Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   DECIZIE nr. 910 din 18 octombrie 2007  referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a   Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 1/2007 privind unele masuri pentru organizarea si desfasurarea alegerilor pentru Parlamentul European    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

DECIZIE nr. 910 din 18 octombrie 2007 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 1/2007 privind unele masuri pentru organizarea si desfasurarea alegerilor pentru Parlamentul European

EMITENT: CURTEA CONSTITUTIONALA
PUBLICAT: MONITORUL OFICIAL nr. 750 din 5 noiembrie 2007

Ioan Vida - preşedinte
Nicolae Cochinescu - judecãtor
Aspazia Cojocaru - judecãtor
Acsinte Gaspar - judecãtor
Petre Ninosu - judecãtor
Ion Predescu - judecãtor
Puskas Valentin Zoltan - judecãtor
Tudorel Toader - judecãtor
Augustin Zegrean - judecãtor
Antonia Constantin - procuror
Claudia-Margareta Krupenschi - magistrat-asistent

Pe rol se aflã soluţionarea excepţiei de neconstituţionalitate a <>Ordonanţei de urgenţã a Guvernului nr. 1/2007 privind unele mãsuri pentru organizarea şi desfãşurarea alegerilor pentru Parlamentul European, excepţie ridicatã de cãtre Partidul Naţional Ţãrãnesc Creştin şi Democrat în Dosarul nr. 1.286/2/2007 al Curţii de Apel Bucureşti - Secţia a VIII-a contencios administrativ şi fiscal.
La apelul nominal rãspunde autorul excepţiei, prin apãrãtor Alin Burea, cu împuternicire avocaţialã depusã la dosarul cauzei, lipsind cealaltã parte, faţã de care procedura de citare a fost legal îndeplinitã.
Cauza fiind în stare de judecatã, preşedintele Curţii acordã cuvântul pãrţii prezente, care solicitã admiterea excepţiei de neconstituţionalitate, sens în care reitereazã, în esenţã, argumentele expuse în notele scrise depuse pentru motivarea excepţiei. Precizeazã în plus cã renunţã la critica de neconstituţionalitate referitoare la dispoziţiile <>art. IV din Ordonanţa de urgenţã a Guvernului nr. 1/2007 .
Reprezentantul Ministerului Public pune concluzii de respingere a excepţiei de neconstituţionalitate ca neîntemeiatã, arãtând în acest sens cã diferenţele de tratament juridic între partidele parlamentare şi cele neparlamentare, referitoare la modalitãţile concrete de organizare şi desfãşurare a alegerilor pentru Parlamentul European, se justificã prin criterii obiective şi rezonabile, astfel cã nu se poate susţine încãlcarea principiului nediscriminãrii. De asemenea, precizeazã cã ordonanţa de urgenţã criticatã a fost emisã de Guvern în temeiul art. 115 alin. (4) din Constituţie, avându-se în vedere necesitatea şi urgenţa reglementãrii unor mãsuri pentru organizarea şi desfãşurarea alegerilor pentru Parlamentul European, şi nu în baza unei legi de abilitare, astfel cã nu se poate primi critica de neconstituţionalitate referitoare la încãlcarea art. 115 din Legea fundamentalã. În plus, apreciazã cã actul normativ criticat nu contravine principiului neretroactivitãţii legii, consacrat de art. 15 alin. (2) din Constituţie.
Cât priveşte solicitarea autorului excepţiei exprimatã în timpul dezbaterilor, referitoare la renunţarea la critica de neconstituţionalitate cu privire la dispoziţiile <>art. IV din Ordonanţa de urgenţã a Guvernului nr. 1/2007 , reprezentantul Ministerului Public considerã cã aceasta nu poate fi primitã, excepţia de neconstituţionalitate fiind o excepţie de ordine publicã. Mai mult, aceastã excepţie urmeazã a fi respinsã ca devenitã inadmisibilã întrucât textul de lege menţionat a fost expres abrogat prin <>Ordonanţa de urgenţã a Guvernului nr. 8/2007 , iar soluţia legislativã criticatã nu a fost preluatã de actul normativ abrogator.

