarea calitãţii se face numai prin sondaj, conform regulilor obişnuite în ţara vinzatorului.
3. Înainte de expedierea mãrfii trebuie sa se întocmeascã, din dispoziţia şi pe contul vinzatorului, un protocol de încercare pentru maşinile şi utilajele supuse incercarii, indicindu-se datele esenţiale şi rezultatele încercãrilor, iar pentru celelalte mãrfuri, un certificat de calitate sau un alt document care sa confirme ca din punct de vedere calitativ marfa corespunde clauzelor contractului.
4. În cazul în care contractul nu prevede altfel, vinzatorul este obligat sa prezinte cumpãrãtorului documentul corespunzãtor care confirma calitatea mãrfii. Protocolul de încercare se prezintã cumpãrãtorului de cãtre vinzator, la cererea acestuia.
5. Dacã, din cauza specificului maşinilor sau al utilajelor ori a altor considerente, controlul productivitatii convenite prin contract trebuie sa fie efectuat la locul instalãrii utilajelor, acest control se va face integral sau parţial la locul instalãrii maşinilor sau utilajelor în ţara cumpãrãtorului, în modul şi la termenele stabilite prin contract.
6. În cazul livrãrilor de utilaje complexe mari, reprezentantul vinzatorului va participa - la cererea cumpãrãtorului şi în condiţiile convenite de pãrţi - la controlul calitãţii, prevãzute în contract, a acestor utilaje. Rezultatele controlului se menţioneazã în protocolul care se semneazã de ambele pãrţi.
27
1. În cazul în care contractul prevede dreptul de participare a reprezentantului cumpãrãtorului la controlul calitãţii mãrfii în ţara vinzatorului, acesta este obligat sa comunice cumpãrãtorului ca marfa este gata pentru control, într-un termen care sa-i dea posibilitatea cumpãrãtorului sa participe la efectuarea controlului.
2. Vinzatorul este obligat sa asigure cumpãrãtorului posibilitatea participãrii la control, conform clauzelor contractului şi procedurii folosite în ramura industriala respectiva. Vinzatorul suporta toate cheltuielile legate de efectuarea controlului (cheltuielile pentru personal, pentru folosirea utilajelor tehnice, a energiei, a materialelor auxiliare etc.) cu excepţia cheltuielilor pentru reprezentantul cumpãrãtorului.
3. Absenta reprezentantului cumpãrãtorului la efectuarea controlului calitãţii mãrfii nu impiedica expedierea mãrfii, dacã exista un document care confirma ca marfa corespunde clauzelor contractuale.
4. Participarea reprezentantului cumpãrãtorului la controlul calitãţii mãrfii care se efectueazã de vinzator nu-l exonereaza pe acesta de rãspundere pentru calitatea mãrfii.

CAPITOLUL IX
Garanţii

28
1. În cursul perioadei de garanţie, vinzatorul rãspunde pentru calitatea mãrfii, în special pentru calitatea materialelor întrebuinţate la fabricarea acesteia, pentru construcţia maşinilor şi a utilajelor (dacã utilajele, maşinile etc. nu sînt fabricate dupã desenele cumpãrãtorului), precum şi pentru acele caracteristici ale mãrfii care sînt convenite prin contract.
2. Întinderea şi condiţiile de garanţie pentru indicii tehnico-economici ai fabricilor şi instalaţiilor complexe trebuie sa fie stabilite prin acordul bilateral sau prin contract.
29
1. Termenele de garanţie sunt:
a) pentru produsele mecanicii de precizie, aparate de mãsura, aparate optice şi instrumente - 9 luni de la data livrãrii;
b) pentru maşini şi aparate fabricate în serie, pentru instalaţii mici şi mijlocii - 12 luni din ziua punerii lor în exploatare, însã nu mai mult de 15 luni de la data livrãrii;
c) pentru maşini grele şi utilaje mari - 12 luni din ziua punerii în exploatare, dar nu mai mult de 24 luni de la data livrãrii.
2. Pentru fabrici complete şi instalaţii complexe, se pot conveni prin contract termene mai lungi de garanţie.
3. Pentru maşinile şi utilajele nemenţionate în prezentul paragraf, nave şi alte mijloace plutitoare, material rulant de cale feratã, osii montate pentru cale feratã, cabluri, precum şi pentru alte mãrfuri pentru care - potrivit înţelegerii pãrţilor sau uzantelor comerciale - se acorda garanţie, ca de exemplu conserve şi bunuri de consum de folosinta îndelungatã, termenele de garanţie se vor stabili prin contracte.
30
În cazul în care se intirzie punerea în exploatare a maşinilor sau a utilajelor din culpa vinzatorului, în special ca urmare a neprezentarii de cãtre vinzator a desenelor, instrucţiunilor de exploatare şi a altor date sau servicii prevãzute în contract, termenul de garanţie, calculat de la data livrãrii, se decaleaza cu durata intirzierii punerii în exploatare a maşinilor sau a utilajelor, intervenita din culpa vinzatorului.
31
1. Dacã în cursul perioadei de garanţie se va constata ca marfa este defecta sau nu corespunde clauzelor contractuale, independent de faptul ca acest lucru putea fi stabilit cu ocazia încercãrilor la uzina vinzatorului, cumpãrãtorul este în drept sa pretindã ori înlãturarea defectelor constatate ori o bonificaţie.
2. Dacã cumpãrãtorul pretinde înlãturarea defectelor, vinzatorul este obligat sa înlãture pe contul sau, fãrã intirziere, defectele constatate, prin repararea sau înlocuirea mãrfii defecte sau a pãrţilor defecte de marfa cu altele noi, corespunzãtoare clauzelor contractuale sau în conformitate cu prevederile subcapitolului 17.
3. Dacã cumpãrãtorul pretinde o bonificaţie pentru marfa, vinzatorul este în drept - la alegerea sa - ori sa înlãture defectul, ori sa înlocuiascã marfa sau partea defecta de marfa, ori sa acorde cumpãrãtorului bonificatia în cuantumul stabilit.
4. Dacã vinzatorul nu va inlatura defectele în termenul convenit sau, dacã un astfel de termen nu a fost convenit, cumpãrãtorul este în drept sa solicite vinzatorului, într-un termen justificat din punct de vedere tehnic, în locul inlaturarii defectului, acordarea unei bonificatii corespunzãtoare.
5. În cazurile prevãzute la punctul 2 din prezentul paragraf, precum şi în cazurile cînd vinzatorul şi-a asumat obligaţia de a inlatura defectul sau de a înlocui marfa defecta în baza punctului 3 din prezentul paragraf, dacã marfa nu poate fi folositã conform destinaţiei pînã la înlãturarea defectului, cumpãrãtorul este în drept sa ceara de la vinzator plata penalitãţii în modul şi cuantumul prevãzute la subcapitolul 75 punctul 4.
6. În cazul în care pãrţile convin o bonificaţie în locul inlaturarii defectelor, acestea trebuie sa stabileascã dacã în cuantumul bonificatiei se include penalitatea calculatã şi/sau plãtitã în conformitate cu punctul 5 al prezentului paragraf sau dacã bonificatia se plãteşte peste aceasta penalitate.
7. Dacã pãrţile au convenit cuantumul bonificatiei dar nu au convenit asupra faptului dacã penalitatea prevãzutã la punctul 5 din prezentul paragraf se include în suma bonificatiei sau dacã bonificatia se plãteşte peste aceasta penalitate, în cazurile în care prejudiciile efective suportate de cumpãrãtor ca urmare a neutilizarii mãrfii pînã în momentul în care s-a convenit bonificatia:
- sînt mai mici decît valoarea penalitatilor, penalitatea calculatã şi/sau plãtitã se reduce la valoarea prejudiciilor efective;
- sînt mai mari decît valoarea penalitatilor, prejudiciile efective care depãşesc valoarea penalitãţii sînt plãtite de vinzator cumpãrãtorului, dacã acest lucru este prevãzut în acordul bilateral.
8. Dacã în acordul bilateral sau în contract este stabilit dreptul cumpãrãtorului de a rezilia contractul, însã nu sînt prevãzute condiţiile de reziliere, cumpãrãtorul poate sa uzeze de acest drept, dacã arbitrajul va recunoaşte ca vinzatorul nu poate inlatura defectul prin reparare sau înlocuire, iar cumpãrãtorul nu poate folosi marfa conform destinaţiei, cu bonificatia oferitã de vinzator.
32
1. Mãrfurile defecte sau pãrţile de marfa defecte înlocuite se restituie vinzatorului, în cel mult 6 luni de la primirea de cãtre cumpãrãtor a cererii vinzatorului privind restituirea. Vinzatorul este în drept sa ceara ca mãrfurile defecte sau pãrţile de marfa defecte sa-i fie restituite în cel mult 6 luni, iar pentru uzine şi instalaţii complexe, în cel mult 12 luni de la data înlocuirii acestora.
2. Neprezentarea de cãtre vinzator în termenele indicate la punctul 1 al prezentului paragraf a cererii de restituire a mãrfii defecte înlocuite priveaza pe vinzator de dreptul de a se adresa arbitrajului.
3. Toate cheltuielile de transport şi de alta natura, în legatura cu restituirea şi/sau înlocuirea mãrfurilor defecte sau a pãrţilor de marfa defecte, atît pe teritoriul tarii cumpãrãtorului şi al tarii de tranzit cît şi pe teritoriul tarii vinzatorului, se suporta de vinzator.
33
1. Dacã vinzatorul, la cererea cumpãrãtorului, nu va inlatura imediat defectele reclamate, cumpãrãtorul are dreptul sa le înlãture singur pe seama vinzatorului, fãrã a prejudicia drepturile sale de garanţie. În acest caz vinzatorul este obligat sa plãteascã reparaţia pînã la concurenta cheltuielilor efectiv normale.
2. Defectele mici, a cãror inlaturare nu suferã amînare şi nu necesita participarea vinzatorului, se inlatura de cãtre cumpãrãtor, cheltuielile efective normale trecindu-se pe seama vinzatorului.
34
Vinzatorul nu poarta rãspundere pentru garanţie, dacã dovedeşte ca defectele constatate nu au apãrut din vina sa, ci s-au produs îndeosebi ca urmare a efectuãrii montajului, repararii utilajelor ori maşinilor în mod necorespunzãtor de cãtre cumpãrãtor, din cauza nerespectãrii instrucţiunilor de exploatare şi de întreţinere, precum şi a modificãrilor efectuate de cumpãrãtor la utilaje şi maşini.
35
În cazul repararii sau înlocuirii mãrfurilor defecte ori a pãrţilor de marfa defecte, termenul de garanţie pentru utilajul sau pentru maşinile de baza se prelungeşte cu timpul cît utilajele sau maşinile nu au putut fi utilizate din cauza defectelor ivite.
36
Dacã prin contract nu s-a stabilit altfel, termenele de garanţie pentru piesele de schimb livrate împreunã cu maşinile sau utilajele expira odatã cu termenele de garanţie pentru aceste maşini şi utilaje.
37
1. Garanţia pentru piesele de schimb de uzura rapida livrate se stabileşte de comun acord între vinzator şi cumpãrãtor, tinindu-se seama de practica internationala. Garanţiile convenite se prevãd în contract.
2. La cererea cumpãrãtorului, dacã în contract nu se prevede altfel, vinzatorul trebuie sa asigure, pe intreaga perioada de garanţie convenitã pentru maşini şi utilaje, livrarea pieselor de schimb de uzura rapida pentru care nu a fost acordatã garanţie sau al cãror termen de garanţie este mai mic decît termenul de garanţie al maşinilor şi utilajelor de baza, în cantitãţi care se stabilesc tinindu-se seama de exploatarea normalã a acestor maşini sau utilaje şi de utilizarea normalã a acestor piese de schimb. Dacã valoarea acestor piese de schimb nu este inclusã în preţul maşinilor sau al utilajelor, piesele de schimb se livreaza contra unei plati suplimentare.
38
Garanţia pentru pãrţile de marfa livrate în locul celor defecte se poate stabili prin contract, tinindu-se seama de practica internationala.

