Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   DECRET-LEGE nr. 129 din 24 aprilie 1990  pentru modificarea si completarea   Decretului nr. 251/1978 privind pensiile si alte drepturi de asigurari sociale ale avocatilor    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

DECRET-LEGE nr. 129 din 24 aprilie 1990 pentru modificarea si completarea Decretului nr. 251/1978 privind pensiile si alte drepturi de asigurari sociale ale avocatilor

EMITENT: CONSILIUL PROVIZORIU DE UNIUNE NATIONALA
PUBLICAT: MONITORUL OFICIAL nr. 55 din 25 aprilie 1990
Consiliul Provizoriu de Uniune Nationala decreteazã:

ART. 1
<>Decretul nr. 251/1978 se modifica şi se completeazã dupã cum urmeazã:

1. Alineatul 2 al articolului 2 va avea urmãtorul cuprins:
"Beneficiazã, de asemenea, de dreptul la pensie avocaţii care şi-au pierdut total sau parţial capacitatea de munca. Cuantumul pensiei se stabileşte în funcţie de cauzele şi gradul de invaliditate, precum şi de vechimea în munca."

2. Alineatul 3 al articolului 4 va avea urmãtorul cuprins:
"În cazul cînd cel care solicita pensie a fost încadrat în munca şi într-o unitate de stat, pensia se stabileşte de cãtre sectorul unde a prestat cei mai mulţi ani de activitate, luindu-se în considerare vechimea din ambele sectoare, fiecãrui sector revenindu-i obligaţia de a suporta cota-parte aferentã numãrului de ani prestati în sectorul respectiv."

3. Articolul 10 va avea urmãtorul cuprins:
"Art. 10. - Pensia integrala pentru munca depusa şi limita de virsta se determina în procente din venit diferenţiate pe transe astfel:

------------------------------------------------------------------------------
Venit Pensia în procente Cuantumul minim al
- lei - din venit pensiei
- lei -
------------------------------------------------------------------------------
pînã la 1200 75 -
1201 - 1600 70 900
1601 - 2000 65 1120
2001 - 2500 62 1300
2501 - 3000 60 1550
3001 - 3500 58 1800
3501 - 4000 56 2030
peste 4000 54 2240"
-------------------------------------------------------------------------------

4. Articolul 16 va avea urmãtorul cuprins:
"Art. 16. - Avocaţii care, datoritã unor accidente survenite în timpul îndeplinirii îndatoririlor profesionale ori datoritã tuberculozei, şi-au pierdut total sau parţial capacitatea de munca, primesc pensie, indiferent de vechimea în munca, pe perioada cît dureazã invaliditatea. Se asimileazã cu accidentul survenit în timpul îndeplinirii îndatoririlor profesionale şi cel survenit în perioada deplasarii la şi de la locul de munca, în intervalul şi pe traseul normal necesar deplasarii.
Avocaţii care şi-au pierdut capacitatea de munca datoritã unor boli obişnuite au dreptul la pensie numai dacã dovedesc vechimea în munca minima arãtatã la art. 30^1.
Avocaţii care şi-au pierdut total sau parţial capacitatea de munca în timpul şi din cauza îndeplinirii obligaţiilor militare ori a sarcinilor de stat sau obşteşti beneficiazã de aceleaşi drepturi în funcţie de cauza invaliditatii."

5. Alineatul 1 al articolului 18 va avea urmãtorul cuprins:
"Pensia de invaliditate de gradul I se stabileşte, în raport cu vechimea în munca, în procente din venit, diferenţiatã pe transe astfel:
---------------------------------------------------------------------------
Pensia în Pensia în Pensia în
procente procente procente
din venit Cuantumul din venit Cuantumul din venit Cuantumul
Venit pentru minim al pentru minim al pentru minim al
- lei - 5 ani pensiei 15 ani pensiei 30 ani pensiei
vechime - lei - vechime - lei - vechime - lei -
------------------------------------------------------------------------------
pînã la 1200 50 650 60 - 75 -
1201 - 1600 45 660 55 720 70 900
1601 - 2000 40 700 50 880 65 1120
2001 - 2500 37 725 47 1000 62 1300
2501 - 3000 35 800 45 1175 60 1550
3001 - 3500 33 900 43 1350 58 1800
3501 - 4000 31 980 41 1505 56 2030
peste 4000 29 1040 39 1640 54 2240"
------------------------------------------------------------------------------

6. Alineatul 3 al articolului 18 va avea urmãtorul cuprins:
"Cuantumul pensiei pentru gradul II de invaliditate este de 85%, iar pentru gradul III de 60% din pensia corespunzãtoare gradului I de invaliditate."

