Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   DECRET nr. 1.062 din 31 decembrie 1962  privind ratificarea Conventiei Consulare intre Republica Populara Romana si Republica Populara Federativa Iugoslavia    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

DECRET nr. 1.062 din 31 decembrie 1962 privind ratificarea Conventiei Consulare intre Republica Populara Romana si Republica Populara Federativa Iugoslavia

EMITENT: CONSILIUL DE STAT
PUBLICAT: BULETINUL OFICIAL nr. 4 din 19 ianuarie 1963
Consiliul de Stat al Republicii Populare Romane decreteazã:

ARTICOL UNIC
Se ratifica Convenţia Consularã între Republica Populara Romana şi Republica Populara Federativã Iugoslavia, încheiatã la Bucureşti la 8 noiembrie 1962.

Preşedintele
Consiliului de Stat,
GHEORGHE GHEORGHIU-DEJ


CONVENŢIE CONSULARĂ
între Republica Populara Romana şi Republica Populara Federativã Iugoslavia

Republica Populara Romana şi Republica Populara Federativã Iugoslavia,
în dorinta de a reglementa şi dezvolta relaţiile consulare între cele doua state în spiritul prieteniei şi colaborãrii reciproce,
au hotãrât sa încheie o convenţie consularã, în care scop au numit ca împuterniciţi ai lor:
Guvernul Republicii Populare Romane pe Gheorghe Pele, Adjunct al Ministrului Afacerilor Externe,
Guvernul Republicii Populare Federative Iugoslavia pe Arso Milatovici, Ambasadorul Extraordinar şi Plenipotenţiar al Republicii Populare Federative Iugoslavia în Republica Populara Romana,
care, dupã schimbul împuternicirilor lor, gãsite în buna şi cuvenitã forma,

au convenit asupra urmãtoarelor:

CAP. 1
Definiţii

ART. 1
În prezenta Convenţie:
1. Prin termenul de "consulat" se înţelege consulat general, consulat, viceconsulat şi agenţie consularã.
2. Prin termenul de "consul" se înţelege consul general, viceconsul şi agent consular, care sunt conducatori ai consulatelor.
3. Prin termenul de "persoane oficiale ale consulatului" se înţelege acele persoane care nu au rang consular şi nu sunt conducatori de consulate, precum şi persoanele care exercita funcţii consulare în cadrul consulatului.
4. Prin termenul de "colaboratori ai consulatului" se înţelege persoanele care îndeplinesc funcţii tehnico-administrative în cadrul consulatelor, precum şi personalul de serviciu al consulatelor.
5. Prin termenul de "personalul consulatului" se înţelege consulii, persoanelor oficiale ale consulatelor şi colaboratorii consulatelor.
6. Prin termenul de "cetãţean" se înţelege atât persoanele fizice cat şi persoanele juridice.