CAPITOLUL X
Instrucţiuni de expediere şi de avizare a livrãrilor

39
1. Felul transportului se convine între pãrţi.
2. Dacã prin contract nu sunt stabilite alte termene, cumpãrãtorul este obligat sa comunice vinzatorului instrucţiunile de expediere cu cel puţin 30 de zile înaintea termenului de livrare a mãrfii stabilit prin contract.
40
1. La transporturile feroviare, dacã în contract nu s-a prevãzut altfel, cumpãrãtorul are dreptul sa stabileascã ruta transportului.
2. La transporturile feroviare, dacã în contract nu sînt prevãzute alte date, instrucţiunile de expediere trebuie sa cuprindã: declaraţia tarifara, punctul de frontiera de trecere a mãrfii din ţara vinzatorului, destinatarul şi statia de destinaţie. Cumpãrãtorul este obligat sa stabileascã punctul de trecere a mãrfii din ţara vinzatorului, ţinînd seama, pe cît posibil, de distanta cea mai scurta între statia de expediere şi statia de destinaţie.
3. Vinzatorul este obligat sa plãteascã cumpãrãtorului toate cheltuielile cauzate prin nerespectarea de cãtre vinzator a instrucţiunilor de expediere respective.
4. Dacã vinzatorul nu va primi în timp util de la cumpãrãtor instrucţiunile de expediere a mãrfii ce urmeazã sa fie livrata pe calea feratã, vinzatorul are dreptul, la expirarea termenului de livrare stabilit de pãrţi, sa predea marfa spre pãstrare pe cheltuiala şi pe riscul cumpãrãtorului. În acest caz, cumpãrãtorul plãteşte şi cheltuielile suplimentare ocazionate de transportul mãrfii la depozit şi de la depozit în vagoane. Data certificatului de depozitare sau a adeverintei de primire a mãrfii în depozit se considera ca data a livrãrii mãrfii. Vinzatorul nu este însã eliberat de obligaţia de a expedia marfa la adresa cumpãrãtorului şi de plata cheltuielilor de transport al mãrfii pînã la frontiera.
41.
1. La livrãrile fob, vinzatorul este obligat sa avizeze pe cumpãrãtor telegrafic sau prin telex, în termenul stabilit prin contract, ca marfa este gata pentru expediere în port.
2. Dacã prin contract nu s-a convenit altfel, avizarea trebuie sa conţinã urmãtoarele date:
- denumirea mãrfii;
- cantitatea mãrfii, cu indicarea greutatii brutto;
- numãrul contractului.
3. La primirea avizãrii, cumpãrãtorul este obligat - în decurs de 7 zile - sa comunice telegrafic sau prin telex vinzatorului data la care acesta sa aducã marfa în portul de expediere. Acest termen nu poate fi mai mic de 15 zile şi mai mare de 30 de zile de la data trimiterii cãtre vinzator a înştiinţãrii respective.
4. În cazul punerii la dispoziţie cu intirziere a tonajului, cheltuielile de pãstrare a mãrfii în depozit în portul de expediere mai mult de 21 de zile de la data sosirii mãrfii în portul de expediere vor fi suportate de cumpãrãtor. Dacã însã vinzatorul va aduce marfa în port înainte de termenul convenit între pãrţi, cheltuielile pentru pãstrarea mãrfii vor fi efectuate pe seama cumpãrãtorului, numai dupã expirarea celor 21 de zile de la termenul convenit pentru aducerea mãrfii în port.
5. Dupã expirarea celor 21 de zile, vinzatorul are dreptul sa predea marfa spre pãstrare pe seama şi pe riscul cumpãrãtorului, care trebuie sa fie înştiinţat imediat despre acest fapt. În acest caz, cumpãrãtorul va plati şi cheltuielile suplimentare survenite la expirarea celor 21 de zile, în legatura cu transportul mãrfii la depozit şi de la depozit la bordul navei.
6. Pãstrarea mãrfii în port poate fi încredinţatã numai depozitului sau organizaţiei care are dreptul sa elibereze certificatul de depozitare. Documentul privind pãstrarea mãrfii în depozitul din port, eliberat de cãpitãnia portului sau de organizaţia de stat pentru expeditii, este considerat, de asemenea, ca certificat de depozitare.
7. Data certificatului de depozitare se considera ca data a livrãrii mãrfii. Vinzatorul nu este însã eliberat de obligaţia prevãzutã la paragraful 7 punctul 2 litera a).
42
Dacã, potrivit contractului, tonajul trebuie sa fie pus la dispoziţie de cãtre vinzator, cumpãrãtorul este obligat sa comunice vinzatorului portul de destinaţie a mãrfii, cu 55 de zile înainte de termenul de livrare, iar vinzatorul este obligat sa-l înştiinţeze telegrafic sau prin telex pe cumpãrãtor, cu 7 zile înainte de ziua începerii încãrcãrii mãrfii, despre expedierea proiectata, indicind denumirea navei, data programata pentru plecarea acesteia spre portul de destintie, denumirea mãrfii, numãrul coletelor şi/sau greutatea aproximativã.
43
1. Dacã prin contract nu s-a convenit termenul şi/sau modul de trimitere a avizului de expediere a mãrfii sau nu este prevãzut ca avizarea nu este necesarã, la livrãrile feroviare, cu mijloace auto şi cu avionul, vinzatorul este obligat sa trimitã avizul cumpãrãtorului într-un astfel de termen şi mod încît cumpãrãtorul sa-l primeascã înainte de sosirea mãrfii la frontiera tarii cumpãrãtorului.
2. Dacã prin contract nu s-a stabilit altfel, avizul trebuie sa cuprindã urmãtoarele elemente:
- data expedierii
- denumirea mãrfii
- capacitatea mãrfii
- numãrul contractului
- numãrul vagonului (la transporturile feroviare).
44
1. Dacã prin contract nu s-a stabilit altfel, la transporturile pe apa, vinzatorul sau expeditorul sau este obligat sa avizeze telegrafic sau prin telex pe cumpãrãtor de expedierea mãrfii, imediat dupã plecarea navei, însã nu mai tirziu de 2 ore dupã plecarea acesteia, dacã durata transportului mãrfii din portul de expediere pînã la portul de destinaţie nu depãşeşte 72 de ore sau în cel mult 24 de ore de la plecarea navei, dacã durata transportului depãşeşte 72 de ore.
2. Dacã prin contract nu se prevede altfel, aceasta avizare trebuie sa conţinã urmãtoarele elemente:
- denumirea navei
- data plecãrii acesteia
- portul de destinaţie
- denumirea mãrfii
- numãrul contractului
- numãrul conosamentului (sau al conosamentului fluvial)
- numãrul coletelor
- greutatea brutto
- cantitatea în unitãţi de mãsura specifice (bucãţi, perechi, tone netto etc.).
3. Avizarea expediatã telegrafic sau prin telex trebuie sa fie confirmatã printr-o scrisoare.
45
Cheltuielile de avizare a cumpãrãtorului privind expedierea mãrfurilor se suporta de vinzator.
46
1. Dacã calea feratã pune la dispoziţie un vagon cu capacitate mai mare decît s-a cerut de vinzator sau dacã calea feratã, invocind limita sarcinii pe osii pe o anumitã distanta, refuza încãrcarea vagonului pînã la norma de greutate prescrisã sau prevãzutã în tariful pentru marfa respectiva, vinzatorul este obligat sa ceara confirmarea oficialã a acestei situaţii de cãtre calea feratã pe scrisoarea de trasura.
2. Prevederile punctului 1 din prezentul paragraf se extind şi asupra cazurilor în care vagoanele sînt puse la dispoziţie de cumpãrãtor.
47
Dacã din vina vinzatorului vagonul nu este încãrcat conform normelor prevãzute în Tariful de tranzit uniform (E.T.T.), vinzatorul suporta cheltuielile survenite din nefolosirea întregii capacitãţi de încãrcare pe cãile ferate de tranzit.
48
În cazul livrãrii de mãrfuri al cãror gabarit nu corespunde condiţiilor cãilor ferate ale tarii cumpãrãtorului, vinzatorul este obligat sa-l avertizeze pe cumpãrãtor despre acest lucru printr-o scrisore recomandatã cu cel puţin 2 luni înainte de termenul de livrare, anexind schiţele de gabarit ale mãrfii, cu indicarea dimensiunilor şi a greutatii. Data expedierii şi statia de frontiera prin care trebuie sa treacã marfa vor fi precizate de pãrţi. În acest caz, data expedierii trebuie sa fie confirmatã de vinzator cu cel mult 21 de zile înainte de expedierea mãrfii.

