Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   DECRET nr. 141 din 28 februarie 1967 (*republicat*)  privind pensiile militare de stat si pensia suplimentara*)    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

DECRET nr. 141 din 28 februarie 1967 (*republicat*) privind pensiile militare de stat si pensia suplimentara*)

EMITENT: CONSILIUL DE STAT
PUBLICAT: BULETINUL OFICIAL nr. 117 din 26 octombrie 1972
___________
*) Acest decret a devenit Legea nr. 6/1967 .

TITLUL I
PENSII MILITARE DE STAT

CAP. I
Dispoziţii generale

ART. 1
Au drept la pensie militarã de stat:
a) ofiţerii, maistrii militari şi subofiterii din cadrele permanente ale Ministerului Forţelor Armate şi Ministerului de Interne;
b) urmaşii celor prevãzuţi mai sus.
ART. 2
Categoriile de pensii sînt:
a) de serviciu;
b) de invaliditate;
c) de urmaş.
ART. 3
Pensionãrii militari, precum şi membrii lor de familie au drept la asistenta medicalã, medicamente, materiale sanitare, asistenta socialã, ajutoare în caz de deces şi la alte drepturi, în conformitate cu normele legale în vigoare.
ART. 4
Pensiile militare de stat şi celelalte drepturi cuvenite pensionarilor militari şi membrilor lor de familie se plãtesc din fondul prevãzut în acest scop în planul de cheltuieli al Ministerului Forţelor Armate, respectiv al Ministerului de Interne, fãrã nici o reţinere din solda militarilor.
ART. 5
Pentru stabilirea cuantumului pensiei se iau în considerare, dupã felul pensiei, urmãtoarele elemente:
a) vechimea în serviciu;
b) solda lunarã;
c) gradul de invaliditate şi cauza care a provocat invaliditatea;
d) condiţiile în care s-a desfãşurat activitatea.
ART. 6
(1) Dupã condiţiile în care şi-au desfãşurat activitatea, militarii beneficiazã de urmãtoarele sporuri de vechime în serviciu:
a) un spor egal cu timpul servit ca militar în unitãţi ce fac parte din compunerea armatei operative în timp de rãzboi. Acelaşi spor se va putea acorda şi pentru unele activitãţi care impun militarilor eforturi deosebite;
b) un spor egal cu jumãtate sau un sfert din timpul servit ca militar în unele activitãţi sau locuri cu condiţii deosebite de munca.
(2) Perioadele de rãzboi pentru care se acorda spor de vechime în serviciu se stabilesc prin hotãrîre a Consiliului de Miniştri. De asemenea, prin hotãrîre a Consiliului de Miniştri se vor fixa criteriile pe baza cãrora Ministerul Forţelor Armate şi Ministerul de Interne, împreunã cu Ministerul Muncii, vor stabili activitãţile sau locurile de munca ce dau dreptul la sporuri de vechime în serviciu.
(3) Vechimea în munca ca angajat se va lua în considerare cu sporurile corespunzãtoare, potrivit legii privind pensiile de asigurãri sociale de stat.

CAP. II
Pensia de serviciu

ART. 7
(1) Pensia de serviciu se acorda militarilor care la data iesirii din cadrele permanente au cel puţin 25 ani vechime în serviciu, din care 15 ani efectivi ca militar, şi au împlinit virsta de 52 ani.
(2) Pentru militarii care au servit cel puţin 15 ani ca personal navigant de aviatie, pensia de serviciu se acorda dacã la data iesirii din cadrele permanente îndeplinesc condiţiile de vechime prevãzute la alin. 1 şi au împlinit virsta de 50 ani.
ART. 8
(1) Pensia de serviciu pentru 25 ani vechime în serviciu se stabileşte în procente din solda lunarã, dupã cum urmeazã:─────────────────────────────────────────────────────────────
Solda lunarã (lei) Pensia în procente Cuantumul minim
din solda lunarã al pensiei (lei)
─────────────────────────────────────────────────────────────
pana la 800 85 -
de la 801 la 900 80 680
de la 901 la 1.200 75 720
de la 1.201 la 1.600 70 900
de la 1.601 la 2.000 65 1.120
de la 2.001 la 2.500 60 1.300
*) peste 2.500 60 1.500
─────────────────────────────────────────────────────────────-----------
*) Procentul modificat se aplica, potrivit <>Decretului nr. 387/1972 , cu începere de la data de 1 noiembrie 1972.

(2) La procentele de mai sus se adauga, proporţional cu anii serviti în condiţiile prevãzute la art. 6, urmãtoarele sporuri procentuale:
- 1 la suta din solda lunarã pentru fiecare an efectiv servit în situaţia prevãzutã de art. 6 alin. 1 lit. a;
- 0,5 la suta din solda lunarã pentru fiecare an efectiv servit în activitãţile sau locurile de munca pentru care se acorda un spor de timp egal cu jumãtate din timpul servit în aceste situaţii:
- 0,25 la suta din solda lunarã pentru fiecare an efectiv servit în activitãţile sau locurile de munca pentru care se acorda un spor de timp egal cu un sfert din timpul servit în aceste situaţii.
(3) Pentru fiecare an de vechime în serviciu peste vechimea de 25 ani se acorda un procent suplimentar de 0,5 la suta aplicat la solda lunarã.
ART. 9
(1) Militarii care sînt trecuţi în rezerva ca urmare a implinirii limitei de virsta în grad, precum şi pentru motive determinate de nevoile Ministerului Forţelor Armate, respectiv Ministerului de Interne, înainte de împlinirea virstei cerute pentru acordarea pensiei de serviciu şi care la data iesirii din cadrele permanente au 25 ani efectivi în serviciu, din care 15 ani efectivi ca militar, au dreptul la pensie de serviciu în procent de 85 la suta din cuantumul pensiei calculat potrivit prevederilor prezentului decret.
(2) La împlinirea virstei cerute pentru pensia de serviciu, pensia se va acorda în procent de 100 la suta din cuantumul ce rezulta din calcul.
ART. 10
(1) Militarii care la data iesirii din cadrele permanente au cel puţin 20 ani efectivi în serviciu, din care 10 ani efectivi ca militar, au drept la pensie de serviciu dacã se afla în una din urmãtoarele situaţii:
a) au fost trecuţi în rezerva sau direct în retragere, ca urmare a clasarii ca inapt sau apt limitat pentru serviciul militar activ ori ca urmare a unei afecţiuni a organismului neprevãzute în baremul medical şi datoritã cãreia nu pot îndeplini funcţii corespunzãtoare gradelor pe care le-au avut şi specialitatii militare din care fac parte;
b) au pierdut total sau parţial capacitatea de munca dupã data iesirii din cadrele permanente;
c) au împlinit virsta de 57 ani;
d) alte situaţii ce se vor stabili prin hotãrîre a Consiliului de Miniştri.
(2) Militarii care la data iesirii din cadrele permanente au cel puţin 10 ani efectivi în serviciu ca militar au drept la pensie de serviciu dupã împlinirea virstei de 62 ani.
(3) Pentru cei care au o vechime în serviciu mai mica de 25 ani pensia se calculeazã proporţional cu numãrul anilor de serviciu.

