Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   DECIZIE nr. 989 din 30 iunie 2009  referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor   art. I pct. 2 si 3 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 151/2008 pentru modificarea si completarea   Ordonantei Guvernului nr. 15/2008 privind cresterile salariale ce se vor acorda in anul 2008 personalului din invatamant si a celor ale art. 2 si   art. 3 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 1/2009 privind unele masuri in domeniul salarizarii personalului din sectorul bugetar    Twitter Facebook
Cautare document

DECIZIE nr. 989 din 30 iunie 2009 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. I pct. 2 si 3 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 151/2008 pentru modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr. 15/2008 privind cresterile salariale ce se vor acorda in anul 2008 personalului din invatamant si a celor ale art. 2 si art. 3 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 1/2009 privind unele masuri in domeniul salarizarii personalului din sectorul bugetar

EMITENT: CURTEA CONSTITUTIONALA
PUBLICAT: MONITORUL OFICIAL nr. 531 din 31 iulie 2009
DECIZIE nr. 989 din 30 iunie 2009
referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor <>art. I pct. 2 şi 3 din Ordonanţa de urgenţã a Guvernului nr. 151/2008 pentru modificarea şi completarea <>Ordonanţei Guvernului nr. 15/2008 privind creşterile salariale ce se vor acorda în anul 2008 personalului din învãţãmânt şi a celor ale <>art. 2 şi <>art. 3 din Ordonanţa de urgenţã a Guvernului nr. 1/2009 privind unele mãsuri în domeniul salarizãrii personalului din sectorul bugetar
EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALÃ
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 531 din 31 iulie 2009


Ioan Vida - preşedinte
Nicolae Cochinescu - judecãtor
Aspazia Cojocaru - judecãtor
Acsinte Gaspar - judecãtor
Puskas Valentin Zoltan - judecãtor
Tudorel Toader - judecãtor
Augustin Zegrean - judecãtor
Simona Ricu - procuror
Benke Karoly - magistrat-asistent

Pe rol se aflã soluţionarea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor <>art. I pct. 2 şi 3 din Ordonanţa de urgenţã a Guvernului nr. 151/2008 pentru modificarea şi completarea <>Ordonanţei Guvernului nr. 15/2008 privind creşterile salariale ce se vor acorda în anul 2008 personalului din învãţãmânt şi a celor ale <>art. 2 şi <>3 din Ordonanţa de urgenţã a Guvernului nr. 1/2009 privind unele mãsuri în domeniul salarizãrii personalului din sectorul bugetar, excepţie ridicatã de Sindicatul Liber din Învãţãmânt - Zona Câmpulung Moldovenesc în Dosarul nr. 115/86/2009 al Tribunalului Suceava - Secţia civilã.
La apelul nominal se constatã lipsa pãrţilor, faţã de care procedura de citare a fost legal îndeplinitã.
Preşedintele dispune a se face apelul şi în dosarele nr. 802D-nr. 814D/2009, nr. 860D/2009, nr. 876D/2009, nr. 891D/2009, nr. 926D/2009, nr. 1.055D-1.059D/2009, nr. 1.065D/2009 şi nr. 1.682D/2009, având ca obiect o excepţie de neconstituţionalitate identicã cu cea ridicatã în Dosarul nr. 801D/2009.
La apelul nominal rãspunde Sindicatul Salariaţilor din Învãţãmântul Preuniversitar Suceava în dosarele nr. 804D/2009, nr. 805D/2009 şi nr. 876D/2009, Sindicatul Învãţãmântului Preuniversitar Buzãu în Dosarul nr. 860D/2009 şi Sindicatul Liber al Învãţãmântului Preuniversitar Clujean în dosarele nr. 1.055D-nr. 1.059D/2009. Se constatã lipsa celorlalte pãrţi, faţã de care procedura de citare a fost legal îndeplinitã.
Curtea, având în vedere identitatea dintre obiectul excepţiilor de neconstituţionalitate ridicate în dosarele sus-menţionate, din oficiu, pune în discuţie conexarea dosarelor nr. 802D-nr. 814D/2009, nr. 860D/2009, nr. 876D/2009, nr. 891D/2009, nr. 926D/2009, nr. 1.055D-1.059D/2009, nr. 1.065D/2009 şi nr. 1.682D/2009 la Dosarul nr. 801D/2009.
Reprezentanţii pãrţilor prezente, precum şi cel al Ministerului Public sunt de acord cu mãsura conexãrii.
Curtea, în temeiul dispoziţiilor <>art. 53 alin. (5) din Legea nr. 47/1992 , dispune conexarea dosarelor nr. 802D-nr. 814D/2009, nr. 860D/2009, nr. 876D/2009, nr. 891D/2009, nr. 926D/2009, nr. 1.055D-1.059D/2009, nr. 1.065D/2009 şi nr. 1.682D/2009 la Dosarul nr. 801D/2009, care este primul înregistrat.
Cauza fiind în stare de judecatã, preşedintele Curţii acordã cuvântul reprezentanţilor autorilor excepţiei, care, în esenţã, solicitã admiterea acesteia pentru faptul cã ordonanţele de urgenţã adoptate de Guvern contravin voinţei Parlamentului aşa cum aceasta a fost exprimatã prin <>Legea nr. 221/2008 .
Ministerul Public solicitã respingerea ca devenitã inadmisibilã a excepţiei de neconstituţionalitate ce priveşte <>art. I pct. 2 şi 3 din Ordonanţa de urgenţã a Guvernului nr. 151/2008 , întrucât, prin <>Decizia nr. 842 din 2 iunie 2009 , nepublicatã încã, Curtea a constatat neconstituţionalitatea textelor de lege criticate. Cu privire la excepţia de neconstituţionalitate care vizeazã <>art. 2 şi 3 din Ordonanţa de urgenţã a Guvernului nr. 1/2009 , solicitã admiterea acesteia, întrucât încalcã prevederile <>art. 41 , <>art. 47 alin. (1) şi <>art. 115 alin. (4) şi (6) din Constituţie .

