Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   DECRET nr. 124 din 24 mai 1989  privind unele masuri pentru asigurarea desfasurarii in bune conditii a campaniei agricole de vara - 1989 -    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

DECRET nr. 124 din 24 mai 1989 privind unele masuri pentru asigurarea desfasurarii in bune conditii a campaniei agricole de vara - 1989 -

EMITENT: CONSILIUL DE STAT
PUBLICAT: BULETINUL OFICIAL nr. 20 DIN 25/05/89
ART. 1
Consiliul Naţional al Agriculturii, Industriei Alimentare, Silviculturii şi Gospodãririi Apelor şi consiliile judeţene ale agriculturii, industriei alimentare, silviculturii şi gospodãririi apelor sînt obligate sa asigure pregãtirea, organizarea şi desfãşurarea în cele mai bune condiţii a campaniei agricole de vara - 1989, recoltarea la timp şi fãrã pierderi a întregii producţii de cereale paioase şi a celorlalte culturi de vara, efectuarea lucrãrilor necesare culturilor duble şi succesive şi pregãtirii terenurilor pentru producţia anului viitor.
În acest scop, Ministerul Agriculturii, Ministerul Contractãrii şi Achiziţionãrii Produselor Agricole şi Uniunea Nationala a Cooperativelor Agricole de Producţie sînt obligate sa ia mãsuri ca în fiecare unitate agricolã şi în fiecare localitate, prin mobilizarea întregului personal muncitor, a cadrelor de conducere, a celorlalţi oameni ai muncii, a tuturor locuitorilor apţi de munca, sa se efectueze lucrãrile de recoltare a culturilor de vara dupã cum urmeazã:
- recoltarea griului, în 7-8 zile;
- recoltarea orzului şi orzoaicei, în 3-4 zile;
- recoltarea inului pentru ulei, în cel mult 4 zile.
ART. 2
Consiliile unice agroindustriale şi de stat şi cooperatiste şi conducerile unitãţilor agricole de stat şi cooperatiste rãspund de respectarea tuturor prevederilor din planurile şi programele operative de executare a lucrãrilor din cadrul campaniei agricole de vara, de mobilizarea întregii forţei de munca, de asigurarea, în fiecare unitate, a organizãrii corespunzãtoare a activitãţii, a ordinii şi disciplinei în munca.
ART. 3
Începerea recoltarii fiecãrei culturi, precum şi efectuarea celorlalte lucrãri specifice campaniei agricole de vara, se stabilesc, în fiecare unitate agricolã de stat şi cooperatista, potrivit programelor operative de campanie, prin ordinul dat, conform legii, de conducerea unitãţii.
ART. 4
Concomitent cu recoltarea cerealelor paioase, se vor efectua lucrãri privind:
- eliberarea terenurilor de paie, în 11-18 zile la grîu şi în cel mult 6 zile la orz;
- recoltarea şi predarea la timp şi în condiţii corespunzãtoare a legumelor şi fructelor;
- stringerea şi depozitarea furajelor;
- întreţinerea culturilor prasitoare şi a legumelor;
- irigarea culturilor;
- administrarea ingrasamintelor organice şi chimice şi a amendamentelor;
- sacrificarea şi executarea araturilor adinci de vara;
- executarea în cele mai bune condiţii a tuturor lucrãrilor din zootehnie.
ART. 5
Ministerul Agriculturii şi organele agricole judeţene vor asigura, în cadrul campaniei agricole de vara - 1989, insamintarea în culturi duble şi succesive, a cel puţin doua milioane hectare, din care 500 mii hectare porumb boabe irigat şi 187 mii hectare legume, dupã orz şi grîu, în sistem irigat.
În acest scop, în fiecare unitate agricolã socialistã recoltarea orzului şi griului se face cu prioritate pe suprafeţele care urmeazã sa fie insamintate în culturi duble de porumb şi legume.
ART. 6
Lucrãrile agricole din campania de vara se vor efectua în fiecare unitate de formaţii complexe de lucru, care rãspund de executarea lucrãrilor de recoltare, de stringerea paielor şi a plevei, de executarea araturilor, pregãtirea terenului şi insamintarea culturilor duble şi succesive. Formatiile complexe de lucru vor asigura executarea lucrãrilor de recoltare, eliberare a terenurilor şi semanat în timpul zilei, iar a lucrãrilor de arat şi pregãtire a terenurilor, în timpul nopţii.
În vederea asigurãrii functionarii în bune condiţii a utilajelor şi a remedierii operative a defectiunilor, în fiecare unitate agricolã vor fi organizate echipe specializate de intervenţie pentru reparaţii.
ART. 7
