Acest site foloseste Cookie-uri, conform noului Regulament de Protectie a Datelor (GDPR), pentru a va asigura cea mai buna experienta online. In esenta, Cookie-urile ne ajuta sa imbunatatim continutul de pe site, oferindu-va dvs., cititorul, o experienta online personalizata si mult mai rapida. Ele sunt folosite doar de site-ul nostru si partenerii nostri de incredere. Click AICI pentru detalii despre politica de Cookie-uri.
Acest site foloseste Cookie-uri, conform noului Regulament de Protectie a Datelor (GDPR), pentru a va asigura cea mai buna experienta online. In esenta, Cookie-urile ne ajuta sa imbunatatim continutul de pe site, oferindu-va dvs., cititorul, o experienta online personalizata si mult mai rapida. Ele sunt folosite doar de site-ul nostru si partenerii nostri de incredere. Click AICI pentru detalii despre politica de Cookie-uri. Sunt de acord cu politica de cookie
DECIZIE nr. 952 din 12 iulie 2011 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 36 teza finala din Legea nr. 85/2006 privind procedura insolventei
Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   DECIZIE nr. 952 din 12 iulie 2011  referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 36 teza finala din Legea nr. 85/2006 privind procedura insolventei    Twitter Facebook
Cautare document

DECIZIE nr. 952 din 12 iulie 2011 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 36 teza finala din Legea nr. 85/2006 privind procedura insolventei

EMITENT: CURTEA CONSTITUTIONALA
PUBLICAT: MONITORUL OFICIAL nr. 675 din 22 septembrie 2011
    Augustin Zegrean - preşedinte
    Aspazia Cojocaru - judecãtor
    Acsinte Gaspar - judecãtor
    Petre Lãzãroiu - judecãtor
    Mircea Ştefan Minea - judecãtor
    Ion Predescu - judecãtor
    Puskas Valentin Zoltan - judecãtor
    Tudorel Toader - judecãtor
    Daniela Ramona Mariţiu - magistrat-asistent

    Cu participarea reprezentantului Ministerului Public, procuror Simona Ricu.

    Pe rol se aflã soluţionarea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 36 teza finalã din Legea nr. 85/2006 privind procedura insolvenţei, excepţie ridicatã de Constantin Enciu în Dosarul nr. 10.974/95/2008 al Curţii de Apel Craiova - Secţia a II-a civilã şi pentru conflicte de muncã şi asigurãri sociale. Excepţia formeazã obiectul Dosarului Curţii Constituţionale nr. 3.364D/2010.
    La apelul nominal se constatã lipsa pãrţilor, faţã de care procedura de citare a fost legal îndeplinitã.
    Preşedintele dispune a se face apelul şi în Dosarul nr. 3.833D/2010, având ca obiect excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 36 teza finalã din Legea nr. 85/2006 privind procedura insolvenţei, excepţie ridicatã de Constantin Ţicleanu, Dumitru Filipescu şi Viorel Vîlceanu, prin reprezentant legal RVA Insolvency Specialists SPRL, în Dosarul nr. 9.134/95/2008 al Curţii de Apel Craiova - Secţia a II-a civilã şi pentru conflicte de muncã şi asigurãri sociale.
    La apelul nominal se constatã lipsa pãrţilor, faţã de care procedura de citare a fost legal îndeplinitã.
    Curtea, având în vedere obiectul excepţiilor de neconstituţionalitate ridicate în dosarele nr. 3.364D/2010 şi nr. 3.833D/2010, pune în discuţie, din oficiu, problema conexãrii cauzelor.
    Reprezentantul Ministerului Public considerã cã sunt îndeplinite condiţiile legale pentru conexare.
    Curtea, deliberând, în temeiul prevederilor art. 53 alin. (5) din Legea nr. 47/1992, dispune conexarea Dosarului nr. 3.833D/2010 la Dosarul nr. 3.364D/2010, care a fost primul înregistrat.
    Cauza fiind în stare de judecatã, preşedintele acordã cuvântul reprezentantului Ministerului Public, care pune concluzii de respingere a excepţiei de neconstituţionalitate ca devenitã inadmisibilã, aceasta rãmânând fãrã obiect, ca urmare a modificãrilor legislative survenite ulterior invocãrii excepţiei.