CURTEA,
având în vedere actele şi lucrãrile dosarelor, constatã urmãtoarele:
Prin încheierile din 19 februarie 2009, 20 februarie 2009, 23 februarie 2009, 26 februarie 2009, 10 martie 2009, 17 martie 2009, 23 martie 2009, pronunţate în Dosarele nr. 115/86/2009, nr. 114/86/2009, nr. 113/86/2009, nr. 8.655/86/2009, nr. 8.654/86/2008, nr. 118/86/2009, nr. 126/86/2009, nr. 127/86/2009, nr. 119/86/2009, nr. 125/86/2009, nr. 128/86/2009, nr. 116/86/2009, nr. 117/86/2009, nr. 129/86/2009, nr. 585/114/2009, nr. 8.653/86/2008, nr. 8.691/99/2008, nr. 534/117/2009, nr. 528/117/2009, nr. 529/117/2009, nr. 533/117/2009, nr. 530/117/2009, nr. 626/86/2009, nr. 139/102/2009 şi nr. 2.355/3/2009, Tribunalul Suceava - Secţia civilã, Tribunalul Buzãu - Secţia civilã, Tribunalul Iaşi - Secţia civilã, Tribunalul Cluj - Secţia mixtã de contencios administrativ şi fiscal, de conflicte de muncã şi asigurãri sociale, Tribunalul Mureş - Secţia civilã şi Tribunalul Bucureşti - Secţia a VIII-a conflicte de muncã şi asigurãri sociale au sesizat Curtea Constituţionalã cu excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor <>art. I pct. 2 şi 3 din Ordonanţa de urgenţã a Guvernului nr. 151/2008 pentru modificarea şi completarea <>Ordonanţei Guvernului nr. 15/2008 privind creşterile salariale ce se vor acorda în anul 2008 personalului din învãţãmânt şi a celor ale <>art. 2 şi <>3 din Ordonanţa de urgenţã a Guvernului nr. 1/2009 privind unele mãsuri în domeniul salarizãrii personalului din sectorul bugetar, excepţie ridicatã de Sindicatul Liber din Învãţãmânt - Zona Câmpulung Moldovenesc, Sindicatul Salariaţilor din Învãţãmântul Preuniversitar Suceava, Sindicatul Învãţãmântului Preuniversitar Buzãu, Uniunea Sindicatelor Libere din Învãţãmântul Preuniversitar Iaşi, Sindicatul Liber al Învãţãmântului Preuniversitar Clujean, Sindicatul Independent din Învãţãmântul Preuniversitar Sector 4 Bucureşti şi, din oficiu, de Tribunalul Mureş - Secţia civilã în cauze care au ca obiect pretenţii bãneşti.
În motivarea excepţiei se apreciazã cã, prin adoptarea acestor ordonanţe de urgenţã, Guvernul refuzã sã aplice o lege adoptatã de Parlament, ceea ce încalcã prevederile constituţionale ale <>art. 1 alin. (3) şi (4) , precum şi ale <>art. 61 alin. (1) . De asemenea, se aratã cã Guvernul a adoptat ordonanţa de urgenţã cu încãlcarea exigenţelor stabilite de <>art. 115 alin. (4) şi (6) din Constituţie , întrucât nu a indicat situaţia extraordinarã care a stat la baza emiterii acesteia, nu a motivat corespunzãtor urgenţa acestei reglementãri şi a afectat drepturile constituţionale ale personalului didactic, şi anume dreptul la un nivel de trai decent şi protecţia socialã a muncii.