În vederea efectuãrii la timp şi în condiţii corespunzãtoare a întregului volum de lucrãri din campania agricolã de vara, Ministerul Agriculturii va asigura funcţionarea, întreţinerea şi repararea tuturor maşinilor şi utilajelor agricole necesare recoltarii, eliberãrii terenurilor, araturilor, pregãtirii patului germinativ şi insamintarilor culturilor.
ART. 8
Ministerul Contractãrii şi Achiziţionãrii Produselor Agricole, prin unitãţile sale preia în gestiune şi rãspunde de intreaga producţie de orz şi orzoaica, grîu, secara, rapita, în pentru ulei, ovaz şi mazare boabe. În acest scop, ministerul va stabili locurile de receptionare şi depozitare, pentru asigurarea preluãrii în ritm cu recoltarea produselor şi conservarea corespunzãtoare a acestora.
Unitãţile agricole socialiste vor pune la dispoziţia întreprinderilor de contracte, achizitionare şi pãstrare a produselor agricole, pe perioada recoltarii şi depozitarii, spaţiile de depozitare necesare. Cantitãţile de orz destinat furajarii animalelor se iau în gestiune de Ministerul Contractãrii şi Achiziţionãrii Produselor Agricole, prin întreprinderile pentru nutreturi concentrate, şi se pãstreazã în spaţiile stabilite de aceste unitãţi, în raport cu locurile de consum al furajelor.
ART. 9
În fiecare judeţ, dupã încheierea recoltarii griului şi orzului, unitãţile cooperatiste vor acorda 50 la suta din drepturile de retribuire în natura cuvenite, potrivit legii, la aceste produse.
ART. 10
În vederea preluãrii şi depozitarii producţiei agricole, Ministerul Contractãrii şi Achiziţionãrii Produselor Agricole va asigura cîte un împuternicit al statului în fiecare consiliu unic agroindustrial de stat şi cooperatist, iar comitetele executive ale consiliilor populare judeţene şi al municipiului Bucureşti, cîte un împuternicit al statului în fiecare unitate agricolã.
ART. 11
Ministerul Agriculturii şi Ministerul Transporturilor şi Telecomunicatiilor sînt obligate sa asigure, pe baza programelor şi graficelor zilnice, mijloace echipate corespunzãtor pentru transportul operativ şi fãrã pierderi al întregii producţii recoltate, din cimp direct la bazele de recepţie şi la alte locuri de depozitare stabilite potrivit prezentului decret. Ministerul Apãrãrii Naţionale rãspunde de transportul operativ şi fãrã pierderi al cantitãţilor de cereale şi alte produse agricole stabilite de comun acord cu Ministerul Agriculturii. În vederea transportãrii, în aceeaşi zi, a întregii producţii recoltate, mijloacele de transport vor fi utilizate zilnic, în doua schimburi prelungite. Coordonarea întregii activitãţi de transport al produselor agricole se asigura de Ministerul Transporturilor şi Telecomunicatiilor prin unitãţile sale.
ART. 12
Ministerul de Interne rãspunde de intreaga activitate de paza a produselor agricole pe timpul transportului şi depozitarii, de instruirea de specialitate şi controlul personalului de paza propriu al unitãţilor agricole socialiste şi paznicilor obşteşti.
ART. 13
Ministerul Comerţului Interior şi Unitatea Centrala a Cooperativelor de Producţie, Achiziţii şi Desfacere a Mãrfurilor, împreunã cu birourile şi comitetele executive ale consiliilor populare, vor asigura funcţionarea unitãţilor comerciale, de alimentaţie publica şi de prestãri de servicii din sate şi comune, potrivit unor programe speciale, adecvate desfãşurãrii corespunzãtoare a lucrãrilor în campania agricolã de vara.
ART. 14
În vederea coordonãrii întregii activitãţi din cadrul campaniei agricole de vara, se constituie un comandament central, comisii judeţene, comisii în consiliile unice agroindustriale de stat şi cooperatiste şi comisii în unitãţile agricole socialiste. Comandamentul central şi comisiile de coordonare prevãzute la alin. 1 rezolva operativ problemele întregii activitãţi din cadrul campaniei agricole de vara, mãsurile luate de acestea fiind obligatorii pentru toate organele de stat şi cooperatiste şi pentru toate unitãţile economice care au atribuţii şi sarcini în acest domeniu. Componenta comandamentului central şi a comisiilor de coordonare este prevãzutã în anexele nr. 1-4, care fac parte integrantã din prezentul decret.
ANEXA 1
Comandamentul central pentru coordonarea activitãţii în campania agricolã de vara - 1989
Vasile Barbulescu - secretar C.C. al P.C.R.

