Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   DECRET-LEGE NUMAR : 139 DIN 11/5 /90  privind camerele de comert si industrie din Romania    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

DECRET-LEGE NUMAR : 139 DIN 11/5 /90 privind camerele de comert si industrie din Romania

EMITENT: CONSILIUL PROVIZORIU DE UNIUNE NATIONALA
PUBLICAT: MONITORUL OFICIAL NR. 65 DIN 12/5 /90

Consiliul Provizoriu de Uniune Nationala decreteazã:

CAP. 1
Camere de comerţ şi industrie teritoriale

ART. 1
Comercianţii, persoane juridice şi persoane fizice, pot constitui, în resedintele de judeţ şi în municipiul Bucureşti, camere de comerţ şi industrie teritoriale, organizaţii autonome, destinate promovãrii intereselor membrilor lor pentru dezvoltarea comerţului şi industriei, corespunzãtor cerinţelor economiei de piata.
Camerele de comerţ şi industrie teritoriale sprijinã interesele membrilor lor în raporturile cu autoritãţile romane şi cu organismele din strãinãtate.
ART. 2
Camerele de comerţ şi industrie teritoriale se înfiinţeazã din initiativa comercianţilor şi dobîndesc personalitate juridicã pe data recunoaşterii infiintarii de cãtre guvern.
ART. 3
Camerele de comerţ şi industrie teritoriale se organizeazã şi funcţioneazã potrivit statutelor lor, aprobate de adunarea generalã a membrilor lor.
Camerele de comerţ şi industrie teritoriale se pot organiza pe secţiuni şi au, dupã caz, urmãtoarele organe de conducere:
a) adunarea generalã;
b) adunãrile pe secţiuni;
c) colegiul de conducere;
d) preşedintele.
ART. 4
Organele centrale şi locale de stat sînt obligate sa acorde sprijin camerelor de comerţ şi industrie teritoriale în vederea realizãrii scopului pentru care au fost înfiinţate şi realizãrii acţiunilor pe care le iniţiazã.
ART. 5
Camerele de comerţ şi industrie teritoriale desfãşoarã, în principal, urmãtoarele activitãţi:
a) sprijinã dezvoltarea activitãţilor comerciale şi industriale ale membrilor lor şi colaboreazã cu reprezentantele din România ale camerelor de comerţ strãine;
b) ţin registrul de comerţ şi asigura evidenta firmelor comerciale din unitatea administrativ-teritorialã respectiva;
c) desfãşoarã activitãţi de informare şi documentare comercialã;
d) elibereazã certificate de origine a mãrfurilor;
e) ţin evidenta marcilor de fabrica, de comerţ şi de servicii, legal înregistrate, a denumirilor de origine, indicaţiilor de provenienta şi semnelor comerciale, precum şi a altor semne distinctive folosite de membrii lor;
f) colaboreazã cu Comisia Nationala de Statistica la elaborarea rapoartelor şi publicaţiilor privind evoluţia comerţului şi industriei şi pentru problemele care constituie sfera lor de activitate;
g) sprijinã realizarea proiectelor de dezvoltare a comerţului şi industriei, inclusiv a celor bazate pe libera initiativa;
h) sprijinã activitatea de specializare profesionalã a membrilor;
i) certifica existenta şi obiectul de activitate a comercianţilor romani, precum şi semnãturile persoanelor care îi angajeazã în mod valabil;
j) organizeazã, la cerere, arbitrajul ad-hoc.
În condiţiile prevãzute în statut, camerele de comerţ şi industrie teritoriale pot:
a) sa initieze şi sa participe la înfiinţarea de societãţi avînd ca scop prestarea de servicii în interesul membrilor lor;
b) sa organizeze şi sa administreze tîrguri, precum şi expoziţii specializate, şi sa efectueze activitãţi de reclama comercialã;
c) sa publice un buletin oficial al camerei şi sa editeze publicaţii de informare şi reclama comercialã.
ART. 6
Sursele de finanţare ale camerelor de comerţ şi industrie teritoriale se constituie din cotizaţiile membrilor, taxe, tarife, comisioane, donaţii, legate şi orice alte venituri realizate din activitatea desfasurata, în condiţiile prevãzute de statut.
Taxele şi tarifele se stabilesc de cãtre camerele de comerţ şi industrie teritoriale, cu avizul Camerei de Comerţ şi Industrie a României.
ART. 7
Camerele de comerţ şi industrie teritoriale pot sa înfiinţeze, cu avizul Ministerului Muncii şi Ocrotirilor Sociale, case de pensii pentru salariaţii lor, precum şi pentru persoane fizice care au calitatea de comerciant din cadrul membrilor camerei.
Pentru persoanele care nu fac parte din casele de pensii prevãzute la alin. 1, timpul lucrat în calitate de salariat la camerele de comerţ şi industrie teritoriale se considera vechime în munca dacã au fost vãrsate pe toatã aceasta perioada, la asigurãrile sociale de stat, contribuţia la asigurãrile sociale şi contribuţia pentru pensia suplimentarã.
Salariaţii camerelor de comerţ şi industrie beneficiazã, în condiţiile legii, de alocaţia de stat pentru copii, care se plãteşte de cãtre camerele de comerţ şi industrie.
Salariaţii camerelor de comerţ şi industrie teritoriale care lucreazã în domeniul lor de specialitate beneficiazã de reglementãrile privind vechimea în acest domeniu.
ART. 8
Camerele de comerţ şi industrie teritoriale pot stabili raporturi de cooperare, asociere sau afiliere cu Camera de Comerţ şi Industrie a României.
Asocierea sau afilierea atrage calitatea de membru de drept al Camerei de Comerţ şi Industrie a României.