CAPITOLUL XI
Modalitatea de plata

49
1. Plãţile pentru mãrfurile livrate se fac prin incasso cu acceptarea ulterioara (incasso cu plata imediata), la prezentarea de cãtre vinzator, bãncii tarii vinzatorului, a urmãtoarelor documente:
a) factura în 3 exemplare conţinînd urmãtoarele:
- anul şi denumirea acordului (protocolului);
- numãrul contractului şi/sau comenzii cumpãrãtorului;
- poziţia mãrfii în acord (protocol) şi alte date prevãzute în contract. În cazul livrãrii mãrfurilor înainte de încheierea acordului (protocolului), în factura se va indica, în locul anului şi denumirii acordului (protocolului) precum şi al poziţiei mãrfii din acord (protocol), numai anul în contul contingentelor cãrora se efectueazã livrarea;
b) documentul de transport, în funcţie de felul de transport convenit prin contract sau certificatul de depozitare, ori recipisa de pãstrare în cazurile prevãzute la subcapitolul 40, respectiv 41 din prezentele Condiţii generale de livrare, sau procesul-verbal de predare-primire a mãrfii de cãtre vinzator cumpãrãtorului ori, în cazul expedierilor în vagoane de coletãrie, recipisa de expediere, emisã de expeditor cu indicarea numãrului de vagon, al scrisorii de trasura şi datei de expediere ori, dacã aceasta s-a convenit în contract, recipisa emisã de expeditor privind primirea mãrfii pentru expedierea ulterioara, fãrã drept de revocare din partea vinzatorului;
c) alte documente prevãzute în contract.
2. Dacã s-a convenit prin contract, în factura, în afarã de valoarea mãrfii, mai pot fi incluse şi valoarea frachtului, a asigurãrii şi alte cheltuieli a cãror plata se face din acelaşi cont şi în acelaşi mod ca şi plata mãrfii.
3. Unul din cele trei exemplare ale facturii sau, de comun acord între vinzator şi cumpãrãtor, o copie dupã factura se prezintã de cãtre vinzator, prin intermediul bãncii sau direct, reprezentantei comerciale ori consilierului comercial (consilierului pentru probleme economice) ale ambasadei tarii cumpãrãtorului în ţara vinzatorului, la cererea acestora.
50
1. Vinzatorul poarta rãspunderea totalã pentru concordanta dintre prevederile contractului şi documentele prezentate bãncii conform literelor a), b) şi c) de la punctul 1 subcapitolul 49 şi a datelor pe care le conţin aceste documente.
2. Banca tarii vinzatorului verifica existenta documentelor prevãzute la literele a) şi b) de la punctul 1 subcapitolul 49 şi concordanta dintre aceste documente cu privire la conţinut şi datele exprimate în cifre.
3. Pe baza documentelor astfel verificate, banca tarii vinzatorului plãteşte vinzatorului şi face, în conformitate cu acordurile în vigoare între tari şi/sau între bãnci, decontarea cu banca tarii cumpãrãtorului, trimiţînd imediat şi direct documentele la banca tarii cumpãrãtorului. Banca tarii cumpãrãtorului preda imediat cumpãrãtorului documentele, incasind în acelaşi timp de la cumpãrãtor echivalentul sumei plãtite de banca tarii vinzatorului pe baza acestor documente. La aceste decontãri nu este necesar acordul prealabil al cumpãrãtorului.
4. La decontãrile prin Banca Internationala de Colaborare Economicã obligaţiile de plata ale cumpãrãtorului fata de vinzator se considera îndeplinite în momentul efectuãrii înregistrãrilor în conturile bãncii tarii cumpãrãtorului şi ale bãncii tarii vinzatorului la Banca Internationala de Colaborare Economicã, iar la decontãrile prin conturile deschise reciproc de bãnci, în momentul efectuãrii înregistrãrii în contul bãncii tarii cumpãrãtorului, la banca tarii vinzatorului.
51
În cazul în care cumpãrãtorul dîndu-şi acordul pentru o livrare în avans nu a fãcut în acelaşi timp vreo alta menţiune, se considera ca şi-a dat consimţãmîntul şi pentru plata în avans.
52
Cumpãrãtorul are dreptul ca, în decurs de 14 zile lucrãtoare din ziua primirii de cãtre banca tarii sale a facturii vinzatorului, sa ceara restituirea totalã sau parţialã a sumei plãtite în cazurile prevãzute la subcapitolele 53, 54 şi 55.
53
Cumpãrãtorul are dreptul sa ceara restituirea integrala a sumei prevãzute în factura, dacã:
1. marfa nu a fost comandata sau a fost expediatã dupã ce contractul a fost reziliat cu consimţãmîntul vinzatorului;
2. marfa a fost achitatã anterior de cãtre cumpãrãtor;
3. nu au fost prezentate toate documentele prevãzute la literele a), b) şi c) de la punctul 1 subcapitolul 49;
4. utilajele au fost expediate incomplet, iar în contract se prevede ca plata se efectueazã pentru expedieri complete;
5. vinzatorul a expediat marfa fãrã consimţãmîntul cumpãrãtorului înainte de termenul stabilit prin contract sau a primit plata înaintea termenului de livrare a mãrfii pentru care cumpãrãtorul şi-a dat acordul pentru livrarea în avans, indicind ca nu este de acord cu plata în avans;
6. vinzatorul a expediat marfa dupã ce a primit de la cumpãrãtor înştiinţarea privind denunţarea contractului în conformitate cu dispoziţiile subcapitolelor 70 şi 85;
7. factura şi/sau documentele anexate la aceasta nu permit stabilirea cantitãţii şi/sau sortimentului şi/sau calitãţii şi/sau valorii mãrfii, din cauza nepotrivirilor dintre ele sau a datelor insuficiente pe care le conţin acestea;
8. în factura nu sînt indicate preţurile detaliate sau nu este anexatã specificaţia de preţuri prevãzute în contract;
9. plata trebuie sa fie facuta sub alta forma decît incasso cu acceptarea ulterioara (incasso cu plata imediata) sau prin alt cont;
10. se vor ivi alte împrejurãri pentru care contractul prevede în mod expres un asemenea drept.
54
Cumpãrãtorul poate sa ceara, de asemenea, la aprecierea sa, restituirea parţialã a sumei din factura în cazurile prevãzute la punctele 2-9 din subcapitolul 53.
55
Cumpãrãtorul are dreptul sa ceara restituirea parţialã a sumei din factura, dacã:
1. preţurile din factura depãşesc pe cele stabilite prin contract sau în factura sînt incluse cheltuieli a cãror plata nu este convenitã prin contract;
2. din documentele pe baza cãrora s-a efectuat plata rezulta ca, odatã cu marfa comandata, s-a livrat şi marfa necomandata;
3. cumpãrãtorul refuza primirea unei pãrţi din marfa din cauza ca vinzatorul nu a respectat sortimentul stabilit prin contract, dacã aceasta nerespectare a sortimentului rezulta din documentele pe baza cãrora s-a efectuat plata;
4. din documentele pe baza cãrora s-a efectuat plata rezulta ca marfa livrata depãşeşte cantitatea comandata, dacã marfa livrata peste cea comandata depãşeşte toleranţele stabilite prin contract;
5. cantitatea de marfa indicatã în factura depãşeşte cantitatea de marfa indicatã în documentele de transport şi/sau în specificaţii;
6. în factura sau în documentele anexate la aceasta exista o eroare de calcul în favoarea vinzatorului;
7. se vor ivi alte împrejurãri pentru care contractul prevede în mod expres un asemenea drept.
56
1. La prezentarea cererii de restituire integrala sau parţialã a sumei plãtite pe baza facturii vinzatorului, cumpãrãtorul este obligat sa prezinte bãncii tarii sale o declaraţie justificativã, care îl angajeazã, împreunã cu copii, al cãror numãr se stabileşte de cãtre banca tarii cumpãrãtorului, însã cel puţin în 3 exemplare. Una din copiile acestei declaraţii este destinatã sa fie trimisa vinzatorului. În fiecare caz cumpãrãtorul trebuie sa menţioneze în declaraţia de restituire a sumei punctul din subcap. 53 sau subcap. 55 pe baza cãruia cere restituirea sumei.
2. Odatã cu prezentarea la banca a cererii de restituire a sumei, cumpãrãtorul este obligat sa înştiinţeze pe vinzator despre restituirea efectuatã. La livrãrile parţiale continue aceasta înştiinţare trebuie facuta telegrafic sau prin telex.
3. La cererea bãncii, cumpãrãtorul este obligat sa-i prezinte documentele necesare din care sa rezulte ca cererea sa de restituire a sumei plãtite corespunde prevederilor subcap. 53 sau subcap. 55.