                                    CURTEA,

având în vedere actele şi lucrãrile dosarului, reţine urmãtoarele:
    Prin Încheierea din 3 mai 2010, pronunţatã în Dosarul nr. 10.974/95/2008, Curtea de Apel Craiova - Secţia a II-a civilã şi pentru conflicte de muncã şi asigurãri sociale a sesizat Curtea Constituţionalã cu excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 36 teza finalã din Legea nr. 85/2006 privind procedura insolvenţei, excepţie ridicatã de Constantin Enciu.
    Prin Încheierea din 23 iunie 2010, pronunţatã în Dosarul nr. 9.134/95/2008, Curtea de Apel Craiova - Secţia a II-a civilã şi pentru conflicte de muncã şi asigurãri sociale a sesizat Curtea Constituţionalã cu excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 36 teza finalã din Legea nr. 85/2006 privind procedura insolvenţei, excepţie ridicatã de Constantin Ţicleanu, Dumitru Filipescu şi Viorel Vîlceanu, prin reprezentant legal RVA Insolvency Specialists SPRL.
    În motivarea excepţiei de neconstituţionalitate autorii susţin cã prin modificarea dispoziţiilor criticate, în sensul introducerii prin Legea nr. 277/2009 a sintagmei "cu excepţia cãilor de atac declanşate de debitor", se încalcã dispoziţiile art. 16 şi art. 21 din Legea fundamentalã. Astfel, debitorul este favorizat faţã de creditor beneficiind de douã grade de jurisdicţie.
    Curtea de apel Craiova - Secţia a II-a civilã şi pentru conflicte de muncã şi asigurãri sociale apreciazã cã excepţia de neconstituţionalitate este neîntemeiatã.
    Potrivit prevederilor art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, încheierile de sesizare au fost comunicate preşedinţilor celor douã Camere ale Parlamentului, Guvernului şi Avocatului Poporului, pentru a-şi exprima punctele de vedere asupra excepţiei de neconstituţionalitate.
    Preşedinţii celor douã Camere ale Parlamentului, Guvernul şi Avocatul Poporului nu au comunicat punctele lor de vedere asupra excepţiei de neconstituţionalitate.

                                    CURTEA,

examinând încheierile de sesizare, rapoartele întocmite de judecãtorul-raportor, concluziile reprezentantului Ministerului Public, dispoziţiile legale criticate, raportate la prevederile Constituţiei, precum şi Legea nr. 47/1992, reţine urmãtoarele:
    Curtea Constituţionalã a fost legal sesizatã şi este competentã, potrivit dispoziţiilor art. 146 lit. d) din Constituţie, precum şi ale art. 1 alin. (2), ale art. 2, 3, 10 şi 29 din Legea nr. 47/1992, sã soluţioneze prezenta excepţie.
    Obiectul excepţiei îl reprezintã prevederile art. 36 teza finalã din Legea nr. 85/2006 privind procedura insolvenţei, publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 359 din 21 aprilie 2006, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, prevederi care au urmãtorul conţinut: "De la data deschiderii procedurii se suspendã de drept toate acţiunile judiciare sau mãsurile de executare silitã pentru realizarea creanţelor asupra debitorului sau bunurilor sale, cu excepţia cãilor de atac declanşate de debitor."
    În susţinerea neconstituţionalitãţii acestor dispoziţii, autorii excepţiei invocã prevederile constituţionale ale art. 16 alin. (1) şi (2) referitoare la egalitatea în drepturi, art. 21 alin. (1), (2) şi (3) referitoare la accesul liber la justiţie şi dreptul la un proces echitabil. De asemenea, sunt invocate şi prevederile art. 6 şi art. 13 din Convenţia pentru apãrarea drepturilor omului şi a libertãţilor fundamentale.
    Examinând excepţia de neconstituţionalitate, Curtea constatã cã ulterior sesizãrii sale, dispoziţiile legale criticate au fost modificate prin Legea nr. 169/2010 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 85/2006 privind procedura insolvenţei, publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 505 din 21 iulie 2010, având în prezent urmãtorul conţinut: "De la data deschiderii procedurii se suspendã de drept toate acţiunile judiciare, extrajudiciare sau mãsurile de executare silitã pentru realizarea creanţelor asupra debitorului sau bunurilor sale."
    Curtea constatã cã, în urma modificãrii survenite, soluţia legislativã criticatã de autorul excepţiei nu se mai pãstreazã, sintagma "cu excepţia cãilor de atac declanşate de debitor" ieşind din vigoare.
    Prin Decizia nr. 766 din 15 iunie 2011*), nepublicatã încã la data pronunţãrii prezentei decizii, Curtea a stabilit cã sintagma "în vigoare" din cuprinsul dispoziţiilor art. 29 alin. (1) şi ale art. 31 alin. (1) din Legea nr. 47/1992 privind organizarea şi funcţionarea Curţii Constituţionale, republicatã, este constituţionalã în mãsura în care se interpreteazã în sensul cã sunt supuse controlului de constituţionalitate şi legile sau ordonanţele ori dispoziţiile din legi sau din ordonanţe ale cãror efecte juridice continuã sã se producã şi dupã ieşirea lor din vigoare.

