Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   DECRET nr. 115 din 8 aprilie 1986  privind imbunatatirea activitatii de contractare, achizitionare si desfacere a legumelor si fructelor    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

DECRET nr. 115 din 8 aprilie 1986 privind imbunatatirea activitatii de contractare, achizitionare si desfacere a legumelor si fructelor

EMITENT: CONSILIUL DE STAT
PUBLICAT: BULETINUL OFICIAL NR. 20 DIN 09/04/86
Consiliul de Stat al Republicii Socialiste România decreteazã:
ART. 1
Decretul nr. 434/1985 privind unele mãsuri pentru îmbunãtãţirea activitãţii unitãţilor din subordinea Ministerului Industriei Alimentare şi al Achiziţionãrii Produselor Agricole se modifica dupã cum urmeazã:
1. La articolul 1, dupã litera b) se introduce litera b^1), cu urmãtorul cuprins:
"b^1) Centrala pentru legume şi fructe, cu sediul în municipiul Bucureşti, în subordinea Ministerului Industriei Alimentare şi al Achiziţionãrii Produselor Agricole, prin preluarea activitãţii de producere, contractare şi achizitionare a legumelor şi fructelor, de producere a semiconservelor şi sucurilor de la Ministerul Comerţului Interior;"
2. Anexa nr. 1 prevãzutã la art. 2 se completeazã potrivit anexei nr. 1.
3. Anexa nr. 2 prevãzutã la art. 2 va avea cuprinsul prevãzut în anexa nr. 2 *.
4. Dupã anexa nr. 3 i) prevãzutã la art. 5 se introduce anexa nr. 3 j), avînd cuprinsul din anexa nr. 3 *.
5. Dupã anexa nr. 4 i) prevãzutã la art. 5 se introduce anexa nr. 4 j), avînd cuprinsul din anexa nr. 4.
6. Anexa nr. 5 prevãzutã la art. 6 se modifica şi se înlocuieşte cu anexa nr. 5*.
7. Anexa nr. 6 prevãzutã la art. 7 se modifica şi se înlocuieşte cu anexa nr. 6*.
---------------
* Anexa a fost comunicatã instituţiilor interesate.
ART. 2
La anexa nr. 3 la <>Decretul nr. 392/1985 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Ministerului Industriei Alimentare şi al Achiziţionãrii Produselor Agricole, capitolul I - Centrale industriale se completeazã cu pct. 8^1:
"8^1. Centrala pentru legume şi fructe"
ART. 3
<>Decretul nr. 396/1985 privind trecerea activitãţii de desfacere a produselor agroalimentare de la Ministerul Agriculturii şi Industriei Alimentare la Ministerul Comerţului Interior se modifica dupã cum urmeazã:
1. Articolul 2 va avea urmãtorul cuprins:
"Art. 2. - Întreprinderile pentru legume şi fructe din subordinea Ministerului Comerţului Interior prevãzute în anexa nr. 7 trec la Ministerul Industriei Alimentare şi al Achiziţionãrii Produselor Agricole împreunã cu activul şi pasivul, precum şi cu posturile aferente activitãţii preluate.
Întreprinderile pentru legume şi fructe se încadreazã în grupa V de ramuri şi au gradul de organizare prevãzut în anexa nr. 7.
Întreprinderile pentru legume şi fructe au structura organizatoricã prevãzutã în anexa nr. 8 *."
2. Articolele 3, 4 litera d), articolele 10 şi 11 se abroga.
3. Articolul 15 va avea urmãtorul cuprins:
"Art. 15. - Se aproba dotarea Centralei pentru legume şi fructe cu un autoturism pentru transport persoane în interes de serviciu."
---------------
* Anexa a fost comunicatã instituţiilor interesate.
ART. 4
Suprafeţele de teren deţinute de întreprinderile pentru legume şi fructe pînã la adoptarea <>Decretului nr. 396/1985 rãmîn în administrarea acestora.
ART. 5
Pe data prezentului decret se desfiinţeazã întreprinderile comerciale de stat pentru legume şi fructe, în subordinea comitetelor executive ale consiliilor populare judeţene şi al municipiului Bucureşti, precum şi a Ministerului Comerţului Interior, potrivit anexei nr. 9.
Întreprinderile prevãzute la alin. 1 se organizeazã prin preluarea activitãţii de desfacere de la întreprinderile pentru legume şi fructe şi au denumirea, sediul, obiectul de activitate, gradul de organizare şi grupa de ramuri prevãzute în aceeaşi anexa.