CAP. 2
Înfiinţarea consulatelor şi intrarea în funcţie a consulilor

ART. 2
1. Fiecare Parte Contractantã are dreptul ca, în conformitate cu prezenta Convenţie, sa înfiinţeze consulate pe teritoriul celeilalte Pãrţi Contractante.
2. Înfiinţarea consulatelor, sediul lor şi circumscripţiile consulare, vor fi stabilite printr-o înţelegere între Pãrţile Contractante, în fiecare caz în parte.
ART. 3
1. Consulatele pot fi încadrate cu numãrul necesar de persoane. Datele personale şi funcţiile acestora vor fi comunicate organelor statului de resedinta.
2. Consulii şi persoanele oficiale ale Consulatelor trebuie sa fie cetãţeni ai statului trimiţãtor.
Ei nu au dreptul sa facã comerţ sau sa exercite vreo profesiune pe teritoriul statului de resedinta.
3. Pãrţile Contractante nu vor trimite şi nu vor primi consuli onorifici.
ART. 4
Înaintea numirii consulului, statul trimiţãtor va cere pe cale diplomaticã acordul stat cu privire la persoana acestuia.
ART. 5
1. Consulii îşi vor putea începe activitatea dupã ce vor prezenta statului de resedinta patenta consularã şi dupã eliberarea de cãtre acesta a execvaturului.
Patenta consularã va cuprinde numele şi prenumele consulului, rangul sau consular, localitatea de resedinta şi circumscripţia sa consularã.
2. Statul de resedinta poate acorda consulului o autorizaţie temporarã pentru îndeplinirea activitãţii sale oficiale pana la obţinerea execvaturului.
3. Dupã eliberarea execvaturului sau a autorizaţiei prevãzutã la punctul 2, organele statului de resedinta vor lua toate mãsurile pentru a asigura consulului posibilitatea de a-şi exercita activitatea oficialã şi de a se bucura de imunitãţile şi privilegiile ce i se cuvin.
ART. 6
1. Activitatea consulilor înceteazã prin rechemare, retragerea execvaturului şi în caz de deces.
2. În caz de rechemare, de retragere a execvaturului, absenta, boala sau deces al consulului, ori din alte motive, statul trimiţãtor poate imputernici pentru conducerea temporarã a consulatului o persoana oficialã din cadrul consulatului respectiv ori din alt consulat sau o persoana din cadrul reprezentantei diplomatice din ţara de resedinta. Numele acestei persoane va fi comunicat în prealabil Ministerului Afacerilor Externe al statului de resedinta.
3. Persoana insarcinata temporar cu conducerea consulatului se va bucura de drepturile, privilegiile şi imunitãţile cuvenite consulilor.

