Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   DECIZIE nr. 982 din 12 iulie 2011  referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 4 alin. (4) din Legea nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate in mod abuziv in perioada 6 martie 1945 - 22 decembrie 1989    Twitter Facebook
Cautare document

DECIZIE nr. 982 din 12 iulie 2011 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 4 alin. (4) din Legea nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate in mod abuziv in perioada 6 martie 1945 - 22 decembrie 1989

EMITENT: CURTEA CONSTITUTIONALA
PUBLICAT: MONITORUL OFICIAL nr. 703 din 5 octombrie 2011

    Augustin Zegrean - preşedinte
    Aspazia Cojocaru - judecãtor
    Acsinte Gaspar - judecãtor
    Petre Lãzãroiu - judecãtor
    Mircea Ştefan Minea - judecãtor
    Ion Predescu - judecãtor
    Puskas Valentin Zoltan - judecãtor
    Tudorel Toader - judecãtor
    Maria Bratu - magistrat-asistent

    Cu participarea reprezentantului Ministerului Public, procuror Simona Ricu.

    Pe rol se aflã soluţionarea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 4 alin. (4) din Legea nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945 - 22 decembrie 1989, excepţie ridicatã de Virgiliu Tomescu în Dosarul nr. 574/197/2007 al Judecãtoriei Braşov şi care formeazã obiectul Dosarului Curţii Constituţionale nr. 4.666D/2010.
    La apelul nominal se prezintã autorul excepţiei. Lipsesc celelalte pãrţi, faţã de care procedura de citare este legal îndeplinitã.
    Cauza se aflã în stare de judecatã.
    Preşedintele acordã cuvântul autorului excepţiei de neconstituţionalitate, care solicitã admiterea acesteia pentru motivele invocate în faţa instanţei de judecatã.
    Reprezentantul Ministerului Public pune concluzii de respingere, ca neîntemeiatã, a excepţiei de neconstituţionalitate, sens în care invocã jurisprudenţa în materie a Curţii Constituţionale.

                           CURTEA,

având în vedere actele şi lucrãrile dosarului, constatã urmãtoarele:
    Prin Încheierea din 16 noiembrie 2010, pronunţatã în Dosarul nr. 574/197/2007, Judecãtoria Braşov a sesizat Curtea Constituţionalã cu excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 4 alin. (4) din Legea nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945 - 22 decembrie 1989, excepţie ridicatã de Virgiliu Tomescu într-o cauzã civilã având ca obiect o succesiune.
    În motivarea excepţiei de neconstituţionalitate autorul acesteia susţine, în esenţã, "cã prevederile de lege criticate îi încalcã dreptul la moştenire, care face parte din categoria de drepturi şi libertãţi cetãţeneşti enunţate în art. 1 din Constituţie, reprezentând una din valorile supreme apãrate de aceasta."
    Judecãtoria Braşov nu şi-a exprimat opinia cu privire la excepţia de neconstituţionalitate ridicatã.
    Potrivit art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, încheierea de sesizare a fost comunicatã preşedinţilor celor douã Camere ale Parlamentului, Guvernului şi Avocatului Poporului, pentru a-şi exprima punctele de vedere asupra excepţiei de neconstituţionalitate.
    Preşedinţii celor douã Camere ale Parlamentului, Guvernul şi Avocatul Poporului nu au comunicat punctele lor de vedere asupra excepţiei de neconstituţionalitate.

