Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   DECIZIE nr. 957 din 25 iunie 2009  referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 24 alin. (3) din Codul de procedura penala si ale art. 1000 alin. 3 din Codul civil    Twitter Facebook
Cautare document

DECIZIE nr. 957 din 25 iunie 2009 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 24 alin. (3) din Codul de procedura penala si ale art. 1000 alin. 3 din Codul civil

EMITENT: CURTEA CONSTITUTIONALA
PUBLICAT: MONITORUL OFICIAL nr. 520 din 29 iulie 2009
DECIZIE nr. 957 din 25 iunie 2009
referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor <>art. 24 alin. (3) din Codul de procedurã penalã şi ale <>art. 1000 alin. 3 din Codul civil
EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALÃ
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 520 din 29 iulie 2009


Ioan Vida - preşedinte
Nicolae Cochinescu - judecãtor
Aspazia Cojocaru - judecãtor
Acsinte Gaspar - judecãtor
Petre Lãzãroiu - judecãtor
Puskas Valentin Zoltan - judecãtor
Augustin Zegrean - judecãtor
Iuliana Nedelcu - procuror
Marieta Safta - magistrat-asistent-şef

Pe rol se aflã soluţionarea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor <>art. 24 alin. 3 din Codul de procedurã penalã şi ale <>art. 1000 alin. 3 din Codul civil , excepţie ridicatã de Societatea Comercialã "Transbus" - S.A. în Dosarul nr. 1.470/197/2008 al Judecãtoriei Braşov.
La apelul nominal rãspunde, pentru autorul excepţiei, consilier juridic Andreea Olteanu, lipsind celelalte pãrţi, faţã de care procedura de citare este legal îndeplinitã.
Cauza se aflã în stare de judecatã.
Având cuvântul, autorul excepţiei, prin consilier juridic, solicitã admiterea excepţiei de neconstituţionalitate, expunând pe larg susţinerile formulate în faţa instanţei de judecatã.
Reprezentantul Ministerului Public pune concluzii de respingere a excepţiei de neconstituţionalitate, arãtând cã dispoziţiile legale criticate nu încalcã prevederile invocate din Legea fundamentalã.

CURTEA,
având în vedere actele şi lucrãrile dosarului, reţine urmãtoarele:
Prin Încheierea din 10 decembrie 2008, pronunţatã în Dosarul nr. 1.470/197/2008, Judecãtoria Braşov a sesizat Curtea Constituţionalã cu excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor <>art. 24 alin. 3 din Codul de procedurã penalã şi ale <>art. 1000 alin. 3 din Codul civil , excepţie ridicatã de Societatea Comercialã "Transbus" - S.A.
În motivarea excepţiei de neconstituţionalitate se susţine, în esenţã, cã partea responsabilã civilmente ar trebui sã poatã participa la administrarea tuturor probelor privind cauza în care este chematã sã rãspundã. Or, dacã raţiunea existenţei pãrţii responsabile civilmente nu existã în lipsa existenţei pãrţii civile, iar constituirea de parte civilã poate fi fãcutã în faţa instanţei de judecatã şi dacã se are în vedere volumul mare de probe administrate pânã la sesizarea instanţei de judecatã, rezultã cã pãrţii responsabile civilmente îi sunt încãlcate drepturile constituţionale.
De asemenea, imposibilitatea de dovedire a unei cauze exoneratoare de rãspundere se constituie în fapt într-o discriminare din punct de vedere al persoanei chemate sã rãspundã alãturi de fãptuitor, persoana responsabilã civilmente fiind singura dintre cele chemate de lege sã rãspundã şi care nu poate face o dovadã în acest sens.
Judecãtoria Braşov opineazã cã dispoziţiile legale criticate sunt constituţionale, deoarece nu încalcã textele constituţionale invocate.
În conformitate cu dispoziţiile <>art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992 , încheierea de sesizare a fost comunicatã preşedinţilor celor douã Camere ale Parlamentului, Guvernului şi Avocatului Poporului, pentru a-şi exprima punctele de vedere asupra excepţiei de neconstituţionalitate ridicate.
Avocatul Poporului considerã cã textele de lege criticate sunt constituţionale, întrucât nu aduc atingere prevederilor invocate din Legea fundamentalã.
Preşedinţii celor douã Camere ale Parlamentului şi Guvernul nu au comunicat punctele lor de vedere cu privire la excepţia de neconstituţionalitate.

