Acest site foloseste Cookie-uri, conform noului Regulament de Protectie a Datelor (GDPR), pentru a va asigura cea mai buna experienta online. In esenta, Cookie-urile ne ajuta sa imbunatatim continutul de pe site, oferindu-va dvs., cititorul, o experienta online personalizata si mult mai rapida. Ele sunt folosite doar de site-ul nostru si partenerii nostri de incredere. Click AICI pentru detalii despre politica de Cookie-uri.
Acest site foloseste Cookie-uri, conform noului Regulament de Protectie a Datelor (GDPR), pentru a va asigura cea mai buna experienta online. In esenta, Cookie-urile ne ajuta sa imbunatatim continutul de pe site, oferindu-va dvs., cititorul, o experienta online personalizata si mult mai rapida. Ele sunt folosite doar de site-ul nostru si partenerii nostri de incredere. Click AICI pentru detalii despre politica de Cookie-uri. Sunt de acord cu politica de cookie
DECIZIE nr. 906 din 5 iulie 2011 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 9 alin. (2), art. 10 alin. (1) si art. 13 alin. (5) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 119/2007 privind masurile pentru combaterea intarzierii executarii obligatiilor de plata rezultate din contracte comerciale
Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   DECIZIE nr. 906 din 5 iulie 2011  referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 9 alin. (2), art. 10 alin. (1)  si art. 13 alin. (5) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 119/2007 privind masurile pentru combaterea intarzierii executarii obligatiilor de plata rezultate din contracte comerciale    Twitter Facebook
Cautare document

DECIZIE nr. 906 din 5 iulie 2011 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 9 alin. (2), art. 10 alin. (1) si art. 13 alin. (5) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 119/2007 privind masurile pentru combaterea intarzierii executarii obligatiilor de plata rezultate din contracte comerciale

EMITENT: CURTEA CONSTITUTIONALA
PUBLICAT: MONITORUL OFICIAL nr. 672 din 21 septembrie 2011


    Augustin Zegrean - preşedinte
    Aspazia Cojocaru - judecãtor
    Acsinte Gaspar - judecãtor
    Mircea Ştefan Minea - judecãtor
    Ion Predescu - judecãtor
    Puskas Valentin Zoltan - judecãtor
    Mihaela Senia Costinescu - magistrat-asistent-şef

    Cu participarea reprezentantului Ministerului Public, procuror Antonia Constantin.

    Pe rol se aflã pronunţarea asupra excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 9 alin. (2), art. 10 alin. (1) şi art. 13 alin. (5) din Ordonanţa de urgenţã a Guvernului nr. 119/2007 privind mãsurile pentru combaterea întârzierii executãrii obligaţiilor de platã rezultate din contracte comerciale, excepţie ridicatã de Societatea Comercialã "Vectra Service" - S.R.L. din Braşov în Dosarul nr. 3.477/62/2010 al Tribunalului Braşov - Secţia comercialã şi de contencios administrativ şi care formeazã obiectul Dosarului Curţii Constituţionale nr. 2.887D/2010.
    La apelul nominal lipsesc pãrţile, faţã de care procedura de citare a fost legal îndeplinitã.
    Cauza fiind în stare de judecatã, preşedintele acordã cuvântul reprezentantului Ministerului Public, care pune concluzii de respingere a excepţiei de neconstituţionalitate ca neîntemeiatã, sens în care invocã jurisprudenţa în materie a Curţii Constituţionale.