CAP. III
Pensia de invaliditate

ART. 11
(1) Au drept la pensie de invaliditate cei care au pierdut total sau parţial capacitatea de munca.
(2) Invaliditatile care dau drept la pensie sînt de trei grade, în raport cu incapacitatea de munca şi anume:
a) invaliditatea de gradul I, caracterizatã prin pierderea totalã a capacitãţii de munca şi nevoia de îngrijire şi supraveghere a invalidului de cãtre alta persoana;
b) invaliditatea de gradul II, caracterizatã prin pierderea totalã a capacitãţii de munca, cu posibilitatea invalidului de a se servi fãrã ajutorul altei persoane;
c) invaliditatea de gradul III, caracterizatã prin pierderea parţialã a capacitãţii de munca.
ART. 12
Dupã cauzele care provoacã invaliditatea, pensia de invaliditate este de doua feluri:
a) pensia de invaliditate cauzatã de accident în serviciu sau boala contractatã ori agravatã în timpul şi din cauza serviciului militar;
b) pensia de invaliditate cauzatã de accident în afarã serviciului sau boala contractatã ori agravatã în timpul dar nu din cauza serviciului militar.
ART. 13
Pensia de invaliditate se acorda fãrã a se cere îndeplinirea vreunei condiţii de vechime în serviciu şi de virsta.
ART. 14
(1) Prin accident în serviciu, în sensul prezentului decret, se înţelege vãtãmarea violenta a organismului, precum şi intoxicatia acuta profesionalã, care provoacã invaliditate ori deces, survenite în timpul îndeplinirii îndatoririlor de serviciu.
(2) Se considera accident în serviciu, în sensul prezentului decret, şi cel survenit în timpul deplasarii de la domiciliu spre unitatea militarã sau spre locul unde executa o misiune şi de la acestea spre domiciliu, dacã accidentul s-a produs în perioada de timp necesarã pentru deplasare.
(3) Prin boala contractatã ori agravatã în timpul şi din cauza serviciului militar se înţelege boala care provoacã invaliditate ori deces, survenitã în timpul îndeplinirii îndatoririlor de serviciu sau ca urmare a condiţiilor în care se executa serviciul.
(4) Se asimileazã cu accident în serviciu sau boala contractatã ori agravatã în timpul şi din cauza serviciului militar şi decesul survenit din cauza naşterii, dacã la data decesului femeia era militar în cadrele permanente*).
___________
*) Acest alineat a fost introdus prin <>Decretul nr. 387/1972 .

ART. 15
Pensia se acorda şi în cazul în care invaliditatea s-a ivit ulterior accidentului în serviciu sau unei boli contractate în timpul şi din cauza serviciului militar, dacã se constata ca invaliditatea este consecinta accidentului în serviciu sau a bolii respective.
ART. 16
Cuantumul pensiei de invaliditate cauzate de accident în serviciu sau boala contractatã ori agravatã în timpul şi din cauza serviciului militar se stabileşte în procente din solda lunarã, în raport cu gradul de invaliditate, astfel:
a) pentru gradul I de invaliditate:────────────────────────────────────────────────────────────
Solda lunarã (lei) Pensia în procente Cuantumul minim
din solda lunarã al pensiei (lei)
────────────────────────────────────────────────────────────
pana la 1.000 95 -
de la 1.001 la 1.100 90 950
de la 1.101 la 1.200 85 990
de la 1.201 la 1.600 80 1.020
de la 1.601 la 2.000 75 1.280
de la 2.001 la 2.500 70 1.500
de la 2.501 la 3.000 65 1.750
*) peste 3.000 65 1.950
────────────────────────────────────────────────────────────---------
*) Procentul modificat se aplica, potrivit <>Decretului nr. 387/1972 , cu începere de la data de 1 noiembrie 1972.

b) pentru gradul II de invaliditate, cuantumul pensiei este de 85 la suta din pensia stabilitã pentru gradul I;
c) pentru gradul III de invaliditate, cuantumul pensiei este de 60 la suta din pensia stabilitã pentru gradul I.
ART. 17
Cuantumul pensiei de invaliditate cauzate de accident în afarã serviciului sau boala contractatã ori agravatã în timpul dar nu din cauza serviciului militar se stabileşte în procente de baza din solda lunarã, în raport cu gradul de invaliditate, astfel:
a) pentru gradul I de invaliditate:───────────────────────────────────────────────────────────────
Pensia în Cuantumul minim al
Solda lunarã (lei) procente de baza pensiei la procentul
din solda lunarã de baza (lei)
───────────────────────────────────────────────────────────────
pana la 800 60 -
de la 801 la 900 55 480
de la 901 la 1.200 50 495
de la 1.201 la 1.600 45 600
de la 1.601 la 2.000 40 720
de la 2.001 la 2.500 35 800
*) peste 2.500 35 875
───────────────────────────────────────────────────────────────------------
*) Procentul modificat se aplica, potrivit <>Decretului nr. 387/1972 , cu începere de la data de 1 noiembrie 1972.

Pentru fiecare an, pînã la vechimea în serviciu de 25 ani, se acorda un procent suplimentar de 1 la suta din solda lunarã; pentru fiecare an care depãşeşte aceasta vechime, se acorda un procent suplimentar de 0,5 la suta din solda lunarã;
b) pentru gradul II de invaliditate, cuantumul pensiei este de 85 la suta din pensia de invaliditate de gradul I;
c) pentru gradul III de invaliditate, cuantumul pensiei este de 60 la suta din pensia de invaliditate de gradul I.
ART. 18
(1) Pensia de invaliditate cauzatã de accident în afarã serviciului sau de o boala contractatã în timpul dar nu din cauza serviciului militar se acorda numai dacã invaliditatea a survenit în timpul cînd militarul s-a aflat în cadrele permanente, precum şi în termen de 90 zile de la ieşirea din cadrele permanente.
(2) Pensia se acorda şi în cazul în care invaliditatea s-a ivit în termen de un an de la ieşirea din cadrele permanente, dacã invaliditatea este consecinta unui accident sau boli survenite în timpul cînd se afla în cadrele permanente.
ART. 19
(1) Pensionãrii de invaliditate de gradul I au dreptul, în afarã de pensie, la o indemnizaţie pentru îngrijire de 300 lei lunar.
(2) De indemnizaţia prevãzutã la alineatul precedent beneficiazã şi cei care, avînd o invaliditate de gradul I, primesc cuantumul pensiei de serviciu.
ART. 20
(1) Pensionãrii de invaliditate sînt supuşi revizuirii medicale periodice în ceea ce priveşte capacitatea lor de munca, cu excepţia celor care:
a) prezintã invaliditati ireversibile;
b) au împlinit virsta de 52 ani, bãrbaţii şi 50 ani, femeile;
c) au împlinit virsta cerutã pentru acordarea pensiei de serviciu, dacã pensionarea acestora se face la virste mai mici de 52 ani, bãrbaţii şi 50 ani, femeile.
(2) Pensionãrii de invaliditate pot cere revizuirea medicalã ori de cîte ori starea sãnãtãţii lor s-a imbunatatit sau s-a agravat.
ART. 21
(1) Invalizii de gradul I, care la data iesirii din cadrele permanente au vechimea în serviciu de cel puţin 20 ani, au dreptul la cuantumul pensiei de serviciu*).
___________
*) Potrivit prevederilor <>art. III alin. 2 din Decretul nr. 971/1968 , pensionãrii de invaliditate, înscrişi la pensie pînã la data intrãrii în vigoare a <>Decretului nr. 971/1968 , care primesc cuantumul pensiei de serviciu, vor beneficia în continuare de acest cuantum şi în cazul schimbãrii gradului de invaliditate, cu excepţia celor ce sînt trecuţi în gradul III şi care nu îndeplinesc condiţiile pentru obţinerea pensiei de serviciu sau care, deşi îndeplinesc aceste condiţii, sînt revizuibili.

(2) De dispoziţiile alin. 1 beneficiazã atît cei care au calitatea de pensionari de invaliditate, cît şi cei care solicita înscrierea la pensie.
(3) Pensionãrii de invaliditate care primesc cuantumul pensiei de serviciu, precum şi cei prevãzuţi la art. 10 lit. b, rãmîn supuşi revizuirii medicale, cu excepţia celor prevãzuţi la art. 20 alin. 1.
(4) Cuantumul pensiei de serviciu se acorda din oficiu ori de cîte ori acesta este mai avantajos.

