Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   DECRET-LEGE NUMAR : 149 DIN 11/5 /90  privind declararea ca abrogate a unor acte normative    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

DECRET-LEGE NUMAR : 149 DIN 11/5 /90 privind declararea ca abrogate a unor acte normative

EMITENT: CONSILIUL PROVIZORIU DE UNIUNE NATIONALA
PUBLICAT: MONITORUL OFICIAL NR. 66 DIN 12/5 /90
Consiliul Provizoriu de Uniune Nationala decreteazã:

ARTICOL UNIC
Sînt şi rãmîn abrogate urmãtoarele acte normative:
- Regulamentul de funcţionare a Marii Adunãri Naţionale;
- <>Legea nr. 24/1969 privind organizarea şi funcţionarea Consiliului de Miniştri al Republicii Socialiste România;
- <>Legea nr. 15/1971 pentru organizarea şi funcţionarea Consiliului Legislativ;
- Legea nr. 15/1972 cu privire la organizarea şi funcţionarea Consiliului Central de Control Muncitoresc al Activitãţii Economice şi Sociale;
- Legea nr. 10/1973 privind Comitetul pentru Problemele Consiliilor Populare;
- Hotãrîrea nr. 10/1974 a Marii Adunãri Naţionale referitoare la Raportul Guvernului Republicii Socialiste România asupra aplicãrii hotãrîrilor de partid şi de stat cu privire la introducerea regimului de economii la energie, combustibil, materii prime, materiale şi cheltuieli administrativ-gospodãreşti;
- Legea nr. 5/1975 privind congresul, Camera legislativã şi conferinţele consiliilor populare;
- Legea nr. 32/1977 privind Consiliul Organizãrii Economico-Sociale;
- <>Legea nr. 13/1980 privind constituirea, repartizarea şi folosirea pe judeţe a resurselor pentru aprovizionarea populaţiei cu carne, lapte, legume şi fructe;
- Hotãrîrea nr. 4/1983 a Marii Adunãri Naţionale referitoare la Programul privind aplicarea ferma a principiilor autoconducerii muncitoresti şi autogestiunii, perfecţionarea mecanismului economico-financiar, a sistemului de retribuire a muncii şi creşterea retributiei în acest cincinal; - Hotãrîrea nr. 5/1983 a Marii Adunãri Naţionale referitoare la Programul naţional pentru asigurarea unor producţii agricole sigure şi stabile prin creşterea potenţialului productiv al pãmîntului, mai buna organizare şi folosire în mod unitar a terenurilor agricole, a întregii suprafeţe a tarii, realizarea irigatiilor pe circa 55-60 la suta din suprafata arabila, a lucrãrilor de desecãri şi combatere a eroziunii solului;
- Hotãrîrea nr. 1/1984 a Marii Adunãri Naţionale referitoare la Programul privind creşterea mai accentuata a productivitatii muncii şi perfecţionarea organizãrii şi normarii muncii în perioada 1983-1985 şi pînã în 1990;
- Hotãrîrea nr. 2/1984 a Marii Adunãri Naţionale referitoare la Programul privind îmbunãtãţirea nivelului tehnic şi calitativ, al produselor, reducerea consumurilor de materii prime, de combustibil şi energie şi valorificarea superioarã a materiilor prime şi materialelor în perioada 1983-1985 şi pînã în 1990;
- Legea nr. 2/1986 - Legea Planului naţional unic de dezvoltare economico-socialã a Republicii Socialiste România pe perioada 1986-1990;
- Legea nr. 3/1986 - Legea Planului de dezvoltare a agriculturii şi industriei alimentare pe perioada 1986-1990;
- Legea nr. 24/1986 privind organizarea congresului şi conferinţelor judeţene ale oamenilor muncii, alegerea şi atribuţiile organelor acestora;
- Legea nr. 6/1987 privind constituirea Consiliului Suprem al Dezvoltãrii Economice şi Sociale a României, avînd rolul elaborãrii orientarilor de perspectiva şi a planurilor naţionale unice de dezvoltare economicã şi socialã a tarii;
- <>Hotãrîrea nr. 6/1989 a Marii Adunãri Naţionale referitoare la Programul privind autoconducerea şi autoaprovizionarea pentru asigurarea bunei aprovizionari a populaţiei cu produse agroalimentare şi bunuri industriale de consum pe anul 1990;