Întreprinderile funcţioneazã pe baza autoconducerii muncitoresti şi autogestiunii economico-financiare, cu personalitate juridicã, se organizeazã potrivit normelor legale cu privire la organizarea şi conducerea unitãţilor socialiste de stat şi au structura organizatoricã prevãzutã în anexa nr. 10*.
----------------
* Anexa a fost comunicatã instituţiilor interesate.
ART. 6
Se aproba dotarea întreprinderilor de comerţ cu ridicatã pentru produse alimentare judeţene şi a municipiului Bucureşti, din subordinea Ministerului Comerţului Interior, cu autovehicule specializate şi mecanizate, de capacitate sub 1,5 tone, pentru transporturi operative, potrivit anexei nr. 11*.
De asemenea, întreprinderile comerciale de stat pentru legume şi fructe din municipiul Bucureşti şi judeţul Constanta se doteaza cu cîte un autoturism pentru transport de persoane în interes de serviciu, completindu-se în mod corespunzãtor anexa la <>Decretul nr. 277/1979 , pentru Ministerul Comerţului Interior.
------------
* Anexa a fost comunicatã instituţiilor interesate.
ART. 7
Structura organizatoricã a Ministerului Comerţului Interior prevãzutã la <>art. 12 lit. a) din Decretul nr. 446/1972 , republicat în Buletinul Oficial al Republicii Socialiste România, Partea I, nr. 39 din 20 mai 1980, se modifica dupã cum urmeazã:
"a) Direcţia generalã comercialã pentru mãrfuri alimentare, alimentaţie publica şi ambalaje:
- Direcţia alimentaţiei publice;
- Direcţia comercialã pentru legume şi fructe;
- Serviciul ambalaje;"
Direcţia generalã comercialã pentru mãrfuri alimentare, alimentaţie publica şi ambalaje are structura organizatoricã pe compartimente de munca prevãzutã în anexa nr. 12 *, iar numãrul maxim de posturi în aparatul ministerului este prevãzut în anexa nr. 13 *.
-------------
* Anexa a fost comunicatã instituţiilor interesate.
ART. 8
Anexa nr. 2 la <>Decretul nr. 60/1984 şi anexele nr. 4-6 la <>Decretul nr. 87/1984 se modifica şi se înlocuiesc cu anexele 14* - 17*.
ART. 9
Prevederile Decretului nr. 367/1980 privind unele mãsuri pentru utilizarea raţionalã a personalului din unitãţile socialiste, a cãror aplicabilitate a fost prelungitã prin Decretul nr. 420/1985, nu se aplica, pe o perioada de 6 luni, posturilor în care urmeazã sa fie redistribuit personalul devenit disponibil, precum şi posturilor din unitãţile la care şi de la care se transfera personalul, ca urmare a aplicãrii prezentului decret.
ART. 10
Comitetul de Stat al Planificarii şi Ministerul Finanţelor, pe baza propunerilor Ministerului Industriei Alimentare şi al Achiziţionãrii Produselor Agricole şi Ministerului Comerţului Interior, vor supune spre aprobare, în termen de 45 de zile, modificãrile ce decurg din aplicarea prezentului decret în planul naţional unic de dezvoltare economico-socialã, precum şi în volumul şi structura bugetului de stat, pe anul 1986.
ART. 11
Prevederile prezentului decret se aplica în cadrul indicatorilor de plan economico-financiari aprobaţi pe anul 1986 Ministerului Comerţului Interior şi Ministerului Industriei Alimentare şi al Achiziţionãrii Produselor Agricole.
ART. 12
<>Decretul nr. 69/1984 privind contractãrile şi achiziţiile de produse agricole vegetale, astfel cum a fost modificat prin Decretul nr. 453/1985, se modifica dupã cum urmeazã:
1. Articolul 24 alineatul 2 litera b) va avea urmãtorul cuprins:
"b) legume, fructe, cartofi, struguri şi mustar, pentru fondul pieţei, industrializare şi export;"
2. Articolul 24^2 şi articolul 25 se abroga.
ART. 13
Anexele nr. 1-17 fac parte integrantã din prezentul decret.
ART. 14
Prevederile prezentului decret, cu excepţia celor de la art. V, se aplica începînd cu data de 31 martie 1986.
ANEXA 1
OBIECTUL DE ACTIVITATEal centralelor industriale şi al Trustului pentru producerea conservelor şi

sucurilor-------------------------------------------------------------------------------

Nr. Denumirea Obiectul de activitate

crt.