CAP. IV
Pensia de urmaş

ART. 22
(1) Au drept la pensie de urmaş, în condiţiile prevãzute pentru fiecare în parte, membrii de familie şi anume: copiii, sotia, soţul, pãrinţii, fraţii şi surorile, care se aflau în întreţinerea susţinãtorului decedat*).
___________
*) Prevederile <>art. 22 alin. 1 şi 3, modificate prin Decretul nr. 387/1972 , se aplica cu începere de la data de 1 noiembrie 1972.

(2) Membrii de familie au drept la pensie de urmaş numai dacã cel decedat era pensionar sau dacã la data decesului îndeplinea condiţiile pentru obţinerea unei pensii.
(3) Dacã cel decedat nu era pensionar, dar îndeplinea condiţia de vechime în serviciu prevãzutã la art. 10 alin. 2, membrii de familie au drept la pensie de urmaş, indiferent de data cînd a survenit decesul susţinãtorului.
ART. 23
(1) Copiii au drept la pensie de urmaş:
a) pînã la virsta de 16 ani sau, dacã continua studiile, pînã la terminarea acestora, fãrã a depãşi virsta de 25 ani;
b) dacã s-au aflat în stare de invaliditate de orice grad înainte de împlinirea virstelor arãtate la lit. a, pe toatã durata invaliditatii.
(2) în cazul decesului unuia dintre pãrinţi, copiii au drept la pensie de urmaş, chiar dacã pãrintele rãmas în viata se afla în munca.
(3) Copiii se considera ca se aflau în întreţinerea susţinãtorului decedat prin însãşi calitatea lor de copii*).
___________
*) Acest alineat a fost introdus prin <>Decretul nr. 387/1972 .

ART. 24
(1) Sotia sau soţul are drept la pensie de urmaş, dacã*):
___________
*) Prevederile <>art. 24 alin. 3, astfel cum a fost modificat prin Decretul nr. 387/1972 , şi ale alin. 5 şi 6, introduse prin acelaşi decret, se aplica cu începere de la data de 1 noiembrie 1972.

a) a împlinit virsta de 55 ani, sotia şi 60 ani, soţul, pe tot timpul vieţii;
b) la data decesului unuia dintre soţi, soţul supravieţuitor are unu sau mai mulţi copii, pînã cînd copiii împlinesc virsta de 16 ani sau, dacã continua studiile, pînã la terminarea acestora, fãrã a depãşi virsta de 25 ani, ori pînã la cãsãtoria sau decesul lor, înainte de împlinirea acestor virste;
c) se afla în stare de invaliditate de orice grad, pe toatã durata invaliditatii.
(2) De asemenea, sotia are drept la pensie de urmaş pe tot timpul vieţii, dacã:
a) a împlinit virsta de 50 ani şi a nãscut, pînã la data decesului susţinãtorului, 5 sau mai mulţi copii;
b) a împlinit virsta de 50 ani şi are cel puţin 20 ani de cãsãtorie cu soţul decedat; dacã are între 15 şi 20 ani de cãsãtorie, are drept la pensie la împlinirea aceleiaşi virste, însã pensia se calculeazã proporţional cu anii de cãsãtorie.
(3) Sotia sau soţul are drept la pensie de urmaş pe timpul cît nu este salariat, membru al unei cooperative meşteşugãreşti sau nu exercita o profesie ori o meserie pe cont propriu.
(4) Sotia sau soţul care nu îndeplineşte condiţiile prevãzute la alin. 1 şi 2 are drept la pensie de urmaş pînã la încadrarea în munca, dar nu mai mult de 6 luni de la decesul susţinãtorului; sotia care nu se încadreazã în munca dupã expirarea acestui termen va beneficia de 50 la suta din cuantumul pensiei de urmaş, dar nu mai mult de 2 ani. Dacã la data decesului soţului are virsta de cel puţin 40 ani şi a convieţuit cu acesta minimum 10 ani, dupã expirarea celor 6 luni va beneficia de 50 la suta din pensia de urmaş pînã la încadrarea în munca sau pînã la îndeplinirea condiţiilor de pensionare.
(5) Sotia sau soţul care solicita pensie de urmaş în temeiul alin. 1 lit. a sau c are drept la aceasta pensie dacã durata cãsãtoriei a fost de cel puţin 5 ani, în cazul în care la data cãsãtoriei sustinatorul era pensionar de serviciu; în cazul în care decesul susţinãtorului a fost cauzat de un accident, de orice natura, sau ca urmare a unei boli contractate ori agravate în timpul şi din cauza serviciului militar sau a unei boli profesionale contractate ca angajat dupã ieşirea din cadrele permanente, pensia de urmaş se acorda indiferent de durata cãsãtoriei.
(6) Sotia sau soţul se considera ca se afla în întreţinerea susţinãtorului dacã avea acelaşi domiciliu sau dacã acesta i-a asigurat cele necesare existenţei.
ART. 25
(1) Pãrintele are drept la pensie de urmaş, dacã*):
___________
*) Prevederile <>art. 25 alin. 2, astfel cum a fost modificat prin Decretul nr. 387/1972 , şi ale alin. 3, introdus prin acelaşi decret, se aplica cu începere de la data de 1 noiembrie 1972.

a) a împlinit virsta de 60 ani, tatãl sau 55 ani, mama, pe tot timpul vieţii;
b) a devenit invalid de orice grad, pe toatã durata invaliditatii.
(2) Pãrinţii au drept la pensie de urmaş pe timpul cît nu sînt salariaţi, membri ai unei cooperative meşteşugãreşti sau nu exercita o profesie ori o meserie pe cont propriu.
(3) Comitetele executive ale consiliilor populare, în raza cãrora domiciliazã pãrinţii care solicita pensia de urmaş, vor atesta dacã aceştia au fost în întreţinerea susţinãtorului.
ART. 26
(1) Fraţii şi surorile au drept la pensie de urmaş*):
___________
*) Prevederile <>art. 26 alin. 3 şi 4, introduse prin Decretul nr. 387/1972 , se aplica cu începere de la data de 1 noiembrie 1972.