- <>Legea nr. 70/1934 pentru organizarea şi reglementarea comerţului de banca;
- Decretul nr. 269/1949 privind organizarea muncii de descãrcare, manipulare şi încãrcare a obiectelor şi mãrfurilor în cadrul activitãţii instituţiilor şi întreprinderilor de stat;
- Decretul nr. 131/1952 privind rãspunderea pentru nepredarea în termen de cãtre gospodãriile agricole individuale şi cetãţeni a produselor agricole supuse colectãrii, precum şi procedura de urmãrire silitã a executãrii acestor obligaţiuni;
- Decretul nr. 48/1959 privind cursurile de scurta durata pentru pregãtirea muncitorilor şi a personalului tehnico-administrativ;
- Decretul nr. 466/1960 privind reglementarea transmiterii bunurilor de la şi cãtre Partidul Comunist Roman;
- <>Decretul nr. 139/1964 privind reglementarea transmiterii unor bunuri mobile proprietate de stat în proprietatea persoanelor fizice;
- Decretul nr. 406/1968 privind înfiinţarea Protocolului de Stat de pe lîngã Consiliul de Stat;
- <>Decretul nr. 972/1968 privind însemnele Republicii Socialiste România;
- <>Decretul nr. 674/1969 pentru stabilirea unor mãsuri privind îndrumarea, coordonarea şi controlul în domeniul construcţiilor, arhitecturii şi sistematizãrii;
- Decretul nr. 127/1970 privind reglementarea transmiterii unor bunuri mobile proprietate de stat în proprietatea Organizaţiei Pionierilor;
- Decretul nr. 149/1970 privind reglementarea transmiterii bunurilor de la şi cãtre Uniunea Tineretului Comunist;
- Decretul nr. 414/1970 privind trecerea Direcţiei Centrale de Statistica ca organ al Consiliului de Stat al Republicii Socialiste România;
- Hotãrîrea Consiliului de Stat nr. 25/1971 privind analizele care se efectueazã de comisiile permanente ale Marii Adunãri Naţionale, din însãrcinarea Consiliului de Stat, asupra activitãţii organelor administraţiei de stat şi a celorlalte organe ale statului;
- <>Decretul nr. 77/1971 privind organizarea şi funcţionarea Inspectoratului General de Stat pentru Controlul Calitãţii Produselor;
- <>Decretul nr. 76/1973 privind conducerea ministerelor şi a celorlalte organe centrale ale administraţiei de stat pe baza principiului conducerii colective;
- Decretul nr. 167/1973 privind structura organizatoricã a aparatului Marii Adunãri Naţionale;
- Decretul nr. 168/1973 privind structura organizatoricã a aparatului Consiliului de Stat;
- Decretul nr. 80/1974 privind componenta şi funcţionarea Consiliului Naţional pentru Protecţia Mediului Înconjurãtor;
- Decretul nr. 111/1974 privind structura organizatoricã a aparatului Consiliului de Miniştri;
- Decretul nr. 21/1975 cu privire la compunerea comitetelor şi birourilor executive ale consiliilor populare;
- <>Decretul nr. 100/1975 privind elaborarea de noi standarde de stat şi norme interne departamentale pentru bunurile de consum din ramura industriei uşoare;
- Decretul nr. 159/1975 privind înlocuirea denumirii unor funcţii;
- Decretul nr. 11/1976 privind regimul de înãlţime a clãdirilor de locuit;
- <>Decretul nr. 204/1976 privind interpretarea general-obligatorie a legilor;
- Decretul nr. 303/1977 privind schimbarea subordonarii unor întreprinderi industriale;
- Decretul nr. 414/1977 privind înlocuirea unor notiuni în legislaţia Republicii Socialiste România;
- Decretul nr. 71/1978 privind organizarea şi desfãşurarea intrecerii socialiste între consiliile populare judeţene şi al municipiului Bucureşti, municipale, ale sectoarelor municipiului Bucureşti, orãşeneşti şi comunale;
- Decretul nr. 113/1978 privind schimbarea subordonarii Întreprinderii de utilaj greu Craiova;
- Decretul nr. 51/1979 privind aprobarea influentelor asupra indicatorilor de plan pe anul 1979 pe industria socialistã şi ai Ministerului Agriculturii şi Industriei Alimentare, ca urmare a nerealizarii resurselor de materii prime din recolta pe 1978;