CURTEA,

având în vedere actele şi lucrãrile dosarului, reţine urmãtoarele:
Prin Încheierea din 8 martie 2007, pronunţatã în Dosarul nr. 1.286/2/2007, Curtea de Apel Bucureşti - Secţia a VIII-a contencios administrativ şi fiscal a sesizat Curtea Constituţionalã cu excepţia de neconstituţionalitate a <>Ordonanţei de urgenţã a Guvernului nr. 1/2007 privind unele mãsuri pentru organizarea şi desfãşurarea alegerilor pentru Parlamentul European. Excepţia a fost ridicatã de cãtre Partidul Naţional Ţãrãnesc Creştin şi Democrat într-o acţiune de contencios administrativ formulatã în temeiul <>art. 9 alin. (1) din Legea nr. 554/2004 , având ca obiect "anularea <>Ordonanţei de urgenţã a Guvernului nr. 1 din 7 februarie 2007 privind unele mãsuri pentru organizarea şi desfãşurarea alegerilor pentru Parlamentul European, sau, în subsidiar, anularea urmãtoarelor dispoziţii din aceastã ordonanţã: Art. I pct. 6 - dispoziţia referitoare la introducerea alin. 6 în <>art. 13 din Legea nr. 33/2007 ; Art. I pct. 7; Art. I pct. 8 - dispoziţia referitoare la introducerea <>art. 14^2 alin. 3 şi 4 în Legea nr. 33/2007 ; Art. I pct. 8 - dispoziţia referitoare la introducerea <>art. 14^5 alin. 3 în Legea nr. 33/2007 ; Art. I pct. 8 - dispoziţia referitoare la introducerea <>art. 14^7 alin. 7 şi 8 în Legea nr. 33/2007 ; Art. I pct. 10; Art. I pct. 11; Art. IV".
În motivarea excepţiei de neconstituţionalitate, autorul acesteia susţine, în esenţã, cã <>Ordonanţa de urgenţã a Guvernului nr. 1/2007 este neconstituţionalã, în integralitatea sa, deoarece conţine dispoziţii care afecteazã regimul instituţiilor fundamentale ale statului, precum şi drepturile electorale, contravenind astfel dispoziţiilor art. 115 alin. (6) din Constituţie. Prin aceasta "este depãşitã limita delegãrii legislative stabilitã de art. 115 din Constituţie", ceea ce reprezintã "o imixtiune gravã a puterii executive în competenţa legislativã a Parlamentului", încãlcându-se astfel şi art. 61 alin. (1) şi art. 1 alin. (4) din Constituţie.
În ce priveşte dispoziţiile ordonanţei care vizeazã modul de stabilire a numãrului de ordine de pe buletinele de vot, de constituire a tuturor birourilor electorale implicate în desfãşurarea alegerilor, respectiv modul de completare a acestor birouri cu reprezentanţii partidelor politice care participã la alegeri, de acordare a timpilor de antenã dupã apartenenţa candidaţilor la un partid parlamentar, respectiv neparlamentar - criticate de asemenea prin excepţia de neconstituţionalitate - apreciazã cã acestea sunt discriminatorii, încãlcându-se prevederile art. 1 alin. (3), art. 4 alin. (2), art. 8, art. 15 alin. (2), art. 16 alin. (1), art. 31 alin. (5), art. 36, art. 37, art. 38 din Constituţie.
Referitor la <>art. IV din Ordonanţa de urgenţã a Guvernului nr. 1/2007 , criticat, se susţine cã pentru o dispoziţie care intrase în vigoare la 1 ianuarie 2007 este prevãzut un alt termen de intrare în vigoare, iar o dispoziţie abrogatã la data de 1 ianuarie 2007 este repusã în vigoare, dupã data abrogãrii, încãlcându-se astfel dispoziţiile art. 15 alin. (2) din Constituţie.
Curtea de Apel Bucureşti - Secţia a VIII-a contencios administrativ şi fiscal apreciazã cã excepţia de neconstituţionalitate nu este întemeiatã deoarece actul normativ criticat nu afecteazã regimul instituţiilor fundamentale ale statului, ci reglementeazã rolul şi atribuţiile Curţii de Conturi în cadrul diferitelor operaţiuni electorale prilejuite de alegerile pentru Parlamentul European. În concluzie, nu se poate reţine contradicţia <>Ordonanţei de urgenţã a Guvernului nr. 1/2007 faţã de prevederile art. 115 alin. (6) şi ale art. 15 alin. (2) din Constituţie.
Potrivit dispoziţiilor <>art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992 , încheierea de sesizare a fost comunicatã preşedinţilor celor douã Camere ale Parlamentului, Guvernului şi Avocatului Poporului, pentru a-şi formula punctele de vedere cu privire la excepţia de neconstituţionalitate.
Guvernul considerã cã excepţia de neconstituţionalitate este neîntemeiatã, atât ordonanţa de urgenţã în ansamblul sãu, cât şi unele dispoziţii ale acesteia criticate, neîncãlcând prevederile din Legea fundamentalã invocate de autor.
Cât priveşte excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor <>art. IV din Ordonanţa de urgenţã a Guvernului nr. 1/2007 , aceasta este inadmisibilã întrucât dispoziţiile criticate nu mai sunt în vigoare.
Avocatul Poporului apreciazã cã excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor <>art. IV din Ordonanţa de urgenţã a Guvernului nr. 1/2007 este inadmisibilã, iar restul prevederilor ordonanţei sunt constituţionale. În acest sens, aratã cã prin actul normativ criticat au fost instituite unele mãsuri pentru organizarea şi desfãşurarea alegerilor pentru Parlamentul European. Astfel, cum rezultã din Nota de fundamentare a ordonanţei, aceasta vizeazã modificarea şi adoptarea unor mãsuri de ordin tehnic şi normativ pentru eficientizarea desfãşurãrii alegerilor pentru desemnarea reprezentanţilor României în Parlamentul European, fãrã ca prin aceasta sã fie afectate regimul instituţiilor fundamentale ale statului sau drepturile electorale.
Preşedinţii celor douã Camere ale Parlamentului nu au comunicat punctele lor de vedere asupra excepţiei de neconstituţionalitate ridicate.