-------------------------------------------------------------------------------

...............................................................................

8^1. Centrala pentru - Contractarea şi achiziţionarea de legume şi

legume şi fructe fructe, cartofi şi struguri de masa de la

unitãţile agricole socialiste, membrii

cooperativelor de producţie şi producãtorii

particulari, destinate fondului pieţei,

industrializarii şi exportului, cu excepţia car-

tofilor de toamna de la membrii cooperativelor

agricole de producţie şi producãtorii

particulari, care se contracteazã de cãtre

unitãţile cooperaţiei de producţie, achiziţii şi

desfacere a mãrfurilor.

- Livrarea la intern şi export a produselor.

- Urmãrirea modului de pregãtire a terenurilor,

aplicarea tehnologiilor, folosirea seminţelor de

calitate superioarã şi asigurarea bazei

tehnico-materiale.

- Urmãrirea respectãrii perioadelor optime de re-

coltare a legumelor, fructelor, cartofilor şi

strugurilor de masa.

- Organizarea producţiei horticole în fermele pro-

prii.

- Rãspunde împreunã cu furnizorii, de formarea

stocurilor necesare de legume, fructe, cartofi şi

struguri de masa care sa asigure aprovizionarea

populaţiei, cît şi constituirea rezervelor pentru

perioada de toamna-iarna.

- Organizeazã, indruma şi urmãreşte activitatea de

industrializare a legumelor, fructelor şi produ-

cerea sucurilor racoritoare în unitãţile proprii.

- Urmãreşte asigurarea transportului produselor.

...............................................................................

-------------------------------------------------------------------------------ANEXA 4
LISTA

unitãţilor din subordinea Centralei pentru legume şi fructe-------------------------------------------------------------------------------