7. Articolul 27 va avea urmãtorul cuprins:
"Art. 27. - Avocaţii care şi-au pierdut total sau parţial capacitatea de munca din cauza unor accidente produse în afarã îndeplinirii îndatoririlor profesionale beneficiazã de pensie de invaliditate conform art. 30^1."

8. Alineatul 1 al articolului 28 va avea urmãtorul cuprins:
"Pensia se stabileşte în procente din venit, diferenţiate pe transe şi ani de vechime în munca. Pensia corespunzãtoare gradului I de invaliditate se stabileşte dupã cum urmeazã:
-----------------------------------------------------------------------------
Pensia în Cuantumul Pensia în Cuantumul
procente minim al procente minim al
Venit din venit pensiei din venit pensiei
- lei - pentru 15 - lei - pentru 30 - lei -
ani vechime ani vechime
------------------------------------------------------------------------------
pînã la 1200 40 - 70 -
1201 - 1600 35 480 65 840
1601 - 2000 33 560 60 1040
2001 - 2500 31 650 57 1200
2501 - 3000 30 775 55 1425
3001 - 3500 29 900 53 1650
3501 - 4000 28 1015 51 1855
peste 4000 27 1120 49 2040"
-----------------------------------------------------------------------------

9. Alineatul 2 al articolului 28 va avea urmãtorul cuprins:
"Pentru vechimea de pînã la 30 de ani, pensia se calculeazã proporţional cu numãrul anilor lucrati."

10. Alineatul 5 al articolului 28 va avea urmãtorul cuprins:
"Cuantumul pensiei pentru gradul II de invaliditate este de 85%, iar pentru gradul III de 60% din pensia corespunzãtoare gradului I de invaliditate."

11. Alineatul 6 al articolului 28 va avea urmãtorul cuprins:
"Pensionãrii pentru invaliditate de gradul III vor primi, pe timpul cît vor exercita profesia de avocat, drepturile prevãzute la art. 18 alin. 5."

12. Dupã articolul 30 se introduce articolul 30^1, cu urmãtorul cuprins:
"Art. 30^1. - Avocaţii care şi-au pierdut capacitatea de munca datoritã unei boli obişnuite, precum şi cei accidentati în afarã procesului de munca, au dreptul la pensie de invaliditate numai dacã au vechimea în munca în raport cu virsta, arãtate în tabelul urmãtor:
-----------------------------------------------------------------------------
Virsta la data ivirii Vechimea minima în munca (ani)
invaliditatii
----------------------------------------------------------------------------
pînã la 25 ani 1
de la 25 ani la 30 ani 3
de la 30 ani la 35 ani 4
de la 35 ani la 40 ani 7
de la 40 ani la 45 ani 9
de la 45 ani la 50 ani 11
de la 50 ani la 55 ani 13
de la 55 ani la 60 ani 15
peste 60 ani 17"
------------------------------------------------------------------------------

13. Articolul 32 va avea urmãtorul cuprins:
"Art. 32. - Copiii au drept la pensie de urmaş:
a) pînã la virsta de 16 ani sau, dacã continua studiile, pînã la terminarea acestora, fãrã a depãşi virsta de 25 ani;
b) dacã s-au aflat în stare de invaliditate, de orice grad, înainte de împlinirea virstelor arãtate la lit. a), pe toatã durata invaliditatii."

14. Alineatul 2 al articolului 38 va avea urmãtorul cuprins:
"Dacã numãrul beneficiarilor pensiei de urmaş se modifica, pensia se recalculeazã potrivit art. 36 alin. 2."

15. Alineatul 1 al articolului 44 va avea urmãtorul cuprins:
"Pensiile se plãtesc celor care la data cererii de pensionare exercitau profesia de avocat, începînd cu data la care li s-a aprobat pensionarea prin decizia Consiliului Casei de asigurãri a avocaţilor. Baroul nu poate dispune radierea avocatului care a cerut înscrierea la pensie decît dupã ce a primit decizia de pensionare."