4. Dacã cererea de restituire a sumei plãtite se întemeiazã pe punctul 10 din subcap. 53 sau punctul 7 din subcap. 55 sau punctul 5 din subcap. 62, banca tarii cumpãrãtorului verifica în fiecare caz existenta acestor condiţii.
5. În cazurile menţionate la punctele 1, 3 şi 6 din subcap. 53 şi punctele 2, 3 şi 4 din subcap. 55, cumpãrãtorul, în declaraţia cu privire la cererea de restituire a sumei plãtite, este obligat sa confirme totodatã ca marfa neacceptata este ţinuta la dispoziţia vinzatorului, pe seama şi riscul acestuia.
57
1. Dacã banca tarii cumpãrãtorului constata ca cererea de restituire integrala sau parţialã a sumei plãtite corespunde condiţiilor prevãzute de subcap. 53 sau subcap. 55, banca tarii cumpãrãtorului efectueazã restituirea sumei scãzute din contul cumpãrãtorului în conformitate cu acordurile în vigoare între tari şi/sau între bãnci. Totodatã, banca tarii cumpãrãtorului trimite o copie a declaraţiei cumpãrãtorului cãtre banca tarii vinzatorului, care debiteaza contul vinzatorului.
2. Restituind sumele, banca tarii cumpãrãtorului comunica bãncii tarii vinzatorului data primirii documentele menţionate la subcap. 49 punctul 1 literele a), b) şi c).
3. La restituirea integrala a sumei achitate pe baza de factura în conformitate cu punctele 1, 3 şi 6 ale subcap. 53, cumpãrãtorul este obligat sa restituie vinzatorului la prima sa cerere documentele primite referitoare la partida respectiva de marfa.
4. Dupã restituirea cãtre cumpãrãtor a sumei primite anterior de vinzator, vinzatorul are dreptul sa prezinte pentru a doua oara la banca tarii sale documentele şi/sau factura, împreunã cu copia declaraţiei cumpãrãtorului privind restituirea, pentru plata din nou prin incasso cu acceptarea ulterioara (incasso cu plata imediata), dacã, în cazurile menţionate:
a) la punctele 3, 7 şi 8 ale subcap. 53 - vinzatorul a prezentat documente incomplete şi/sau rectificate;
b) la punctul 4 al subcap. 53 - vinzatorul a efectuat intreaga livrare;
c) la punctul 5 al subcap. 53 - s-a împlinit termenul de plata prevãzut în contract;
d) la punctul 9 al subcap. 53 - vinzatorul a prezentat documente pentru plata prin contul corespunzãtor.
5. Dupã reînscrierea sumei de cãtre banca în contul cumpãrãtorului, toate neînţelegerile între vinzator şi cumpãrãtor se vor soluţiona direct între aceştia.
58
Dacã cumpãrãtorul recunoaşte sau arbitrajul stabileşte ca suma plãtitã s-a restituit nejustificat cumpãrãtorului, pe baza cererii sale, cumpãrãtorul, pe lîngã suma respectiva, trebuie sa plãteascã penalitãţi de 0,1% din aceasta suma pentru fiecare zi de reţinere, calculate din ziua restituirii sumei şi pînã în ziua plãţii definitive, însã nu mai mult de 5% din suma restituitã fãrã temei.
Nu sînt supuse repararii prejudiciile care depãşesc valoarea penalitatilor pentru temeiul prevãzut în prezentul paragraf.
59
Plata serviciilor şi a altor cheltuieli referitoare la livrãrile reciproce de mãrfuri, inclusiv cheltuielile pentru montaj, lucrãri de proiectare şi pregãtire şi servicii de transporturi şi expediţie şi neincluse în factura mãrfurilor, se efectueazã prin incasso cu acceptarea ulterioara (incasso cu plata imediata), la prezentarea de cãtre creditor, la banca tarii sale, a facturii şi a altor documente convenite între pãrţi.
60
La decontãrile pentru servicii şi alte cheltuieli prevãzute la subcap. 59, creditorul poarta intreaga rãspundere pentru concordanta, cu cele convenite cu debitorul, a documentelor prezentate bãncii, a datelor cuprinse în acestea sau a facturii prezentate fãrã documente.
61
La decontãrile pentru servicii şi alte cheltuieli prevãzute la subcap. 59, debitorul are dreptul ca, în decurs de 24 de zile lucrãtoare calculate din ziua primirii de cãtre banca tarii a facturii creditorului, sa ceara restituirea integrala sau parţialã a sumei plãtite, în cazurile prevãzute la subcap. 62 şi, respectiv subcap. 63.
62
Debitorul are dreptul sa ceara restituirea integrala a sumei din factura, dacã:
1. lipseşte dispoziţia de prestare a serviciilor sau aceasta a fost anulatã înainte de prestarea serviciilor;
2. aceste servicii au fost plãtite anterior;
3. nu au fost prezentate toate documentele convenite între pãrţi sau din documentele prezentate este imposibil de stabilit ce anume servicii şi pentru ce suma au fost prestate;
4. plata trebuie facuta sub alta forma decît incasso cu acceptarea ulterioara (incasso cu plata imediata) sau prin alt cont;
5. au existat alte împrejurãri fata de care, conform înţelegerii pãrţilor, s-a prevãzut în mod expres acest drept.
63
Debitorul are dreptul sa ceara restituirea parţialã a sumei, dacã:
1. în factura sau în documentele anexate exista o eroare de calcul în favoarea creditorului;
2. în factura s-au aplicat tarife şi/sau taxe mai ridicate decît s-a convenit între pãrţi;
3. cursul devizelor a fost greşit aplicat;
4. în factura au fost incluse servicii, taxe, comisioane şi adaosuri neconvenite între pãrţi;
5. suma din factura este calculatã pe baza unor date gresite privind cantitatea, greutatea şi volumul mãrfii;
6. în factura s-a trecut - odatã cu valoarea serviciilor prestate - şi valoarea unor servicii neprestate şi/sau parţial prestate;
7. plata trebuie efectuatã în alta forma decît incasso cu acceptarea ulterioara (incasso cu plata imediata) sau prin alt cont.
64
În cazul restituirii cãtre debitor a sumei plãtite în conformitate cu subcap. 62 şi 63, restituirea documentelor se face conform înţelegerii pãrţilor.
65
La decontãrile pentru servicii şi pentru alte cheltuieli prevãzute la subcap. 59, în afarã dispoziţiilor din subcap. 59-63 se vor aplica în mod analog prevederile subcap. 50 şi 56-58.
66
1. Plãţile provenite din reclamaţiile privind cantitatea, calitatea, penalitãţi şi din alte cauze se fac:
a) prin transferul de la debitor direct la creditor a sumei recunoscute sau
b) prin plata efectuatã de banca tarii creditorului pe calea incassoului cu acceptarea ulterioara (incasso cu plata imediata) a sumei recunoscute de debitor în temeiul notei de credit a acestuia.
2. Debitorul are dreptul sa ceara restituirea sumei plãtite în temeiul literei b) de la punctul 1 al prezentului paragraf, dacã dovedeşte ca a transferat suma din factura cu care a fost debitat contul sau, în conformitate cu litera a) de la punctul 1 al prezentului paragraf.
67
1. Dacã acreditivul prevãzut în contract, ca urmare a unor condiţii speciale de livrare, nu va fi deschis de cumpãrãtor în termenul prevãzut în contract, acesta va fi obligat sa plãteascã vinzatorului, pentru fiecare zi de intirziere fata de termenele stabilite în contract şi pînã în ziua deschiderii acreditivului, o penalitate de 0,05% însã nu mai mult de 5% din valoarea acreditivului.
2. Vinzatorul este obligat sa acorde cumpãrãtorului un termen suplimentar pentru deschiderea acreditivului, fãrã a pierde prin aceasta dreptul la penalitãţi.
3. Dacã cumpãrãtorul nu deschide acreditivul nici la termenul suplimentar, vinzatorul are dreptul sa rezilieze contractul. În acest caz, el poate, la alegere, sa pretindã de la cumpãrãtor fie penalitatea menţionatã, prevãzutã la punctul 1 al prezentului paragraf, fie o penalitate de 3% din valoarea acreditivului, dacã prin contract nu s-a stabilit alt cuantum al penalitãţii.
4. În cazul intirzierii în deschiderea acreditivului, vinzatorul este în drept sa opreascã expedierea mãrfii.
5. Dacã marfa este expediatã de vinzator înainte de deschiderea acreditivului, deşi cu intirziere fata de termenele stabilite, banca tarii vinzatorului va primi documentele pentru plata prin incasso cu acceptarea prealabilã.
6. Nu sînt supuse repararii prejudiciile care depãşesc valoarea penalitãţii pentru temeiurile prevãzute în prezentul paragraf.

