Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   DECIZIE nr. 992 din 7 octombrie 2008  referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a   Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 119/2007 privind masurile pentru combaterea intarzierii executarii obligatiilor de plata rezultate din contracte comerciale    Twitter Facebook
Cautare document

DECIZIE nr. 992 din 7 octombrie 2008 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 119/2007 privind masurile pentru combaterea intarzierii executarii obligatiilor de plata rezultate din contracte comerciale

EMITENT: CURTEA CONSTITUTIONALA
PUBLICAT: MONITORUL OFICIAL nr. 774 din 18 noiembrie 2008

Ioan Vida - preşedinte
Nicolae Cochinescu - judecãtor
Aspazia Cojocaru - judecãtor
Acsinte Gaspar - judecãtor
Petre Lãzãroiu - judecãtor
Ion Predescu - judecãtor
Puskas Valentin Zoltan - judecãtor
Tudorel Toader - judecãtor
Augustin Zegrean - judecãtor
Ion Tiucã - procuror
Gabriela Dragomirescu - magistrat-asistent-şef

Pe rol se aflã soluţionarea excepţiei de neconstituţionalitate a <>Ordonanţei de urgenţã a Guvernului nr. 119/2007 privind mãsurile pentru combaterea întârzierii executãrii obligaţiilor de platã rezultate din contracte comerciale, excepţie ridicatã de Societatea Comercialã "Stelion" - S.R.L. în Dosarul nr. 878/104/2008 al Tribunalului Olt - Secţia comercialã şi de contencios administrativ.
La apelul nominal se constatã lipsa pãrţilor, faţã de care procedura de citare a fost legal îndeplinitã.
Cauza fiind în stare de judecatã, preşedintele Curţii dã cuvântul reprezentantului Ministerului Public, care pune concluzii de respingere a excepţiei de neconstituţionalitate ridicate, deoarece criticile formulate cu privire la <>Ordonanţa de urgenţã a Guvernului nr. 119/2007 sunt neîntemeiate.

CURTEA,

având în vedere actele şi lucrãrile dosarului, constatã urmãtoarele:
Prin Încheierea din 7 aprilie 2008, pronunţatã în Dosarul nr. 878/104/2008, Tribunalul Olt - Secţia comercialã şi de contencios administrativ a sesizat Curtea Constituţionalã cu excepţia de neconstituţionalitate a <>Ordonanţei de urgenţã a Guvernului nr. 119/2007 privind mãsurile pentru combaterea întârzierii executãrii obligaţiilor de platã rezultate din contracte comerciale. Excepţia a fost ridicatã de Societatea Comercialã "Stelion" - S.R.L. într-o cauzã având ca obiect emiterea, în temeiul actului normativ criticat, a unei ordonanţe de platã.
În motivarea excepţiei de neconstituţionalitate se susţine cã <>Ordonanţa de urgenţã a Guvernului nr. 119/2007 încalcã prevederile constituţionale ale art. 21 alin. (1) şi (3) privind accesul liber la justiţie şi dreptul la un proces echitabil. În acest sens, se aratã cã actul normativ criticat, care prevede o procedurã "rapidã" şi "sumarã" pentru emiterea ordonanţei de platã, nu asigurã debitorului un proces echitabil, deoarece, în cazul respingerii cererii în anulare formulate de acesta, ordonanţa de platã devine irevocabilã, constituie titlu executoriu şi se bucurã de autoritate de lucru judecat. Mai mult, debitorul nu are posibilitatea sã îşi dovedeascã ulterior, pe calea unei acţiuni de drept comun, drepturile asupra fondului raporturilor juridice dintre pãrţi.
Tribunalul Olt - Secţia comercialã şi de contencios administrativ apreciazã cã "mijloacele procedurale speciale prevãzute în ordonanţã sunt aplicabile oricãrei persoane, fãrã a fi încãlcat principiul fundamental al egalitãţii în drepturi", astfel cã excepţia de neconstituţionalitate ridicatã este neîntemeiatã.
În conformitate cu dispoziţiile <>art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992 , încheierea de sesizare a fost comunicatã preşedinţilor celor douã Camere ale Parlamentului, Guvernului şi Avocatului Poporului, pentru a-şi exprima punctele de vedere asupra excepţiei de neconstituţionalitate ridicate.
Avocatul Poporului considerã cã <>Ordonanţa de urgenţã a Guvernului nr. 119/2007 este constituţionalã, întrucât mãsurile reglementate de aceasta nu înlãturã posibilitatea ca persoanele interesate sã se adreseze justiţiei şi de a se prevala, neîngrãdit, de toate garanţiile pe care le presupune un proces echitabil.
Preşedinţii celor douã Camere ale Parlamentului şi Guvernul nu au comunicat punctele lor de vedere cu privire la excepţia de neconstituţionalitate.

