Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   DECIZIE nr. 988 din 12 iulie 2011  referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. III alin. (2) din Legea nr. 169/1997 pentru modificarea si completarea Legii fondului funciar nr. 18/1991    Twitter Facebook
Cautare document

DECIZIE nr. 988 din 12 iulie 2011 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. III alin. (2) din Legea nr. 169/1997 pentru modificarea si completarea Legii fondului funciar nr. 18/1991

EMITENT: CURTEA CONSTITUTIONALA
PUBLICAT: MONITORUL OFICIAL nr. 703 din 5 octombrie 2011

    Augustin Zegrean - preşedinte
    Aspazia Cojocaru - judecãtor
    Acsinte Gaspar - judecãtor
    Petre Lãzãroiu - judecãtor
    Mircea Ştefan Minea - judecãtor
    Ion Predescu - judecãtor
    Puskas Valentin Zoltan - judecãtor
    Tudorel Toader - judecãtor
    Maria Bratu - magistrat-asistent

    Cu participarea reprezentantului Ministerului Public, procuror Simona Ricu.

    Pe rol se aflã soluţionarea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. III alin. (2) din Legea nr. 169/1997 pentru modificarea şi completarea Legii fondului funciar nr. 18/1991, excepţie ridicatã de Obştea Gemenea, prin reprezentant legal Niculina Mihalea, în Dosarul nr. 1.215/237/2010 al Judecãtoriei Gura Humorului şi care formeazã obiectul Dosarului Curţii Constituţionale nr. 4.725D/2010.
    La apelul nominal lipsesc pãrţile, faţã de care procedura de citare este legal îndeplinitã.
    Cauza se aflã în stare de judecatã.
    Preşedintele acordã cuvântul reprezentantului Ministerului Public, care pune concluzii de respingere ca inadmisibilã a excepţiei de neconstituţionalitate, întrucât criticile de neconstituţionalitate vizeazã modificarea legii.

                             CURTEA,

având în vedere actele şi lucrãrile dosarului, constatã urmãtoarele:
    Prin Încheierea din 23 noiembrie 2010, pronunţatã în Dosarul nr. 1.215/237/2010, Judecãtoria Gura Humorului a sesizat Curtea Constituţionalã cu excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. III alin. (2) din Legea nr. 169/1997 pentru modificarea şi completarea Legii fondului funciar nr. 18/1991.
    Excepţia a fost ridicatã de Obştea Gemenea, prin reprezentant legal Niculina Mihalea, într-un proces civil de fond funciar.
    În motivarea excepţiei de neconstituţionalitate autorul acesteia susţine, în esenţã, cã legiuitorul trebuia sã excludã, în mod expres, dreptul prefectului de a invoca nulitatea absolutã a actelor de reconstituire sau constituire a dreptului de proprietate emise de acesta în exercitarea drepturilor conferite de Legea nr. 18/1991, în calitatea sa de preşedinte al comisiei judeţene pentru stabilirea dreptului de proprietate asupra terenurilor. În caz contrar, dreptul de proprietate este vãtãmat, putând fi oricând contestat de însãşi autoritatea care l-a atribuit.
    Judecãtoria Gura Humorului considerã excepţia neîntemeiatã, arãtând cã în cazul prefectului, ca reprezentant legitim al autoritãţii judeţene, dreptul acestuia de a invoca nulitatea actelor de reconstituire sau constituire a dreptului de proprietate este determinat de apãrarea interesului general al comunitãţii.
    Potrivit art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, încheierea de sesizare a fost comunicatã preşedinţilor celor douã Camere ale Parlamentului, Guvernului şi Avocatului Poporului, pentru a-şi exprima punctele de vedere asupra excepţiei de neconstituţionalitate.
    Preşedinţii celor douã Camere ale Parlamentului, Guvernul şi Avocatul Poporului nu au comunicat punctele lor de vedere asupra excepţiei de neconstituţionalitate.