În final, se considerã cã au fost încãlcate şi prevederile <>art. 102 alin. (1) şi (2) , precum şi ale <>art. 141 din Constituţie , întrucât Guvernul nu a consultat Consiliul Economic şi Social atunci când a adoptat aceste ordonanţe de urgenţã.
Tribunalul Suceava - Secţia civilã, Tribunalul Buzãu - Secţia civilã şi Tribunalul Iaşi - Secţia civilã apreciazã excepţia de neconstituţionalitate ca fiind întemeiatã.
Tribunalul Cluj - Secţia mixtã de contencios administrativ şi fiscal, de conflicte de muncã şi asigurãri sociale considerã excepţia de neconstituţionalitate ca fiind neîntemeiatã.
Tribunalul Bucureşti - Secţia a VIII-a conflicte de muncã şi asigurãri sociale nu şi-a exprimat opinia asupra excepţiei de neconstituţionalitate, contrar prevederilor <>art. 29 alin. (4) din Legea nr. 47/1992 .
Potrivit prevederilor <>art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992 , încheierile de sesizare au fost comunicate preşedinţilor celor douã Camere ale Parlamentului, Guvernului şi Avocatului Poporului, pentru a-şi exprima punctele de vedere asupra excepţiei de neconstituţionalitate ridicate.
Guvernul, în dosarele nr. 801D-814D/2009, apreciazã cã excepţia de neconstituţionalitate ridicatã este neîntemeiatã, iar în dosarele nr. 860D/2009 şi nr. 876D/2009 considerã cã excepţia ce priveşte <>art. I pct. 2 din Ordonanţa de urgenţã a Guvernului nr. 151/2008 este inadmisibilã şi cea care priveşte <>art. I pct. 3 din Ordonanţa de urgenţã a Guvernului nr. 151/2008 este neîntemeiatã.
Avocatul Poporului apreciazã cã excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. I pct. 2 şi <>art. I pct. 3 din Ordonanţa de urgenţã a Guvernului nr. 151/2008 referitor la <>art. 1^1 alin. (1) lit. a) şi lit. b) din Ordonanţa de urgenţã a Guvernului nr. 15/2008 este inadmisibilã. Se mai apreciazã cã dispoziţiile <>art. I pct. 3 din Ordonanţa de urgenţã a Guvernului nr. 151/2008 referitor la <>art. 1^1 alin. (1) lit. c) şi alin. (2) din Ordonanţa de urgenţã a Guvernului nr. 15/2008 sunt neconstituţionale.
Preşedinţii celor douã Camere ale Parlamentului nu au comunicat punctele lor de vedere asupra excepţiei de neconstituţionalitate.

