Acest site foloseste Cookie-uri, conform noului Regulament de Protectie a Datelor (GDPR), pentru a va asigura cea mai buna experienta online. In esenta, Cookie-urile ne ajuta sa imbunatatim continutul de pe site, oferindu-va dvs., cititorul, o experienta online personalizata si mult mai rapida. Ele sunt folosite doar de site-ul nostru si partenerii nostri de incredere. Click AICI pentru detalii despre politica de Cookie-uri.
Acest site foloseste Cookie-uri, conform noului Regulament de Protectie a Datelor (GDPR), pentru a va asigura cea mai buna experienta online. In esenta, Cookie-urile ne ajuta sa imbunatatim continutul de pe site, oferindu-va dvs., cititorul, o experienta online personalizata si mult mai rapida. Ele sunt folosite doar de site-ul nostru si partenerii nostri de incredere. Click AICI pentru detalii despre politica de Cookie-uri. Sunt de acord cu politica de cookie
DECIZIE nr. 935 din 23 iunie 2009 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 6 si art. 31 din Legea nr. 85/2006 privind procedura insolventei
Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   DECIZIE nr. 935 din 23 iunie 2009  referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 6 si   art. 31 din Legea nr. 85/2006 privind procedura insolventei    Twitter Facebook
Cautare document

DECIZIE nr. 935 din 23 iunie 2009 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 6 si art. 31 din Legea nr. 85/2006 privind procedura insolventei

EMITENT: CURTEA CONSTITUTIONALA
PUBLICAT: MONITORUL OFICIAL nr. 612 din 9 septembrie 2009
DECIZIE nr. 935 din 23 iunie 2009
referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor <>art. 6 şi <>art. 31 din Legea nr. 85/2006 privind procedura insolvenţei
EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALÃ
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 612 din 9 septembrie 2009


Ioan Vida - preşedinte
Nicolae Cochinescu - judecãtor
Aspazia Cojocaru - judecãtor
Acsinte Gaspar - judecãtor
Petre Lãzãroiu - judecãtor
Puskas Valentin Zoltan - judecãtor
Augustin Zegrean - judecãtor
Antonia Constantin - procuror
Ioana Marilena Chiorean - magistrat-asistent

Pe rol se aflã soluţionarea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor <>art. 6 şi <>art. 31 din Legea nr. 85/2006 privind procedura insolvenţei, excepţie ridicatã de Societatea Comercialã Laton Cons - S.R.L. din Ovidiu în Dosarul nr. 9.675/118/2007 al Tribunalului Constanţa - Secţia comercialã.
La apelul nominal se constatã lipsa pãrţilor, faţã de care procedura de citare este legal îndeplinitã.
Reprezentantul Ministerului Public pune concluzii de respingere a excepţiei de neconstituţionalitate.

CURTEA,

având în vedere actele şi lucrãrile dosarului, constatã urmãtoarele:
Prin Încheierea din 29 ianuarie 2009, pronunţatã în Dosarul nr. 9.675/118/2007, Tribunalul Constanţa - Secţia comercialã a sesizat Curtea Constituţionalã cu excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor <>art. 6 şi <>art. 31 din Legea nr. 85/2006 privind procedura insolvenţei, excepţie ridicatã de Societatea Comercialã Laton Cons - S.R.L. din Ovidiu într-o cauzã comercialã, în baza <>Legii nr. 85/2006 .
În motivarea excepţiei de neconstituţionalitate, autorul acesteia susţine, în esenţã, cã dispoziţiile de lege sunt neconstituţionale, deoarece stabilesc o diferenţiere între creditori diferiţi în ceea ce priveşte instanţa competentã sã judece cauza privind realizarea creanţei fiecãruia, iar, pe de altã parte, susţine cã stabilirea posibilitãţii de a introduce direct cererea de declanşare a procedurii falimentului, fãrã o procedurã prealabilã de verificare a stãrii de insolvenţã a debitorului, creeazã o limitare a libertãţii comerţului şi poate genera încãlcarea concurenţei loiale.
Tribunalul Constanţa - Secţia comercialã apreciazã cã excepţia de neconstituţionalitate este nefondatã.
Potrivit dispoziţiilor <>art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992 , încheierea de sesizare a fost comunicatã preşedinţilor celor douã Camere ale Parlamentului, Guvernului şi Avocatului Poporului, pentru a-şi exprima punctele de vedere asupra excepţiei de neconstituţionalitate.
Avocatul Poporului considerã cã dispoziţiile de lege criticate sunt constituţionale, cu referire la jurisprudenţa Curţii Constituţionale.
Preşedinţii celor douã Camere ale Parlamentului şi Guvernul nu au comunicat Curţii Constituţionale punctele lor de vedere asupra excepţiei de neconstituţionalitate.