                               CURTEA,
având în vedere actele şi lucrãrile dosarului, reţine urmãtoarele:
    Prin Încheierea din 16 iunie 2010, pronunţatã în Dosarul nr. 3.477/62/2010, Tribunalul Braşov - Secţia comercialã şi de contencios administrativ a sesizat Curtea Constituţionalã cu soluţionarea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 9 alin. (2), art. 10 alin. (1) şi art. 13 alin. (5) din Ordonanţa de urgenţã a Guvernului nr. 119/2007 privind mãsurile pentru combaterea întârzierii executãrii obligaţiilor de platã rezultate din contracte comerciale, excepţie ridicatã de Societatea Comercialã "Vectra Service" - S.R.L. din Braşov într-o cauzã având ca obiect o acţiune în anulare a unei ordonanţe de platã.
    În motivarea excepţiei de neconstituţionalitate autorul acesteia susţine cã, prin textele de lege criticate, se încalcã dreptul pãrţii de a beneficia de un proces echitabil, întrucât acestea stabilesc obligaţia instanţei judecãtoreşti de a verifica contestaţia, fãrã a da posibilitatea pãrţilor de a dovedi cu mijloacele de probã prevãzute de Codul de procedurã civilã cele susţinute în acţiunea în anulare.
    Având în vedere contestarea întinderii debitului, pentru verificarea certitudinii creanţei, administrarea probei cu înscrisuri nu este suficientã, ci se impune administrarea unor probe specifice dreptului comun, neprevãzute de procedura ordonanţei de platã, respectiv proba cu interogatoriu şi proba cu martori.
    Mai mult, imposibilitatea exercitãrii unei cãi de atac împotriva hotãrârii prin care a fost respinsã cererea în anulare aduce, de asemenea, atingere dreptului la un proces echitabil.
    Tribunalul Braşov - Secţia comercialã şi de contencios administrativ apreciazã cã textele de lege criticate sunt constituţionale pentru urmãtoarele considerente:
    Ordonanţa de urgenţã a Guvernului nr. 119/2007, aprobatã cu modificãri şi completãri prin Legea nr. 118/2008, stabileşte mãsuri pentru combaterea întârzierii executãrii obligaţiilor de platã asumate prin contracte comerciale şi o procedurã simplificatã de soluţionare a acţiunilor în justiţie având ca obiect asemenea obligaţii. Or, potrivit art. 126 din Constituţie, competenţa instanţelor de judecatã şi procedura în faţa acestora se stabilesc prin lege, precum ordonanţa criticatã.
    Prin dispoziţiile art. 9 şi 10 se reglementeazã modul de contestare a creanţei şi de administrare a probelor în cadrul procedurii instituite de Ordonanţa de urgenţã a Guvernului nr. 119/2007, fiind atributul legiuitorului de a stabili procedura de urmat în cazul litigiilor având ca obiect obligaţii de platã asumate prin contracte comerciale, fãrã ca prin aceasta sã se aducã vreo restrângere accesului liber la justiţie al pãrţilor.
    În ceea ce priveşte prevederile art. 13 din Ordonanţa de urgenţã a Guvernului nr. 119/2007, potrivit jurisprudenţei Curţii Constituţionale, acestea nu numai cã nu încalcã dreptul la apãrare şi dreptul la un proces echitabil, ci, dimpotrivã, dau expresie acestor drepturi.
    În conformitate cu dispoziţiile art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, încheierea de sesizare a fost comunicatã preşedinţilor celor douã Camere ale Parlamentului, Guvernului şi Avocatului Poporului, pentru a-şi formula punctele de vedere cu privire la excepţia de neconstituţionalitate.
    Preşedinţii celor douã Camere ale Parlamentului, Guvernul şi Avocatul Poporului nu au comunicat punctele lor de vedere cu privire la excepţia de neconstituţionalitate.

