Acest site foloseste Cookie-uri, conform noului Regulament de Protectie a Datelor (GDPR), pentru a va asigura cea mai buna experienta online. In esenta, Cookie-urile ne ajuta sa imbunatatim continutul de pe site, oferindu-va dvs., cititorul, o experienta online personalizata si mult mai rapida. Ele sunt folosite doar de site-ul nostru si partenerii nostri de incredere. Click AICI pentru detalii despre politica de Cookie-uri.
Acest site foloseste Cookie-uri, conform noului Regulament de Protectie a Datelor (GDPR), pentru a va asigura cea mai buna experienta online. In esenta, Cookie-urile ne ajuta sa imbunatatim continutul de pe site, oferindu-va dvs., cititorul, o experienta online personalizata si mult mai rapida. Ele sunt folosite doar de site-ul nostru si partenerii nostri de incredere. Click AICI pentru detalii despre politica de Cookie-uri. Sunt de acord cu politica de cookie
DECIZIE nr. 940 din 23 iunie 2009 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 81 din Legea nr. 85/2006 privind procedura insolventei
Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   DECIZIE nr. 940 din 23 iunie 2009  referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor   art. 81 din Legea nr. 85/2006 privind procedura insolventei    Twitter Facebook
Cautare document

DECIZIE nr. 940 din 23 iunie 2009 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 81 din Legea nr. 85/2006 privind procedura insolventei

EMITENT: CURTEA CONSTITUTIONALA
PUBLICAT: MONITORUL OFICIAL nr. 612 din 9 septembrie 2009
DECIZIE nr. 940 din 23 iunie 2009
referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor <>art. 81 din Legea nr. 85/2006 privind procedura insolvenţei
EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALÃ
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 612 din 9 septembrie 2009


Ioan Vida - preşedinte
Nicolae Cochinescu - judecãtor
Aspazia Cojocaru - judecãtor
Acsinte Gaspar - judecãtor
Petre Lãzãroiu - judecãtor
Puskas Valentin Zoltan - judecãtor
Augustin Zegrean - judecãtor
Antonia Constantin - procuror
Ioana Marilena Chiorean - magistrat-asistent

Pe rol se aflã soluţionarea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor <>art. 81 din Legea nr. 85/2006 privind procedura insolvenţei, excepţie ridicatã de Societatea Comercialã Leda - S.A. din Dorolţ, prin lichidator Comcas LJ 2000 - S.P.R.L. din Satu Mare, în Dosarul nr. 924/83/2001 al Curţii de Apel Oradea - Secţia comercialã şi de contencios administrativ şi fiscal.
La apelul nominal se constatã lipsa pãrţilor, faţã de care procedura de citare este legal îndeplinitã.
Magistratul-asistent referã asupra cererii depuse la dosar de partea Liliana Cornoc (cãsãtoritã Cristea), prin care solicitã acordarea unui termen de judecatã, în vederea angajãrii unui apãrãtor.
Reprezentantul Ministerului Public solicitã respingerea cererii de amânare, întrucât pãrţile au avut suficient timp pentru angajarea unui apãrãtor.
Curtea, deliberând, în temeiul dispoziţiilor <>art. 14 din Legea nr. 47/1992 coroborate cu cele ale <>art. 156 alin. 1 din Codul de procedurã civilã , respinge cererea de amânare a cauzei.
Cauza este în stare de judecatã.
Reprezentantul Ministerului Public pune concluzii de respingere a excepţiei de neconstituţionalitate.

CURTEA,

având în vedere actele şi lucrãrile dosarului, constatã urmãtoarele:
Prin Încheierea din 2 aprilie 2009, pronunţatã în Dosarul nr. 924/83/2001, Curtea de Apel Oradea - Secţia comercialã şi de contencios administrativ şi fiscal a sesizat Curtea Constituţionalã cu excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor <>art. 81 din Legea nr. 85/2006 privind procedura insolvenţei, excepţie ridicatã de Societatea Comercialã Leda - S.A. din Dorolţ, prin lichidator Comcas LJ 2000 - S.P.R.L. din Satu Mare, într-o cauzã comercialã în temeiul <>Legii nr. 85/2006 .
În motivarea excepţiei de neconstituţionalitate, autorul acesteia susţine, în esenţã, cã dispoziţiile de lege sunt neconstituţionale, în mãsura în care se aplicã şi procedurilor deschise înainte de adoptarea <>Legii nr. 85/2006 . Astfel, stabilirea curgerii termenului de prescripţie în raport cu data întocmirii raportului prevãzut la <>art. 20 alin. (1) lit. b) din lege are ca efect aplicarea retroactivã a acesteia şi îngrãdirea dreptului administratorului judiciar de a cere constatarea nulitãţii absolute a actului fraudulos, în cazul procedurilor începute anterior adoptãrii legii.
Curtea de Apel Oradea - Secţia comercialã şi de contencios administrativ şi fiscal apreciazã cã excepţia de neconstituţionalitate este nefondatã.
Potrivit dispoziţiilor <>art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992 , încheierea de sesizare a fost comunicatã preşedinţilor celor douã Camere ale Parlamentului, Guvernului şi Avocatului Poporului, pentru a-şi exprima punctele de vedere asupra excepţiei de neconstituţionalitate.
Avocatul Poporului considerã cã dispoziţiile de lege criticate sunt constituţionale, cu referire la jurisprudenţa Curţii Constituţionale.
Preşedinţii celor douã Camere ale Parlamentului şi Guvernul nu au comunicat Curţii Constituţionale punctele lor de vedere asupra excepţiei de neconstituţionalitate.