a) pînã la virsta de 16 ani sau, dacã continua studiile, pînã la terminarea acestora, fãrã a depãşi virsta de 25 ani;
b) dacã s-au aflat în stare de invaliditate de orice grad înainte de împlinirea virstelor arãtate la lit. a, pe toatã durata invaliditatii.
(2) Fraţii şi surorile au drept la pensie de urmaş dacã la data cererii de pensie sînt orfani de ambii pãrinţi. În cazul ca au pãrinţi în viata, pensia se acorda numai dacã aceştia nu primesc pensie, nu sînt încadraţi în munca sau nu exercita o profesie ori o meserie pe cont propriu.
(3) Fraţii şi surorile au drept la pensie de urmaş pe timpul cît nu sînt salariaţi, membri ai unei cooperative meşteşugãreşti sau nu exercita o profesie ori o meserie pe cont propriu.
(4) Comitetele executive ale consiliilor populare, în raza cãrora domiciliazã fraţii şi surorile care solicita pensia de urmaş, vor atesta dacã aceştia au fost în întreţinerea susţinãtorului.
ART. 27
(1) În cazul cînd sotia sau soţul supravieţuitor ori unul din pãrinţii decedatului nu îndeplinesc condiţiile prevãzute de art. 24 sau 25, beneficiazã de pensie de urmaş pe tot timpul cît nu sînt încadraţi în munca sau nu exercita o profesie ori o meserie pe cont propriu, dacã vreuna din aceste persoane îngrijeşte unu sau mai mulţi copii, fraţi sau surori ai decedatului care nu au împlinit virsta de 16 ani, pînã la împlinirea acestei virste ori pînã la cãsãtoria sau decesul lor, intervenite înainte de împlinirea virstei menţionate mai sus.
(2) Prevederile alin. 1 se aplica soţului supravieţuitor numai în cazul în care acesta îngrijeşte unu sau mai mulţi copii din alta cãsãtorie ori fraţi sau surori ai soţului decedat.
ART. 28
(1) Cuantumul pensiei de urmaş se stabileşte luindu-se ca baza de calcul:
a) pensia susţinãtorului decedat, dacã era pensionar. În cazul cînd cel decedat era pensionar de invaliditate de gradul II sau III, se va lua ca baza de calcul pensia de invaliditate de gradul I, diferenţiatã dupã cauza care a determinat înscrierea la pensie a susţinãtorului decedat;
b) pensia de serviciu ce s-ar fi cuvenit susţinãtorului decedat;
c) pensia corespunzãtoare gradului I de invaliditate ce s-ar fi cuvenit celui decedat, diferenţiatã dupã cauza care a provocat decesul.
(2) În cazul cînd celui decedat i se cuveneau sau i s-ar fi cuvenit mai multe pensii din cele prevãzute la alin. 1, se va lua ca baza de calcul, din oficiu, pensia cea mai avantajoasã.
(3) Pentru stabilirea pensiei de urmaş cuvenitã copiilor orfani de ambii pãrinţi se vor lua ca baza de calcul pensiile cumulate ce se cuveneau sau s-ar fi cuvenit pãrinţilor decedati. În acest caz se vor lua în considerare pensiile cele mai avantajoase ce se cuveneau sau s-ar fi cuvenit pãrinţilor, dupã normele prevãzute la alin. 1 şi 2.
(4) Asupra bazei de calcul se aplica unul din urmãtoarele procente:────────────────────────────────
Procente Numãrul urmaşilor
cu drept la pensie
────────────────────────────────
100 pentru 3 sau mai mulţi
75 pentru 2
50 pentru 1
────────────────────────────────CAP. V
Vechimea în serviciu

ART. 29
Vechimea în serviciu pentru stabilirea pensiei militare cuprinde:
- timpul servit ca militar în termen;
- timpul servit ca elev în şcolile militare de ofiţeri, maiştri militari şi subofiteri sau în instituţiile militare de învãţãmînt superior;
- timpul servit în cadrele permanente;
- timpul de concentrare şi de mobilizare servit înainte de intrarea în cadrele permanente, precum şi în perioadele de întrerupere a serviciului militar în cadrele permanente;
- timpul lucrat anterior intrãrii în cadrele permanente, precum şi timpul lucrat în perioadele de întrerupere a serviciului militar în cadrele permanente; acest timp se ia în considerare potrivit normelor stabilite prin Legea privind pensiile de asigurãri sociale de stat şi pensia suplimentarã;
- alte perioade de timp ce se stabilesc prin hotãrîre a Consiliului de Miniştri.

CAP. VI
Solda

ART. 30
(1) Solda care se ia ca baza de calcul la stabilirea pensiei este media soldelor lunare din 5 ani de serviciu consecutivi în cadrele permanente, la alegerea militarului, din ultimii 15 ani premergatori iesirii din cadrele permanente.
(2) La media soldelor lunare prevãzute de alin. 1 se va lua în calcul solda gradului pe care îl are militarul la data iesirii din cadrele permanente, potrivit salarizarii în vigoare la acea data.
(3) Pilotii de pe avioanele supersonice care au servit 15 ani efectivi ca personal navigant de aviatie îşi pot alege, pentru calculul mediei soldelor lunare, 5 ani de serviciu consecutivi din ultimii 20 ani premergatori iesirii din cadrele permanente.
(4) Dacã în ultimii 15 ani, respectiv 20 ani, prevãzuţi la alineatele precedente, militarul a servit mai puţin de 5 ani în cadrele permanente, baza de calcul a pensiei este media soldelor lunare din perioada efectiv servita.
(5) În solda lunarã care se ia ca baza de calcul la stabilirea pensiei se cuprind orice sume care se includ, potrivit dispoziţiilor legale, în aceasta solda.

CAP. VII
Stabilirea pensiilor

ART. 31
Stabilirea pensiei se face prin decizie data de organul de pensii al Ministerului Forţelor Armate, respectiv al Ministerului de Interne.
ART. 32
(1) Impotriva deciziilor date de organele de pensii prevãzute la articolul precedent se poate face contestaţie în termen de 90 zile de la comunicarea lor, la comisia de contestaţie ce se va constitui în acest scop în cadrul Ministerului Forţelor Armate, respectiv Ministerului de Interne.
(2) Deciziile organelor de pensii necontestate în termen, precum şi cele ale comisiilor de contestaţie sînt definitive.
ART. 33
Deciziile organelor de pensii şi ale comisiilor de contestaţie, rãmase definitive, pot fi revizuite de cãtre acestea ori de cîte ori se constata erori.
ART. 34
(1) Comisia de contestaţie se numeşte prin ordinul ministrului forţelor armate, respectiv al ministrului de interne, şi va avea urmãtoarea componenta:
- un ofiţer superior de justiţie, ca preşedinte;
- doi ofiţeri superiori, ca membri;
- un ofiţer de la organul de pensii, ca secretar.
(2) Preşedintele şi membrii comisiei de contestaţie vor avea cîte un supleant, care vor fi numiţi în aceleaşi condiţii.
ART. 35
(1) Încadrarea în grade de invaliditate se face prin decizii date de comisiile de expertiza medico-militare.
(2) Impotriva deciziilor date de comisiile prevãzute la alin. 1 se poate face contestaţie, în termen de 60 zile de la comunicarea acestora, la comisia centrala de expertiza medico-militarã din Ministerul Forţelor Armate, respectiv Ministerul de Interne.
(3) Normele de organizare şi funcţionare a comisiilor de expertiza medico-militare se stabilesc prin instrucţiuni comune ale ministrului forţelor armate şi ministrului de interne.
ART. 36
Pensia şi orice alte sume stabilite, cuvenite pensionarului, rãmase neplãtite, se prescriu în termen de 12 luni de la data cînd trebuiau sa fie achitate.
ART. 37
(1) Sumele plãtite fãrã temei cu titlu de pensie, sau alte drepturi aferente, se recupereazã de la cei care le-au primit.
(2) În cazul în care sumele plãtite fãrã temei nu pot fi recuperate de la aceştia, cei care se fac vinovaţi de producerea daunei vor fi ţinuţi rãspunzãtori, potrivit dispoziţiilor legale în vigoare.
(3) Recuperarea de la pensionari a sumelor plãtite fãrã temei se face pe baza deciziei date de organul de pensii al Ministerului Forţelor Armate, respectiv al Ministerului de Interne, care constituie titlu executoriu. Decizia se comunica celui în cauza şi poate fi atacatã în condiţiile art. 32-33, contestaţia suspendind executarea pînã la soluţionarea ei definitiva.
(4) Dreptul de a se cere restituirea sumelor plãtite fãrã temei pensionarilor se prescrie în termen de 12 luni de la data efectuãrii plãţii.
(5) În caz de deces al pensionarului, sumele rãmase nerecuperate nu se mai urmãresc.