CAP. 2
Camera de Comerţ şi Industrie a României

ART. 9
Camera de Comerţ şi Industrie a României este o organizaţie neguvernamentala, de utilitate publica, cu caracter autonom, avînd drept scop promovarea comerţului şi industriei româneşti pe plan intern şi extern şi sprijinirea intereselor comercianţilor romani în raporturile cu autoritãţile din ţara şi cu organisme specializate din strãinãtate.
Membrii Camerei de Comerţ şi Industrie a României sînt comercianţii, persoane fizice şi juridice, care adera la statutul camerei, precum şi camerele de comerţ şi industrie teritoriale, potrivit art. 8.
Camera de Comerţ şi Industrie a României este persoana juridicã, cu sediul în Bucureşti.
ART. 10
Camera de Comerţ şi Industrie a României se organizeazã şi funcţioneazã potrivit statutului, aprobat de adunarea generalã a membrilor sãi. În scopul aprobãrii statutului, adunarea generalã va avea loc în cel mult 3 luni de la data prezentului decret-lege, cu participarea membrilor existenţi la data convocãrii.
ART. 11
Camera de Comerţ şi Industrie a României desfãşoarã activitãţile prevãzute la art. 5. Totodatã, Camera de Comerţ şi Industrie a României asigura:
a) efectuarea de studii şi acordarea de informaţii şi consultaţii privind comerţul romanesc, la cererea autoritãţilor centrale de stat;
b) organizarea tirgului internaţional al României şi participarea tarii la tîrguri şi expoziţii în strãinãtate;
c) eliberarea pentru mãrfurile româneşti de export de certificate de origine, certificate preferenţiale vamale şi carnete pentru admiterea temporarã a mãrfurilor, cu scutire de taxe vamale, precum şi avizarea facturilor, procurilor şi altor documente de comerţ exterior;
d) emiterea, pe baza de documentaţie, a certificatelor privind evenimentele ce pot fi considerate cazuri de forta majorã.
ART. 12
Camera de Comerţ şi Industrie a României are şi poate constitui unitãţi şi societãţi în domeniile privind activitatea de tîrguri şi expoziţii, reclama comercialã, protecţia proprietãţii industriale şi alte prestãri de servicii.
Prevederile art. 4, art. 6 alin. 1 şi art. 7 se aplica şi Camerei de Comerţ şi Industrie a României.
ART. 13
Curtea de arbitraj comercial internaţional funcţioneazã pe lîngã Camera de Comerţ şi Industrie a României. Curtea nu are personalitate juridicã.
Organizarea şi funcţionarea Curţii de arbitraj comercial internaţional se stabilesc de adunarea generalã a Camerei de Comerţ şi Industrie a României. Curtea este condusã de un colegiu.
Regulile de procedura ale Curţii de arbitraj comercial internaţional se aproba de colegiul acesteia.
Hotãrîrile Curţii de arbitraj sînt titluri executorii şi se executa în ţara fãrã investire cu formula executorie.
Normele privind taxele arbitrale şi onorariile arbitrilor se aproba de organul de conducere al Camerei de Comerţ şi Industrie a României, prevãzut în statut.
Taxele arbitrale sînt destinate suportãrii cheltuielilor legate de activitatea de soluţionare a litigiilor, inclusiv de secretariat, plãţii onorariilor arbitrilor şi documentãrii acestora, precum şi suportãrii altor cheltuieli necesare functionarii curţii.