CAP. 3
Drepturi, privilegii şi imunitãţi

ART. 7
Consulii au dreptul sa aseze pe scutul cu stema statului trimiţãtor şi inscripţia cu denumirea consulatului pe clãdirile în care se afla birourile oficiale ale consulatului.
Ei au dreptul sa arboreze drapelul statului lor pe aceste clãdiri, precum şi pe mijloacele lor de transport folosite în interes de serviciu.
ART. 8
1. Încãperile oficiale ale consulatelor sunt inviolabile. Organele statului de resedinta nu pot sa întreprindã nici o mãsura în încãperile consulatelor fãrã acordul consulatelor. De asemenea, nu pot fi întreprinse mãsuri în locuintele consulilor fãrã acordul acestora, în afarã cazului aplicãrii prevederilor punctului 2 al articolului 9 din prezenta Convenţie. Mãsurile întreprinse în locuintele consulilor, trebuie sa se facã cu respectarea obligatorie a principiului inviolabilitatii arhivelor şi corespondentei consulatelor, conform punctelor 2 şi 3 din prezentul articol.
2. Arhiva consulatelor este inviolabilã. În arhiva consulatelor nu pot fi pãstrate documente şi obiecte personale.
3. Corespondenta oficialã a consulatelor este inviolabilã şi nu poate fi reţinutã.
4. În relaţiile cu autoritãţile statului trimiţãtor, consulii au dreptul sa foloseascã cifrul şi curierul diplomatic.
ART. 9
1. Consulii, persoanele oficiale ale consulatelor, precum şi colaboratorii consulatelor, în mãsura în care aceştia din urma sunt cetãţeni ai statului trimiţãtor, nu vor fi supuşi jurisprundentei statului de resedinta, în ceea ce priveşte activitatea lor oficialã.
2. Pentru alte acţiuni, consulii şi persoanele oficiale ale consulatelor nu pot fi reţinuţi, arestaţi sau supuşi unei alte mãsuri de privatiune de libertate, cu excepţia cazurilor privind executara unei hotãrâri judecãtoreşti definitive sau a cazurilor privind infracţiuni penale pentru care dispoziţiile legale ale statului de resedinta prevãd pedeapsa privarii de libertate pentru cel puţin 5 ani sau mai mult.
3. În cazul pornirii procesului penal, reţinerii sau arestãrii unei persoane prevãzute la punctul 2 din prezentul articol, organele statului de resedinta vor informa imediat despre aceasta reprezentanta diplomaticã a statului trimiţãtor.
ART. 10
1. Consulii, persoanele oficiale ale consulatelor şi colaboratorii consulatelor, pot fi invitaţi de organele statului de resedinta pentru a depune în calitate de martori. Ei pot refuza sa facã depozitii în legatura cu orice problema privind activitatea lor oficialã şi sa prezinte documente referitoare la aceasta activitate.
2. Citaţiile adresate consulilor, persoanelor oficiale ale consulatelor şi colaboratorilor consulatelor, cetãţeni ai statului trimiţãtor, vor fi întocmite în scris şi nu vor prevedea mãsuri de constrângere. În caz de neprezentare, organele respective nu vor putea aplica sancţiuni impotriva acestor persoane.
3. Organele care au emis citaţiile vor lua mãsurile necesare pentru ca, prin audiere, sa nu provoace perturbari în îndeplinirea activitãţii oficiale a persoanelor prevãzute la punctul 2 din prezentul articol.
4. În cazul când consulii sau persoanele oficiale ale consulatelor, din motive întemeiate, nu pot sa se prezinte sa depunã mãrturii, ei trebuie sa înştiinţeze despre aceasta organele statului de resedinta, cerând ca audierea lor sa aibã loc la o alta data la sediul consulatului sau la locuinta acestora. De asemenea, în astfel de cazuri, ei pot cere sa depunã marturiile în scris.
5. Consulii, persoanele oficiale ale consulatelor şi colaboratorii consulatelor, cetãţeni ai statului trimiţãtor, sunt scutiţi de a depune jurãmânt în calitate de martori.
ART. 11
Consulii şi ceilalţi membri ai personalului consulatelor, precum şi sotiile şi copiii lor minori care locuiesc împreunã cu aceştia şi poseda cetãţenia statului trimiţãtor, nu sunt supuşi dispoziţiilor statului de resedinta în ceea ce priveşte şederea, înregistrarea şi controlul strãinilor. Sosirea şi plecarea lor vor fi aduse la cunostinta Ministerului Afacerilor Externe al statului de resedinta.
ART. 12
1. Imobilele aparţinând statului trimiţãtor, destinate activitãţii oficiale a consulatelor sau care servesc ca locuinţe pentru membrii personalului consulatelor sunt scutite de impozite şi alte prestaţii publice.
2. Mijloacele de transport, aparatele de radio, televizoarele şi alte bunuri mobile aparţinând statului trimiţãtor şi care servesc nevoilor consulatelor sunt scutite de impozite, taxe şi prestaţii în scopuri publice.
3. Consulii şi ceilalţi membri ai personalului consulatelor, precum şi sotiile şi copiii lor minori, cetãţeni ai statului trimiţãtor sunt scutiţi de impozite directe, de toate obligaţiile cu caracter banesc sau de alta natura, la care sunt supuşi cetãţenii statului de resedinta, dacã de asemenea obligaţii sunt scutite şi categoriile corespunzãtoare de colaboratori ai reprezentantelor diplomatice.
4. Scutirile prevãzute la punctele 1-3 din prezentul articol nu se referã la plata serviciilor prestate de cãtre instituţii, întreprinderi, organizaţii şi nici la veniturile realizate în afarã activitãţii oficiale consulare.
ART. 13
1. Consulii şi ceilalţi membri ai personalului consulatelor, precum şi sotiile şi copiii lor minori, cetãţeni ai statului trimiţãtor, se bucura pe baza de reciprocitate, de aceleaşi scutiri de taxe vamale, pe care statul de resedinta le acorda categoriilor corespunzãtoare de colaboratori ai reprezentantelor diplomatice.
2. Obiectele necesare activitãţii oficiale ale consulatelor sunt scutite de taxe vamale.