CAPITOLUL XII
Unele dispoziţii generale privind rãspunderea

67 A
1. Pãrţile poarta rãspunderea materialã pentru neîndeplinirea sau îndeplinirea necorespunzãtoare a obligaţiilor.
2. Dacã în contract nu este stabilit altfel, partea care a atras o terta persoana la îndeplinirea obligaţiei sale contractuale poarta rãspunderea fata de cealaltã parte contractantã pentru neîndeplinirea sau îndeplinirea necorespunzãtoare a obligaţiei de cãtre aceasta terta persoana, ca pentru propriile acţiuni.
67 B
1. Debitorul este obligat, la cererea creditorului, sa plãteascã acestuia penalitatea pentru neîndeplinirea sau îndeplinirea necorespunzãtoare a obligaţiei, cînd o astfel de penalitate este prevãzutã în prezentele Condiţii generale de livrare, în acordul bilateral sau în contract.
2. Dreptul creditorului de a cere plata penalitãţii izvorãşte din însuşi faptul neîndeplinirii sau îndeplinirii necorespunzãtoare a obligaţiei de cãtre debitor.
3. Arbitrajul nu este în drept sa reducã penalitatea a carei cerere de plata este prezentatã în conformitate cu prezentele Condiţii generale de livrare sau cu acordul bilateral.
4. În cazurile în care neîndeplinirea integrala sau parţialã sau îndeplinirea necorespunzãtoare a obligaţiei a apãrut ca o consecinta a neacordarii de cãtre creditor a asistenţei cuvenite debitorului în îndeplinirea obligaţiei sau a comiterii de cãtre creditorul însuşi a unor acţiuni ilicite în îndeplinirea obligaţiei, arbitrajul este în drept sa respingã integral sau parţial satisfacerea cererii creditorului privind plata penalitatilor, în funcţie de mãsura în care comportarea incorectã a creditorului a influentat îndeplinirea obligaţiei de cãtre debitor.
67 C
Pentru temeiurile pentru care prezentele Condiţii generale de livrare, acordul bilateral sau contractul nu stabilesc penalitãţi pentru neîndeplinirea sau îndeplinirea necorespunzãtoare a obligaţiilor, debitorul este obligat sa repare creditorului pagubele pe care i le-a cauzat.
67 D
1. În acele cazuri în care este admisã repararea prejudiciilor, obligaţia unei pãrţi de a despãgubi cealaltã parte pentru prejudiciile cauzate de neîndeplinirea sau îndeplinirea necorespunzãtoare a obligaţiilor apare atunci cînd sînt întrunite urmãtoarele împrejurãri:
a) obligaţia contractualã nu a fost îndeplinitã sau a fost îndeplinitã în mod necorespunzãtor;
b) în urma neîndeplinirii sau îndeplinirii necorespunzãtoare a obligaţiei contractuale de cãtre o parte s-a cauzat celeilalte pãrţi o paguba materialã;
c) între neîndeplinirea sau îndeplinirea necorespunzãtoare a obligaţiei de cãtre o parte contractantã şi pagubele materiale cauzate celeilalte pãrţi exista o legatura cauzala directa;
d) debitorul este în culpa pentru neîndeplinirea sau îndeplinirea necorespunzãtoare a obligaţiei.
2. La stabilirea culpei se va lua în considerare, drept criteriu, diligenta care se obişnuieşte în relaţiile de acest gen.
3. Creditorului îi revine sarcina de a dovedi existenta împrejurãrilor prevãzute la litrele a), b) şi c) de la punctul 1 al prezentului paragraf, precum şi cuantumul prejudiciilor.
Culpa debitorului este prezumatã.
4. Debitorul nu este obligat sa repare prejudiciile pe care creditorul ar fi putut sa le evite dacã ar fi dat dovada de diligenta obişnuitã în relaţii de acest gen.
5. Pãrţile contractante nu sînt în drept sa prezinte reciproc cereri de reparare, cu titlu de prejudicii suportate, pentru suma penalitatilor plãtite de aceştia partenerilor interni, în conformitate cu legislaţia nationala sau contractele economice.
6. Prejudiciile indirecte nu sînt supuse repararii.
68
1. Pãrţile sînt exonerate de rãspundere pentru neexecutarea integrala sau parţialã a obligaţiilor contractuale, dacã aceasta a fost consecinta unor cazuri de forta majorã.
2. Prin caz de forta majorã se înţeleg împrejurãrile care au intervenit dupã încheierea contractului ca urmare a unor evenimente extraordinare, neprevãzute şi inevitabile, pentru una din pãrţi.
3. Pãrţile sînt exonerate de asemenea de rãspundere pentru neexecutarea parţialã sau integrala a obligaţiilor contractuale, dacã aceasta rezulta dintr-un acord bilateral sau din contract ori din dreptul material al tarii vinzatorului aplicabil contractului respectiv.
4. Sarcina de a dovedi existenta împrejurãrilor care exonereaza pe debitor de rãspunderea pentru neîndeplinirea sau îndeplinirea necorespunzãtoare a obligaţiilor revine debitorului.
69
1. Partea aflatã în imposibilitatea de a-şi executa obligaţiile contractuale, din cauza împrejurãrilor menţionate la subcap. 68, trebuie sa anunţe în scris cealaltã parte, fãrã intirziere, însã în limitele termenului de executare a obligaţiilor despre ivirea acestor împrejurãri contractuale. Înştiinţarea trebuie sa cuprindã date privind intervenirea şi caracterul împrejurãrilor, precum şi eventualele consecinţe ale acestora. De asemenea, partea trebuie sa comunice, fãrã intirziere, în scris, încetarea acestor împrejurãri.
2. Împrejurãrile care exonereaza pãrţile de rãspundere pentru neexecutarea totalã sau parţialã a contractului trebuie sa fie certificte de Camera de comerţ sau de un alt organ central competent al tarii respective.
3. Neanuntarea sau neanuntarea la timp a celeilalte pãrţi, de cãtre partea aflatã în imposibilitatea de a-şi executa obligaţiile contractuale, despre intervenirea împrejurãrilor care o exonereaza de rãspundere, atrage dupã sine repararea prejudiciilor cauzate de neanuntarea sau neanuntarea la timp.
70
1. În cazurile prevãzute la subcap. 68, termenul de executare a obligaţiilor contractuale de cãtre pãrţi se decaleaza în mod corespunzãtor cu durata acelor împrejurãri şi a consecinţelor acestora.
2. Dacã aceste împrejurãri şi consecinţele lor vor dura mai mult de 5 luni, pentru mãrfurile al cãror termen de livrare nu depãşeşte 12 luni de la încheierea contractului, au mai mult de 8 luni, pentru mãrfurile al cãror termen de livrare depãşeşte 12 luni de la încheierea contractului, fiecare parte are dreptul sa renunţe la executarea mai departe a contractului. În acest caz nici una din pãrţi nu are dreptul sa ceara celeilalte pãrţi repararea eventualelor prejudicii.
3. Partea respectiva poate sa foloseascã dreptul sau de a renunţa la contract dacã va comunica refuzul de executare a contractului înainte de începerea executãrii obligaţiilor contractuale de cãtre cealaltã parte, însã în termen de cel mult 30 de zile din momentul expirãrii termenului de 5, respectiv 8 luni, prevãzut la punctul 2 al prezentului paragraf.
4. Dispoziţiile prezentului paragraf, referitoare la prelungirea termenelor de îndeplinire a obligaţiilor, nu se aplica la contractele cu termen fix.