Nr. Denumirea S e d i u l

crt. -------------------------------------

localitatea judeţul

-------------------------------------------------------------------------------

1. Întreprinderea pentru legume şi fructe

Alba municipiul Alba Iulia Alba

2. Întreprinderea pentru legume şi fructe

Arad municipiul Arad Arad

3. Întreprinderea pentru legume şi fructe

Arges municipiul Pitesti Arges

4. Întreprinderea pentru legume şi fructe

Bacau municipiul Bacau Bacau

5. Întreprinderea pentru legume şi fructe

Bihor municipiul Oradea Bihor

6. Întreprinderea pentru legume şi fructe municipiul Bistrita Bistrita-

Bistrita-Nasaud Nasaud

7. Întreprinderea pentru legume şi fructe

Botosani municipiul Botosani Botosani

8. Întreprinderea pentru legume şi fructe

Braşov municipiul Braşov Braşov

9. Întreprinderea pentru legume şi fructe

Brãila municipiul Brãila Brãila

10. Întreprinderea pentru legume şi fructe

Buzau municipiul Buzau Buzau

11. Întreprinderea pentru legume şi fructe Caras-

Caras-Severin municipiul Resita Severin

12. Întreprinderea pentru legume şi fructe

Calarasi municipiul Calarasi Calarasi

13. Întreprinderea pentru legume şi fructe municipiul Cluj-

Cluj Napoca Cluj

14. Întreprinderea pentru legume şi fructe municipiul Constanta Constanta

Constanta

15. Întreprinderea pentru legume şi fructe municipiul Sfintu Covasna

Covasna Gheorghe

16. Întreprinderea pentru legume şi fructe municipiul Tirgoviste Dimbovita

Dimbovita

17. Întreprinderea pentru legume şi fructe municipiul Craiova Dolj

Craiova

18. Întreprinderea pentru legume şi fructe

Galaţi municipiul Galaţi Galaţi

19. Întreprinderea pentru legume şi fructe

Giurgiu municipiul Giurgiu Giurgiu

20. Întreprinderea pentru legume şi fructe

Gorj municipiul Tirgu Jiu Gorj

21. Întreprinderea pentru legume şi fructe municipiul Miercurea- Harghita

Harghita Ciuc

22. Întreprinderea pentru legume şi fructe municipiul Deva Hunedoara

Hunedoara

23. Întreprinderea pentru legume şi fructe municipiul Slobozia Ialomita

Ialomita

24. Întreprinderea pentru legume şi fructe

Iaşi municipiul Iaşi Iaşi

25. Întreprinderea pentru legume şi fructe municipiul Baia Mare Maramures

Maramures

26. Întreprinderea pentru legume şi fructe municipiul Drobeta- Mehedinti

Mehedinti Turnu Severin

27. Întreprinderea pentru legume şi fructe

Mures municipiul Tirgu Mures Mures

28. Întreprinderea pentru legume şi fructe municipiul Piatra-

Neamt Neamt Neamt

29. Întreprinderea pentru legume şi fructe

Olt municipiul Slatina Olt

30. Întreprinderea pentru legume şi fructe municipiul Ploiesti Prahova

Prahova

31. Întreprinderea pentru legume şi fructe municipiul Satu Mare Satu Mare

Satu Mare

32. Întreprinderea pentru legume şi fructe

Salaj municipiul Zalau Salaj

33. Întreprinderea pentru legume şi fructe

Sibiu municipiul Sibiu Sibiu

34. Întreprinderea pentru legume şi fructe municipiul Suceava Suceava

Suceava

35. Întreprinderea pentru legume şi fructe municipiul Alexandria Teleorman

Teleorman

36. Întreprinderea pentru legume şi fructe

Timis municipiul Timişoara Timis

37. Întreprinderea pentru legume şi fructe

Tulcea municipiul Tulcea Tulcea

38. Întreprinderea pentru legume şi fructe

Vaslui municipiul Vaslui Vaslui

39. Întreprinderea pentru legume şi fructe municipiul Rimnicu Vilcea

Vilcea Vilcea

40. Întreprinderea pentru legume şi fructe

Vrancea municipiul Focsani Vrancea

41. Întreprinderea pentru legume şi fructe

Berceni municipiul Bucureşti -

42. Întreprinderea pentru legume şi fructe

Militari municipiul Bucureşti -

-------------------------------------------------------------------------------

ANEXA 7
LISTAîntreprinderilor pentru legume şi fructe care trec la Ministerul Industriei Alimentare şi al Achiziţionãrii Produselor Agricole-------------------------------------------------------------------------------