CURTEA,
examinând încheierea de sesizare, punctul de vedere al Avocatului Poporului, raportul întocmit de judecãtorul-raportor, susţinerile autorului excepţiei, concluziile procurorului, dispoziţiile legale criticate, raportate la prevederile Constituţiei, precum şi <>Legea nr. 47/1992 , reţine urmãtoarele:
Curtea Constituţionalã a fost legal sesizatã şi este competentã, potrivit dispoziţiilor <>art. 146 lit. d) din Constituţie , ale <>art. 1 alin. (2) , ale <>art. 2, 3, 10 şi 29 din Legea nr. 47/1992 , sã soluţioneze excepţia de neconstituţionalitate.
Obiectul excepţiei de neconstituţionalitate îl constituie dispoziţiile <>art. 24 alin. 3 din Codul de procedurã penalã şi cele ale <>art. 1000 alin. 3 din Codul civil , având urmãtorul cuprins:
- <>Art. 24 alin. 3 din Codul de procedurã penalã : "Persoana chematã în procesul penal sã rãspundã, potrivit legii civile, pentru pagubele provocate prin fapta învinuitului sau inculpatului se numeşte parte responsabilã civilmente.";
- <>Art. 1000 alin. 3 din Codul civil : "Stãpânii şi comitenţii, de prejudiciul cauzat de servitorii şi prepuşii lor în funcţiile ce li s-au încredinţat."
În motivarea excepţiei de neconstituţionalitate autorul acesteia susţine cã prevederile legale menţionate încalcã dispoziţiile constituţionale ale <>art. 16 referitoare la Egalitatea în drepturi, ale art. 21 referitoare la Accesul liber la justiţie, ale <>art. 44 privind Dreptul de proprietate privatã şi ale art. 53 referitoare la Restrângerea exerciţiului unor drepturi sau al unor libertãţi, cu raportare la art. 6 din Convenţia pentru apãrarea drepturilor omului şi a libertãţilor fundamentale, privind dreptul la un proces echitabil şi <>art. 1 din Protocolul nr. 1 la <>Convenţie , privind protecţia proprietãţii private.
Examinând excepţia de neconstituţionalitate astfel cum a fost formulatã, Curtea constatã cã aceasta este neîntemeiatã.
Astfel, textele de lege criticate, care definesc una dintre pãrţile din procesul penal, şi anume partea responsabilã civilmente, respectiv instituie rãspunderea comitenţilor pentru faptele prepuşilor, nu aduc nicio atingere egalitãţii în faţa legii şi nu îngrãdesc dreptul pãrţilor interesate de a se adresa justiţiei pentru apãrarea drepturilor şi intereselor lor legitime. Contrar susţinerilor autorului excepţiei, prin introducerea comitenţilor în proces, în calitate de parte responsabilã civilmente, aceştia au posibilitatea de a se apãra şi de a beneficia de toate garanţiile dreptului la un proces echitabil. Astfel, în temeiul <>art. 320 din Codul de procedurã penalã, partea responsabilã civilmente poate formula excepţii, cereri sau propune efectuarea de probe noi, aşadar îşi poate exercita fãrã nicio îngrãdire dreptul la apãrare. De asemenea, potrivit <>art. 16 alin. 3 din Codul de procedurã penalã , partea responsabilã civilmente are, în ce priveşte acţiunea civilã, toate drepturile pe care legea le prevede pentru învinuit sau inculpat.
Nu se încalcã nici dreptul de proprietate câtã vreme comitentul, în mãsura în care plãteşte despãgubiri pentru fapta prepusului, are posibilitatea formulãrii acţiunii în regres împotriva acestuia şi de a-şi recupera astfel, integral, sumele avansate.
Curtea nu poate reţine nici încãlcarea <>art. 53 din Legea fundamentalã , deoarece textele de lege criticate nu pun în discuţie restrângerea exerciţiului unor drepturi sau al unor libertãţi fundamentale.

Pentru motivele mai sus arãtate, în temeiul <>art. 146 lit. d) şi al <>art. 147 alin. (4) din Constituţie , precum şi al <>art. 1-3 , al <>art. 11 alin. (1) lit. A.d) şi al <>art. 29 alin. (1) şi (6) din Legea nr. 47/1992 ,

CURTEA CONSTITUŢIONALÃ
În numele legii
DECIDE:

Respinge excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor <>art. 24 alin. (3) din Codul de procedurã penalã şi ale <>art. 1000 alin. 3 din Codul civil , excepţie ridicatã de Societatea Comercialã "Transbus" - S.A. în Dosarul nr. 1.470/197/2008 al Judecãtoriei Braşov.
Definitivã şi general obligatorie.
Pronunţatã în şedinţa publicã din data de 25 iunie 2009.

PREŞEDINTELE CURŢII CONSTITUŢIONALE,
prof. univ. dr. IOAN VIDA

Magistrat-asistent-şef,
Marieta Safta

-----------
Da, vreau sa primesc newsletterul zilnic cu stiri, noutati, articole, dezbateri pe teme juridice

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR"


Da, vreau sa primesc newsletterul zilnic cu stiri, noutati, articole, dezbateri pe teme juridice