CAPITOLUL XIII
Reclamaţii privind calitatea şi cantitatea

71
1. Reclamaţiile se pot formula cu privire la:
a) calitatea mãrfii (inclusiv nerespectarea completului sau a sortimentului), în cazul în care aceasta nu corespunde clauzelor contractuale sau dispoziţiilor subcap. 15, dacã se aplica acest paragraf;
b) cantitatea mãrfii, dacã din împrejurãrile cauzei nu reiese rãspunderea cãrãuşului.
2. Vinzatorul poarta rãspunderea pentru modificarea calitãţii, avarierea sau defectarea mãrfii sau pentru lipsuri şi dupã transmiterea dreptului de proprietate şi a riscurilor asupra cumpãrãtorului, dacã modificarea calitãţii, avarierea sau defectarea mãrfii sau lipsurile s-au produs din vina vinzatorului.
72
1. Reclamaţiile pot fi formulate:
a) cu privire la calitatea mãrfii - în decurs de 6 luni de la data livrãrii;
b) cu privire la cantitatea mãrfii - în termen de 3 luni de la data livrãrii;
c) cu privire la mãrfurile pentru care se acorda garanţie - în maximum 30 de zile de la expirarea termenului de garanţie, cu condiţia ca defectele sa fie descoperite în cursul perioadei de garanţie.
2. Reclamaţiile referitoare la calitatea şi cantitatea legumelor şi fructelor proaspete perisabile trebuie formulate în termene mai scurte decît cele prevãzute la literele a) şi b) de la punctul 1 al prezentului pragraf. Termenele concrete pentru prezentarea reclamaţiei la aceste mãrfuri se stabilesc prin contract.
3. Neprezentarea reclamaţiei în termenele menţionate la punctul 1 din prezentul paragraf sau stabilite în conformitate cu punctul 2 din prezentul paragraf priveaza pe cumpãrãtor de dreptul de a se adresa arbitrajului.
73
1. În cazul în care din împrejurãrile cauzei nu este clar cine trebuie sa poarte rãspunderea pentru lipsurile cantitative sau calitative ale mãrfii (cãrãuşul ori expeditorul mãrfii) sau cînd este posibila rãspunderea amindorura, iar reclamaţia se formuleazã fata de cãrãuş, cumpãrãtorul, pentru a nu pierde dreptul de a formula reclamaţia fata de vinzator ca urmare a depãşirii termenului, trebuie, în limitele termenelor de prezentare a reclamatiilor cãtre vinzator, sa-i comunice ca a formulat reclamaţia fata de cãrãuş.
2. Dacã din explicaţiile cãrãuşului sau din hotãrîrea instanţei judecãtoreşti reiese ca expeditorul mãrfii trebuie sa rãspundã pentru pretenţia respectiva, cumpãrãtorul este obligat sa trimitã vinzatorului, fãrã intirziere, dupã primirea de la cãrãuş a comunicãrii de respingere sau a hotãrîrii instanţei judecãtoreşti, documentele justificative ale reclamaţiei, împreunã cu o copie de pe scrisoarea cãrãuşului sau de pe hotãrîrea instanţei judecãtoreşti. În acest caz, reclamaţia se considera prezentatã în termen.
74
1. Reclamaţia trebuie sa cuprindã, cel puţin:
a) denumirea mãrfii conform contractului;
b) cantitatea pentru care se formuleazã reclamaţia;
c) numãrul contractului;
d) date care sa permitã identificarea mãrfii pentru care este formulatã reclamaţia, prin indicarea: la mãrfurile de masa - a datelor privind transportul; pentru alte mãrfuri - a datelor privind transportul sau a altor elemente;
e) fondul reclamaţiei (lipsuri, calitate necorespunzãtoare, livrare incompleta etc.);
f) pretenţia cumpãrãtorului (completarea, înlãturarea defectelor etc.)
2. Dacã din reclamaţie lipseşte unul din elementele indicate la literele a) - f) ale punctului 1 din prezentul paragraf, vinzatorul este obligat sa comunice neîntîrziat cumpãrãtorului ce anume date sînt necesare pentru completarea reclamaţiei. În cazul neîndeplinirii de cãtre vinzator a acestei obligaţii, acesta nu are dreptul sa se refere ulterior la faptul ca reclamaţia a fost incompleta.
3. În cazul în care cumpãrãtorul a primit comunicarea vinzatorului indicatã la punctul 2 al prezentului paragraf în momentul cînd termenul de formulare a reclamaţiei, conform subcap. 72, a expirat sau expira în cursul urmãtoarelor 7 zile de la data primirii comunicãrii vinzatorului, cumpãrãtorul este în drept sa completeze reclamaţia în decurs de 7 zile de la aceasta data, indiferent de expirarea termenului pentru formularea reclamaţiei.
4. În cazurile indicate la punctele 2 şi 3 ale prezentului paragraf, termenul de examinare a reclamaţiei de cãtre vinzator, conform paragrafului 76, se socoteşte de la data primirii de la cumpãrãtor a datelor suplimentare care completeazã reclamaţia în conformitate cu punctul 1 al prezentului paragraf.
75
1. La prezentarea reclamaţiei cu privire la cantitate, cumpãrãtorul are dreptul sa ceara fie livrarea cantitãţii lipsa, fie restituirea sumei plãtite pentru cantitatea de marfa lipsa.
2. La prezentarea reclamaţiei cu privire la calitate, cumpãrãtorul este în drept sa ceara fie înlãturarea defectelor constatate, fie o bonificaţie.
3. În cazul în care cumpãrãtorul cere înlãturarea defectelor, vinzatorul trebuie sa repare fãrã intirziere, pe contul sau, defectul sau sa înlocuiascã marfa defecta.
4. În cazurile indicate la punctul 3 din prezentul paragraf, dacã marfa nu poate fi utilizata conform destinaţiei pînã la înlãturarea defectului, cumpãrãtorul este în drept sa ceara vinzatorului plata de penalitãţi, ca pentru intirzierea în livrare, în cuantumul prevãzut la paragraful 83, calculate de la data prezentãrii reclamaţiei pînã la data inlaturarii defectului sau pînã la data livrãrii unei alte marfi în schimbul celei defecte. Valoarea penalitãţii pentru o partida sau o unitate de marfa nu poate depãşi însã 8% din valoarea mãrfii defecte sau a partii de marfa defecta care urmeazã sa fie reparatã sau înlocuitã, inclusiv penalitatea pentru intirziere în livrare, dacã o astfel de intirziere a avut loc şi penalitatea a fost deja calculatã.
5. În cazul în care pãrţile convin o bonificaţie pentru marfa în locul inlaturarii defectului, la convenirea cuantumului bonificatiei pãrţile trebuie sa convinã dacã suma penalitãţii calculate şi/sau plãtite în conformitate cu punctul 4 din prezentul paragraf se include în suma bonificatiei sau plãteşte peste aceasta penalitate.
6. Dacã pãrţile au convenit cuantumul bonificatiei, dar lipseşte înţelegerea lor asupra faptului dacã penalitatea prevãzutã la punctul 4 din prezentul paragraf se include în suma bonificatiei sau bonificatia se va plati peste aceasta penalitate, în cazurile în care prejudiciile efective suportate de cumpãrãtor ca urmare a neutilizarii mãrfii pînã în momentul convenirii bonificatiei:
- sînt mai mici decît valoarea penalitatilor - penalitatea calculatã şi/sau plãtitã se reduce la valoarea prejudiciilor efective;
- sînt mai mari decît valoarea penalitatilor - prejudiciile efective care depãşesc valoarea penalitatilor sînt plãtite de vinzator cumpãrãtorului, dacã acest lucru este prevãzut în acordul bilateral.
7. Dacã în acordul bilateral sau în contract este stabilit dreptul cumpãrãtorului de a rezilia contractul şi nu sînt prevãzute condiţiile de reziliere, cumpãrãtorul poate sa uzeze de acest drept dacã arbitrajul va stabili ca vinzatorul nu poate inlatura defectul prin reparare sau înlocuire, iar cumpãrãtorul nu poate folosi marfa conform destinaţiei cu bonificatia oferitã de vinzator.
76
1. Vinzatorul este obligat sa analizeze reclamaţia privind calitatea sau cantitatea mãrfii şi sa rãspundã cumpãrãtorului asupra fondului reclamaţiei (conform acordului pentru satisfacerea ei integrala sau parţialã ori sa comunice refuzul de satisfacere integrala sau parţialã) fãrã intirziere, dar nu mai tirziu decît în cursul termenului prevãzut în contract. Dacã un asemenea termen nu este stabilit prin contract, atunci rãspunsul asupra fondului reclamaţiei trebuie sa fie dat de cãtre vinzator neîntîrziat, nu mai tirziu de 60 de zile, iar în privinta uzinelor şi a instalaţiilor complexe - în decurs de 90 zile de la data primirii reclamaţiei de cãtre vinzator.
2. Dacã vinzatorul nu va da rãspunsul asupra fondului reclamaţiei în termenul prevãzut la punctul 1 al prezentului paragraf, iar cumpãrãtorul se va adresa arbitrajului înainte de primirea rãspunsului, taxele de arbitraj se suporta de vinzator indiferent de soluţia litigiului. Prevederile acestui punct nu se aplica în cazurile prevãzute la punctul 3 al prezentului paragraf.
3. Dacã, datoritã unor cauze justificate din punct de vedere tehnic, vinzatorul nu are posibilitatea sa dea un rãspuns asupra fondului reclamaţiei în termenul prevãzut la punctul 1 al prezentului paragraf, poate sa propunã cumpãrãtorului prelungirea acestui termen pînã la o anumitã data.
4. Dacã cumpãrãtorul nu este de acord cu propunerea vinzatorului de prelungire a termenului pentru rãspunsul asupra fondului reclamaţiei şi se va adresa arbitrajului, problema taxelor de arbitraj va fi rezolvatã de cãtre arbitraj în funcţie de soluţia litigiului.
5. Dacã cumpãrãtorul a fost de acord cu propunerea vinzatorului privind prelungirea termenului de rãspuns asupra fondului reclamaţiei, însã vinzatorul nu da un asemenea rãspuns în limitele termenului convenit iar cumpãrãtorul va adresa arbitrajului pretenţiile sale, arbitrajul, rezolvind litigiul în fond, va trece taxele de arbitraj asupra vinzatorului, indiferent de soluţia litigiului.
77
1. La contractele cu termen fix, vinzatorul este obligat sa înlãture defectul sau sa înlocuiascã marfa defecta în limitele termenului de livrare stabilite în contract. În caz contrar, cumpãrãtorul este în drept sa denunţe contractul imediat, la expirarea termenului de livrare, şi sa ceara vinzatorului plata penalitãţii conform paragrafului 86 sau, dacã în acordul bilateral sau în contract nu s-a stabilit altfel, în locul acestei pnalitati sa ceara repararea prejudiciilor cauzate de neexecutarea contractului.
2. În cazul în care cumpãrãtorul este de acord ca vinzatorul sa înlãture defectele mãrfii livrate în cadrul contractului cu termen fix, dupã expirarea termenului de livrare, cumpãrãtorul este în drept sa ceara vinzatorului plata penalitãţii ca pentru intirzierea în livrare, conform punctului 5 din paragraful 31 (respectiv punctul 4 din paragraful 75), din prima zi dupã expirarea termenului de livrare prevãzut în contractul cu termen fix.
78
1. Cumpãrãtorul nu are dreptul sa restituie vinzatorului fãrã acordul acestuia marfa în legatura cu care a formulat reclamaţie asupra calitãţii.
2. Dispoziţiile punctului 1 al prezentului paragraf nu se aplica în cazurile în care vinzatorul - contrar cererii cumpãrãtorului de a sista livrarea mãrfii din cauza repetarii livrãrilor de partizi de marfa defecta - continua totuşi expedierile (paragraf 80).
79
La restituirea mãrfurilor sau pãrţilor de marfa defecte înlocuite, pentru mãrfurile la care nu se acorda garanţie se aplica prevederile paragraf 32.
80
1. Formularea reclamaţiei pentru o partida de marfa nu da dreptul cumpãrãtorului sa refuze primirea partizilor urmãtoare de marfa prevãzute în contract.
2. La livrãrile repetate de partizi de marfa defecta cumpãrãtorul este în drept sa ceara sistarea livrãrilor ulterioare pînã ce vinzatorul va inlatura cauzele ce genereazã defectele.
3. În acest caz, cumpãrãtorul are dreptul sa ceara vinzatorului plata unei penalitãţi ca şi pentru intirzierea în livrare, în cuantumul prevãzut la paragraf 83, începînd din ziua cînd, conform contractului, marfa trebuia sa fie livrata, pînã în ziua reluarii de cãtre vinzator a livrãrilor de buna calitate.
81
1. Dacã la marfa pentru care contractul nu prevede garanţie, vinzatorul nu va inlatura neîntîrziat defectele de care este rãspunzãtor, cumpãrãtorul are dreptul sa le înlãture singur, trecind asupra vinzatorului cheltuielile normale efective.
2. Defectele marunte pentru care rãspunderea o poarta vinzatorul, dacã înlãturarea lor nu suferã amînare şi nu necesita participarea vinzatorului, se inlatura de cãtre cumpãrãtor cu trecerea asupra vinzatorului a cheltuielilor normale efective.
82
Dacã recepţia calitativã finala se face, conform contractului, în ţara vinzatorului, reclamaţiile cu privire la calitatea mãrfii pot fi formulate, dacã în contract nu se stabileşte altfel, numai pentru defectele ascunse (care nu au putut fi constatate la un control obişnuit al mãrfii).