CAP. VIII
Transformarea şi recalcularea pensiilor

ART. 38
Pensionãrii de invaliditate de orice grad pot cere transformarea pensiei de invaliditate în pensie de serviciu, dacã îndeplinesc condiţiile prezentului decret pentru acordarea pensiei de serviciu.
ART. 39
(1) Pensionãrii militari cu pensie de serviciu, precum şi militarii cu drept la pensie de serviciu, care dupã data iesirii din cadrele permanente s-au încadrat în munca, au dreptul la recalcularea pensiei militare, tinindu-se seama de timpul muncit dupã aceasta data.
(2) De asemenea, au dreptul la recalcularea pensiei militare şi cei care dupã data iesirii din cadrele permanente au fost concentraţi sau mobilizati, pentru perioadele de timp cît s-au aflat în aceste situaţii.
(3) Recalcularea pensiei militare în situaţia prevãzutã la alin. 1 se poate face numai o singura data şi numai dupã împlinirea virstei de 60 ani, bãrbaţii, respectiv 55 ani, femeile. Urmaşii acestora, cu drept la pensie de urmaş, pot cere recalcularea pensiei chiar dacã titularul la data decesului nu a împlinit aceste virste*).
___________
*) Potrivit prevederilor <>art. III alin. 1 din Decretul nr. 971/1968 , pensionãrii militari cu pensie de serviciu care au beneficiat pînã la data intrãrii în vigoare a acestui decret de recalcularea pensiei prin adãugarea vechimii în munca efectuatã dupã ieşirea din cadrele permanente, mai pot cere o singura data recalcularea pensiei în condiţiile art. 39 alin. 3.

(4) Celor care au ieşit din cadrele permanente pînã la 1 ianuarie 1967 li se acorda un procent suplimentar de 1 la suta din solda care a stat la baza calculului pensiei pentru fiecare an de munca efectuat dupã data iesirii din cadrele permanente, iar celor care au ieşit din cadrele permanente dupã 1 ianuarie 1967 li se acorda un procent suplimentar de 0,5 la suta din solda care a stat la baza calculului pensiei pentru fiecare an de munca efectuat dupã data iesirii din cadrele permanente.
(5) Pensionãrii militari care s-au încadrat în munca dupã ieşirea din cadrele permanente şi au lucrat ca angajaţi cel puţin 3 ani pot opta pentru pensia de asigurãri sociale de stat în condiţiile <>Legii nr. 27/1966 . Încadrarea în grupe de munca a timpului servit ca militar se va face astfel:
- în grupa I de munca, timpul servit în activitãţile şi locurile de munca pentru care se acorda, potrivit prezentului decret, un spor de vechime de cel puţin jumãtate din timpul servit în aceste situaţii;
- în grupa a II-a de munca, timpul servit în activitãţile şi locurile de munca pentru care se acorda, potrivit prezentului decret, un spor de vechime de un sfert din timpul servit în aceste situaţii.

CAP. IX
Cumulul pensiei cu salariul

ART. 40
Pensionãrii militari, pînã la împlinirea virstei de 62 ani, pot fi încadraţi în orice munca, în raport cu pregãtirea şi capacitatea lor.
ART. 41
(1) Pensionãrii militari cu pensie de serviciu, precum şi cei cu pensii acordate prin hotãrîri ale Consiliului de Miniştri şi ale altor organe competente, iesiti din cadrele permanente pînã la 1 ianuarie 1967, vor primi, pe timpul cît sînt încadraţi în munca - pînã la împlinirea virstei de 62 ani - pe lîngã salariu, şi 50 la suta din pensie, dar nu mai puţin decît pensia primitã în luna decembrie 1966*).
___________
*) Potrivit prevederilor <>art. VI din Decretul nr. 971/1968 , dispoziţiile art. 41, 43 şi 44, în redactarea data de acest decret, se aplica cu începere de la 1 februarie 1969.

(2) Pensionãrii militari cu pensie de serviciu, precum şi cei cu pensii acordate prin hotãrîri ale Consiliului de Miniştri şi ale altor organe competente, iesiti din cadrele permanente dupã 1 ianuarie 1967, vor primi, pe timpul cît sînt încadraţi în munca - pînã la împlinirea virstei de 62 ani - pe lîngã salariu, şi 50 la suta din pensie, dar nu mai puţin de 500 lei.
(3) Pensionarilor militari cu pensie de serviciu, precum şi celor cu pensii acordate prin hotãrîri ale Consiliului de Miniştri şi ale altor organe competente, li se aplica, dupã împlinirea virstei de 62 ani, dispoziţiile Legii privind pensiile de asigurãri sociale de stat şi pensia suplimentara, referitoare la menţinerea şi încadrarea în munca, cumulul pensiei cu salariul şi desfacerea contractului de munca.
ART. 42
(1) Pensionãrii cu pensie de serviciu, precum şi pensionãrii cu pensii acordate prin hotãrîri ale Consiliului de Miniştri şi ale altor organe competente primesc, pe lîngã salariu, şi pensia în întregime, pe timpul cît sînt angajaţi:
a) în posturi cu pînã la 1/2 norma inclusiv;
b) cu contracte de munca pe durata determinata de pînã la 4 luni, în cursul unui an calendaristic;
c) la persoane fizice, cooperative agricole de producţie şi case de ajutor reciproc.
(2) De asemenea, pensionãrii militari beneficiazã de pensie în întregime, pe lîngã salariu, şi în alte situaţii stabilite prin hotãrîri ale Consiliului de Miniştri, indiferent de felul pensiei.
ART. 43
(1) Pensionãrii de invaliditate de gradul III vor primi, pe timpul cît sînt angajaţi, pe lîngã salariu, şi pensia în întregime, fãrã ca acestea împreunã sa poatã depãşi nivelul soldei actualizate care a stat la baza calculului pensiei*).
___________
*) Potrivit prevederilor <>art. VI din Decretul nr. 971/1968 , dispoziţiile art. 41, 43 şi 44, în redactarea data de acest decret, se aplica cu începere de la 1 februarie 1969.

(2) În cazul în care salariul tarifar împreunã cu pensia, ori numai salariul tarifar, depãşesc nivelul soldei actualizate care a stat la baza calculului pensiei, pensia se reduce sau plata pensiei se suspenda, dupã caz.
(3) Pensionãrii de invaliditate de gradul I şi II, care au recomandarea comisiilor de expertiza medico-militarã pentru prestarea unei activitãţi cu caracter reconfortant, vor primi pe timpul cît sînt încadraţi în munca salariul şi pensia în întregime.

CAP. X
Suspendarea plãţii pensiei şi pierderea dreptului la pensie

ART. 44
(1) Plata pensiei şi a celorlalte drepturi aferente se suspenda pe timpul cît pensionarul*):
___________
*) Potrivit prevederilor <>art. VI din Decretul nr. 971/1968 , dispoziţiile art. 41, 43 şi 44, în redactarea data de acest decret, se aplica cu începere de la 1 februarie 1969. <>Art. 44 alin. 1 lit. d s-a abrogat în baza Decretului nr. 259/1971 .