CURTEA,

examinând încheierea de sesizare, punctul de vedere al Avocatului Poporului, raportul întocmit de judecãtorul-raportor, concluziile reprezentantului Ministerului Public, dispoziţiile legale criticate, raportate la prevederile Constituţiei, precum şi <>Legea nr. 47/1992 , reţine urmãtoarele:
Curtea Constituţionalã constatã cã a fost legal sesizatã şi este competentã, potrivit dispoziţiilor art. 146 lit. d) din Constituţie, precum şi ale art. 1 alin. (2), ale <>art. 2, 3, 10 şi 29 din Legea nr. 47/1992 , sã soluţioneze excepţia de neconstituţionalitate.
Obiectul excepţiei de neconstituţionalitate îl constituie <>Ordonanţa de urgenţã a Guvernului nr. 119/2007 privind mãsurile pentru combaterea întârzierii executãrii obligaţiilor de platã rezultate din contracte comerciale, publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 738 din 31 octombrie 2007, aprobatã cu modificãri şi completãri prin <>Legea nr. 118 din 27 mai 2008 , publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 410 din 2 iunie 2008.
Autorul excepţiei susţine cã acest act normativ contravine prevederilor constituţionale ale art. 21 alin. (1), potrivit cãruia "Orice persoanã se poate adresa justiţiei pentru apãrarea drepturilor, a libertãţilor şi a intereselor sale legitime", şi alin. (3), care prevede cã "Pãrţile au dreptul la un proces echitabil şi la soluţionarea cauzelor într-un termen rezonabil".
Examinând excepţia de neconstituţionalitate, Curtea constatã cã aceasta este neîntemeiatã şi urmeazã a fi respinsã pentru urmãtoarele considerente:
În esenţã, în opinia autorului excepţiei, ordonanţa criticatã este neconstituţionalã, deoarece procedura "rapidã" şi "sumarã" pentru emiterea ordonanţei de platã îngrãdeşte accesul liber la justiţie şi nu asigurã debitorului un proces echitabil.
O primã constatare rezultã din expunerea de motive a <>Ordonanţei de urgenţã a Guvernului nr. 119/2007 , potrivit cãreia adoptarea ei a avut în vedere prevederile art. 249 din Tratatul instituind Comunitatea Europeanã, care instituie obligaţia României, în calitate de stat membru al Uniunii Europene, de a transpune în dreptul intern directivele comunitare, Directiva 2000/35/CE a Parlamentului European şi a Consiliului privind combaterea întârzierii plãţilor în tranzacţiile comerciale, precum şi angajamentele asumate de autoritãţile române prin Tratatul de aderare la Uniunea Europeanã. Aşadar, în sensul prevederilor art. 148 din Constituţie privind "Integrarea în Uniunea Europeanã", ordonanţa criticatã a fost adoptatã pentru transpunerea în dreptul intern a Directivei 2000/35/CE referitoare la combaterea întârzierii plãţilor în tranzacţiile comerciale.
Curtea mai constatã cã, de altfel, în sine, <>Ordonanţa de urgenţã a Guvernului nr. 119/2007 nu cuprinde dispoziţii contrare accesului liber la justiţie şi dreptului pãrţilor la un proces echitabil, ci, dimpotrivã, instituie toate garanţiile procedurale pentru ca atât creditorul, cât şi debitorul sã beneficieze de acestea. Într-adevãr, ordonanţa are în vedere necesitatea soluţionãrii cu operativitate a litigiilor comerciale, şi anume ca întreaga procedurã referitoare la cererea privind creanţa de platã sã nu poatã depãşi 90 de zile de la data introducerii cererii creditorului. Însã faptul cã ordonanţa de platã irevocabilã constituie titlu executoriu nu încalcã drepturile debitorului, care a avut posibilitatea sã îşi formuleze apãrãrile şi sã administreze orice probã prin parcurgerea fazelor de judecatã reglementate de actul normativ, precum şi prin posibilitatea formulãrii contestaţiei la executare, potrivit dreptului comun.

Faţã de cele de mai sus, în temeiul art. 146 lit. d) şi al art. 147 alin. (4) din Constituţie, precum şi al art. 1-3, al art. 11 alin. (1) lit. A.d) şi al <>art. 29 din Legea nr. 47/1992 ,

CURTEA CONSTITUŢIONALĂ
În numele legii
DECIDE:

Respinge excepţia de neconstituţionalitate a <>Ordonanţei de urgenţã a Guvernului nr. 119/2007 privind mãsurile pentru combaterea întârzierii executãrii obligaţiilor de platã rezultate din contracte comerciale, excepţie ridicatã de Societatea Comercialã "Stelion" - S.R.L. în Dosarul nr. 878/104/2008 al Tribunalului Olt - Secţia comercialã şi de contencios administrativ.
Definitivã şi general obligatorie.
Pronunţatã în şedinţa publicã din data de 7 octombrie 2008.

PREŞEDINTELE CURŢII CONSTITUŢIONALE,
prof. univ. dr. IOAN VIDA

Magistrat-asistent-şef,
Gabriela Dragomirescu

--------
Da, vreau sa primesc newsletterul zilnic cu stiri, noutati, articole, dezbateri pe teme juridice

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR"


Da, vreau sa primesc newsletterul zilnic cu stiri, noutati, articole, dezbateri pe teme juridice