Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   DECRET nr. 1.401 din 30 martie 1938  privind ratificarea Conventiei intre Bulgaria si Romania privitoare la exploatarea liniilor regulate de comunicatii aeriene, semnata la Sofia la 22 Mai 1937    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

DECRET nr. 1.401 din 30 martie 1938 privind ratificarea Conventiei intre Bulgaria si Romania privitoare la exploatarea liniilor regulate de comunicatii aeriene, semnata la Sofia la 22 Mai 1937

EMITENT: REGELE CAROL
PUBLICAT: MONITORUL OFICIAL nr. 78 din 4 aprilie 1938
CAROL al II-lea.
Prin gratia lui Dumnezeu şi vointa nationala, Rege al României,
La toţi de fata şi viitori, sãnãtate:
Asupra raportului ministrului Nostru, secretar de Stat, ad-interim la Departamentul Afacerilor Strãine sub Nr. 17.629, din 24 martie 1938,
Având în vedere jurnalul Consiliului de Miniştri Nr. 2062 din 31 iulie 1937 şi avizul Consiliului Legislativ Nr. 26 din 23 Martie 1938,
În temeiul art. 98 din Constituţie,
Am decretat şi decretam:

ART. 1
Se ratifica Convenţia între Bulgaria şi România, privitoare la exploatarea liniilor regulate de comunicaţie aerianã, semnatã la Sofia la 22 Mai 1937;
ART. 2
Ministrul Nostru secretar de Stat ad-interim la Departamentul Afacerilor Strãine este însãrcinat cu executarea acestui decret cu putere de lege.

Ministrul afacerilor strãine ad-interim
Gh. Tatarascu

CAROL

CONVENŢIUNE
între Bulgaria şi România privitoare la
exploatarea liniilor regulate de comunicaţii aeriene

MAJESTATEA SA REGELE BULGARIEI şi MAJESTATEA SA REGELE ROMÂNIEI, deopotrivã insufletita de dorinta de a reglementa, de a usura şi de a favoriza desvoltarea comunicaţiilor aeriene în cele doua tari, pe baza convenţiei care reglementeazã navigaţia aerianã cu data de 13 Octomvrie 1919, au hotãrât sa încheie o convenţie în acest scop şi au desemnat pe plenipotenţiarii respectivi.
MAJESTATEA SA REGELE BULGARIEI:
Pe d-l Gheorghe Kiosscivanov, Preşedintele Consiliului de Miniştri, Ministrul Afacerilor Strãine şi al Cultelor.
MAJESTATEA SA REGELE ROMÂNIEI:
Pe d-l Radu Crutzescu, trimis extraordinar şi Ministru Plenipotenţiar la Sofia, care dupã ce şi-au comunicat depline puteri, recunoscute în forma legalã, au convenit dispoziţiile urmãtoare:

ART. 1
Fiecare din Inaltele Pãrţi Contractante se angajeazã sa favorizeze şi sa usureze orice acţiune a celeilalte Pãrţi Contractante, tinzând la stabilirea şi desvoltarea liniilor aeriene, vizate în art. 2 şi 3 din prezenta convenţia şi sa colaboreze efectiv, în demersurile care vor trebui sa fie întreprinse, în vederea obţinerii autorizaţiilor necesare pentru survolul teritoriilor Statelor terţe.
ART. 2
Guvernul Regatului Bulgar, va acorda unei întreprinderi româneşti de navigaţie aerianã, desemnatã de Guvernul Regatului României, autorizaţiile pentru exploatarea, pe teritoriul Bulgar, a liniei de comunicaţie aerianã: Salonic, Sofia, Bucureşti, Varsovia şi vice versa.
Guvernul Regatului Roman va acorda unei întreprinderi bulgare de navigaţie aerianã, desemnatã de Guvernul Regatului Bulgar, autorizaţiile necesare pentru exploatarea pe teritoriul roman a aceeaşi linii: Varsovia, Bucureşti, Sofia, Salonic şi vice versa.
Drepturile şi obligaţiile celor doua întreprinderi naţionale susmenţionate, vor fi stabilite pe baza unei reciprocitati complete, fãrã totuşi a avea un caracter de exclusivitate.
ART. 3
Stabilirea liniilor aeriene, traversand teritoriile celor doua State, pãrţi ale acestei convenţii, altele decât acelea de care este vorba în articolul precedent, se va efectua în virtutea unui acord între Guvernele Inaltelor Pãrţi Contractante.
Totuşi stipulaţiile prezentei convenţii vor fi deopotrivã aplicabile acestor noui linii aeriene.
ART. 4
Autorizaţiile vizate la art. 2 şi 3 din prezenta convenţie şi condiţiunile de exploatare a liniilor susmenţionate, vor face obiectul unor acorduri speciale de încheiat de Administraţia Aeronautica competenta a uneia din Inaltele Pãrţi Contractante, cu întreprinderea de navigaţie aerianã, desemnatã de Guvernul celeilalte pãrţi contractante.
ART. 5
Întreprinderea de navigaţie aerianã desemnatã de fiecare din Inaltele Pãrţi Contractante se va bucura, pe teritoriul celeilalte Pãrţi Contractante, de cel puţin aceleaşi drepturi şi favoruri ca acelea care sunt acordate întreprinderii strãine de navigaţie aerianã, cea mai favorizata.
ART. 6
Itinerariile liniilor aeriene, punctele dintre care frontierele vor putea fi strabatute şi aerodromurile vamale, pe care avioanele vor fi ţinute sa aterizeze, vor fi fixate de Inaltele Pãrţi Contractante, într-un termen de 40 zile dela data semnãrii prezentei convenţii.
ART. 7
Fiecare din Inaltele Pãrţi Contractante va asigura pe teritoriul sau, întreprinderi de navigaţie aerianã a celeilalte Pãrţi Contractante, avantajele urmãtoare:
a) Folosinta cu titlu gratuit şi în aceleaşi condiţiuni ca şi o întreprindere de navigaţie aerianã nationala, a tuturor aerodromurilor şi terenurilor de ajutor, situate pe itinerariul liniilor exploatate, ca aplicare a prezentei convenţii şi în mãsura posibilului, toate instalaţiile şi serviciile auxiliare;
b) Dreptul de a construi în aceleaşi condiţiuni, determinate de administraţia aeronautica competenta, hangare, ateliere, instalatiuni tehnice şi altele, necesare traficului aerian;
c) Orice asistenta la care au drept avioanele naţionale, în caz de aterizare forţatã sau alte accidente de aviatie, totuşi contra plata a cheltuielilor efective.
ART. 8
Avioanele, motoarele montate pe aceste avioane, piesele de schimb (între acestea intelese şi motoarele de schimb), toate obiectele necesare amenajãrii sau pãstrãrii avioanelor, cum şi orice alt material pe care Administraţia competenta îl va crede necesar, pentru exploatarea liniilor arãtate la art. 2 şi 3, vor fi admise cu scutirea drepturilor vamale, cu conditiunea ca sa fie importate în vederea unei folosinţe temporare şi ca ele sa fie reexportate într-un termen de un an.
Acest termen va putea sa fie prelungit de autoritãţile competente, la cererea întreprinderii interesate.
Materialul mai susmentionat, va rãmâne supus controlului Administraţiei competente şi nu va putea fi întrebuinţat decât pentru nevoile exploatãrii prevãzute în prezenta convenţie.
Materialul scos din folosinta sau stricat, pentru care drepturile vamale nu vor fi fost achitate la intrare, va trebui sa fie reexportat, fie fãrã vama, fie distrus sub un control oficial.
În timpul vamuirii ulterioare a materialului scos din uz sau stricat, toate reducerile şi usurintele admise de Legislaţia Nationala, vor fi aplicate.
Cãlãtorii, bagajele şi mãrfurile de transit, vor fi puse sub controlul vamal.
Aceste bagaje şi mãrfuri nu vor fi supuse nici unei taxe de vama.
ART. 9
Inaltele Pãrţi Contractante se angajeazã sa usureze exploatarea liniilor contractuale, simplificand şi reducand toate formalitãţile vamale şi de poliţie la minimum admis de legile, regulamentele şi ordonanţele lor.
ART. 10
Întreprinderile de navigaţie aerianã desemnate de Inaltele Pãrţi Contractante, sunt ţinute a se conformã stipulatiunilor din convenţia care reglementeazã navigaţia aerianã din 13 Octomvrie 1919 şi anexelor sale.
ART. 11
Fiecare din întreprindere este obligatã sa se supunã, în celãlalt Stat, tuturor legilor, regulamentelor, ordonanţelor şi prescripţiunilor în vigoare.