CURTEA,

examinând încheierea de sesizare, punctul de vedere al Avocatului Poporului, raportul întocmit de judecãtorul-raportor, concluziile procurorului, dispoziţiile de lege criticate, raportate la prevederile <>Constituţiei , precum şi dispoziţiile <>Legii nr. 47/1992 , reţine urmãtoarele:
Curtea Constituţionalã a fost legal sesizatã şi este competentã, potrivit dispoziţiilor <>art. 146 lit. d) din Constituţie , precum şi ale <>art. 1 alin. (2) , ale <>art. 2, 3, 10 şi 29 din Legea nr. 47/1992 , sã soluţioneze excepţia de neconstituţionalitate.
Obiectul excepţiei de neconstituţionalitate îl constituie dispoziţiile <>art. 81 din Legea nr. 85/2006 privind procedura insolvenţei, publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 359 din 21 aprilie 2006, cu urmãtorul cuprins:
"(1) Acţiunea pentru anularea actelor frauduloase încheiate de debitor în dauna creditorilor, precum şi pentru anularea constituirilor sau transferurilor de drepturi patrimoniale, la care se referã art. 79 şi 80, poate fi introdusã de administratorul judiciar/lichidator în termen de un an de la data expirãrii termenului stabilit pentru întocmirea raportului prevãzut la art. 20 alin. (1) lit. b), dar nu mai târziu de 18 luni de la data deschiderii procedurii.
(2) Comitetul creditorilor poate introduce la judecãtorul-sindic o astfel de acţiune, dacã administratorul judiciar/lichidatorul nu o face.
(3) Administratorul judiciar/lichidatorul va putea menţine contractele de credit si va putea, cu acordul cocontractanţilor, sã le modifice clauzele, astfel încât acestea sã asigure echivalenţa viitoarelor prestaţii ale debitorului. Modificãrile vor fi supuse aprobãrii comitetului creditorilor, care va avea în vedere dacã acestea sunt atât în folosul averii debitorului, cât şi în cel al averii creditorilor."
Excepţia de neconstituţionalitate se raporteazã la dispoziţiile constituţionale cuprinse în <>art. 15 alin. (2) privind principiul neretroactivitãţii legii şi în <>art. 21 alin. (1) şi (2) privind accesul liber la justiţie.
Examinând excepţia de neconstituţionalitate, Curtea constatã urmãtoarele:
Dispoziţiile de lege criticate - prin stabilirea termenului în care se pot introduce acţiunile prevãzute de <>art. 79 şi <>art. 80 din Legea nr. 85/2006 , ca fiind 1 an de la data expirãrii termenului stabilit pentru întocmirea raportului prevãzut la <>art. 20 alin. (1) lit. b) , dar nu mai târziu de 18 luni de la data deschiderii procedurii - nu contravin principiului neretroactivitãţii legii, prevãzut de <>art. 15 alin. (2) din Constituţie , deoarece acestea produc efecte numai pentru viitor.
Susţinerile autorului excepţiei de neconstituţionalitate în sensul cã, în speţã, nu a fost întocmit un raport în temeiul <>art. 20 lit. b) din lege şi astfel termenul de prescripţie de 1 an de la data expirãrii termenului stabilit pentru întocmirea acestui raport nu a putut sã înceapã sã curgã, deoarece <>Legea nr. 64/1995 sub imperiul cãreia a început procedura de reorganizare judiciarã şi de faliment nu prevedea obligaţia depunerii unui astfel de raport, nu reprezintã probleme de constituţionalitate a textului de lege criticat, ci probleme de aplicare a legii în timp, în situaţia în care pe parcursul desfãşurãrii procedurii judiciare intervine o nouã reglementare a acesteia. Instanţa de judecatã este cea care stabileşte dacã norma juridicã respectivã se aplicã sau nu situaţiei juridice avute în vedere, pe baza principiilor de drept şi a dispoziţiilor legale tranzitorii.
În ceea ce priveşte critica de neconstituţionalitate raportatã la prevederile <>art. 21 alin. (1) şi (2) din Constituţie , Curtea constatã cã şi aceasta este neîntemeiatã, deoarece, aşa cum a statuat în mod constant în jurisprudenţa sa, de exemplu prin <>Decizia nr. 251 din 6 martie 2008 , publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 303 din 17 aprilie 2008, instituţia prescripţiei, în general, şi termenele în raport cu care aceasta îşi produce efectele nu pot fi considerate de naturã sã îngrãdeascã accesul liber la justiţie, finalitatea lor fiind, dimpotrivã, de a-l facilita, prin asigurarea unui climat de ordine, indispensabil exercitãrii în condiţii optime a acestui drept constituţional, prevenindu-se eventualele abuzuri şi limitându-se efectele perturbatoare asupra stabilitãţii şi securitãţii raporturilor juridice civile.

Pentru considerentele expuse mai sus, în temeiul <>art. 146 lit. d) şi al <>art. 147 alin. (4) din Constituţie , precum şi al <>art. 1-3 , al <>art. 11 alin. (1) lit. A.d) şi al <>art. 29 din Legea nr. 47/1992 ,

CURTEA CONSTITUŢIONALÃ
În numele legii
DECIDE:

Respinge excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor <>art. 81 din Legea nr. 85/2006 privind procedura insolvenţei, excepţie ridicatã de Societatea Comercialã Leda - S.A. din Dorolţ, prin lichidator Comcas LJ 2000 - S.P.R.L. din Satu Mare, în Dosarul nr. 924/83/2001 al Curţii de Apel Oradea - Secţia comercialã şi de contencios administrativ şi fiscal.
Definitivã şi general obligatorie.
Pronunţatã în şedinţa publicã din data de 23 iunie 2009.

PREŞEDINTELE
CURŢII CONSTITUŢIONALE,
prof. univ. dr. IOAN VIDA

Magistrat-asistent,
Ioana Marilena Chiorean

------------
Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016