Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   DECIZIE nr. 975 din 12 iulie 2011  referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 73 pct. 22 din Ordonanta Guvernului nr. 99/2000 privind comercializarea produselor si serviciilor de piata    Twitter Facebook
Cautare document

DECIZIE nr. 975 din 12 iulie 2011 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 73 pct. 22 din Ordonanta Guvernului nr. 99/2000 privind comercializarea produselor si serviciilor de piata

EMITENT: CURTEA CONSTITUTIONALA
PUBLICAT: MONITORUL OFICIAL nr. 661 din 16 septembrie 2011

    Augustin Zegrean - preşedinte
    Aspazia Cojocaru - judecãtor
    Acsinte Gaspar - judecãtor
    Petre Lãzãroiu - judecãtor
    Mircea Ştefan Minea - judecãtor
    Ion Predescu - judecãtor
    Puskas Valentin Zoltan - judecãtor
    Tudorel Toader - judecãtor
    Marieta Safta - prim-magistrat-asistent

    Cu participarea reprezentantului Ministerului Public, procuror Simona Ricu.

    Pe rol se aflã soluţionarea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 73 pct. 22 din Ordonanţa Guvernului nr. 99/2000 privind comercializarea produselor şi serviciilor de piaţã, excepţie invocatã de Societatea Comercialã "Dova & Poruţ" - S.R.L. din Alexandria în Dosarul nr. 892/740/2010 al Judecãtoriei Alexandria.
    La apelul nominal lipsesc pãrţile, faţã de care procedura de citare este legal îndeplinitã.
    Cauza fiind în stare de judecatã, preşedintele acordã cuvântul reprezentantului Ministerului Public, care pune concluzii de respingere a excepţiei de neconstituţionalitate ca neîntemeiatã, invocând jurisprudenţa Curţii Constituţionale în materie.

                               CURTEA,
având în vedere actele şi lucrãrile dosarului, reţine urmãtoarele:
    Prin Încheierea din 3 septembrie 2010, pronunţatã în Dosarul nr. 892/740/2010, Judecãtoria Alexandria a sesizat Curtea Constituţionalã cu excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 73 pct. 22 din Ordonanţa Guvernului nr. 99/2000 privind comercializarea produselor şi serviciilor de piaţã, excepţie invocatã de Societatea Comercialã "Dova & Poruţ" - S.R.L. din Alexandria în cadrul unei plângeri contravenţionale.
    În motivarea excepţiei de neconstituţionalitate se susţine, în esenţã, cã reglementarea faptului cã exercitarea de activitãţi de comerţ cu ridicata şi comerţ cu amãnuntul în aceeaşi structurã de vânzare conţine un ilicit contravenţional este neconstituţionalã, în condiţiile în care cel care exercitã activitãţile în cauzã este proprietarul spaţiului comercial, calitate în care poate sã exercite pe deplin toate atributele dreptului de proprietate. Se apreciazã cã, dacã ar fi existat un impediment în acest sens, judecãtorul delegat la oficiul registrului comerţului nu ar fi admis şi autorizat activitatea pentru cele douã coduri la aceeaşi adresã; or, rolul registrului comerţului este acela de a cenzura activitãţile comerciale ilicite. Se aratã cã reglementarea criticatã determinã ca principiul accesului liber al persoanei la o activitate economicã, libera iniţiativã şi exercitarea acesteia sã rãmânã simple deziderate.
    Judecãtoria Alexandria considerã cã excepţia de neconstituţionalitate este neîntemeiatã.
    În conformitate cu dispoziţiile art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, încheierea de sesizare a fost comunicatã preşedinţilor celor douã Camere ale Parlamentului, Guvernului şi Avocatului Poporului, pentru a-şi exprima punctele de vedere asupra excepţiei de neconstituţionalitate ridicate.
    Preşedinţii celor douã Camere ale Parlamentului, Guvernul şi Avocatul Poporului nu au comunicat punctele lor de vedere cu privire la excepţia de neconstituţionalitate.