CURTEA,
examinând încheierile de sesizare, punctele de vedere ale Guvernului şi Avocatului Poporului, rapoartele întocmite de judecãtorul-raportor, notele scrise depuse, concluziile procurorului, dispoziţiile legale criticate, raportate la prevederile Constituţiei, precum şi <>Legea nr. 47/1992 , reţine urmãtoarele:
Curtea Constituţionalã a fost legal sesizatã şi este competentã, potrivit dispoziţiilor art. 146 lit. d) din Constituţie, ale <>art. 1 alin. (2) , <>art. 2, 3, 10 şi 29 din Legea nr. 47/1992 , sã soluţioneze excepţia de neconstituţionalitate.
Obiectul excepţiei de neconstituţionalitate îl constituie dispoziţiile <>art. I pct. 2 şi 3 din Ordonanţa de urgenţã a Guvernului nr. 151/2008 pentru modificarea şi completarea <>Ordonanţei Guvernului nr. 15/2008 privind creşterile salariale ce se vor acorda în anul 2008 personalului din învãţãmânt, publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 759 din 11 noiembrie 2008, precum şi cele ale <>art. 2 şi 3 din Ordonanţa de urgenţã a Guvernului nr. 1/2009 privind unele mãsuri în domeniul salarizãrii personalului din sectorul bugetar, publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 60 din 30 ianuarie 2009, care au urmãtorul cuprins:
- <>Art. I pct. 2 şi 3 din Ordonanţa de urgenţã a Guvernului nr. 151/2008 : "<>Ordonanţa Guvernului nr. 15/2008 privind creşterile salariale ce se vor acorda în anul 2008 personalului din învãţãmânt, publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 82 din 1 februarie 2008, aprobatã cu modificãri prin <>Legea nr. 221/2008 , cu modificãrile ulterioare, se modificã şi se completeazã dupã cum urmeazã: [...]
2. Articolul 1 se modificã şi va avea urmãtorul cuprins:
«Art. 1. - (1) În cursul anului 2008 salariile de bazã ale personalului didactic din învãţãmânt, stabilite potrivit prevederilor <>Ordonanţei de urgenţã a Guvernului nr. 68/2004 privind unele mãsuri în domeniul învãţãmântului, aprobatã cu modificãri prin <>Legea nr. 6/2005 , cu modificãrile ulterioare, se majoreazã dupã cum urmeazã:
a) pentru funcţia de profesor universitar prevãzutã în anexa nr. 1.1, valoarea coeficientului de multiplicare 1,000 este urmãtoarea:
- 1 ianuarie - 31 martie 2008, valoarea coeficientului de multiplicare 1,000: 230,247 lei;
- 1 aprilie - 30 septembrie 2008, valoarea coeficientului de multiplicare 1,000: 244,061 lei;
- 1 octombrie - 31 decembrie 2008, valoarea coeficientului de multiplicare 1,000: 266,026 lei;
b) coeficienţii de multiplicare prevãzuţi pentru funcţiile didactice de predare cu gradul didactic II, definitiv, debutant, cele cu studii de nivel liceal fãrã pregãtire de specialitate şi pentru funcţiile didactice auxiliare se majoreazã cu 10% începând cu data de 1 ianuarie 2008, faţã de nivelul din 31 decembrie 2007;
c) pentru funcţiile didactice prevãzute în anexele nr. 1.2, 2 şi 3, valoarea coeficientului de multiplicare 1,000 este urmãtoarea:
- 1 ianuarie - 31 martie 2008, valoarea coeficientului de multiplicare 1,000: 259,593 lei;
- 1 aprilie - 30 septembrie 2008, valoarea coeficientului de multiplicare 1,000: 275,168 lei;
- 1 octombrie - 31 decembrie 2008, valoarea coeficientului de multiplicare 1,000: 299,933 lei.
(2) Indemnizaţiile pentru persoanele care ocupã funcţii de conducere specifice, precum şi indemnizaţiile pentru îndeplinirea unor activitãţi specifice învãţãmântului sunt prevãzute în anexele nr. 4 şi 5.»
3. Dupã articolul 1 se introduce un nou articol, articolul 11, cu urmãtorul cuprins:
«Art. 11. - (1) În cursul anului 2009 salariile de bazã ale personalului didactic din învãţãmânt, stabilite potrivit anexelor nr. 1.1, 1.2, 2 şi 3, se majoreazã dupã cum urmeazã:
a) pentru perioada 1 ianuarie - 28 februarie 2009, coeficienţii de multiplicare şi valorile coeficientului de multiplicare 1,000 sunt prevãzuţi pentru toate funcţiile didactice şi didactice auxiliare în anexele nr. 1.1a, 1.2a, 2a şi 3a;