CURTEA,

examinând încheierea de sesizare, punctele de vedere ale Guvernului şi Avocatului Poporului, raportul întocmit de judecãtorul-raportor, susţinerile pãrţii prezente, concluziile procurorului şi dispoziţiile de lege criticate, raportate la prevederile Constituţiei, precum şi <>Legea nr. 47/1992 , reţine urmãtoarele:
Curtea Constituţionalã a fost legal sesizatã şi este competentã, potrivit dispoziţiilor art. 146 lit. d) din Constituţie, precum şi ale art. 1 alin. (2), ale <>art. 2, 3, 10 şi 29 din Legea nr. 47/1992 , sã soluţioneze excepţia de neconstituţionalitate.
Obiectul excepţiei de neconstituţionalitate îl constituie, potrivit dispozitivului încheierii de sesizare, "<>Ordonanţa de urgenţã a Guvernului nr. 1/07.02.2007 privind unele mãsuri pentru organizarea şi desfãşurarea alegerilor pentru Parlamentul European", publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 97 din 8 februarie 2007, astfel cum a fost modificatã prin <>Ordonanţa de urgenţã a Guvernului nr. 8/2007 , publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 134 din 23 februarie 2007, şi prin <>Ordonanţa de urgenţã a Guvernului nr. 84/2007 , publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 602 din 31 august 2007.
În considerentele încheierii, Curtea de Apel Bucureşti - Secţia a VIII-a contencios administrativ şi fiscal reţine cã "sesizarea priveşte întregul text al <>Ordonanţei de urgenţã a Guvernului nr. 1/2007 contestatã pe calea excepţiei de neconstituţionalitate, deoarece astfel şi-a formulat reclamantul acţiunea în anulare formulatã în baza <>art. 9 alin. (1) din Legea nr. 554/2004 şi şi-a motivat excepţia de neconstituţionalitate şi numai în subsidiar solicitând anularea şi invocând excepţia faţã de unele dispoziţii ale <>Ordonanţei de urgenţã a Guvernului nr. 1/2007 ".
Totodatã, potrivit motivãrii excepţiei de neconstituţionalitate, pe lângã <>Ordonanţa de urgenţã a Guvernului nr. 1/2007 , în integralitatea sa, autorul vizeazã în special urmãtoarele prevederi din aceasta: art. I pct. 6 - dispoziţia referitoare la introducerea alin. (6) la <>art. 13 din Legea nr. 33/2007 ; art. I pct. 7; art. I pct. 8 - dispoziţia referitoare la introducerea <>art. 14^2 alin. (3) şi (4) în Legea nr. 33/2007 ; art. I pct. 8 - dispoziţia referitoare la introducerea <>art. 14^5 alin. (3) în Legea nr. 33/2007 ; art. I pct. 8 - dispoziţia referitoare la introducerea <>art. 14^7 alin. (7) şi (8) în Legea nr. 33/2007 ; art. I pct. 10, art. I pct. 11 şi <>art. IV - dispoziţii care vizeazã modificãri şi completãri ale Legii nr. 33/2007 privind organizarea şi desfãşurarea alegerilor pentru Parlamentul European.
Aşa fiind, Curtea Constituţionalã urmeazã sã reţinã ca obiect al excepţiei de neconstituţionalitate atât <>Ordonanţa de urgenţã a Guvernului nr. 1/2007 , în integralitatea sa, cât şi prevederile din aceasta mai sus menţionate.
În opinia autorului excepţiei, <>Ordonanţa de urgenţã a Guvernului nr. 1/2007 contravine în integralitatea sa dispoziţiilor art. 115 alin. (6) din Constituţie, iar dispoziţiile din aceasta, vizate în mod distinct în motivarea excepţiei, încalcã prevederile art. 1 alin. (3), art. 4 alin. (2), art. 8, art. 15 alin. (2), art. 16 alin. (1), art. 31 alin. (5), art. 36-38 din Legea fundamentalã.
Examinând prezenta cauzã, Curtea Constituţionalã reţine cã excepţia de neconstituţionalitate a <>Ordonanţei de urgenţã a Guvernului nr. 1/2007 privind unele mãsuri pentru organizarea şi desfãşurarea alegerilor pentru Parlamentul European a fost ridicatã în cadrul unei acţiuni introduse în temeiul <>art. 9 alin. (1) din Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004 , la Curtea de Apel Bucureşti - Secţia a VIII-a contencios administrativ şi fiscal, având ca obiect "anularea <>Ordonanţei de urgenţã a Guvernului nr. 1/2007 ".