CURTEA,

examinând încheierea de sesizare, punctul de vedere al Avocatului Poporului, raportul întocmit de judecãtorul-raportor, concluziile procurorului, dispoziţiile de lege criticate, raportate la prevederile <>Constituţiei , precum şi dispoziţiile <>Legii nr. 47/1992 , reţine urmãtoarele:
Curtea Constituţionalã a fost legal sesizatã şi este competentã, potrivit dispoziţiilor <>art. 146 lit. d) din Constituţie , precum şi ale <>art. 1 alin. (2) , ale <>art. 2, 3, 10 şi 29 din Legea nr. 47/1992 , sã soluţioneze excepţia de neconstituţionalitate.
Obiectul excepţiei de neconstituţionalitate îl constituie dispoziţiile <>art. 6 şi <>art. 31 din Legea nr. 85/2006 privind procedura insolvenţei, publicatã în Monitorul Oficial a României, Partea I, nr. 359 din 21 aprilie 2006, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, dispoziţii care au urmãtorul cuprins:
- <>Art. 6 : "Toate procedurile prevãzute de prezenta lege, cu excepţia recursului prevãzut la art. 8, sunt de competenţa tribunalului în a cãrui razã teritorialã îşi are sediul debitorul, astfel cum figureazã acesta în registrul comerţului, respectiv în registrul societãţilor agricole sau în registrul asociaţiilor şi fundaţiilor, şi sunt exercitate de un judecãtor-sindic.";
- <>Art. 31 : "(1) Orice creditor îndreptãţit sã solicite deschiderea procedurii prevãzute de prezenta lege împotriva unui debitor prezumat în insolvenţã poate introduce o cerere introductivã, în care va preciza:
a) cuantumul şi temeiul creanţei;
b) existenţa unei garanţii reale, constituite de cãtre debitor sau instituite potrivit legii;
c) existenţa unor mãsuri asigurãtorii asupra bunurilor debitorului;
d) declaraţia privind eventuala intenţie de a participa la reorganizarea debitorului, caz în care va trebui sã precizeze, cel puţin la nivel de principiu, modalitatea în care înţelege sã participe la reorganizare.
(2) Creditorul va anexa documentele justificative ale creanţei şi ale actelor de constituire de garanţii.
(3) Dacã între momentul înregistrãrii cererii de cãtre un creditor şi cel al judecãrii acestei cereri sunt formulate cereri de cãtre alţi creditori împotriva aceluiaşi debitor, tribunalul va verifica, din oficiu, la data înregistrãrii, existenţa dosarului pe rol, va dispune conexarea acestora şi va stabili îndeplinirea condiţiilor prevãzute la alin. (1) referitoare la cuantumul minim al creanţelor, în raport cu valoarea însumatã a creanţelor tuturor creditorilor care au formulat cereri şi cu respectarea valorii-prag prevãzute de prezenta lege.
(4) Dacã existã o cerere de deschidere a procedurii insolvenţei formulatã de cãtre debitor şi una sau mai multe cereri formulate de creditori, nesoluţionate încã, toate cererile de deschidere a procedurii se conexeazã la cererea formulatã de debitor.
(5) Dacã s-a deschis o procedurã într-un dosar, celelalte eventuale dosare aflate pe rol, cu acelaşi obiect, vor fi conexate la acelaşi dosar."
Excepţia de neconstituţionalitate se raporteazã la dispoziţiile constituţionale cuprinse în <>art. 16 privind egalitatea în faţa legii, în <>art. 45 privind libertatea economicã şi în <>art. 135 referitor la economia României.