----------
    *) Decizia nr. 766 din 15 iunie 2011 a fost publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 549 din 3 august 2011.

    În continuare, Curtea constatã cã norma supusã controlului de constituţionalitate reprezintã o normã de procedurã care excepteazã de la suspendarea de drept judecarea cãilor de atac promovate de debitorul împotriva cãruia s-a deschis procedura insolvenţei. Potrivit dispoziţiilor art. 725 alin. 1 din Codul de procedurã civilã, "Dispoziţiile legii noi de procedurã se aplicã, din momentul intrãrii ei în vigoare, şi proceselor în curs de judecatã începute sub legea veche, precum şi executãrii silite începute sub acea lege." Prin urmare, modificarea operatã prin Legea nr. 169/2010, care eliminã excepţia instituitã de norma de procedurã cuprinsã în art. 36 teza finalã este de imediatã aplicare, astfel cã dispoziţiile în forma criticatã de autorul excepţiei de neconstituţionalitate înceteazã sã mai producã efecte juridice, nemaifiind aplicabilã litigiului dedus judecãţii.
    Faţã de aceastã situaţie, devin aplicabile dispoziţiile art. 29 alin. (1) şi (5) din Legea nr. 47/1992, conform cãrora Curtea Constituţionalã poate decide numai asupra actelor normative care au legãturã cu soluţionarea cauzei. Constatând însã cã, la data sesizãrii sale, dispoziţiile legii erau în vigoare şi se aplicau litigiului din faţa instanţei de fond, Curtea urmeazã sã respingã excepţia de neconstituţionalitate ca devenitã inadmisibilã.

    Pentru considerentele expuse mai sus, în temeiul art. 146 lit. d) şi al art. 147 alin. (4) din Constituţie, precum şi al art. 1-3, al art. 11 alin. (1) lit. A.d) şi al art. 29 din Legea nr. 47/1992,

                             CURTEA CONSTITUŢIONALĂ
                                În numele legii
                                    DECIDE:

    Respinge ca devenitã inadmisibilã excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 36 teza finalã din Legea nr. 85/2006 privind procedura insolvenţei, excepţie ridicatã de Constantin Enciu în Dosarul nr. 10.974/95/2008 şi de Constantin Ţicleanu, Dumitru Filipescu şi Viorel Vîlceanu, prin reprezentant legal RVA Insolvency Specialists SPRL, în Dosarul nr. 9.134/95/2008 ale Curţii de Apel Craiova - Secţia a II-a civilã şi pentru conflicte de muncã şi asigurãri sociale.
    Definitivã şi general obligatorie.
    Pronunţatã în şedinţa publicã din data de 12 iulie 2011.

                      PREŞEDINTELE CURŢII CONSTITUŢIONALE,
                                AUGUSTIN ZEGREAN
                              Magistrat-asistent,
                             Daniela Ramona Mariţiu

                                     ------
Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016