S e d i u l Gra-

Nr. Denumirea ---------------------------- dul

crt. localitatea judeţul de

orga-

niza-

re

-------------------------------------------------------------------------------

0 1 2 3 4

-------------------------------------------------------------------------------

1. Întreprinderea pentru legume şi fructe

Alba municipiul Alba Iulia Alba III

2. Întreprinderea pentru legume şi fructe

Arad municipiul Arad Arad II

3. Întreprinderea pentru legume şi fructe

Arges municipiul Pitesti Arges II

4. Întreprinderea pentru legume şi fructe

Bacau municipiul Bacau Bacau III

5. Întreprinderea pentru legume şi fructe

Bihor municipiul Oradea Bihor II

6. Întreprinderea pentru legume şi fructe municipiul Bistrita Bistrita-III

Bistrita-Nasaud Nasaud

7. Întreprinderea pentru legume şi fructe

Botosani municipiul Botosani Botosani III

8. Întreprinderea pentru legume şi fructe

Braşov municipiul Braşov Braşov III

9. Întreprinderea pentru legume şi fructe

Brãila municipiul Brãila Brãila III

10. Întreprinderea pentru legume şi fructe

Buzau municipiul Buzau Buzau II

11. Întreprinderea pentru legume şi fructe municipiul Resita Caras- III

Caras-Severin Severin

12. Întreprinderea pentru legume şi fructe

Calarasi municipiul Calarasi Calarasi III

13. Întreprinderea pentru legume şi fructe

Cluj municipiul Cluj- Cluj II

Napoca

14. Întreprinderea pentru legume şi fructe

Constanta municipiul Constanta Constanta II

15. Întreprinderea pentru legume şi fructe municipiul Sfintu Covasna III

Covasna Gheorghe

16. Întreprinderea pentru legume şi fructe municipiul Tirgoviste Dimbovita III

Dimbovita

17. Întreprinderea pentru legume şi fructe

Dolj municipiul Craiova Dolj II

18. Întreprinderea pentru legume şi fructe

Galaţi municipiul Galaţi Galaţi III

19. Întreprinderea pentru legume şi fructe

Giurgiu municipiul Giurgiu Giurgiu III

20. Întreprinderea pentru legume şi fructe

Gorj municipiul Tirgu Jiu Gorj III

21. Întreprinderea pentru legume şi fructe municipiul Miercurea- Harghita III

Harghita Ciuc

22. Întreprinderea pentru legume şi fructe

Hunedoara municipiul Deva Hunedoara III

23. Întreprinderea pentru legume şi fructe

Ialomita municipiul Slobozia Ialomita III

24. Întreprinderea pentru legume şi fructe

Iaşi municipiul Iaşi Iaşi II

25. Întreprinderea pentru legume şi fructe municipiul Baia Mare Maramures III

Maramures

26. Întreprinderea pentru legume şi fructe municipiul Drobeta- Mehedinti III

Mehedinti Turnu Severin

27. Întreprinderea pentru legume şi fructe

Mures municipiul Tirgu Mures III

Mures

28. Întreprinderea pentru legume şi fructe municipiul Piatra- Neamt II

Neamt Neamt

29. Întreprinderea pentru legume şi fructe

Olt municipiul Slatina Olt II

30. Întreprinderea pentru legume şi fructe

Prahova municipiul Ploiesti Prahova I

31. Întreprinderea pentru legume şi fructe

Satu Mare municipiul Satu Mare Satu Mare III

32. Întreprinderea pentru legume şi fructe

Salaj municipiul Zalau Salaj III

33. Întreprinderea pentru legume şi fructe

Sibiu municipiul Sibiu Sibiu III

34. Întreprinderea pentru legume şi fructe

Suceava municipiul Suceava Suceava II

35. Întreprinderea pentru legume şi fructe

Teleorman municipiul Alexandria Teleorman II

36. Întreprinderea pentru legume şi fructe

Timis municipiul Timişoara Timis I

37. Întreprinderea pentru legume şi fructe

Tulcea municipiul Tulcea Tulcea III

38. Întreprinderea pentru legume şi fructe

Vaslui municipiul Vaslui Vaslui III

39. Întreprinderea pentru legume şi fructe municipiul Rimnicu Vilcea III

Vilcea Vilcea

40. Întreprinderea pentru legume şi fructe

Vrancea municipiul Focsani Vrancea III

41. Întreprinderea pentru legume şi fructe

Berceni municipiul Bucureşti - I

42. Întreprinderea pentru legume şi fructe

Militari municipiul Bucureşti - I

-------------------------------------------------------------------------------

ANEXA 9
ÎNTREPRINDERILE COMERCIALE DE STAT PENTRU LEGUME ŞI FRUCTE ÎNFIINŢATEObiectul de activitate

- Contractarea cantitãţilor planificate pentru livrare la fondul pieţei cu întreprinderile furnizoare de legume şi fructe din subordinea Ministerului Industriei Alimentare şi al Achiziţionãrii Produselor Agricole care vor asigura aprovizionarea ritmica şi în structura stabilitã a unitãţilor de desfacere cu amãnuntul, de alimentaţie publica şi de consum colectiv, în condiţia de livrare franco-magazin.
- Desfacerea cu amãnuntul prin unitãţi proprii a legumelor, fructelor, cartofilor, strugurilor de masa, bãuturilor racoritoare, apelor gazoase, sifonului şi altor produse agroalimentare.
-------------------------------------------------------------------------------