CAP. 4
Funcţiile consulilor

ART. 14
1. Consulii au dreptul sa apere în circumscripţiile lor consulare drepturile şi interesele statului trimiţãtor şi ale cetãţenilor acestuia.
2. În exercitarea funcţiilor prevãzute în prezenta Convenţie, consulii au dreptul sa se adreseze direct organelor locale din circumscripţiile lor consulare.
ART. 15
1. Consulii au dreptul ca, fãrã împuternicire specialã, sa reprezinte în fata organelor statului de resedinta pe cetãţenii statului trimiţãtor care din cazua absentei sau din alte motive nu au posibilitatea sa-şi apere la timp drepturile şi interesele lor.
Reprezentarea înceteazã în cazul când persoanele în cauza îşi vor numi împuterniciţii lor sau vor lua asupra lor apãrarea drepturilor şi intereselor proprii.
2. Prevederile punctului 1 nu aduc atingere dispoziţiilor legale ale satatului de resedinta cu privire la reprezentarea obligatorie prin avocaţi.
ART. 16
1. Consulii au dreptul sa înregistreze cetãţenii statului trimiţãtor, sa le elibereze sau prelungeascã pasapoartele şi alte documente personale ale acestora.
2. Prevederile de la punctul 1 nu scutesc pe cetãţenii statului trimiţãtor de obligaţia de a respecta dispoziţiile legale ale statului de resedinta cu privire la înregistrarea cetãţenilor strãini.
3. Consulii au dreptul sa acorde cetãţenilor statului trimiţãtor, cetãţenilor strãini, precum şi apatrizilor, vize de cãlãtorie în statul trimiţãtor.
ART. 17
1. Consulii au dreptul sa înregistreze cazurile de naştere şi deces ale cetãţenilor statului lor, sa oficieze cãsãtorii, în cazul când ambele persoane care se casatoresc sunt cetãţeni ai statului lor, înregistrarea desfacerii cãsãtoriei dintre cetãţenii statului trimiţãtor şi sa elibereze certificatele de stare civilã corespunzãtoare.
2. Prevederile de la punctul 1 nu scutesc persoanele interesate de obligaţia de a face declaraţiile respective sau sa efectueze înregistrãrile cerute de legile statului de resedinta.
ART. 18
Consulii au dreptul sa îndeplineascã în consulate, în locuintele lor, în locuintele cetãţenilor statului trimiţãtor, precum şi pe bordul navelor sau aeronavelor care poarta pavilionul sau semnul distinctiv al acestui stat, urmãtoarele activitãţi, în mãsura în care acestea sunt permise de legile statului de resedinta:
a) Sa întocmeascã, sa legalizeze ori sa autentifice declaraţii ale cetãţenilor statului trimiţãtor;
b) Sa întocmeascã, sa autentifice şi sa pãstreze dispoziţii testamentare sau alte acte juridice unilaterale ale cetãţenilor statului trimiţãtor;
c) Sa întocmeascã şi sa autentifice acte juridice între cetãţenii statului trimiţãtor, cu excepţia actelor juridice privind constituirea, modificarea, transmiterea şi stingerea de drepturi asupra imobilelor situate pe teritoriul statului de resedinta;
d) Sa întocmeascã şi sa autentifice acte juridice între cetãţenii statului trimiţãtor şi cetãţenii statului de resedinta sau ai unui stat terţ dacã aceste acte urmeazã sa producã efecte juridice exclusiv pe teritoriul statului trimiţãtor;
e) Sa legalizeze, respectiv sa autentifice, semnãturile cetãţenilor statului trimiţãtor de pe orice fel de acte, sa legalizeze documente care emana de la organele statului trimiţãtor sau de resedinta şi sa legalizeze copiile, traducerile şi extrasele de pe acestea;
f) Sa primeascã în pãstrare bunuri sau documente de la cetãţenii statului trimiţãtor sau destinate acestora. Bunurile şi documentele primite în pãstrare de consul pot fi scoase de pe teritoriul statului de resedinta numai cu respectarea dispoziţiilor legale ale acestui stat:
g) Sa efectueze orice alte activitãţi care le sunt încredinţate de cãtre statul trimiţãtor.
ART. 19
Documentele menţionate în articolul 18 vor avea în statul de resedinta aceeaşi valoare juridicã şi forta probanta ca şi documentele întocmite, autentificate şi legalizate de cãtre organele acestui stat.
ART. 20
Drepturile consulilor în legatura cu problemele de tutela, curatela şi succesiune sunt cele prevãzute în Tratatul dintre Republica Populara Romana şi Republica Populara Federativã Iugoslavia privind asistenta juridicã, încheiat la Belgrad la 18 octombrie 1960.
ART. 21
1. Consulii au dreptul sa acorde asistenta navelor care navigheaza sub pavilionul statului trimiţãtor şi care se afla în porturile din circumscripţia lor consularã. La cererea consulilor, organele statului de resedinta le vor acorda ajutorul necesar.
2. Consulii au dreptul sa ia legatura cu echipajul navelor şi cu cãlãtorii, sa viziteze nava, sa verifice documentele de bord, precum şi documentele cu privire la incarcatura, scopul cãlãtoriei şi incidentele survenite pe nava. De asemenea, au dreptul sa ia mãsurile necesare pentru asigurarea ordinei şi disciplinei pe nava.
3. Consulii au dreptul, în mãsura în care este permis prin legile statului de resedinta, sa însoţeascã pe membrii echipajului în fata organelor acestui stat, sa le acorde asistenta şi sa îndeplineascã oficiul de traducãtor în raporturile acestor persoane cu organele respective.
ART. 22
1. În caz de catastrofa sau avarie a unei nave a statului trimiţãtor, organele statului de resedinta vor înştiinţa neîntârziat pe consul şi îl vor informa despre mãsurile întreprinse pentru salvarea şi ocrotirea navei, echipajului, pasagerilor şi încãrcãturii. De asemenea, aceste organe vor acorda consulului sprijinul necesar în luarea mãsurilor ce se impun ca urmare a catastrofei sau avariei şi îl vor invita sa asiste la constatarea cauzelor catastrofei sau avariei şi la strângerea dovezilor.
2. Consulii au dreptul sa ceara organelor statului de resedinta, ca acestea sa ia mãsuri în scopul salvãrii şi ocrotirii navei, echipajului, pasagerilor şi încãrcãturii.
ART. 23
1. În cazul când organele statului de resedinta intenţioneazã sa ia mãsuri de constrângere pe o nava a statului trimiţãtor, consulul va fi informat în prealabil despre aceasta pentru a i se da posibilitate sa asiste la luarea acestor mãsuri.
2. Prevederea de la punctul 1 se referã şi la cazul în care membrii echipajului navei urmeazã sa fie interogati pe uscat de cãtre organele statului de resedinta.
3. Dacã din cauza urgenţei, informarea prevãzutã la punctele 1 şi 2 nu poate fi facuta pana la începerea acţiunii, ea va fi facuta o data cu începerea sau în cursul acţiunii.
4. Dacã consulul nu a participat şi nici nu a fost reprezentat la acţiunea respectiva, deşi a fost informat despre aceasta, organele statului de resedinta îi vor trimite de urgenta o informare cat mai detaliatã, cu indicarea caracterului acţiunii.
5. Prevederile din prezentul articol nu se referã la controlul vamal, graniceresc sau sanitar al navei, membrilor echipajului sau pasagerilor.
ART. 24
Prevederile din articolele 21-23 din prezenta Convenţie se vor aplica în mod corespunzãtor şi aeronavelor.
ART. 25
Consulii au dreptul ca în exercitarea atribuţiilor oficiale sa perceapã taxele prevãzute prin dispoziţiile legale ale statului trimiţãtor.

