Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   DECIZIE nr. 930 din 23 iunie 2009  referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 11 alin. (1) coroborat cu   art. 81 alin. (1) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 194/2002 privind regimul strainilor in Romania    Twitter Facebook
Cautare document

DECIZIE nr. 930 din 23 iunie 2009 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 11 alin. (1) coroborat cu art. 81 alin. (1) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 194/2002 privind regimul strainilor in Romania

EMITENT: CURTEA CONSTITUTIONALA
PUBLICAT: MONITORUL OFICIAL nr. 517 din 28 iulie 2009
DECIZIE nr. 930 din 23 iunie 2009
referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor <>art. 11 alin. (1) coroborat cu <>art. 81 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţã a Guvernului nr. 194/2002 privind regimul strãinilor în România
EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALÃ
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 517 din 28 iulie 2009


Ioan Vida - preşedinte
Nicolae Cochinescu - judecãtor
Aspazia Cojocaru - judecãtor
Acsinte Gaspar - judecãtor
Petre Lãzãroiu - judecãtor
Puskas Valentin Zoltan - judecãtor
Augustin Zegrean - judecãtor
Antonia Constantin - procuror
Claudia-Margareta Krupenschi - magistrat-asistent

Pe rol se aflã soluţionarea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor <>art. 11 alin. (1) coroborat cu <>art. 81 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţã a Guvernului nr. 194/2002 privind regimul strãinilor în România, excepţie ridicatã de Liu Ali în Dosarul nr. 3.802/2/2008 al Curţii de Apel Bucureşti - Secţia a VIII-a contencios administrativ şi fiscal.
La apelul nominal se constatã lipsa pãrţilor, faţã de care procedura de citare a fost legal îndeplinitã. Se prezintã interpretul de limba chinezã, desemnat în cauzã spre a asigura traducerea, dl Ioan Budura.
Cauza fiind în stare de judecatã, preşedintele Curţii Constituţionale acordã cuvântul reprezentantului Ministerului Public, care pune concluzii de respingere a excepţiei de neconstituţionalitate, în acord cu jurisprudenţa în materie a Curţii Constituţionale.

CURTEA,
având în vedere actele şi lucrãrile dosarului, reţine urmãtoarele:
Prin Încheierea din 29 octombrie 2008, pronunţatã în Dosarul nr. 3.802/2/2008, Curtea de Apel Bucureşti - Secţia a VIII-a contencios administrativ şi fiscal a sesizat Curtea Constituţionalã cu excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor <>art. 11 alin. (1) coroborat cu <>art. 81 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţã a Guvernului nr. 194/2002 privind regimul strãinilor în România.
Excepţia a fost ridicatã de Liu Ali într-o cauzã de contencios administrativ privind soluţionarea unei plângeri formulate împotriva deciziei de returnare de pe teritoriul României.
În motivarea excepţiei de neconstituţionalitate autorul acesteia susţine cã prevederile legale criticate sunt lipsite de claritate şi precizie, neîndeplinind criteriul de calitate prevãzut de <>Convenţia pentru apãrarea drepturilor omului şi a libertãţilor fundamentale, în sensul cã autorul excepţiei nu a avut o indicare precisã asupra normelor aplicabile în situaţia sa. Astfel, din motive neimputabile lui, acesta a înregistrat doar o simplã întârziere în demararea procedurii pentru prelungirea dreptului de şedere, iar Oficiul Român pentru Imigrãri l-a sancţionat nu cu amendã contravenţionalã, ci cu emiterea unei decizii de returnare de pe teritoriul României, pe motivul şederii devenite ilegale. Textele de lege criticate, în lipsa unor precizãri "cu privire la situaţia în care depãşirea perioadei aprobate constituie şedere ilegalã de naturã sã justifice emiterea unei dispoziţii de returnare", deschid calea unor abuzuri din partea acestei autoritãţi şi încalcã principiul proporţionalitãţii. Prin aplicarea mãsurii de returnare în astfel de condiţii se aduc grave prejudicii asupra proprietãţii cetãţeanului strãin, acesta realizând investiţii importante şi activitãţi producãtoare de beneficii în perioada şederii sale în România.
Curtea de Apel Bucureşti - Secţia a VIII-a contencios administrativ şi fiscal apreciazã cã excepţia de neconstituţionalitate este neîntemeiatã.
Potrivit dispoziţiilor <>art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992 , încheierea de sesizare a fost comunicatã preşedinţilor celor douã Camere ale Parlamentului, Guvernului şi Avocatului Poporului, pentru a-şi formula punctele de vedere cu privire la excepţia de neconstituţionalitate ridicatã.
Guvernul apreciazã cã excepţia de neconstituţionalitate este neîntemeiatã. Textele de lege criticate nu conţin norme care sã punã în discuţie dreptul de proprietate privatã şi sunt, totodatã, accesibile, suficient de clare şi precise încât destinatarul acestora sã îşi poatã adapta comportamentul condiţiilor cerute de lege şi sã înţeleagã consecinţele nerespectãrii ei.
Avocatul Poporului considerã cã dispoziţiile <>art. 11 alin. (1) coroborat cu <>art. 81 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţã a Guvernului nr. 194/2002 privind regimul strãinilor în România sunt constituţionale. Criticile de neconstituţionalitate privind încãlcarea <>art. 44 alin. (2) din Constituţie vizeazã situaţia de fapt dedusã judecãţii, astfel cã acestea nu pot fi primite. Totodatã, se aratã cã textele de lege criticate, prin conţinutul lor normativ, sunt suficient de clare şi precise încât destinatarul acestora sã îşi poatã adapta comportamentul condiţiilor cerute de lege şi sã înţeleagã consecinţele nerespectãrii ei, sens în care s-a pronunţat Curtea Constituţionalã prin <>deciziile nr. 25/2009 şi <>nr. 27/2009 .
Preşedinţii celor douã Camere ale Parlamentului nu au comunicat punctele lor de vedere cu privire la excepţia de neconstituţionalitate.