b) pentru perioada 1 martie - 31 august 2009 se va acorda o treime din creşterea salariilor de bazã obţinute prin aplicarea coeficienţilor de multiplicare şi a valorilor coeficientului de multiplicare 1,000 prevãzuţi pentru toate funcţiile didactice şi didactice auxiliare în anexele nr. 1.1b, 1.2b, 2b şi 3b;
c) pentru perioada 1 septembrie - 31 decembrie 2009, coeficienţii de multiplicare şi valorile coeficientului de multiplicare 1,000 sunt prevãzuţi pentru toate funcţiile didactice şi didactice auxiliare în anexele nr. 1.1b, 1.2b, 2b şi 3b.
(2) Indemnizaţiile pentru persoanele care ocupã funcţii de conducere specifice, precum şi indemnizaţiile pentru îndeplinirea unor activitãţi specifice învãţãmântului pentru anul 2009 sunt cele prevãzute în anexele nr. 4 şi 5.»"
- <>Art. 2 din Ordonanţa de urgenţã a Guvernului nr. 1/2009 : "1. La articolul 11 alineatul (1), literele a) şi b) din <>Ordonanţa Guvernului nr. 15/2008 privind creşterile salariale ce se vor acorda în anul 2008 şi în anul 2009 personalului din învãţãmânt, publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 82 din 30 ianuarie 2008, aprobatã cu modificãri prin <>Legea nr. 221/2008 , cu modificãrile şi completãrile ulterioare, se modificã şi vor avea urmãtorul cuprins:
«a) pentru perioada 1 ianuarie - 31 martie 2009, coeficienţii de multiplicare şi valorile coeficientului de multiplicare 1,000 sunt prevãzuţi pentru toate funcţiile didactice şi didactice auxiliare în anexele nr. 1.1a, 1.2a, 2a şi 3a;
b) pentru perioada 1 aprilie - 31 august 2009 se va acorda o treime din creşterea salariilor de bazã obţinute prin aplicarea coeficienţilor de multiplicare şi a valorilor coeficientului de multiplicare 1,000 prevãzuţi pentru toate funcţiile didactice şi didactice auxiliare în anexele nr. 1.1b, 1.2b, 2b şi 3b;»."
- Art. 3: "Valorile coeficientului de multiplicare 1,000 prevãzute în anexele nr. 1.1a, 1.2a, 2a, 3a, 1.1b, 1.2b, 2b şi 3b la <>Ordonanţa Guvernului nr. 15/2008 , aprobatã cu modificãri prin <>Legea nr. 221/2008 , cu modificãrile şi completãrile ulterioare, se aplicã corespunzãtor perioadelor stabilite la art. 2 din prezenta ordonanţã de urgenţã."
Autorii excepţiei susţin cã dispoziţiile legale criticate încalcã prevederile constituţionale ale <>art. 1 alin. (3) privind caracterul de stat de drept, ale <>art. 1 alin. (4) privind principiul separaţiei şi echilibrului puterilor în stat, ale <>art. 41 alin. (2) privind dreptul salariaţilor la mãsuri de protecţie socialã, ale <>art. 47 privind nivelul de trai, ale <>art. 61 alin. (1) privind rolul Parlamentului, ale <>art. 102 alin. (1) şi (2) privind rolul Guvernului, ale <>art. 115 alin. (4) şi (6) privind condiţiile de adoptare ale ordonanţelor de urgenţã, precum şi ale art. 141 privind Consiliul Economic şi Social.
Analizând excepţia de neconstituţionalitate ridicatã, Curtea constatã urmãtoarele:
I. Prevederile <>art. I pct. 2 şi 3 ale Ordonanţei de urgenţã a Guvernului nr. 151/2008 reduc, în mod substanţial, majorãrile salariale la care ar fi avut dreptul personalul din învãţãmânt în temeiul <>Legii nr. 221/2008 de aprobare a <>Ordonanţei Guvernului nr. 15/2008 . Curtea Constituţionalã, prin <>Decizia nr. 1.221 din 12 noiembrie 2008 , publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 804 din 2 decembrie 2008, a declarat neconstituţionalã o reglementare similarã adoptatã de Guvern tot printr-o ordonanţã de urgenţã. Astfel, <>Ordonanţa de urgenţã a Guvernului nr. 136/2008 privind stabilirea unor mãsuri pentru salarizarea personalului din învãţãmânt în anul 2008 modifica unele prevederi ale <>Ordonanţei Guvernului nr. 15/2008 , astfel cum a fost aprobatã prin <>Legea nr. 221/2008 , reducând majorãrile salariale stabilite de Parlament. Curtea, prin decizia menţionatã, a statuat cã adoptarea ordonanţelor de urgenţã