CAP. 5
Dispoziţii finale

ART. 26
Prevederile capitolului IV din prezenta Convenţie cu privire la funcţiile consulilor se vor aplica în mod corespunzãtor şi colaboratorilor reprezentantelor diplomatice, însãrcinaţi sa îndeplineascã funcţii consulare, în mãsura în care Ministerul Afacerilor Externe al statului de resedinta a fost informat despre aceasta însãrcinare. Aceasta nu aduce atingerea imunitãţilor şi privilegiilor diplomatice ale acestor colaboratori.
ART. 27
Prezenta Convenţie este supusã ratificãrii şi va intra în vigoare la 30 de zile de la schimbul instrumentelor de ratificare care va avea loc la Belgrad.
Convenţia va rãmâne în vigoare pana la expirarea unui termen de 6 luni de la data când una din Pãrţile Contractante îşi va manifesta dorinta sa de a renunţa la aceasta Convenţie.
Facuta la Bucureşti la 8 noiembrie 1962, în 2 exemplare, fiecare în limbile romana şi sârbo-croatã, ambele texte având valoare egala.

Din împuternicirea
Guvernului Republicii
Populare Romane,
Gheorghe Pele

Din împuternicirea
Guvernului Republicii
Populare Federative
Iugoslavia,
Arso Milatovici
-----
Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016