- Decretul nr. 60/1980 privind organizarea şi funcţionarea Consiliului Naţional pentru Ştiinţa şi Tehnologie;
- Decretul nr. 273/1981 privind înfiinţarea unor centrale industriale şi unitãţi de cercetare ştiinţificã, inginerie tehnologicã şi de proiectare în subordinea Ministerului Industriei de Maşini-Unelte, Electrotehnica şi Electronica;
- <>Decretul nr. 30/1983 privind trecerea Comitetului de Stat pentru Energie Nucleara din subordinea Consiliului de Miniştri în subordinea Comitetului Naţional pentru Ştiinţa şi Tehnologie;
- Decretul nr. 32/1983 privind trecerea Institutului central pentru conducere şi informatica din subordinea Consiliului Organizãrii Economico-Sociale în subordinea Comitetului Naţional pentru Ştiinţa şi Tehnologie;
- Decretul nr. 337/1983 privind aprobarea conţinutului contractului-angajament pentru întreprinderi, centrale, ministere, alte organe centrale şi comitete executive ale consiliilor populare judeţene şi al municipiului Bucureşti, precum şi a conţinutului angajamentelor individuale;
- <>Decretul nr. 151/1984 privind condiţiile de preluare spre execuţie, prin acţiuni de munca patriotica, a unor lucrãri, de cãtre organizaţiile Uniunii Tineretului Comunist şi Uniunii Asociaţiilor Studenţilor Comunisti din România;
- Decretul nr. 395/1984 privind reorganizarea Centralei industriei bumbacului;
- Decretul nr. 25/1985 privind stabilirea normei de reprezentare pentru alegerea deputaţilor în Marea Adunare Nationala;
- Decretul nr. 26/1985 privind stabilirea modelului listei de alegatori, al buletinelor de vot şi al ştampilei de control pentru alegerea deputaţilor în Marea Adunare Nationala şi în consiliile populare;
- Decretul nr. 27/1985 privind delimitarea, numerotarea şi denumirea circumscriptiilor electorale pentru alegerea deputaţilor în Marea Adunare Nationala;
- Decretul nr. 28/1985 privind stabilirea numãrului circumscriptiilor electorale pentru alegerea deputaţilor în consiliile populare judeţene şi al municipiului Bucureşti;
- Decretul nr. 219/1985 privind înfiinţarea Ministerului Industriei de Utilaj Greu, Ministerului Industriei Construcţiilor de Maşini şi a Ministerului Industriei Electrotehnice;
- <>Decretul nr. 242/1985 privind înfiinţarea Ministerului Industriei Chimice şi Ministerului Industriei Petrochimice;
- Decretul nr. 439/1985 privind organizarea şi funcţionarea Consiliului Naţional al Ştiinţei şi Învãţãmîntului şi a consiliilor ştiinţei şi învãţãmîntului judeţene şi al municipiului Bucureşti;
- Decretul nr. 251/1986 privind modificarea şi completarea statutului cooperaţiei meşteşugãreşti şi al cooperativei de invalizi;
- Decretul nr. 23/1987 privind constituirea aparatului de specialitate al Consiliului Naţional al Agriculturii, Industriei Alimentare, Silviculturii şi Gospodãririi Apelor;
- <>Decretul nr. 2/1988 privind înfiinţarea Ministerului Contractãrii şi Achiziţionãrii Produselor Agricole;
- <>Decretul nr. 315/1988 privind asigurarea producţiei de energie, folosirea raţionalã a energiei electrice, termice şi a gazelor naturale şi regimul de lucru al unitãţilor economice şi sociale pe perioada de iarna 1988-1989;
- Decretul nr. 261/1989 privind aprovizionarea populaţiei cu ulei comestibil şi zahãr;
- <>Decretul nr. 272/1989 privind reorganizarea Comitetului de Stat al Planificarii şi Ministerului Aprovizionarii Tehnico-Materiale şi Controlului Gospodãririi Fondurilor Fixe;
- Decretul nr. 280/1989 privind stabilirea normelor de consum la carne şi peste pentru desfacerile prin comerţul socialist, precum şi pentru cantine, unitãţi sanitare, unitãţi de administraţie publica şi de turism.

PREŞEDINTELE
CONSILIULUI PROVIZORIU DE UNIUNE NATIONALA
ION ILIESCU

-------------
Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016