                               CURTEA,
examinând încheierea de sesizare, raportul întocmit de judecãtorul-raportor, concluziile procurorului, dispoziţiile legale criticate, raportate la prevederile Constituţiei, precum şi Legea nr. 47/1992, reţine urmãtoarele:
    Curtea Constituţionalã a fost legal sesizatã şi este competentã, potrivit dispoziţiilor art. 146 lit. d) din Constituţie, precum şi ale art. 1 alin. (2), ale art. 2, 3, 10 şi 29 din Legea nr. 47/1992, sã soluţioneze excepţia de neconstituţionalitate.
    Obiectul excepţiei de neconstituţionalitate îl constituie dispoziţiile art. 73 pct. 22 din Ordonanţa Guvernului nr. 99/2000 privind comercializarea produselor şi serviciilor de piaţã, republicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 603 din 31 august 2007, având urmãtorul cuprins: "Constituie contravenţii, dacã nu au fost sãvârşite în astfel de condiţii încât, potrivit legii penale, sã constituie infracţiuni, şi se sancţioneazã dupã cum urmeazã: [...]
    22. exercitarea de activitãţi de comerţ cu ridicata şi comerţ cu amãnuntul în aceeaşi structurã de vânzare, respectiv suprafaţã de vânzare, cu amendã de la 2.000 lei la 10.000 lei şi cu interzicerea uneia dintre cele douã activitãţi."
    Autorul excepţiei de neconstituţionalitate considerã cã dispoziţiile de lege criticate contravin prevederilor constituţionale ale art. 1 alin. (4) şi (5) privind statul român, ale art. 44 privind Dreptul de proprietate privatã, ale art. 45 privind Libertatea economicã şi ale art. 79 privind Consiliul Legislativ.
    Examinând excepţia de neconstituţionalitate, Curtea constatã cã aceasta este neîntemeiatã şi urmeazã a fi respinsã.
    Astfel, potrivit art. 45 din Constituţie, "Accesul liber al persoanei la activitatea economicã, libera iniţiativã şi exercitarea acestora în condiţiile legii sunt garantate". În deplinã concordanţã cu aceste dispoziţii constituţionale, textul de lege criticat reglementeazã condiţiile de exercitare a unor activitãţi economice, în considerarea scopului Ordonanţei Guvernului nr. 99/2000, aşa cum acesta este stabilit de art. 1, şi anume: "dezvoltarea reţelei de distribuţie a produselor şi serviciilor de piaţã, cu respectarea principiilor liberei concurenţe, protecţiei vieţii, sãnãtãţii, securitãţii şi intereselor economice ale consumatorilor, precum şi a mediului". Definind comerţul cu ridicata ca fiind "activitatea desfãşuratã de comercianţii care cumpãrã produse în cantitãţi mari în scopul revânzãrii acestora în cantitãţi mai mici altor comercianţi sau utilizatori profesionali şi colectivi" şi comerţul cu amãnuntul ca fiind "activitatea desfãşuratã de comercianţii care vând produse, de regulã, direct consumatorilor pentru uzul personal al acestora", legiuitorul a prevãzut sancţiuni pentru exercitarea acestor activitãţi în aceeaşi structurã de vânzare, respectiv suprafaţã de vânzare, în scopul asigurãrii unei concurenţe loiale.
    Astfel fiind, contrar susţinerilor autorului excepţiei, prevederile legale criticate dau expresie dispoziţiilor constituţionale referitoare la libertatea economicã. Stabilirea unei contravenţii şi sancţionarea acesteia cu amendã reprezintã o opţiune legitimã a legiuitorului, care, cu referire la prevederile din ordonanţa criticatã, exprimã preocuparea statului pentru a asigura libertatea comerţului şi respectarea principiilor liberei concurenţe. De altfel, Curtea Constituţionalã s-a mai pronunţat în acest sens în jurisprudenţa sa, de exemplu, prin Decizia nr. 530 din 25 noiembrie 2004, publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1 din 3 ianuarie 2005, în care a statuat cã art. 80 pct. 22 din Ordonanţa Guvernului nr. 99/2000 [devenit, dupã republicarea ordonanţei de urgenţã, art. 73 pct. 22] este în deplinã concordanţã cu prevederile art. 135 alin. (2) lit. a) din Constituţie, potrivit cãrora "Statul trebuie sã asigure: a) libertatea comerţului, protecţia concurenţei loiale, crearea cadrului favorabil pentru valorificarea tuturor factorilor de producţie".
    Dispoziţiile constituţionale ale art. 1 alin. (4) şi (5) şi ale art. 79, invocate de autorul excepţiei în motivarea acesteia, nu au incidenţã în cauzã.

    Pentru motivele mai sus arãtate, în temeiul art. 146 lit. d) şi al art. 147 alin. (4) din Constituţie, precum şi al art. 1-3, al art. 11 alin. (1) lit. A.d) şi al art. 29 din Legea nr. 47/1992,

                        CURTEA CONSTITUŢIONALĂ
                            În numele legii
                               DECIDE:

    Respinge ca neîntemeiatã excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 73 pct. 22 din Ordonanţa Guvernului nr. 99/2000 privind comercializarea produselor şi serviciilor de piaţã, excepţie invocatã de Societatea Comercialã "Dova & Poruţ" S.R.L. din Alexandria în Dosarul nr. 892/740/2010 al Judecãtoriei Alexandria.
    Definitivã şi general obligatorie.
    Pronunţatã în şedinţa publicã din data de 12 iulie 2011.


              PREŞEDINTELE CURŢII CONSTITUŢIONALE,
                      AUGUSTIN ZEGREAN

                   Prim-magistrat-asistent,
                        Marieta Safta

                          __________
Da, vreau sa primesc newsletterul zilnic cu stiri, noutati, articole, dezbateri pe teme juridice

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR"


Da, vreau sa primesc newsletterul zilnic cu stiri, noutati, articole, dezbateri pe teme juridice