a) îşi stabileşte domiciliul pe teritoriul altei tari;
b) executa o pedeapsa privativã de libertate;
c) lucreazã în baza unui contract de munca, cu excepţia situaţiilor prevãzute la art. 41, 42 şi 43.
(2) De asemenea, dacã soţul supravieţuitor, pensionar urmaş, s-a recãsãtorit, plata pensiei se suspenda pe tot timpul cît dureazã noua cãsãtorie, cu excepţia situaţiilor în care persoana cu care s-a recãsãtorit este, la rindul ei, pensionar urmaş sau pensionar de invaliditate, nu este incadrata în munca sau nu exercita o profesie ori o meserie pe cont propriu.
(3) Membrii de familie ai pensionarilor aflaţi în situaţia prevãzutã la alin. 1 lit. b, care îndeplinesc condiţiile pentru a primi pensie de urmaş, au drept la pensia care li s-ar fi cuvenit în aceasta calitate pe tot timpul suspendãrii plãţii drepturilor susţinãtorilor.
(4) Pensionarilor militari, rechemati în cadrele permanente, li se anuleazã dreptul la pensia acordatã.
ART. 45
(1) În cazul prevãzut de art. 44 alin. 1 lit. b, dacã hotãrîrea de condamnare a fost desfiintata şi cel în cauza a fost achitat, ori s-a încetat urmãrirea, se vor plati sumele datorate pe intreaga durata a suspendãrii, scazindu-se sumele plãtite urmaşilor.
(2) În caz de executare a pedepsei sau de graţiere ori de amnistiere a faptei pentru care pensionarul a fost condamnat la o pedeapsa privativã de libertate şi care a condus la suspendarea plãţii pensiei, plata se reia cu începere din prima zi a lunii, urmãtoare aceleia în care pensionarul a fost eliberat.
(3) Cînd înceteazã celelalte cauze de suspendare, plata pensiei se reia cu începere din prima zi a lunii urmãtoare aceleia în care a intervenit încetarea cauzei de suspendare.
ART. 46
Instanţele judecãtoreşti au obligaţia ca, în termen de 15 zile de la data arestãrii pensionarului în baza unei hotãrîri de condamnare rãmase definitiva, sa comunice aceasta situaţie, în scris, organului de pensii respectiv, în vederea suspendãrii plãţii pensiei.
ART. 47
Pierd dreptul la pensie cei care:
a) şi-au provocat o invaliditate în mod voit, în vederea obţinerii unui drept la pensie, însã numai în ceea ce priveşte dreptul la pensie decurgind din aceasta invaliditate;
b) au fost condamnaţi pentru uciderea sau cauzarea unei invaliditati susţinãtorului, însã numai în ceea ce priveşte dreptul la pensie decurgind de pe urma acestui sustinator decedat.

CAP. XI
Dispoziţii finale

ART. 48
(1) Pensia de orice fel nu poate fi mai mare decît solda pe baza cãreia aceasta a fost calculatã.
(2) Nimeni nu poate primi decît o singura pensie, indiferent de fondul din care aceasta este plãtitã ori de legea în care este prevãzut dreptul la pensie, cu excepţia copiilor orfani ai cãror pãrinţi decedati au lucrat în sectoare cu case de pensii diferite şi care vor primi pensie de urmaş în condiţiile legii de la ambele sectoare. De asemenea, în cazul în care o persoana ce are dreptul la pensie militarã a lucrat o perioada ca membri în cooperativele agricole de producţie va putea primi, pe lîngã pensia militarã, şi pensia de la sectorul cooperaţiei agricole de producţie pentru perioada cît a lucrat în acel sector.
(3) Persoanele îndreptãţite la mai multe pensii pot opta oricind pentru una din ele, chiar dupã ce s-a stabilit un drept la pensie.
ART. 49
Dreptul la pensie este imprescriptibil. Pensia nu poate fi cedata nici total, nici parţial.
ART. 50
(1) Pensia nu este impozabilã.
(2) Cererile în fata oricãror organe care au drept scop stabilirea unui drept la pensie, precum şi toate actele procedurale în legatura cu acest drept sînt scutite de orice fel de taxe de timbru.
ART. 51
Pensionãrii militari care trebuie sa se prezinte pentru revizuirea medicalã la comisiile medico-militare au dreptul la documente de transport sau la plata cheltuielilor de transport.
ART. 52
Pensia de orice fel se stabileşte la cererea celui îndreptãţit, a tutorelui sau curatorului.
ART. 53
(1) Militarii care nu îndeplinesc condiţiile pentru acordarea pensiei militare, în caz ca se reincadreaza în munca dupã ieşirea din cadrele permanente, au dreptul la pensie în cadrul asigurãrilor sociale de stat dacã îndeplinesc condiţiile <>Legii nr. 27/1966 , indiferent de durata reincadrarii în munca.
(2) Încadrarea în grupe de munca a timpului servit ca militar se va face tinindu-se seama de prevederile art. 39 alin. 5.
ART. 54
(1) Cetãţenii unui stat strãin şi urmaşii acestora domiciliaţi pe teritoriul Republicii Socialiste România pot cere înscrierea la pensie pentru timpul servit în ţara strãinã, potrivit convenţiilor încheiate între Republica Socialistã România şi statul respectiv.
(2) Militarii care au servit în armatele altor tari, dacã ulterior au devenit cetãţeni romani, au dreptul la pensie militarã dacã îndeplinesc condiţiile legale.
ART. 55
(1) Pensia de serviciu prevãzutã la art. 7 se acorda femeilor care fac parte din cadrele militare permanente dacã au împlinit virsta de 50 ani şi au cel puţin 20 ani vechime în serviciu, din care 10 ani efectivi ca militar.
(2) Virsta de pensionare prevãzutã la alin. 1 se reduce cu:
- un an pentru femeile care au nãscut 3 copii şi i-au crescut pînã la virsta de 10 ani;
- doi ani pentru femeile care au nãscut 4 copii şi i-au crescut pînã la virsta de 10 ani;
- trei ani pentru femeile care au nãscut 5 copii sau mai mulţi şi i-au crescut pînã la virsta de 10 ani.
(3) Procentele de calcul pentru 20 ani de serviciu sînt cele prevãzute la art. 8.
(4) Prevederile art. 9 se aplica femeilor care au la data iesirii din cadrele permanente 20 ani efectivi în serviciu, din care 10 ani efectivi ca militar, iar virsta prevãzutã la art. 10 alin. 2, art. 40 şi 41 este de 57 ani*).
___________
*) Prevederile acestui alineat, astfel cum a fost modificat prin <>Decretul nr. 387/1972 , se aplica cu începere de la data de 1 noiembrie 1972.

ART. 56
Cei care au fost degradati militar ori li s-a retras gradul de ofiţer, maistru militar sau subofiţer, au dreptul la pensia de serviciu la împlinirea virstei de 60 ani. Celor care au calitatea de pensionari la data degradãrii sau retragerii gradului li se retrage dreptul la pensia de serviciu pînã la împlinirea acestei virste*).

___________
*) Conform dispoziţiilor <>art. II din Decretul nr. 477/1971 , prevederile art. 56 se aplica începînd de la data de 1 ianuarie 1969 celor care, dupã aceasta data, au fost degradati militar ori li s-a retras gradul de ofiţer, maistru militar sau subofiţer.

ART. 57
(1) Pensia de serviciu şi de invaliditate se plãteşte de la data încetãrii plãţii soldei, iar pensia de urmaş, de la data încetãrii plãţii soldei sau pensiei susţinãtorului decedat, dacã cererea împreunã cu toate actele necesare a fost depusa la organul de pensii în termen de cel mult şase luni de la data ivirii acestor situaţii.
(2) Dacã cererea împreunã cu toate actele necesare nu a fost depusa în termenul prevãzut la alin. 1, pensia se plãteşte cu începere de la întîi a lunii urmãtoare aceleia în care cererea cu actele a fost depusa la organul de pensii.
(3) Pentru cei care îndeplinesc condiţiile de pensionare ulterior datei de ieşire din cadrele permanente sau ulterior decesului susţinãtorului, pensia se plãteşte cu începere de la întîi a lunii urmãtoare aceleia în care s-a depus cererea împreunã cu actele necesare la organul de pensii.
(4) Pensia se plãteşte titularului sau mandatarului acestuia împuternicit cu procura ori se depune, la cererea titularului, pe numele sau, la Casa de Ecomomii şi Consemnaţiuni.
(5) În cazul în care titularul are capacitate de exerciţiu restrînsa sau este lipsit de capacitate, plata se face pãrintelui, tutorelui sau curatorului, dupã caz.