16. Dupã articolul 51 se introduc articolele 51^1 şi 51^2, care vor avea urmãtorul cuprins:
"Art. 51^1. - Avocaţii pensionari pentru limita de virsta care şi-au continuat activitatea în barouri pot cere recalcularea pensiei de asigurãri sociale prin adãugarea timpului lucrat dupã pensionare. Recalcularea se face avîndu-se în vedere baza de calcul folositã la stabilirea iniţialã a pensiei.
Pensionãrii arãtaţi la alin. 1, care au lucrat dupã stabilirea pensiei o perioada de cel puţin 5 ani, pot cere recalcularea pensiei luind ca baza de calcul, potrivit prevederilor art. 4 alin. 4 şi art. 15, fie venitul mediu avut în vedere la stabilirea iniţialã a pensiei, fie venitul mediu realizat în ultimii 5 ani de activitate.
Recalcularea se poate face o singura data, la încetarea activitãţii.
De recalcularea pensiei pentru limita de virsta, în condiţiile prevãzute în alin. 1, 2 şi 3, beneficiazã şi cei pensionaţi potrivit reglementãrilor anterioare.
Avocaţii pensionari de invaliditate de gradul III, care şi-au continuat sau îşi continua activitatea dupã pensionare în barou, au dreptul sa li se recalculeze pensia ori de cîte ori au realizat o vechime în munca de de cel puţin 5 ani. Baza de calcul a pensiei astfel recalculata este cea avutã în vedere la stabilirea iniţialã a pensiei sau, dacã este mai avantajoasã , media veniturilor realizate în ultimii 5 ani de activitate.
Recalcularea pensiei poate fi cerutã şi de cãtre beneficiarii pensiei de urmaş.
Art. 51^2. - Pensiile de invaliditate de gradul III, existente la data adoptãrii Decretului-lege nr. 70 din 8 februarie 1990, vor fi recalculate în conformitate cu prevederile art. 18 alin. 3."

17. Alineatul 4 al articolului 61 va avea urmãtorul cuprins:
"Folosind ca baza de calcul venitul realizat efectiv pe ultimele 6 luni, baroul asigura calculul şi plata acestor drepturi din cota de 25% cuvenitã Casei de asigurãri a avocaţilor. Concediile de odihna vor fi, de asemenea, calculate şi plãtite de barou tot din cota de 25% ."

18. Se modifica articolul 65, care va avea urmãtorul cuprins:
"Art. 65. - Conducerea Casei de asigurãri a avocaţilor, precum şi administrarea bunurilor ce aparţin acesteia, se exercita de un consiliu compus din:
- un preşedinte;
- un vicepreşedinte
- trei consilieri, numiţi de Consiliul Uniunii avocaţilor din România pe timp de 5 ani, dintre cei definitivi. Aceştia vor primi indemnizaţii lunare pentru activitatea depusa.
Preşedintele asigura executarea deciziilor consiliului şi reprezintã Casa de asigurãri a avocaţilor în fata organelor de jurisdicţie şi în raport cu organele de stat şi orice alte persoane juridice şi fizice."

19. De la data adoptãrii prezentului decret-lege se înlocuiesc, în cuprinsul <>Decretului nr. 251/1978 , termenii de:
- Republica Socialistã România cu România;
- Legalitate populara şi legalitate socialistã cu lege;
- Colegiul de avocaţi cu baroul;
- Preşedintele Colegiului de avocaţi cu decanul baroului;
- Ministerul Justiţiei cu Uniunea avocaţilor din România;
- Ministrul justiţiei cu Comisia permanenta a Uniunii avocaţilor din România sau, dupã caz, cu preşedintele Uniunii avocaţilor din România.

ART. 2
Sumele plãtite în plus, pînã la data intrãrii în vigoare a prezentului decret-lege, ca urmare a nerespectãrii prevederilor abrogate sau modificate prin acest act normativ, nu vor mai fi recuperate.
ART. 3
Orice dispoziţii contrare prezentului decret-lege se abroga.
ART. 4
Prezentul decret-lege se aplica începînd cu data de 1 martie 1990.

PREŞEDINTELE
CONSILIULUI PROVIZORIU DE UNIUNE NATIONALA
ION ILIESCU

---------------
Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016