CAPITOLUL XIV
Sancţiuni

83
1. În cazul intirzierii în livrarea mãrfii fata de termenele convenite prin contract, vinzatorul va plati cumpãrãtorului o penalitate calculatã la valoarea mãrfii nelivrate în termen.
2. Dacã în acordul bilateral sau în contract nu se stabileşte altfel, penalitatea se calculeazã din prima zi de intirziere în cuatumul urmãtor:
- pentru primele 30 de zile - 0,05% pentru fiecare zi;
- pentru urmãtoarele 30 de zile - 0,08% pentru fiecare zi;
- în continuare - 0,12% pentru fiecare zi de intirziere.
3. Valoarea totalã a penalitatilor pentru intirziere nu poate depãşi însã 8% din valoarea mãrfii întîrziate.
84
1. Dacã vinzatorul va intirzia punerea la dispoziţie a documentaţiei tehnice fãrã de care maşinile sau utilajele nu pot fi puse în exploatare, va plati o penalitate calculatã la valoarea maşinilor sau a utilajelor, la care se referã documentaţia tehnica, în modul şi cuantumul stabilite la paragraful 83.
Dacã intirzierea în prezentarea documentaţiei tehnice are loc dupã intirzierea în livrarea maşinilor sau utilajelor la care se referã aceasta documentaţie tehnica, penalitatea pentru intirzierea în prezentarea documentaţiei tehnice se calculeazã ca o continuare a penalitãţii pentru intirzierea în livrarea maşinilor sau utilajelor. Aceasta prevedere se aplica de asemenea şi în cazul în care intirzierea în livrarea maşinilor sau utilajelor are loc dupã intirzierea în prezentarea documentaţiei tehnice.
2. Dacã pãrţile au convenit prin contract ca, pentru mãrfurile destinate prelucrãrii (de ex. materii prime, piese turnate şi produse laminate), vinzatorul sa prezinte un certificat de analiza, fãrã de care marfa nu poate fi folositã potrivit destinaţiei, menţionînd în contract elementele pe care trebuie sa le cuprindã certificatul, pãrţile pot de asemenea sa convinã în contract ca vinzatorul sa plãteascã o penalitate pentru intirzierea în prezentarea acestui certificat. Dacã prin contract nu se convine altfel, aceasta penalitate se calculeazã la valoarea mãrfii la care se referã certificatul, în modul şi cuantumul stabilite la paragraful 83.
85
1. Dacã prin contract nu se convine un alt termen, la o intirziere în livrarea mãrfii mai mare de 4 luni, iar pentru utilajele mari, de fabricaţie specialã, mai mare de 6 luni fata de termenul de livrare convenit prin contract, cumpãrãtorul are dreptul sa renunţe la executarea contractului pentru partea de marfa intirziata şi pentru partea de marfa livrata anterior, dacã partea de marfa livrata nu poate fi folositã fãrã partea de marfa nelivrata.
2. Cumpãrãtorul are dreptul sa rezilieze contractul şi înainte de expirarea termenelor menţionate la punctul 1 al prezentului paragraf, dacã vinzatorul comunica în scris cumpãrãtorului ca nu va livra marfa în cursul acestor termene.
3. Pentru fabrici şi instalaţii complexe, termenele de reziliere ale contractului vor fi convenite de pãrţi pentru fiecare caz în parte.
4. În cazul rezilierii contractului, vinzatorul este obligat sa restituie cumpãrãtorului sumele plãtite de acesta, cu o dobinda de 4% pe an.
5. Dispoziţiile punctelor 1, 2 şi 3 din prezentul paragraf nu se aplica contractelor cu termen fix.
86
1. În cazul nerespectãrii termenului de livrare la contractele cu termen fix, vinzatorul plãteşte cumpãrãtorului penalitatea de 5% din valoarea mãrfii nelivrate, dacã în acordul bilateral sau în contract nu se prevede o alta penalitate.
2. Dacã în acordul bilteral sau în contract nu se stabileşte altfel în cazul nerespectãrii termenului de livrare la contractul cu termen fix, cumpãrãtorul este în drept ca, la denunţarea contractului, în locul penalitãţii prevãzute la punctul 1 al prezentului paragraf, sa ceara vinzatorului repararea prejudiciilor cauzate de neexecutarea contractului.
3. Dacã cumpãrãtorul consimte sa primeascã marfa cu intirziere, în cadrul contractului cu termen fix, penalitatea indicatã la punctul 1 al prezentului paragraf nu se percepe. În acest caz, vinzatorul plãteşte cumpãrãtorului, pentru fiecare zi cu începere din prima zi de intirziere, penalitãţi în cuantumul stabilit la paragraful 83.
87
1. Pentru neavizarea sau neavizare în timp util a cumpãrãtorului cu privire la expedierea mãrfii, vinzatorul va plati cumpãrãtorului o penalitate de 0,1% la valoarea mãrfii expediate, însã nu mai puţin de 10 ruble şi nu mai mult de 100 ruble pentru o expediere.
2. Pentru neavizare sau neavizare la timp despre expedierea efectuatã, cumpãrãtorul nu este în drept sa prezinte vinzatorului nici un fel de pretenţii pentru reparara prejudiciilor, cu excepţia cheltuielilor de stationare a mijloacelor de transport (nave, vagoane, cai ferate etc.), plãtite de acesta cãrãuşului şi cauzate de o astfel de neavizare sau neavizare la timp.
3. Cheltuielile de stationare a mijloacelor de transport prevãzute la punctul 2 al prezentului paragraf se recupereazã:
a) în cazul transporturilor pe apa - peste totalitatea penalitãţii calculatã şi/sau plãtitã în conformitate cu punctul 1 al prezentului paragraf;
b) în cazul celorlalte feluri de transport - în partea care depãşeşte penalitatea calculatã şi/sau plãtitã în conformitate cu punctul 1 al prezentului paragraf, însã suma penalitatilor şi cheltuielilor pentru stationarea mijloacelor de transport nu poate depãşi, pentru o partida de marfa, expediatã cu un singur document de transport, cuantumul maxim al penalitãţii prevãzut la punctul 1 al prezentului paragraf.
87 A
În cazurile în care prezentele Condiţii generale de livrare prevãd ca penalitatea se calculeazã pentru fiecare zi de intirziere, aceasta va fi calculatã pentru fiecare zi de intirziere începutã.
88
1. Pretenţiile pentru plata penalitatilor trebuie sa fie prezentate într-o perioada de cel mult 3 luni astfel:
a) la penalitãţile care se calculeazã pe zile, curgerea acestui termen începe din ziua executãrii obligaţiei sau din ziua cînd penalitatea a atins, pentru temeiul respectiv, cuantumul maxim, dacã obligaţia nu a fost executatã pînã în acea zi;
b) la penalitãţile care se pot calcula numai forfetar, acest termen începe sa curgã din ziua apariţiei dreptului de a le cere.
2. Dispoziţiile punctului 1 al prezentului paragraf se aplica de asemenea la pretenţiile de plata a penalitatilor în cazul rezilierii contractului.
3. Calculul penalitatilor se face fie prin decontul anexat la cererea de pretenţii, fie în însãşi cererea de pretenţii.
4. Neprezentarea pretenţiilor de plata a penalitatilor în termenul prevãzut la punctul 1 al prezentului paragraf priveaza partea care a prezentat pretenţia de dreptul de a se adresa arbitrajului.
89
Partea careia îi este prezentatã o cerere pentru plata de penalitãţi este obligatã sa o analizeze şi sa dea un rãspuns asupra fondului în decurs de 30 de zile de la data primirii acesteia.