TITLUL II
PENSIA SUPLIMENTARĂ

CAP. XII

ART. 58
Cu începere de la 1 ianuarie 1967 se instituie, în afarã pensiei militare de stat, pensia suplimentarã, care se bazeazã pe principiul mutualitatii între militari.
ART. 59
(1) Fondurile necesare pentru plata pensiei suplimentare se formeazã din contribuţia tuturor militarilor din cadrele permanente. Aceasta contribuţie este de 2 la suta din solda lunarã şi se vãrsa, prin unitãţi, într-un cont special la Banca Nationala a Republicii Socialiste România.
(2) Banca Nationala a Republicii Socialiste România va plati la sumele depuse o dobinda anuala de 1,5 la suta, cu care se întregeşte fondul pentru pensia suplimentarã.
ART. 60
(1) Au drept la pensie suplimentarã pensionãrii care au contribuit, în timpul activitãţii salariate, la fondul pentru pensia suplimentarã.
(2) De asemenea, au drept la pensie suplimentarã şi pensionãrii urmaşi, dacã sustinatorul decedat a contribuit la fondul de pensii.
ART. 61
(1) Cuantumul pensiei suplimentare pentru cei care au contribuit cel puţin 20 ani la fondul acestei pensii este de 16 la suta din solda care a stat la baza calculului pensiei militare de stat.
(2) Pentru cei care au contribuit la fondul de pensii mai puţin de 20 ani, pensia suplimentarã se stabileşte astfel:────────────────────────────────────────────────────────────
Timpul cît s-a contribuit % din solda care a stat la baza
la fondul de pensii calculului pensiei militare
────────────────────────────────────────────────────────────
între 10 şi 20 ani 14
între 8 şi 10 ani inclusiv 12
între 5 şi 8 ani inclusiv 10
între 2 şi 5 ani inclusiv 7
de la 1 la 2 ani inclusiv 5
────────────────────────────────────────────────────────────(3) Militarii care, pînã la data pensionãrii, au contribuit mai puţin de 12 luni la fondul pentru pensia suplimentarã nu au drept la aceasta pensie. Fac excepţie pensionãrii de invaliditate şi pensionãrii urmaşi care vor primi pensia suplimentarã calculatã în procentul prevãzut pentru 1-2 ani de contribuţie.
(4) Celor prevãzuţi la alin. 3 care nu au drept la pensie suplimentarã li se vor restitui sumele plãtite cu titlu de contribuţie.
(5) Militarii care dupã ieşirea din cadrele permanente nu îndeplinesc condiţiile de a fi înscrişi la pensie militarã au drept la pensie suplimentarã dacã au contribuit cel puţin 12 luni şi au împlinit virsta de 60 ani sau au devenit invalizi şi nu sînt încadraţi în munca. În aceasta situaţie, pensia suplimentarã se calculeazã pe baza mediei soldelor lunare din ultimii 5 ani de activitate consecutiva, iar în cazul cînd au fãcut parte din cadrele permanente mai puţin de 5 ani, pensia suplimentarã se stabileşte pe baza mediei soldelor lunare din perioada de activitate.
ART. 62
Pensia suplimentarã pentru urmaş se calculeazã din pensia stabilitã potrivit art. 61 alin. 1 şi 2, în raport cu numãrul urmaşilor, astfel:
- 50 la suta pentru un urmaş;
- 75 la suta pentru doi urmaşi;
- 100 la suta pentru trei urmaşi sau mai mulţi.
ART. 63
(1) Pensia suplimentarã se stabileşte de cãtre organele şi cu procedura prevãzute pentru pensia militarã de stat.
(2) Pensia suplimentarã se plãteşte deosebit de pensia militarã de stat, indiferent de cuantumul acesteia din urma.
(3) Dispoziţiile privind cumulul, precum şi cele referitoare la recalcularea pensiei, pierderea dreptului de pensie sau suspendarea plãţii acesteia, prevãzute pentru pensiile militare de stat, se aplica, în mod corespunzãtor, şi la pensiile suplimentare.

TITLUL III
DISPOZIŢII COMUNE ŞI TRANZITORII

CAP. XIII

ART. 64
Pensia stabilitã pe baza unei decizii rãmase definitiva nu poate fi anulatã decît în situaţiile prevãzute la art. 44 alin. 4, art. 47 şi art. 56 şi nici revocatã*).
___________
*) <>Art. 64 este reprodus astfel cum a fost modificat prin Decretul nr. 477/1971 .

ART. 65
Pensionãrii militari ale cãror pensii sînt egale sau mai mici decît cuantumul minim al pensiei de invaliditate gradul I pentru accident în serviciu sau boala contractatã ori agravatã în timpul şi din cauza serviciului militar, precum şi membrii de familie ai acestora, au dreptul, în mod gratuit, la asistenta medicalã, medicamente şi materiale sanitare şi pentru tratamentul ambulatoriu.
ART. 66
Prin hotãrîre a Consiliului de Miniştri vor putea fi aduse îmbunãtãţiri procentelor de calcul al pensiilor, precum şi cuantumurilor acestora.
ART. 67
(1) Cererile de pensie, precum şi contestaţiile introduse înainte de 1 ianuarie 1967, nerezolvate pînã la aceasta data, vor fi soluţionate dupã normele legale în vigoare la data cererii.
(2) Cu începere de la 1 ianuarie 1967 pensionãrii prevãzuţi la alin. 1 vor primi drepturile majorate potrivit Hotãrîrii Consiliului de Miniştri nr. 2797/1966 şi instrucţiunilor de aplicare.
ART. 68
(1) Pentru militarii care au ieşit din cadrele permanente pînã la 1 ianuarie 1967, precum şi pentru urmaşii acestora, care îndeplinesc condiţiile de pensionare pe baza prezentului decret, cuantumul pensiei se va stabili pe baza normelor în vigoare la data de 31 decembrie 1966, la care se vor aplica procentele de majorare prevãzute în Hotãrîrea Consiliului de Miniştri nr. 2797/1966 şi <>Decretul nr. 316/1972 cu privire la majorarea pensiilor militare*).

___________
*) Prevederile <>art. 68. astfel cum a fost modificat prin Decretul nr. 387/1972 , se aplica cu începere de la data de 1 noiembrie 1972.
Potrivit prevederilor <>art. III din Decretul nr. 387/1972 , militarilor iesiti din cadrele permanente dupã data de 1 ianuarie 1967, precum şi urmaşilor acestora, care solicita acordarea pensiei dupã data intrãrii în vigoare a acestui decret şi îşi aleg ca baza de calcul a pensiei, potrivit <>art. 30 din Decretul nr. 141/1967 , soldele lunare din 5 ani anteriori datei de 1 noiembrie 1972, li se adauga la pensia rezultatã din calcul un spor de 10 la suta.
Sporul de 10 la suta prevãzut la alineatul precedent nu se aplica pensiilor stabilite pe baza procentelor de calcul imbunatatite potrivit <>art. 8, 16 şi 17 din Decretul nr. 141/1967 . În aceste cazuri pensia rezultatã din aplicarea procentelor de baza asupra soldelor lunare de pînã la 1 noiembrie 1972 nu va putea fi mai mica de:Soldele lunare
─────────────────────────────────
2.501-3.000 lei Peste 3.000 lei
a) pensia de serviciu la o
vechime de cel puţin 25 ani - lei - 1.650 1.815
b) pensia de invaliditate
cauzatã de accident în
serviciu sau boala
contractatã ori agravatã
în timpul şi din cauza
serviciului militar -
pentru gradul I - lei - 2.145
c) pensia de invaliditate
cauzatã de accident în
afarã serviciului sau
boala contractatã ori
agravatã în timpul dar nu
din cauza serviciului
militar - pentru gradul I - lei - 963 990Potrivit dispoziţiilor <>art. IV din Decretul nr. 387/1972 , pentru cei iesiti din cadrele permanente dupã data de 1 ianuarie 1967, precum şi pentru urmaşii acestora, în cazul recalcularii sau transformarii pensiilor dupã 1 noiembrie 1972, la pensia rezultatã se adauga suma cu care a fost majoratã pensia în baza <>Decretului nr. 316/1972 , cu excepţia pensiilor calculate pe baza procentelor imbunatatite, care se stabilesc potrivit dispoziţiilor legale în vigoare la data cererii de recalculare sau transformare.