CURTEA,
examinând încheierea de sesizare, punctele de vedere ale Guvernului şi Avocatului Poporului, raportul întocmit de judecãtorul-raportor, concluziile procurorului, dispoziţiile legale criticate, raportate la prevederile Constituţiei, precum şi <>Legea nr. 47/1992 , reţine urmãtoarele:
Curtea Constituţionalã a fost legal sesizatã şi este competentã, potrivit dispoziţiilor <>art. 146 lit. d) din Constituţie , precum şi ale <>art. 1 alin. (2) , ale <>art. 2, 3, 10 şi 29 din Legea nr. 47/1992 , sã soluţioneze excepţia de neconstituţionalitate.
Obiectul excepţiei de neconstituţionalitate îl constituie dispoziţiile <>art. 11 alin. (1) coroborat cu <>art. 81 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţã a Guvernului nr. 194/2002 privind regimul strãinilor în România, republicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 421 din 5 iunie 2008, având urmãtorul conţinut:
- Art. 11 alin. (1) - Dispoziţii generale privind şederea strãinilor: "Strãinii aflaţi temporar în mod legal în România pot rãmâne pe teritoriul statului român numai pânã la data la care înceteazã dreptul de şedere stabilit prin vizã sau, dupã caz, prin permisul de şedere.";
- Art. 81 - Îndepãrtarea strãinilor de pe teritoriul României: "(1) Împotriva strãinilor care au intrat ilegal, a cãror şedere pe teritoriul României a devenit ilegalã, a cãror vizã sau drept de şedere a fost anulat sau revocat, a acelora cãrora li s-a refuzat prelungirea dreptului de şedere temporarã, a acelora cãrora le-a încetat dreptul de şedere permanentã, precum şi a foştilor solicitanţi de azil Oficiul Român pentru Imigrãri poate dispune mãsura returnãrii de pe teritoriul României."
Autorul excepţiei invocã încãlcarea prevederilor <>art. 44 alin. (2) din Constituţie , coroborat cu dispoziţiile <>art. 1 paragraful 1 din Protocolul nr. 1 la <>Convenţia pentru apãrarea drepturilor omului şi a libertãţilor fundamentale, texte referitoare la protecţia proprietãţii.
Analizând excepţia de neconstituţionalitate, Curtea Constituţionalã constatã cã dispoziţiile <>art. 11 alin. (1) coroborat cu <>art. 81 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţã a Guvernului nr. 194/2002 privind regimul strãinilor în România au mai constituit obiect al controlului de constituţionalitate a posteriori, din prisma aceloraşi texte fundamentale invocate şi a unor critici de neconstituţionalitate asemãnãtoare celor formulate şi în prezenta cauzã. Relevantã în acest sens este <>Decizia nr. 607 din 28 aprilie 2009 , publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 413 din 17 iunie 2009, prin care Curtea, pentru argumentele acolo reţinute, a respins excepţia de neconstituţionalitate, aceeaşi soluţie impunându-se a fi menţinutã şi în acest dosar.

Pentru considerentele expuse mai sus, în temeiul <>art. 146 lit. d) şi al <>art. 147 alin. (4) din Constituţie , precum şi al <>art. 1-3 , al <>art. 11 alin. (1) lit. A.d) şi al <>art. 29 din Legea nr. 47/1992 ,

CURTEA CONSTITUŢIONALÃ
În numele legii
DECIDE:

Respinge excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor <>art. 11 alin. (1) coroborat cu <>art. 81 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţã a Guvernului nr. 194/2002 privind regimul strãinilor în România, excepţie ridicatã de Liu Ali în Dosarul nr. 3.802/2/2008 al Curţii de Apel Bucureşti - Secţia a VIII-a contencios administrativ şi fiscal.
Definitivã şi general obligatorie.
Pronunţatã în şedinţa publicã din data de 23 iunie 2009.

PREŞEDINTELE CURŢII CONSTITUŢIONALE,
prof. univ. dr. IOAN VIDA

Magistrat-asistent,
Claudia-Margareta Krupenschi

----


Da, vreau sa primesc newsletterul zilnic cu stiri, noutati, articole, dezbateri pe teme juridice

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR"


Da, vreau sa primesc newsletterul zilnic cu stiri, noutati, articole, dezbateri pe teme juridice