CAPITOLUL XV
Arbitraj

90
1. Toate litigiile care rezulta din contract sau în legatura cu acesta se vor rezolva pe calea arbitrajului, la instanta de arbitraj instituitã pentru astfel de litigii în ţara piritului sau, potrivit înţelegerii pãrţilor, într-o ţara terta membra a Consiliului de Ajutor Economic Reciproc, excluzindu-se competenta instanţelor de drept comun.
2. Acţiunea reconvenţionalã şi cererea de compensare, care decurg din aceleaşi raporturi juridice ca şi acţiunea principala, se rezolva de arbitrajul care soluţioneazã acţiunea principala.
91
1. Litigiile se judeca în conformitate cu regulile de procedura în vigoare la arbitrajul care soluţioneazã cauza.
2. Dezbaterea litigiului la arbitraj şi pronunţarea hotãrîrii se fac în limba tarii arbitrajului, cu traducere oficialã în alta limba, la cererea uneia din pãrţi. Hotãrîrile arbitrajului se redacteazã de asemenea în limba tarii arbitrajului, cu traducerea sa oficialã, la cererea uneia din pãrţi.
3. Hotãrîrile arbitrajului sînt definitive şi obligatorii pentru pãrţi.

CAPITOLUL XVI
Prescripţie

92
Dispoziile menţionate în prezentul capitol referitoare la prescripţie se aplica pretenţiilor rezultate din raporturile reglementate de prezentele Condiţii generale de livrare.
93
1. Termenul general de prescripţie este de 2 ani.
2. Termenul special de prescripţie de 1 an se stabileşte:
a) pentru acţiunile bazate pe reclamaţii privind calitatea şi cantitatea mãrfurilor (paragraf 31, 33, 71, 75, 77, 80-82);
b) pentru acţiunile bazate pe cereri de plata a penalitatilor.
94
1. Termenul general de prescripţie se calculeazã din momentul naşterii dreptului la acţiune.
2. Termenul special de prescripţie se calculeazã:
a) pentru acţiunile întemeiate pe reclamaţii privind calitatea şi cantitatea mãrfurilor - din ziua urmãtoare zilei primirii de cãtre cumpãrãtor a rãspunsului vinzatorului asupra fondului reclamaţiei, iar dacã acest rãspuns nu este dat de cãtre vinzator în termenele prevãzute la punctul 1, respectiv punctul 5 al paragrafului 76, din ziua urmãtoare zilei în care a expirat termenul amintit mai sus pentru rãspuns asupra fondului reclamaţiei. Dacã rãspunsul vinzatorului nu va conţine rezolvarea în fond a reclamaţiei, termenul de prescripţie se calculeazã din ziua urmãtoare zilei în care a expirat termenul pentru rãspuns asupra fondului reclamaţiei;
b) pentru acţiunile bazate pe cereri de plata a penalitatilor - din ziua urmãtoare zilei primirii de cãtre cumpãrãtor a rãspunsului asupra fondului reclamaţiei, iar dacã rãspunsul asupra fondului reclamaţiei nu a fost dat de cãtre vinzator în termenul stabilit la paragraful 89 - din ziua urmãtoare zilei în care a expirat termenul pentru rãspuns la aceasta reclamaţie.
95
Prescripţia se aplica de cãtre arbitraj dacã debitorul o invoca.
96
Dacã debitorul executa obligaţia dupã expirarea termenului de prescripţie, acesta nu este în drept sa ceara restituirea a ceea ce a executat, chiar dacã în momentul executãrii nu a cunoscut expirarea termenului de prescripţie.
97
Pretenţiile pentru care au expirat termenele de prescripţie pot fi prezentate spre compensare cu acordul pãrţilor.
98
Curgerea termenului de prescripţie se suspenda dacã prezentarea acţiunii a fost împiedicatã de o împrejurare de forta majorã care a intervenit sau a continuat sa acţioneze în cursul termenului de prescripţie. Timpul în care prescripţia a fost suspendatã nu se ia în calculul termenului de prescripţie.
99
1. Curgerea termenului de prescripţie se întrerupe prin intentarea acţiunii şi, de asemenea, prin recunoaşterea scrisã a datoriei de cãtre debitor.
2. Dupã întrerupere începe sa curgã din nou termenul de prescripţie.
3. Dacã reclamantul îşi retrage acţiunea de la arbitraj, termenul de prescripţie nu se considera întrerupt.
100
Dacã expira termenul de prescripţie pentru pretenţia principala, expira şi termenul de prescripţie pentru pretenţiile accesorii.
101
Ca data a prezentãrii acţiunii se considera ziua predãrii acesteia la arbitraj, iar la expedierea cererii prin posta - data ştampilei oficiului poştal de primire a scrisorii recomandate pentru expediere.
102
Modificarea dispoziţiilor prevãzute în prezentul capitol nu se admite.
103
Dispoziţiile prevãzute în prezentul capitol se aplica la obligaţiile care decurg din contractele la care se aplica prezentele Condiţii generale de livrare.

CAPITOLUL XVII
Alte dispoziţii

104
1. Reclamaţiile trebuie prezentate în scris.
2. Reclamaţiile privind calitatea, inclusiv pentru mãrfurile la care se acorda garanţie, precum şi cele privind cantitatea, pot fi formulate telegrafic sau prin telex. În aceste cazuri ele trebuie sa fie confirmate printr-o scrisoare în cel mult 7 zile lucrãtoare de la data formularii reclamaţiei, telegrafic sau prin telex, dar în limitele termenelor stabilite la paragraf 72. În cazul expedierii de cãtre cumpãrãtor cu intirziere a confirmãrii, aceasta scrisoare se va considera ca formulare a reclamaţiei pentru prima data.
3. La reclamaţie se anexeazã documentele justificative. La formularea reclamaţiei privind calitatea sau cantitatea se recomanda pãrţilor sa foloseascã procesul-verbal de constatare ca unul din documentele justificative ale reclamaţiei.
4. Ca data a formularii reclamaţiei se considera data ştampilei oficiului poştal al tarii reclamantului privind primirea scrisorii sau telegramei ori data comunicãrii prin telex sau data inminarii reclamaţiei partii cãreia i se prezintã reclamaţia.
105
1. Pãrţile nu-şi vor prezenta reciproc reclamaţii dacã valoarea pretenţiei nu depãşeşte 10 ruble.
2. Dispoziţiile punctului 1 al prezentului paragraf nu se extind la cererile de decontare în legatura cu erorile de calcul şi pentru pretenţii fãrã a cãror satisfacere marfa nu poate fi folositã de cãtre cumpãrãtor.
106
1. Dacã debitorul este în intirziere pentru o obligaţie bãneascã, trebuie sa plãteascã creditorului o dobinda de 4% anual la suma de plata intirziata.
2. Pentru totalul penalitatilor ce urmeazã sa fie plãtite, dobinzile anuale se calculeazã din momentul începerii curgerii termenului de prescripţie la cererea de plata a unei astfel de penalitãţi, pînã în ziua plãţii acesteia.
3. Nu sînt supuse repararii prejudiciile legate de intirzierea în îndeplinirea obligaţiilor bãneşti care depãşesc dobinzile anuale prevãzute la punctul 1 al prezentului paragraf.
107
Dacã ultima zi a termenului de prezentare a reclamtiei sau a termenului de prescripţie cade într-o zi nelucrãtoare în ţara reclamantului, atunci ca zi a expirãrii termenului se considera ziua de lucru imediat urmãtoare.
108
1. Nici una din pãrţi nu are dreptul sa transmitã drepturile şi obligaţiile contractuale unor terţe persoane, fãrã acordul scris al celeilalte pãrţi.
2. Dispoziţiile punctului 1 al prezentului paragraf nu se aplica în cazul transmiterii, prin hotãrîrea unui organ competent, a drepturilor şi obligaţiilor contractuale unei alte organizaţii a aceleiaşi tari, împuternicite de drept sa efectueze operaţiuni de comerţ exterior, cu condiţia avizãrii în scris a celeilalte pãrţi.
109
Toate cheltuielile, impozitele, taxele vamale şi alte taxe pe teritoriul tarii vinzatorului, în legatura cu executarea contractului, vor fi plãtite de cãtre vinzator, iar pe teritoriul tarii cumpãrãtorului şi pe teritoriul de tranzit, de cãtre cumpãrãtor.
110
1. În raporturile dintre pãrţi privind livrãrile de mãrfuri pentru probleme nereglementate sau incomplet reglementate prin contracte sau prin prezentele Condiţii generale de livrare, se aplica dreptul material al tarii vinzatorului.
2. Prin dreptul material al tarii vinzatorului se înţeleg normele generale de drept civil, nu normele speciale, destinate reglementãrii relaţiilor între organizaţiile şi întreprinderile socialiste ale tarii vinzatorului.

----------------
* Textul (tradus) este reprodus cu modificãrile şi completãrile adoptate prin Hotãrîrea celei de-a 69-a şedinţe a Comitetului Executiv al C.A.E.R. (octombrie 1974), precum şi cu precizãrile adoptate prin Hotãrîrea celei de-a 45-a şedinţe a Comisiei permanente C.A.E.R. pentru comerţ exterior (noiembrie 1975), ratificate prin Decretul Consiliului de Stat nr. 164 din 29 decembrie 1975, publicat în B. Of. nr. 138 din 29 decembrie 1975.

-------
Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016