CAP. 3
Dispoziţii finale

ART. 14
În termen de 30 de zile de la data prezentului decret-lege, prin hotãrîre a Guvernului României se va stabili regimul juridic al registrului de comerţ.
ART. 15
Din încasãrile valutare realizate de camerele de comerţ şi industrie teritoriale, precum şi de Camera de Comerţ şi Industrie a României şi unitãţile sale, un procent de 50% rãmîne la dispoziţia acestora, în conturi special deschise la Banca Romana de Comerţ Exterior.
ART. 16
<>Decretul nr. 623/1973 privind organizarea şi funcţionarea Camerei de Comerţ şi Industrie a Republicii Socialiste România, cu modificãrile ulterioare, <>Decretul nr. 137/1976 pentru aprobarea tarifelor privind retribuirea arbitrilor Comisiei de arbitraj de pe lîngã Camera de Comerţ şi Industrie a Republicii Socialiste România, precum şi orice alte dispoziţii contrare prezentului decret-lege, se abroga.

PREŞEDINTELE
CONSILIULUI PROVIZORIU DE UNIUNE NATIONALA
ION ILIESCU

------------------------
Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Bhakta
05 Iunie 2014
Domnule anonim , unii oemnai au si un asfel de serviciu....acela een slujba omului...a inform?rii acestuia...nu v?d care este problema c? domnul jurist ne informeaz? ?i een func?ie de problem?....mai ne de?tept?m ?i noi! Tu dac? e?ti a?a de?tept cum te consideri...nu te mai obosi s? de?tep?i ?i pe altul...p?streaz? pentru tine...de?tept?ciunea ?i nu mai fi anonim...poate vrem s? te cunoa?tem ca s? ?tim ce pierdem!CITE?TE PENTRU SUFLETUL T?U POATE PIERDUT!Via?a asta de mizerie, ne-a f?cut dragi colegi s? uit?m s? mai fim ?i oemnai!Am devenit egoi?ti, ce2rcota?i ?i din neputin?? ne desc?rc?m nemul?umirile pe ....al?ii!Culmea este c? din punctul meu de vedere ace?ti lideri ai no?tri au f?cut tot ce se putea face eentr-o astfel de ?ar?...een care nimic nu se mai respect?...nici m?car legea! Ce dorea?i s? fac? liderii no?trii... s? eei dea un ou een cap lui B?se...lui Udrea....a?a ca s? fie een ton cu moda....domnilor noi suntem ni?te intelectuali ?i din p?cate credem een valorile democra?iei....care dup? cum se vede e c-am pe duc?!Dac? nu exist? unitate, nu exist? nimic, dincolo de toate b?nuielile realiste sau nu, trebuie s? fim uni?i!...O putem face domnilor. sper s? v? treziti pe ultima sut? de metri,..lupta cere ?i a cerut eentotdeauna sacrificii.....s? nu mai arunc?m vina pe al?ii, s? ne ge2ndim ..eu ce am f?cut pentru asta.....tu ce ai f?cut...ce putem face eempreun?.....si de aici unitatea!Mie nu-mi pare r?u c? sunt sindicalist?...cel pu?in sunt la curent cu se mai eente2mpl? een ?ara asta.....unde st?m cu drepturile nostre pe scara valorilor sociale....?i de aici vedem ce putem face! dar dac? nu-?i pas? dece2t de tine....?i de ce cre?te vaca vecinului...?i nu a ta....de unde unitate!A?a ca ...drag? colegi dintoate col?urile ??rii...uni?i-v?!
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016