numai în scopul contracarãrii unei mãsuri de politicã legislativã în domeniul salarizãrii personalului din învãţãmânt adoptatã de Parlament încalcã <>art. 1 alin. (4) , <>art. 61 alin. (1) şi <>art. 115 alin. (4) din Legea fundamentalã . Totodatã, o asemenea mãsurã este contrarã dispoziţiilor <>art. 115 alin. (6) coroborate cu cele ale <>art. 41 şi <>art. 47 alin. (1) din Constituţie . În consecinţã, Curtea a constatat şi încãlcarea prevederilor constituţionale ale <>art. 1 alin. (5) , potrivit cãrora, "În România, respectarea Constituţiei, a supremaţiei sale şi a legilor este obligatorie".
Raportând cele reţinute prin considerentele care au stat la baza <>Deciziei nr. 1.221 din 12 noiembrie 2008 la prezenta cauzã, Curtea observã cã acestea sunt aplicabile mutatis mutandis şi cu privire la situaţia creatã prin adoptarea <>Ordonanţei de urgenţã a Guvernului nr. 151/2008 . Ca urmare, Curtea constatã cã <>Ordonanţa de urgenţã a Guvernului nr. 151/2008 încalcã prevederile <>art. 1 alin. (4) şi (5) , <>art. 41 , <>art. 47 alin. (1) , <>art. 61 alin. (1) şi <>art. 115 alin. (4) şi (6) din Constituţie .
De asemenea, Curtea reţine cã, deşi unele dispoziţii cuprinse în <>art. I pct. 2 şi 3 din Ordonanţa de urgenţã a Guvernului nr. 151/2008 şi-au încetat efectele, fiind norme cu aplicare limitatã în timp, neconstituţionalitatea constatatã loveşte dispoziţiile legale în ansamblul sãu, astfel cã efectele prezentei decizii se întind şi cu privire la textele legale care nu mai sunt în vigoare. O asemenea concluzie se impune având în vedere chiar considerentele de principiu ale <>Deciziei nr. 1.221 din 12 noiembrie 2008 , prin care Curtea a stabilit cã neconstituţionalitatea reţinutã loveşte întreaga ordonanţã de urgenţã, chiar dacã unele prevederi ale sale au fost abrogate anterior pronunţãrii respectivei decizii.
Mai mult, Curtea constatã cã ar fi discriminatoriu ca numai unele prevederi dintr-o ordonanţã de urgenţã sã se aplice şi sã îşi producã efectele pentru perioada de pânã la 30 aprilie 2009 şi celelalte care vizeazã perioada de dupã 1 mai 2009 sã fie neconstituţionale şi sã îşi înceteze aplicabilitatea, prin efectul unei decizii de admitere, în condiţiile în care art. I pct. 2 şi 3 este lovit de acelaşi viciu de neconstituţionalitate extrinsec, întrucât creşterile salariale preconizate prin <>Legea nr. 221/2008 nu au fost acordate nici pentru anul 2008 şi nici pentru anul 2009, contrar voinţei Parlamentului.
Cele reţinute fac inutilã analiza excepţiei de neconstituţionalitate în raport cu celelalte prevederi constituţionale invocate în susţinerea acesteia.
În consecinţã, excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor <>art. I pct. 2 şi 3 ale Ordonanţei de urgenţã a Guvernului nr. 151/2008 urmeazã sã fie admisã.
II. Art. 2 şi <>art. 3 din Ordonanţa de urgenţã a Guvernului nr. 1/2009 continuã abordarea cuprinsã în dispoziţiile <>Ordonanţei de urgenţã a Guvernului nr. 151/2008 , prevederi prin care au fost reduse majorãrile salariale la care ar fi avut dreptul personalul din învãţãmânt în temeiul <>Legii nr. 221/2008 de aprobare a <>Ordonanţei Guvernului nr. 15/2008 .
Considerentele arãtate mai sus cu privire la neconstituţionalitatea dispoziţiilor <>art. I pct. 2 şi 3 ale Ordonanţei de urgenţã a Guvernului nr. 151/2008 sunt aplicabile mutatis mutandis şi cu privire la situaţia creatã prin adoptarea <>art. 2 şi 3 din Ordonanţa de urgenţã a Guvernului nr. 1/2009 . Astfel, Curtea constatã cã textele menţionate din <>Ordonanţa de urgenţã a Guvernului nr. 1/2009 încalcã prevederile <>art. 1 alin. (4) şi (5) , <>art. 41 , <>art. 47 alin. (1) , <>art. 61 alin. (1) şi <>art. 115 alin. (4) şi (6) din Constituţie .
În consecinţã, Curtea urmeazã sã admitã excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor <>art. 2 şi 3 din Ordonanţa de urgenţã a Guvernului nr. 1/2009 .