Potrivit <>art. 9 alin. (1) din Legea nr. 554/2004 , "persoana vãtãmatã într-un drept al sãu ori într-un interes legitim prin ordonanţe sau dispoziţii din ordonanţe introduce acţiune la instanţa de contencios administrativ, însoţitã de excepţia de neconstituţionalitate".
În situaţia vizatã de textul citat, coroborat şi cu prevederile art. 126 alin. (6) teza a doua din Constituţie, Curtea reţine cã acţiunile introduse pe calea contenciosului administrativ nu pot avea ca obiect "anularea ordonanţei".
De altfel, ulterior sesizãrii Curţii Constituţionale, <>Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004 a fost modificatã şi completatã prin <>Legea nr. 262/2007 , publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 510 din 30 iulie 2007, iar articolul 9 a fost completat cu un nou alineat, alineatul (5), potrivit cãruia "acţiunea prevãzutã de prezentul articol poate avea ca obiect acordarea de despãgubiri pentru prejudiciile cauzate prin ordonanţe ale Guvernului, anularea actelor administrative emise în baza acestora, precum şi, dupã caz, obligarea unei autoritãţi publice la emiterea unui act administrativ sau la realizarea unei anumite operaţiuni administrative".
În acest context, Curtea reţine cã obiectul acţiunii - anularea <>Ordonanţei de urgenţã a Guvernului nr. 1/2007 - în cadrul cãreia a fost invocatã excepţia de neconstituţionalitate nu se încadreazã printre situaţiile prevãzute de <>art. 9 alin. (5) din Legea nr. 554/2004 . Or, potrivit dispoziţiilor art. 9 alin. (1), coroborat cu cele ale alin. (5) din lege, acţiunea introdusã de persoana vãtãmatã într-un drept al sãu sau într-un interes legitim prin ordonanţe sau dispoziţii din ordonanţe, însoţitã de excepţia de neconstituţionalitate, poate avea ca obiect doar acordarea de despãgubiri pentru prejudiciile cauzate prin ordonanţe ale Guvernului, anularea actelor administrative emise în baza acestora, precum şi, dupã caz, obligarea unei autoritãţi publice la emiterea unui act administrativ sau la realizarea unei anumite operaţiuni administrative.
Curtea Constituţionalã decide asupra excepţiilor ridicate în faţa instanţelor judecãtoreşti privind neconstituţionalitatea unei ordonanţe în vigoare, care are legãturã cu soluţionarea cauzei.
În consecinţã, în temeiul <>art. 29 alin. (1) din Legea nr. 47/1992 , Curtea urmeazã sã respingã excepţia ca inadmisibilã.

Pentru considerentele expuse mai sus, în temeiul art. 146 lit. d) şi al art. 147 alin. (4) din Constituţie, precum şi al art. 1-3, al art. 11 alin. (1) lit. A.d) şi al <>art. 29 din Legea nr. 47/1992 ,

CURTEA CONSTITUŢIONALĂ
În numele legii
DECIDE:

Respinge, ca inadmisibilã, excepţia de neconstituţionalitate a <>Ordonanţei de urgenţã a Guvernului nr. 1/2007 privind unele mãsuri pentru organizarea şi desfãşurarea alegerilor pentru Parlamentul European, excepţie ridicatã de cãtre Partidul Naţional Ţãrãnesc Creştin şi Democrat în Dosarul nr. 1.286/2/2007 al Curţii de Apel Bucureşti - Secţia a VIII-a contencios administrativ şi fiscal.
Definitivã şi general obligatorie.
Pronunţatã în şedinţa publicã din data de 18 octombrie 2007.

PREŞEDINTELE
CURŢII CONSTITUŢIONALE,
prof. univ. dr. IOAN VIDA


Magistrat-asistent,
Claudia-Margareta Krupenschi

----------
Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016