                           CURTEA,

examinând încheierea de sesizare, raportul întocmit de judecãtorul-raportor, susţinerile autorului excepţiei, concluziile procurorului, prevederile de lege criticate, raportate la dispoziţiile Constituţiei, precum şi Legea nr. 47/1992, reţine urmãtoarele:
    Curtea Constituţionalã a fost legal sesizatã şi este competentã, potrivit dispoziţiilor art. 146 lit. d) din Constituţie, ale art. 1 alin. (2), ale art. 2, 3, 10 şi 29 din Legea nr. 47/1992, sã soluţioneze excepţia de neconstituţionalitate.
    Obiectul excepţiei de neconstituţionalitate îl constituie prevederile art. 4 alin. (4) din Legea nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945 - 22 decembrie 1989, republicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 798 din 2 septembrie 2005, potrivit cãrora: "De cotele moştenitorilor legali sau testamentari care nu au urmat procedura prevãzutã la cap. III profitã ceilalţi moştenitori ai persoanei îndreptãţite care au depus în termen cererea de restituire."
    În opinia autorului excepţiei de neconstituţionalitate, textul de lege criticat contravine dispoziţiilor constituţionale ale art. 46 privind dreptul la moştenire. Este invocatã şi încãlcarea dispoziţiilor art. 686 din Codul civil.
    Examinând excepţia de neconstituţionalitate, Curtea reţine urmãtoarele:
    Prevederile art. 4 alin. (4) din Legea nr. 10/2001 condiţioneazã acordarea mãsurilor reparatorii prevãzute de acest act normativ de formularea unei cereri de restituire a imobilelor preluate în mod abuziv, de cãtre moştenitorii care au acceptat sau nu succesiunea. Pentru moştenitorii care nu au acceptat iniţial succesiunea, cererea are valoare de acceptare pentru bunurile a cãror restituire se solicitã, în temeiul art. 4 alin. (3) din lege.
    Aşadar, neformularea unei astfel de cereri nu conduce la pierderea calitãţii de moştenitor, ci are drept efect pierderea dreptului de a mai beneficia de mãsurile reparatorii instituite de Legea nr. 10/2001, de care vor beneficia ceilalţi moştenitori legali sau testamentari care s-au conformat prevederilor legii.
    De altfel, în sensul celor arãtate, pentru critici de neconstituţionalitate similare, Curtea s-a pronunţat prin Decizia nr. 243 din 10 martie 2007, publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 301 din 7 mai 2007, prin care a fost respinsã excepţia de neconstituţionalitate privind art. 4 alin. (4) din Legea nr. 10/2001.
    Atât soluţia, cât şi considerentele reţinute de Curte în decizia menţionatã sunt valabile şi în cauza de faţã, întrucât nu au intervenit elemente noi, de naturã a determina reconsiderarea acestei jurisprudenţe.
    În legãturã cu susţinerile de neconstituţionalitate care vizeazã încãlcarea prevederilor art. 686 din Codul civil, Curtea constatã cã nu pot fi primite, deoarece, în temeiul art. 2 alin. (2) din Legea nr. 47/1992 privind organizarea şi funcţionarea Curţii Constituţionale, examinarea constituţionalitãţii unui text de lege are în vedere compatibilitatea lui cu dispoziţiile sau principiile Constituţiei pretins încãlcate şi nu raportarea la alte texte de lege.

    Pentru motivele expuse mai sus, în temeiul art. 146 lit. d) şi al art. 147 alin. (4) din Constituţie, precum şi al art. 1-3, al art. 11 alin. (1) lit. A. d) şi al art. 29 din Legea nr. 47/1992, cu majoritate de voturi,

                  CURTEA CONSTITUŢIONALĂ
                      În numele legii
                          DECIDE:

    Respinge ca neîntemeiatã excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 4 alin. (4) din Legea nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945 - 22 decembrie 1989, excepţie ridicatã de Virgiliu Tomescu în Dosarul nr. 574/197/2007 al Judecãtoriei Braşov.
    Definitivã şi general obligatorie.
    Pronunţatã în şedinţa publicã din data de 12 iulie 2011.

                        PREŞEDINTELE
                   CURŢII CONSTITUŢIONALE,
                       AUGUSTIN ZEGREAN

                      Magistrat-asistent,
                          Maria Bratu

                           ---------
Da, vreau sa primesc newsletterul zilnic cu stiri, noutati, articole, dezbateri pe teme juridice

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR"


Da, vreau sa primesc newsletterul zilnic cu stiri, noutati, articole, dezbateri pe teme juridice