ART. 12
Aceste întreprinderi nu vor întrebuinţa în serviciile de bord şi terestre, pe teritoriul celuilalt Stat contractant, decât supusii bulgari şi romani.
Întrebuinţarea supusilor Statelor terţe, nu va fi admisã decât prin autorizare prealabilã, acordatã întreprinderii interesate, prin administraţia aeronautica competenta a celeilalte pãrţi contractante.
ART. 13
Întreprinderea desemnatã de fiecare parte contractantã va fi ţinuta sa se foloseascã pe teritoriul celeilalte pãrţi contractante de limba acesteia din urma pentru toate regulamentele, avizele şi anunţurile destinate publicului.
Corespondenta întreprinderilor, cu toate autoritãţile, va fi redactatã în limba tarii acestora.
ART. 14
Întreprinderile Inaltelor Pãrţi Contractante vor fi ţinute sa transporte posta aerianã în condiţiunile fixate prin acordurile care se vor încheia între ele şi administraţiile poştale ale celor doua tari, pe baza unui aranjament prealabil între cele doua administraţii.
ART. 15
Întreprinderile desemnate de Inaltele Pãrţi Contractante nu vor putea sa-şi cedeze drepturile, nici în întregime şi nici parţial, fãrã consimţãmântul administraţiilor aeronautice competente din Statele lor.
ART. 16
Fiecare din Inaltele Pãrţi Contractante îşi rezerva dreptul de a rechema, de a revoca întreprinderile desemnate de ele şi de a le înlocui prin alte întreprinderi.
În acest caz, autorizaţia acordatã întreprinderii revocate îşi va pierde valabilitatea şi noua întreprindere va fi înzestratã fãrã întârziere cu o autorizare analoagã.
În aceasta calitate, întreprinderea revocatã de unul din Statele Contractante nu va avea dreptul sa ceara celuilalt Stat nici o despãgubire.
ART. 17
În caz de infracţiuni foarte grave la dispoziţiunile prezentei Convenţiuni sau la acordurile încheiate conform art. 4 de întreprinderile în chestiune, fiecare Parte Contractantã va avea dreptul de a suspenda pe teritoriul sau funcţionarea întreprinderii vinovate şi de a cere celeilalte pãrţi contractante, sa desemneze o alta întreprindere, fãrã ca vreo indemnitate sa poatã fi cerutã de întreprinderea revocatã pentru prejudiciu suferit în acest fapt.
În caz de infracţiuni mai puţin grave, fiecare Inalta Parte Contractantã va avea dreptul sa ceara întreprinderii celeilalte Pãrţi Contractante, revocarea celor vinovaţi.
Trebuie sa se dea urmare la aceasta cerere de revocare.
ART. 18
În cazul când una din pãrţile contractante ar inceta de a mai fi parte a convenţiei care reglementeazã navigaţia aerianã din 13 Octomvrie 1919, prezenta Convenţie va rãmâne în vigoare, dar ea va fi supusã unei revizuiri la cererea uneia din Inaltele Pãrţi Contractante.
ART. 19
Detaliile de aplicare ale prezentei Convenţii vor fi reglementate printr-un acord special, încheiat direct între autoritãţile de aviatie competenta ale Inaltelor Pãrţi Contractante.
Inaltele Pãrţi Contractante convin ca autoritãţile lor de aviatie competenta sa se înţeleagã şi sa corespundã pe cale directa în ceea ce priveşte aplicarea dispoziţiunilor prevãzute prin prezenta Convenţie, fãrã a recurge la calea diplomaticã obişnuitã.
ART. 20
Diferenţele relative la aplicarea prezentei convenţii, care nu vor putea fi reglementate pe calea diplomaticã, vor fi supuse, la cererea uneia din pãrţile contractante, deciziunii unui tribunal arbitrar, pentru constituirea cãruia, se va proceda în modul urmãtor:
În timp de o luna din momentul în care una din pãrţile contractante va fi comunicat celeilalte dorinta sa de a constitui un tribunal arbitrar, fiecare din Statele contractante va trebui sa desemneze un arbitru.
În timpul lunei urmãtoare, arbitrii se vor întruni pentru alegerea supra-arbitrului. Dacã arbitrii nu pot sa cada de acord, pãrţile vor desemna fiecare un Stat terţ şi Statele terţe astfel delegate, vor proceda la numirea supra-arbitrului, fie de comun acord, fie propunand fiecare un nume, apoi dintre aceştia se vor trage la sorţi.
Deciziile Tribunalului Arbitrar vor fi obligatorii pentru pãrţi.
Cheltuielile arbitrajului vor fi fixate de tribunal şi suportate, pe jumãtate, de cele doua pãrţi.
ART. 21
Prezenta convenţie va fi ratificatã şi instrumentele de ratificare vor fi schimbate la Bucureşti, cat de curând.
Ea va intra în vigoare a 30-a zi care va urma schimbului de ratificãri şi va rãmâne în vigoare pana la 30 Iulie 1944.
Dupã expirarea acestei prime perioade, convenţia va fi reinoita tacit, pe perioade de 5 ani, dacã denunţarea nu va fi modificatã de una din pãrţile contractante, cel mai târziu doi ani înainte de expirarea perioadei în curs.
Prezenta convenţie va putea fi de la 1 Iunie 1941, revizuitã la cererea uneia din Inaltele Pãrţi Contractante, dupã preaviz de un an.
Cererea de revizuire, care va putea fi facuta de una din Inaltele Pãrţi Contractante, trebuie sa fie primitã de cealaltã parte.
În caz de refuz, partea care a formulat cererea de revizuire, îşi rezerva dreptul de a denunta convenţia.
Facuta în dublu exemplar la Sofia, la 22 Mai 1937.
Drept care, plenipotenţiarii Inaltelor Pãrţi Contractante au semnat prezenta convenţie şi-au pus sigiliile.