Nr. Denumirea Sediul Gr.de Gr.de

crt. ramuri organi-

zare

-------------------------------------------------------------------------------

0 1 2 3 4

-------------------------------------------------------------------------------

1. Întreprinderea comercialã de stat pentru

legume şi fructe Alba municipiul Alba VI III

Iulia

2. Întreprinderea comercialã de stat

pentru legume şi fructe Arad municipiul Arad VI III

3. Întreprinderea comercialã de stat

pentru legume şi fructe Arges municipiul Pitesti VI II

4. Întreprinderea comercialã de stat

pentru legume şi fructe Bacau municipiul Bacau VI II

5. Întreprinderea comercialã de stat

pentru legume şi fructe Bihor municipiul Oradea VI II

6. Întreprinderea comercialã de stat

pentru legume şi fructe Bistrita-Nasaud municipiul Bistrita VII IV

7. Întreprinderea comercialã de stat

pentru legume şi fructe Botosani municipiul Botosani VII IV

8. Întreprinderea comercialã de stat

pentru legume şi fructe Braşov municipiul Braşov VI II

9. Întreprinderea comercialã de stat

pentru legume şi fructe Brãila municipiul Brãila VI III

10. Întreprinderea comercialã de stat

pentru legume şi fructe Buzau municipiul Buzau VI III

11. Întreprinderea comercialã de stat

pentru legume şi fructe Caras-Severin municipiul Resita VI III

12. Întreprinderea comercialã de stat

pentru legume şi fructe Calarasi municipiul Calarasi VII IV

13. Întreprinderea comercialã de stat

pentru legume şi fructe Cluj municipiul Cluj- VI II

Napoca

14. Întreprinderea comercialã de stat

pentru legume şi fructe Constanta municipiul Constanta VI I

15. Întreprinderea comercialã de stat

pentru legume şi fructe Covasna municipiul Sfintu VI III

Gheorghe

16. Întreprinderea comercialã de stat

pentru legume şi fructe Dimbovita municipiul Tirgoviste VI III

17. Întreprinderea comercialã de stat

pentru legume şi fructe Dolj municipiul Craiova VI II

18. Întreprinderea comercialã de stat

pentru legume şi fructe Galaţi municipiul Galaţi VI II

19. Întreprinderea comercialã de stat

pentru legume şi fructe Giurgiu municipiul Giurgiu VI III

20. Întreprinderea comercialã de stat

pentru legume şi fructe Gorj municipiul Tirgu Jiu VI III

21. Întreprinderea comercialã de stat

pentru legume şi fructe Harghita municipiul Miercurea- VI II

Ciuc

22. Întreprinderea comercialã de stat

pentru legume şi fructe Hunedoara municipiul Deva VI II

23. Întreprinderea comercialã de stat

pentru legume şi fructe Ialomita municipiul Slobozia VII IV

24. Întreprinderea comercialã de stat

pentru legume şi fructe Iaşi municipiul Iaşi VI II

25. Întreprinderea comercialã de stat

pentru legume şi fructe Maramures municipiul Baia Mare VI III

26. Întreprinderea comercialã de stat municipiul Drobeta- VI III

pentru legume şi fructe Mehedinti Turnu Severin

27. Întreprinderea comercialã de stat municipiul Tirgu VI II

pentru legume şi fructe Mures Mures

28. Întreprinderea comercialã de stat

pentru legume şi fructe municipiul Piatra- VI II

Neamt Neamt

29. Întreprinderea comercialã de stat

pentru legume şi fructe Olt municipiul Slatina VI III

30. Întreprinderea comercialã de stat

pentru legume şi fructe Prahova municipiul Ploiesti VI II

31. Întreprinderea comercialã de stat

pentru legume şi fructe Satu Mare municipiul Satu Mare VI III

32. Întreprinderea comercialã de stat

pentru legume şi fructe Salaj municipiul Zalau VII IV

33. Întreprinderea comercialã de stat

pentru legume şi fructe Sibiu municipiul Sibiu VI II

34. Întreprinderea comercialã de stat

pentru legume şi fructe Suceava municipiul Suceava VI II

35. Întreprinderea comercialã de stat

pentru legume şi fructe Teleorman municipiul Alexandria VI III

36. Întreprinderea comercialã de stat

pentru legume şi fructe Timis municipiul Timişoara VI II

37. Întreprinderea comercialã de stat

pentru legume şi fructe Tulcea municipiul Tulcea VI III

38. Întreprinderea comercialã de stat

pentru legume şi fructe Vaslui municipiul Vaslui VII IV

39. Întreprinderea comercialã de stat municipiul Rimnicu VI III

Vilcea Vilcea

40. Întreprinderea comercialã de stat

pentru legume şi fructe Vrancea municipiul Focsani VI III

41. Întreprinderea comercialã de stat

pentru legume şi fructe Bucureşti municipiul Bucureşti VI I

- Sucursala comercialã pentru desfacerea

legumelor şi fructelor sectorul I municipiul Bucureşti VI I

- Sucursala comercialã pentru desfacerea municipiul Bucureşti VI I

legumelor şi fructelor sectorul 2

- Sucursala comercialã pentru desfacerea municipiul Bucureşti VI I

legumelor şi fructelor sectorul 3

- Sucursala comercialã pentru desfacerea municipiul Bucureşti VI II

legumelor şi fructelor sectorul 4

- Sucursala comercialã pentru desfacerea municipiul Bucureşti VI II

legumelor şi fructelor sectorul 5

- Sucursala comercialã pentru desfacerea municipiul Bucureşti VI II

legumelor şi fructelor sectorul 6

-------------------------------------------------------------------------------

---------------
Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016