                           CURTEA,

examinând încheierea de sesizare, raportul întocmit de judecãtorul-raportor, concluziile procurorului, prevederile de lege criticate, raportate la dispoziţiile Constituţiei, precum şi Legea nr. 47/1992, reţine urmãtoarele:
    Curtea Constituţionalã este competentã, potrivit dispoziţiilor art. 146 lit. d) din Constituţie, ale art. 1 alin. (2), ale art. 2, 3, 10 şi 29 din Legea nr. 47/1992, sã soluţioneze excepţia de neconstituţionalitate cu care a fost sesizatã.
    Obiectul excepţiei îl constituie prevederile art. III alin. (2) din Legea nr. 169/1997 pentru modificarea şi completarea Legii fondului funciar nr. 18/1991, publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 299 din 4 noiembrie 1997, prevederi care au fost modificate prin pct. 3 al articolului unic din titlul V al Legii nr. 247/2005 privind reforma în domeniile proprietãţii şi justiţiei, precum şi unele mãsuri adiacente, lege publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 653 din 22 iulie 2005.
    Acest text de lege prevede cã "Nulitatea poate fi invocatã de primar, prefect, Autoritatea Naţionalã pentru Restituirea Proprietãţilor şi de alte persoane care justificã un interes legitim, iar soluţionarea cererilor este de competenţa instanţelor judecãtoreşti de drept comun".
    În opinia autorului excepţiei de neconstituţionalitate, prevederile de lege criticate contravin dispoziţiilor constituţionale ale art. 44 privind dreptul de proprietate privatã.
    Examinând excepţia de neconstituţionalitate, Curtea constatã cã autorul acesteia solicitã practic modificarea textului de lege criticat, în sensul ca prefectul, ca reprezentant al autoritãţii locale, sã fie exclus din categoria persoanelor legitimate a formula acţiunea în constatarea nulitãţii absolute a actelor translative de proprietate încheiate cu încãlcarea normelor legale imperative. Acceptarea unei asemenea critici ar echivala cu transformarea instanţei de contencios constituţional într-un legislator pozitiv, ceea ce ar contraveni art. 61 din Constituţie, potrivit cãruia "Parlamentul este [...] unica autoritate legiuitoare a ţãrii", fiind în contradicţie şi cu dispoziţiile art. 2 alin. (3) din Legea nr. 47/1992, potrivit cãrora "Curtea Constituţionalã se pronunţã numai asupra constituţionalitãţii actelor cu privire la care a fost sesizatã, fãrã a putea modifica sau completa prevederile supuse controlului".

    Pentru motivele expuse mai sus, în temeiul art. 146 lit. d) şi al art. 147 alin. (4) din Constituţie, precum şi al art. 1-3, al art. 11 alin. (1) lit. A.d) şi al art. 29 din Legea nr. 47/1992,

                   CURTEA CONSTITUŢIONALĂ
                       În numele legii
                           DECIDE:

    Respinge, ca inadmisibilã, excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. III alin. (2) din Legea nr. 169/1997 pentru modificarea şi completarea Legii fondului funciar nr. 18/1991, excepţie ridicatã de Obştea Gemenea, prin reprezentant legal Niculina Mihalea, în Dosarul nr. 1.215/237/2010 al Judecãtoriei Gura Humorului.
    Definitivã şi general obligatorie.
    Pronunţatã în şedinţa publicã din data de 12 iulie 2011.

                        PREŞEDINTELE
                   CURŢII CONSTITUŢIONALE,
                      AUGUSTIN ZEGREAN

                     Magistrat-asistent,
                        Maria Bratu

                         ---------
Da, vreau sa primesc newsletterul zilnic cu stiri, noutati, articole, dezbateri pe teme juridice

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR"


Da, vreau sa primesc newsletterul zilnic cu stiri, noutati, articole, dezbateri pe teme juridice