Acest site foloseste Cookie-uri, conform noului Regulament de Protectie a Datelor (GDPR), pentru a va asigura cea mai buna experienta online. In esenta, Cookie-urile ne ajuta sa imbunatatim continutul de pe site, oferindu-va dvs., cititorul, o experienta online personalizata si mult mai rapida. Ele sunt folosite doar de site-ul nostru si partenerii nostri de incredere. Click AICI pentru detalii despre politica de Cookie-uri.
Acest site foloseste Cookie-uri, conform noului Regulament de Protectie a Datelor (GDPR), pentru a va asigura cea mai buna experienta online. In esenta, Cookie-urile ne ajuta sa imbunatatim continutul de pe site, oferindu-va dvs., cititorul, o experienta online personalizata si mult mai rapida. Ele sunt folosite doar de site-ul nostru si partenerii nostri de incredere. Click AICI pentru detalii despre politica de Cookie-uri. Sunt de acord cu politica de cookie
DECIZIE nr. 943 din 5 noiembrie 2007 privind sanctionarea Societatii Comerciale "Carpatica Asig" - S.A.
Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   DECIZIE nr. 943 din 5 noiembrie 2007  privind sanctionarea Societatii Comerciale Twitter Facebook
Cautare document

DECIZIE nr. 943 din 5 noiembrie 2007 privind sanctionarea Societatii Comerciale "Carpatica Asig" - S.A.

EMITENT: COMISIA DE SUPRAVEGHERE A ASIGURARILOR
PUBLICAT: MONITORUL OFICIAL nr. 765 din 12 noiembrie 2007

Comisia de Supraveghere a Asigurãrilor, cu sediul în municipiul Bucureşti, str. Amiral Constantin Bãlescu nr. 18, sectorul 1, cod de înregistrare fiscalã nr. 14045240/1 iulie 2001, reprezentatã legal de preşedinte, în temeiul art. 4 alin. (19), precum şi al <>art. 39 alin. (5) din Legea nr. 32/2000 privind activitatea de asigurare şi supravegherea asigurãrilor, cu modificãrile şi completãrile ulterioare,
în baza hotãrârii Consiliului Comisiei de Supraveghere a Asigurãrilor adoptate în şedinţa din data de 24 octombrie 2007, conform <>art. 4 alin. (22)-(24^1) din Legea nr. 32/2000 , cu modificãrile şi completãrile ulterioare, în cadrul cãreia a fost analizatã documentaţia aferentã Referatului de constatare nr. VI. 1.485 din 4 octombrie 2007, întocmit în temeiul art. 38^1 alin. (1) din legea specialã, ca urmare a constatãrii faptului cã Societatea Comercialã "Carpatica Asig" - S.A., cu sediul în Str. Autogãrii nr. 1, municipiul Sibiu, judeţul Sibiu, înregistratã la oficiul registrului comerţului cu nr. J32/1.053/29.11.1996, cod unic de înregistrare R8990884, reprezentatã de doamna Maria Coşa, în calitate de director general, încalcã, prin refuzul plãţii despãgubirilor cãtre asiguraţi sau terţe persoane pãgubite, dispoziţiile <>Legii nr. 32/2000 , cu modificãrile şi completãrile ulterioare, ale <>Legii nr. 136/1995 privind asigurãrile şi reasigurãrile în România, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, şi ale Normelor RCA emise în aplicarea acesteia s-a hotãrât sancţionarea societãţii cu interzicerea temporarã a practicãrii asigurãrii RCA pentru o perioadã de 30 de zile.
Avându-se în vedere urmãtoarele motive de drept şi de fapt:

Ca urmare a controlului permanent efectuat de cãtre Direcţia generalã reglementãri şi autorizãri asigurãri obligatorii la sediul Comisiei de Supraveghere a Asigurãrilor, în conformitate cu prevederile <>art. 38^1 alin. (3) din Legea nr. 32/2000 , cu modificãrile şi completãrile ulterioare, asupra reclamaţiilor referitoare la Societatea Comercialã "Carpatica Asig" - S.A., înregistrate la Comisia de Supraveghere a Asigurãrilor în perioada 1 iulie 2007 - 18 septembrie 2007, perioadã în care a fost înregistrat un numãr de 24 de reclamaţii (18 la Bucureşti, 5 la Iaşi şi 1 la Cluj), s-au constatat urmãtoarele:
- refuzul Societãţii Comerciale "Carpatica Asig" - S.A. de a plãti despãgubiri terţelor persoane pãgubite, pe motiv cã nu existã raport comercial cu acestea, întrucât din evidenţele societãţii nu rezultã cã au fost achitate primele aferente poliţelor de asigurare în speţã. Poliţele de asigurare respective au fost încheiate prin intermediari colaboratori ai Societãţii Comerciale "Carpatica Asig" - S.A., care nu au decontat primele de asigurare încasate;
- refuzul decontãrii integrale a reparaţiilor efectuate ca urmare a faptului ca asiguratul sau pãgubitul a refuzat efectuarea reparaţiilor în unitãţi reparatoare indicate de cãtre societatea de asigurare.
Prin adresele nr. 19.291 din 24 septembrie 2007, respectiv nr. 19.259 din 21 septembrie 2007, direcţia de specialitate din cadrul Comisiei de Supraveghere a Asigurãrilor a solicitat Societãţii Comerciale "Carpatica Asig" - S.A. sã prezinte motivele încãlcãrii dispoziţiilor <>Legii nr. 32/2000 , cu modificãrile şi completãrile ulterioare, ale <>Legii nr. 136/1995 , cu modificãrile şi completãrile ulterioare, şi ale Normelor RCA emise în aplicarea acesteia, precum şi dispoziţiile Deciziei Comisiei de Supraveghere a Asigurãrilor nr. 407 din 15 iunie 2007 .
Prin Adresa cu nr. 44.029 din 27 septembrie 2007, înregistratã la Comisia de Supraveghere a Asigurãrilor sub nr. 19.724 din 27 septembrie 2007, Societatea Comercialã "Carpatica Asig" - S.A. a rãspuns solicitãrii Comisiei de Supraveghere a Asigurãrilor, comunicând urmãtoarele:
a) pentru un numãr de 9 reclamaţii se menţine punctul de vedere potrivit cãruia societatea se aflã în imposibilitatea acordãrii de despãgubiri din cauza faptului cã nu sunt întrunite elementele pentru existenţa şi validitatea contractului de asigurare, respectiv nu s-a fãcut dovada plãţii primei de asigurare;
b) pentru 3 cazuri s-a comunicat soluţionarea reclamaţiilor respective, fãrã însã a se face dovada acestui fapt; reclamaţiile în aceste cazuri aveau ca obiect refuzul plãţii fãrã comunicarea unui motiv anume;
c) pentru celelalte cazuri s-au comunicat motive precum: retragerea actelor în vederea deschiderii unui dosar pe CASCO, nedepunerea documentelor care sã ateste cuantumul pagubei, neindicarea modalitãţii de platã sau necunoaşterea nemulţumirilor petentului, motive care contrazic flagrant rãspunsurile anterioare ale aceleiaşi societãţi sau argumentele comunicate de cãtre petenţi.
Având în vedere cele mai sus menţionate, rezultã urmãtoarele:
1. Societatea Comercialã "Carpatica Asig" - S.A. refuzã în mod nejustificat plata despãgubirilor în cazul dosarelor de daunã deschise în baza poliţelor de asigurare încheiate prin intermediari, pentru care primele de asigurare nu au fost decontate de cãtre aceştia, neţinând cont de:
- prevederile <>art. 33 alin. (4) din Legea nr. 32/2000 , cu modificãrile şi completãrile ulterioare, care menţioneazã faptul cã: "Primele de asigurare plãtite de clienţi prin intermediari în asigurãri se considerã transferate asigurãtorului la momentul plãţii.";
- prevederile <>art. 48^1 alin. (2) din Legea nr. 136/1995 , cu modificãrile şi completãrile ulterioare, care stipuleazã faptul cã: "Contractul de asigurare atestã existenţa asigurãrii de rãspundere civilã pentru pagube produse prin accidente de autovehicule. Încheierea contractului de asigurare de rãspundere civilã pentru pagube produse prin accidente de vehicule se dovedeşte cu poliţa de asigurare/documentul Carte Verde.";
- art. 6 din Normele privind asigurarea obligatorie de rãspundere civilã pentru prejudicii produse prin accidente de autovehicule, puse în aplicare prin <>Ordinul preşedintelui Comisiei de Supraveghere a Asigurãrilor nr. 113.133/2006 , care stipuleazã faptul cã: "Documentul de asigurare obligatorie RCA eliberat de un asigurãtor RCA, în schimbul unei prime plãtite de proprietarul sau utilizatorul unui autovehicul, garanteazã, pentru perioada de valabilitate înscrisã, despãgubirea prejudiciilor provocate prin accidente de autovehicule produse în limitele teritoriale de acoperire, în conformitate cu prevederile prezentelor norme sau cu dispoziţiile legislaţiei privind asigurarea obligatorie RCA, în vigoare la data accidentului, a statului în care acesta s-a produs."
2. Societatea Comercialã "Carpatica Asig" - S.A. refuzã în mod nejustificat plata integralã a despãgubirilor, prin limitarea orei de manoperã pentru reparaţiile efectuate la ora de manoperã practicatã de unitãţile reparatoare cu care Societatea Comercialã "Carpatica Asig" - S.A. are încheiate convenţii de colaborare, neţinând cont de prevederile Normelor privind asigurarea obligatorie de rãspundere civilã pentru prejudicii produse prin accidente de autovehicule, puse în aplicare prin <>Ordinul preşedintelui Comisiei de Supraveghere a Asigurãrilor nr. 113.133/2006 .
Acestea prevãd la art. 52 alin. (3): "Cuantumul pagubei la autovehicule este egal cu costul reparaţiilor pãrţilor componente sau ale pieselor avariate ori cu costul de înlocuire a acestora, inclusiv cheltuielile pentru materiale, precum şi cele de demontare şi montare aferente reparaţiilor şi înlocuirilor necesare ca urmare a pagubelor produse prin respectivul accident de autovehicul, stabilite la preţurile practicate de unitãţile de specialitate. Prin unitãţi de specialitate se înţelege persoanele juridice legal autorizate, care au în obiectul lor de activitate comercializarea de autovehicule, pãrţi componente, piese înlocuitoare şi materiale pentru acestea, cu excepţia celor în regim de consignaţie, şi/sau executarea de lucrãri de întreţinere şi reparaţie la autovehicule."
Faţã de aceste motive, pentru faptele nelegale reţinute de organele de control în sarcina Societãţii Comerciale "Carpatica Asig" - S.A., şi anume încãlcarea prevederilor <>art. 33 alin. (4) din Legea nr. 32/2000 , cu modificãrile şi completãrile ulterioare, a prevederilor <>art. 48^1 alin. (2) din Legea nr. 136/1995 privind asigurãrile şi reasigurãrile în România, precum şi a prevederilor art. 6 şi 52 alin. (3) din Normele privind asigurarea obligatorie de rãspundere civilã pentru prejudicii produse prin accidente de autovehicule, puse în aplicare prin <>Ordinul preşedintelui Comisiei de Supraveghere a Asigurãrilor nr. 113.133/2006 , fapte ce constituie contravenţii conform <>art. 39 alin. (2) lit. a) din Legea nr. 32/2000 , cu modificãrile şi completãrile ulterioare, şi <>art. 63 lit. a) din Legea nr. 136/1995 , cu modificãrile şi completãrile ulterioare, în scopul apãrãrii drepturilor asiguraţilor şi al promovãrii stabilitãţii activitãţii de asigurare în România, în temeiul <>art. 39 alin. (3) lit. d) din Legea nr. 32/2000 , cu modificãrile şi completãrile ulterioare, coroborat cu prevederile <>art. 63 alin. (2) lit. a) şi e) din Legea nr. 136/1995 , cu modificãrile şi completãrile ulterioare, Consiliul Comisiei de Supraveghere a Asigurãrilor a hotãrât, în şedinţa din data de 24 octombrie 2007, sancţionarea Societãţii Comerciale "Carpatica Asig" - S.A. cu interzicerea temporarã, pentru o perioadã de 30 de zile, a practicãrii asigurãrii RCA, drept care emite urmãtoarea decizie:

ART. 1
Societatea Comercialã "Carpatica Asig" - S.A., cu sediul în Str. Autogãrii nr. 1, municipiul Sibiu, judeţul Sibiu, înregistratã la oficiul registrului comerţului cu nr. J32/1.053/29.11.1996, cod unic de înregistrare R8990884, reprezentatã de doamna Maria Coşa, în calitate de director general, se sancţioneazã cu interzicerea temporarã a practicãrii asigurãrii RCA pentru o perioadã de 30 de zile, în conformitate cu prevederile <>art. 39 alin. (3) lit. d) din Legea nr. 32/2000 privind activitatea de asigurare şi supravegherea asigurãrilor, cu modificãrile si completãrile ulterioare, coroborate cu prevederile <>art. 63 alin. (2) lit. a) şi e) din Legea nr. 136/1995 privind asigurãrile şi reasigurãrile în România, cu modificãrile şi completãrile ulterioare.
ART. 2
(1) Împotriva prezentei decizii Societatea Comercialã "Carpatica Asig" - S.A. poate face plângere la Curtea de Apel Bucureşti, în termen de 30 de zile de la comunicarea acesteia, conform <>art. 40 din Legea nr. 32/2000 , cu modificãrile şi completãrile ulterioare.
(2) În conformitate cu <>art. 40 alin. (2) din Legea nr. 32/2000 , cu modificãrile şi completãrile ulterioare, plângerea adresatã Curţii de Apel Bucureşti nu suspendã, pe timpul soluţionãrii acesteia, executarea mãsurii sancţionatorii dispuse de Comisia de Supraveghere a Asigurãrilor.
ART. 3
Prezenta decizie de sancţionare se publicã în Monitorul Oficial al României, Partea I, conform <>art. 9 alin. (2) din Legea nr. 32/2000 , cu modificãrile şi completãrile ulterioare.

Preşedintele Comisiei de Supraveghere a Asigurãrilor,
Angela Toncescu

Bucureşti, 5 noiembrie 2007.
Nr. 943.

----
Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016