Cornel Pacoste - viceprim-ministru al guvernului

Ion Catrinescu - prim-adjunct de şef de secţie al C.C. al P.C.R.

Gheorghe David - ministrul agriculturii

Gheorghe Stoica - ministrul aprovizionarii tehnico materiale şi

controlului gospodãririi fondurilor fixe

Constantin Zanfir - ministrul contractãrii şi achiziţionãrii produse-

lor agricole

Aurel Dan - adjunct de şef de secţie la C.C. al P.C.R.

Ferdinand Nagy - ministrul secretar de stat la Ministerul Agricul-

turii

Florea Gruia - ministru secretar de stat la Ministerul Agricul-

turii - şeful Departamentului agriculturii de stat

Adelin Popescu - adjunct al ministrului agriculturii

Ioan Oancea - adjunct al ministrului contractãrii şi achizitio-

narii produselor agricole

Neculai Mantz - adjunct al ministrului agriculturii

Costica Leu - secretar de stat la Ministerul Agriculturii

Traian Garba - preşedintele Uniunii Naţionale a Cooperativelor

Agricole de Producţie

Ştefan Gusa - prim-adjunct al ministrului apãrãrii naţionale -

şeful Marelui Stat Major

Constantin Nuta - general-locotenent, adjunct al ministerului de

interne, şef al Inspectoratului general al

militiei

Ana Ferentz Mircea - secretar al C.C. al U.T.C.

Stelian Necula - adjunct al ministrului industriei construcţiilor

de maşini

Valeriu Momanu - adjunct al ministrului industriei chimice şi pe-

trochimice

Aurelian Gubandru - vicepreşedinte al Bãncii pentru Agricultura şi

Industrie Alimentara

Iulian Tudosie - adjunct al ministrului transporturilor şi teleco-

municatiilor

Viorica Neculau - adjunct al ministrului educaţiei şi invatamintu-

lui

Alexandru Stanescu - adjunct al ministrului industriei electrotehnice

Mihai Ciahoreanu - locotenent-colonel - Comandamentul pompierilor.

ANEXA 2
COMPONENTA

comisiei judeţene şi a municipiului Bucureşti pentru coordonarea activitãţii în campania agricolã de vara -1989
Preşedinte: - secretarul comitetului judeţean al P.C.R. pentru proble-

me de agricultura

Vicepreşedinte: - directorul general al direcţiei generale judeţene pentru

agricultura

Membri: - preşedintele uniunii judeţene a cooperativelor agricole

de producţie

- directorul cu producţia de cereale, plante tehnice şi

fond funciar din direcţia generalã pentru agricultura a

judeţului

- directorul trustului de întreprinderi agricole de stat

- directorul trustului pentru mecanizarea agriculturii

- directorul trustului horticulturii

- directorul întreprinderii judeţene de contracte,

achizitionare şi pãstrare a produselor agricole

- adjunctul şefului inspectoratului judeţean şi al munici-

piului Bucureşti al Ministerului de Interne

- directorul sucursalei Bãncii pentru Agricultura şi

Industrie Alimentara

- directorul întreprinderii judeţene pentru nutreturi

concentrate

- 2-3 directori de institute sau staţiuni de cercetare şi

producţie cu profil agricol vegetal.

ANEXA 3
COMPONENTA

comisiei pentru consiliul unic agroindustrial de stat şi pentru coordonarea activitãţii în campania agricolã de vara - 1989
Preşedinte: - preşedintele consiliului unic agroindustrial de stat şi

cooperatist

Vicepreşedinte:- preşedintele biroului executiv al consiliului popular

comunal de la sediul unic agroindustrial de stat şi

cooperatist.

Membri: - directorii întreprinderilor agricole de stat şi statiu-

nilor de cercetare agricolã

- directorul statiunii pentru mecanizarea agriculturii

- inginerii şefi din întreprinderile agricole de stat

- preşedinţii cooperativelor agricole de producţie

- inginerii şefi din cooperativele agricole de producţie

- directorii asociaţiilor economice intercooperatiste şi

asociaţiilor economice de stat şi cooperatiste cu profil

agricol

- împuternicitul statului din partea întreprinderilor

judeţene de contractare, achizitionare şi pãstrare a

produselor agricole.ANEXA 4
COMPONENTA

comisiei din unitãţile agricole pentru coordonarea activitãţii în campania agricolã de vara - 1989
Preşedinte: - directorul (preşedintele) unitãţii agricole

Membri: - împuternicitul statului, desemnat de comitetul

executiv al consiliului popular judeţean sau al

municipiului Bucureşti

- inginerul şef al unitãţii agricole

- contabilul şef (economistul şef) al unitãţii agricole

- şefii de ferma în unitatea agricolã.----------------
Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016