Pentru considerentele expuse mai sus, în temeiul <>art. 146 lit. d) şi al <>art. 147 alin. (4) din Constituţie , al <>art. 1-3 , al <>art. 11 alin. (1) lit. A. d) şi al <>art. 29 din Legea nr. 47/1992 ,

CURTEA CONSTITUŢIONALÃ
În numele legii
DECIDE:

Admite excepţia de neconstituţionalitate ridicatã de Sindicatul Liber din Învãţãmânt - Zona Câmpulung Moldovenesc, Sindicatul Salariaţilor din Învãţãmântul Preuniversitar Suceava, Sindicatul Învãţãmântului Preuniversitar Buzãu, Uniunea Sindicatelor Libere din Învãţãmântul Preuniversitar Iaşi, Sindicatul Liber al Învãţãmântului Preuniversitar Clujean, Sindicatul Independent din Învãţãmântul Preuniversitar Sector 4 Bucureşti şi, din oficiu, de Tribunalul Mureş - Secţia civilã în dosarele nr. 115/86/2009, nr. 114/86/2009, nr. 113/86/2009, nr. 8.655/86/2009, nr. 8.654/86/2008, nr. 118/86/2009, nr. 126/86/2009, nr. 127/86/2009, nr. 119/86/2009, nr. 125/86/2009, nr. 128/86/2009, nr. 116/86/2009, nr. 117/86/2009, nr. 129/86/2009, nr. 585/114/2009, nr. 8.653/86/2008, nr. 8.691/99/2008, nr. 534/117/2009, nr. 528/117/2009, nr. 529/117/2009, nr. 533/117/2009, nr. 530/117/2009, nr. 626/86/2009, nr. 139/102/2009 şi nr. 2.355/3/2009 ale Tribunalului Suceava - Secţia civilã, Tribunalului Buzãu Secţia civilã, Tribunalului Iaşi - Secţia civilã, Tribunalului Cluj - Secţia mixtã de contencios administrativ şi fiscal, de conflicte de muncã şi asigurãri sociale, Tribunalului Mureş - Secţia civilã şi Tribunalului Bucureşti - Secţia a VIII-a conflicte de muncã şi asigurãri sociale, şi constatã cã dispoziţiile <>art. I pct. 2 şi 3 din Ordonanţa de urgenţã a Guvernului nr. 151/2008 pentru modificarea şi completarea <>Ordonanţei Guvernului nr. 15/2008 privind creşterile salariale ce se vor acorda în anul 2008 personalului din învãţãmânt şi ale <>art. 2 şi <>art. 3 din Ordonanţa de urgenţã a Guvernului nr. 1/2009 privind unele mãsuri în domeniul salarizãrii personalului din sectorul bugetar sunt neconstituţionale.
Definitivã şi general obligatorie.
Decizia se comunicã celor douã Camere ale Parlamentului şi Guvernului.
Pronunţatã în şedinţa publicã din data de 30 iunie 2009.


PREŞEDINTELE CURŢII CONSTITUŢIONALE,
prof. univ. dr. IOAN VIDA

Magistrat-asistent,
Benke Karoly
________


Da, vreau sa primesc newsletterul zilnic cu stiri, noutati, articole, dezbateri pe teme juridice

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR"


Da, vreau sa primesc newsletterul zilnic cu stiri, noutati, articole, dezbateri pe teme juridice