ss. G. KIOSSEIVANOV
ss. R. CRUTZESCU

PROCES-VERBAL
În momentul semnãrii Convenţiei între Bulgaria şi România, privitoare la exploatarea liniilor aeriene regulate, Plenipotenţiarii mai jos semnati, legal autorizaţi, declar:
1. În legatura cu punerea în aplicare a art. 7 a Convenţiei, rãmâne specificat ca Bulgaria nedispunand, în prezent, de toate hangarele necesare, Guvernul Bulgar nu va putea sa punã, pentru moment, hangarele la dispoziţia întreprinderii desemnate de Guvernul Roman.
Dacã ulterior, Guvernul Bulgar, va adauga alte hangare la cele actuale sau în oricare alta ipoteza, compania desemnatã de Guvernul Roman va avea fata de celelalte companii strãine dreptul de prioritate în ceea ce priveşte folosirea noilor construcţii.
Între timp, Guvernul Bulgar este de acord ca compania desemnatã de Guvernul Roman, poate sa foloseascã hangarele, instalaţiile şi serviciile auxiliare, pe care deja le-a pus la dispoziţia întreprinderilor poloneze şi franceze. În consecinta, el îşi va da asentimentul imediat ce Guvernul Roman îi va comunica ca un acord în acest sens a intervenit între întreprinderea desemnatã de Guvernul Roman şi una din întreprinderile susmenţionate.
2. În legatura cu punerea în aplicare a primului alineat al art. 12 din prezenta Convenţie, rãmâne specificat ca întreprinderea de navigaţie aerianã desemnatã de fiecare din Inaltele Pãrţi Contractante va întrebuinţa în serviciile terestre, administrative şi tehnice, pe teritoriul celeilalte Pãrţi Contractante, supuşi ai acestui Stat într-o proporţie de 80%.
Reprezentantul întreprinderii pe teritoriul celeilalte Pãrţi Contractante este exceptat din calculul acestui procentaj.
Drept care, Plenipotenţiarii mai jos semnati au dresat prezentul proces-verbal, fãcând parte integrantã din Convenţie şi pe care l-au semnat.

(ss) G. KOISSEIVANOV
(ss) R. CRUTZESCU
-------------
Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016