(2) De asemenea, în acelaşi mod se va proceda pentru cei prevãzuţi la alin. 1, în caz de transformare a pensiilor, precum şi de recalculare a cuantumului pensiilor ca urmare a modificãrii gradului de invaliditate, a schimbãrii numãrului de urmaşi şi de modificare a vechimii în serviciu, cu excepţia recalcularii pensiei cu perioade de timp lucrate dupã data iesirii din cadrele permanente, care se va face în condiţiile prevãzute de art. 39 alin. 1 şi 4.
ART. 69
(1) Pensionãrii de serviciu şi cei de invaliditate aflaţi în plata la 31 decembrie 1966 pot cere dupã 1 ianuarie 1967 recalcularea pensiei prin adãugarea unor perioade de vechime în serviciu care, conform legislaţiei în vigoare pînã la acea data, nu le-au fost luate în considerare şi care, potrivit prezentului decret, constituie vechime în serviciu.
(2) De prevederile alin. 1 beneficiazã şi pensionãrii urmaşi ai cãror sustinatori decedati au avut perioade de vechime care nu le-au fost luate în considerare la stabilirea pensiei.
(3) Plata pensiei recalculate se face de la întîi a lunii urmãtoare aceleia în care s-a depus cererea împreunã cu actele la organul de pensii. De la aceeaşi data se acorda pensia recalculata şi celor care au actele de vechime la dosarul de pensie.
ART. 70
(1) Pensionarilor de serviciu aflaţi în plata la 31 decembrie 1966, care cer adãugarea unor perioade de vechime în serviciu prestate dupã pensionare, dar anterior datei de 1 ianuarie 1967, li se va recalcula pensia în raport cu noua vechime în condiţiile prevãzute de art. 39.
(2) Pensionãrii urmaşi ai celor prevãzuţi la alin. 1 beneficiazã de recalcularea pensiei pentru vechimea în serviciu realizatã de sustinatori dupã pensionare, în condiţiile arãtate la alin. 1.
ART. 71
Pentru pensionãrii care continua activitatea şi dupã 1 ianuarie 1967 transformarea şi recalcularea pensiei se fac în condiţiile art. 38 şi 39.
ART. 72
(1) Cei care au pierdut dreptul la pensia în baza legislaţiei în vigoare pînã la 31 decembrie 1966 şi îndeplinesc condiţiile din prezentul decret pot cere pensia dupã 1 ianuarie 1967, care se va stabili astfel:
a) cei care au avut calitatea de pensionari vor fi repuşi în drepturi; pensia acestora se va recalcula potrivit legislaţiei de pensii în vigoare pînã la 31 decembrie 1966. Pensia recalculata se va majorã cu procentele prevãzute de Hotãrîrea Consiliului de Miniştri nr. 2797/1966 ;
b) pensionãrii de invaliditate, dintre cei prevãzuţi la lit. a, vor fi repuşi în drepturi dacã vor fi încadraţi într-un grad de invaliditate. Cei care, potrivit prevederilor legislaţiei în vigoare pînã la 31 decembrie 1966, sînt nerevizuibili, vor beneficia de pensia de invaliditate corespunzãtoare gradului de invaliditate ce rezulta din ultima decizie;
c) celor care nu au avut calitatea de pensionari şi îndeplinesc condiţiile din prezentul decret li se va stabili cuantumul pensiei potrivit legislaţiei în vigoare pînã la 31 decembrie 1966, la care se vor aplica procentele de majorare prevãzute de Hotãrîrea Consiliului de Miniştri nr. 2797/1966 .
(2) Pensionarilor prevãzuţi la alin. 1 lit. a, cãrora nu li s-au luat în considerare anumite perioade de vechime în serviciu, care, potrivit prezentului decret, constituie vechime în serviciu, precum şi celor care s-au încadrat în munca dupã pierderea drepturilor, li se vor adauga, la cerere, aceste perioade potrivit prevederilor prezentului decret.
ART. 73
Pensionãrii de invaliditate care prin decizia comisiei de expertiza medico-militarã, emisã pînã la 31 decembrie 1966, au fost declaraţi nerevizuibili datoritã virstei, rãmîn în continuare nerevizuibili.
ART. 74
Militarii care au ieşit din cadrele permanente pînã la 1 ianuarie 1967 beneficiazã de sporurile de timp prevãzute de Decretul nr. 293/1959 .
ART. 75
Prevederile prezentului decret se aplica şi personalului militarizat aparţinînd Ministerului de Interne*).
___________
*) Potrivit dispoziţiilor <>art. IV din Decretul nr. 971/1968 , ofiţerii şi subofiterii din fosta Direcţie generalã a serviciului muncii, care pînã la data de 1 ianuarie 1967 indeplineau condiţiile de pensionare prevãzute de Decretul nr. 293/1959 precum şi cei care la data desfiinţãrii acelei direcţii generale aveau cel puţin 20 ani vechime în serviciu, au drept de pensie militarã.
Cei care pînã la data de 1 ianuarie 1967 nu au îndeplinit condiţiile de pensionare prevãzute de Decretul nr. 293/1959 vor beneficia de pensie militarã numai dacã îndeplinesc condiţiile de pensionare prevãzute de <>Decretul nr. 141/1967 .
Urmaşii celor prevãzuţi mai sus beneficiazã de pensie în condiţiile menţionate de capitolul IV din <>Decretul nr. 141/1967 .
Dispoziţiile referitoare la stabilirea cuantumului pensiei, transformarea şi recalcularea pensiei, cumulul pensiei cu salariul, suspendarea şi pierderea dreptului la pensie, prevãzute de <>Decretul nr. 141/1967 , se aplica în mod corespunzãtor şi celor care se vor pensiona în condiţiile alineatelor precedente.

ART. 76
Ministerul forţelor armate împreunã cu ministrul de interne, cu acordul Ministerului Muncii, vor da instrucţiuni şi indicaţii obligatorii în vederea aplicãrii unitare a prevederilor cuprinse în legislaţia de pensii militare.
ART. 77
Dispoziţiile prezentului decret se aplica de la data de 1 ianuarie 1967, cu excepţia prevederilor de la art. 42 şi art. 45 alin. 1 lit. c, care vor intra în vigoare cu începere de la 1 martie 1967*).
___________
*) Dispoziţiile la care se referã art. 42 şi <>art. 45 alin. 1 lit. c din Decretul nr. 141/1967 , nemodificat, au fost în vigoare pînã la 1 februarie 1969.

Pe aceeaşi data se abroga Decretul nr. 293/1959 privind reglementarea drepturilor de pensie ce se acorda ofiţerilor şi subofiţerilor, astfel cum a fost modificat şi completat prin <>Decretele nr. 143/1960 , nr. 196/1961 şi nr. 772/1966, precum şi Regulamentul de aplicarea Decretului nr. 293/1959 aprobat prin Hotãrîrea Consiliului de Miniştri nr. 1302/1959 , modificat şi completat prin Hotãrîrile Consiliului de Miniştri nr. 482/1960 şi nr. 459/1961.

-----------
Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016