Examinând excepţia de neconstituţionalitate, Curtea constatã cã s-a mai pronunţat asupra dispoziţiilor de lege criticate - raportate la aceleaşi prevederi din <>Constituţie ca şi cele invocate în prezenta cauzã -, prin <>Decizia nr. 1.144 din 16 octombrie 2008 , publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 775 din 19 noiembrie 2008, constatând cã acestea sunt constituţionale. Referindu-se la condiţiile în care orice creditor poate introduce cerere pentru deschiderea procedurii de insolvenţã, Curtea a arãtat cã acestea sunt stabilite cu rigurozitate de lege şi cã introducerea cererii nu duce în mod automat la deschiderea procedurii de insolvenţã. Astfel, cererile introductive care nu îndeplinesc condiţiile prevãzute de lege nu vor putea produce efecte juridice şi vor fi respinse de judecãtorul-sindic. De asemenea, Curtea a reţinut cã, în virtutea prevederilor <>art. 126 alin. (2) din Constituţie , legiuitorul, în considerarea unor situaţii deosebite, poate sã stabileascã şi reguli de procedurã speciale, derogatorii de la regulile dreptului comun. În legãturã cu aceasta, Curtea a arãtat cã procedura insolvenţei este o procedurã specialã, caracterizatã de celeritate şi care are drept scop protejarea patrimoniului debitorului şi reîntregirea acestuia, în cazurile în care a fost diminuat prin acte juridice frauduloase, urmãrind, în acelaşi timp, valorificarea cu eficienţã sporitã a activelor debitorului, în vederea satisfacerii într-o mãsurã cât mai mare a creanţelor creditorilor. Prin aceeaşi decizie Curtea a mai arãtat cã debitorul poate face opoziţie la cererea de deschidere a procedurii insolvenţei şi poate combate prin toate mijloacele legale de probã susţinerile creditorilor pentru a dovedi faptul cã, în realitate, nu se aflã în stare de insolvenţã ori cã nu sunt reale creanţele pretinse, astfel cã, atât debitorul, cât şi creditorii, se bucurã de toate garanţiile procesuale care asigurã desfãşurarea unui proces echitabil.
În final, Curtea a constatat cã procedura prevãzutã de <>Legea nr. 85/2006 este o procedurã specialã, derogatorie de la cea reglementatã de dreptul comun referitoare la litigiile în materie comercialã, care se aplicã, fãrã nicio discriminare, debitorilor aflaţi în stare de insolvenţã, fãrã ca prin aceasta sã fie îngrãdit accesul persoanei la o activitate economicã.
Întrucât nu au intervenit elemente noi, de naturã sã determine reconsiderarea jurisprudenţei Curţii Constituţionale, atât soluţia, cât şi considerentele cuprinse în deciziile anterioare îşi pãstreazã valabilitatea şi în cauza de faţã.
Cu privire la susţinerea autorului excepţiei de neconstituţionalitate potrivit cãreia dispoziţiile de lege criticate instituie discriminãri între creditori în ceea ce priveşte instanţa competentã sã judece cauza privind realizarea creanţei fiecãruia, Curtea constatã cã aceasta este neîntemeiatã, deoarece creditorii care uzeazã de calea dreptului comun, potrivit regulilor stabilite prin Codul de procedurã civilã, se aflã într-o situaţie juridicã diferitã de acei creditori care îşi întemeiazã acţiunea pe dispoziţiile <>Legii nr. 85/2006 şi, prin urmare, nu pot beneficia de acelaşi tratament juridic.

Pentru considerentele expuse mai sus, în temeiul <>art. 146 lit. d) şi al <>art. 147 alin. (4) din Constituţie , precum şi al <>art. 1-3 , al <>art. 11 alin. (1) lit. A.d) şi al <>art. 29 din Legea nr. 47/1992 ,

CURTEA CONSTITUŢIONALÃ
În numele legii
DECIDE:

Respinge excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor <>art. 6 şi <>art. 31 din Legea nr. 85/2006 privind procedura insolvenţei, excepţie ridicatã de Societatea Comercialã Laton Cons - S.R.L. din Ovidiu în Dosarul nr. 9.675/118/2007 al Tribunalului Constanţa - Secţia comercialã.
Definitivã şi general obligatorie.
Pronunţatã în şedinţa publicã din data de 23 iunie 2009.

PREŞEDINTELE
CURŢII CONSTITUŢIONALE,
prof. univ. dr. IOAN VIDA

Magistrat-asistent,
Ioana Marilena Chiorean

----------

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016