                               CURTEA,
examinând încheierea de sesizare, raportul întocmit de judecãtorul-raportor, concluziile procurorului, dispoziţiile de lege criticate, raportate la prevederile Constituţiei, precum şi Legea nr. 47/1992, reţine urmãtoarele:
    Curtea Constituţionalã a fost legal sesizatã şi este competentã, potrivit dispoziţiilor art. 146 lit. d) din Constituţie, ale art. 1 alin. (2), art. 2, 3, 10 şi 29 din Legea nr. 47/1992, sã soluţioneze excepţia de neconstituţionalitate.
    Obiectul excepţiei de neconstituţionalitate îl constituie prevederile art. 9 alin. (2), art. 10 alin. (1) şi art. 13 alin. (5) din Ordonanţa de urgenţã a Guvernului nr. 119/2007 privind mãsurile pentru combaterea întârzierii executãrii obligaţiilor de platã rezultate din contracte comerciale, publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 738 din 31 octombrie 2007, aprobatã cu modificãri şi completãri prin Legea nr. 118/2008, publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 410 din 2 iunie 2008, prevederi care au urmãtorul conţinut:
    - Art. 9 alin. (2): "În cazul în care debitorul contestã creanţa, instanţa verificã dacã aceastã contestaţie este întemeiatã.";
    - Art. 10 alin. (1): "În cazul în care, ca urmare a verificãrii cererii pe baza înscrisurilor depuse, a declaraţiilor pãrţilor, precum şi a celorlalte probe administrate, constatã cã cererea este întemeiatã, instanţa emite o ordonanţã de platã, în care se precizeazã suma şi termenul de platã.";
    - Art. 13 alin. (5): "Hotãrârea prin care a fost respinsã cererea în anulare este irevocabilã."
    În opinia autorului excepţiei de neconstituţionalitate, prevederile legale criticate contravin dispoziţiilor constituţionale cuprinse în art. 21 - Accesul liber la justiţie şi art. 53 - Restrângerea exerciţiului unor drepturi sau al unor libertãţi. De asemenea, sunt considerate a fi încãlcate şi prevederile art. 6 din Convenţia pentru apãrarea drepturilor omului şi a libertãţilor fundamentale.
    Examinând excepţia de neconstituţionalitate, Curtea constatã cã asupra constituţionalitãţii dispoziţiilor Ordonanţei de urgenţã a Guvernului nr. 119/2007 Curtea s-a pronunţat în repetate rânduri, exemple fiind Decizia nr. 1.001 din 7 octombrie 2008, publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 774 din 18 noiembrie 2008, sau Decizia nr. 1.116 din 16 octombrie 2008, publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 776 din 19 noiembrie 2008. Cu acele prilejuri, Curtea a constatat cã Ordonanţa de urgenţã a Guvernului nr. 119/2007 a fost adoptatã pentru a stabili mãsuri pentru combaterea întârzierii executãrii obligaţiilor de platã asumate prin contracte comerciale şi pentru stabilirea unei proceduri simplificate de soluţionare a acţiunilor în justiţie având ca obiect asemenea obligaţii. Or, potrivit art. 126 din Constituţie, competenţa instanţelor de judecatã şi procedura în faţa acestora se stabilesc prin lege.
    Curtea a observat cã Ordonanţa de urgenţã a Guvernului nr. 119/2007 reglementeazã procedura recuperãrii pe cale judecãtoreascã exclusiv a acelor creanţe care izvorãsc din contracte comerciale şi care sunt, în acelaşi timp, certe, lichide şi exigibile. În acest scop, la cererea privind creanţa de platã a preţului, creditorul trebuie sã anexeze, potrivit art. 6 alin. (2) din ordonanţã, înscrisurile ce atestã cuantumul sumei datorate, precum şi orice alte înscrisuri doveditoare ale acesteia. Potrivit art. 9, debitorul poate contesta creanţa prin întâmpinare, instanţa urmând sã verifice dacã aceastã contestaţie este întemeiatã, iar art. 10 alin. (1) prevede cã, în cazul în care, ca urmare a verificãrii cererii pe baza înscrisurilor depuse, a declaraţiilor pãrţilor, precum şi a celorlalte probe administrate, constatã cã cererea este întemeiatã, instanţa emite o ordonanţã de platã în care se precizeazã suma şi termenul de platã. Conform art. 13, împotriva ordonanţei de platã debitorul poate formula cerere în anulare, în termen de 10 zile de la data comunicãrii acesteia, hotãrârea prin care a fost respinsã cererea fiind irevocabilã.
    Curtea reţine cã, în virtutea prevederilor art. 126 alin. (2) din Constituţie, legiuitorul, în considerarea unor situaţii deosebite, poate sã stabileascã reguli de procedurã speciale, derogatorii de la regulile dreptului comun. Astfel, limitarea probatoriului administrat în cauzã la înscrisul ce atestã cuantumul sumei datorate şi la orice alte înscrisuri doveditoare ale acesteia, precum şi instituirea caracterului irevocabil al hotãrârii prin care se respinge cererea în anulare reprezintã opţiuni ale legiuitorului, care se circumscriu competenţei sale exclusive prevãzute de Legea fundamentalã.
    Aşa fiind, Curtea constatã cã, potrivit textelor de lege criticate, rezultã în mod evident cã procedura ce face obiectul Ordonanţei de urgenţã a Guvernului nr. 119/2007 se desfãşoarã într-un cadru procesual menit sã asigure toate garanţiile ce caracterizeazã un proces echitabil, iar debitorul are la îndemânã suficiente mijloace procedurale pentru a-şi apãra interesele.

    Pentru considerentele expuse mai sus, în temeiul art. 146 lit. d) şi al art. 147 alin. (4) din Constituţie, precum şi al art. 1-3, al art. 11 alin. (1) lit. A.d) şi al art. 29 din Legea nr. 47/1992,

                        CURTEA CONSTITUŢIONALĂ
                            În numele legii
                               DECIDE:

    Respinge, ca neîntemeiatã, excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 9 alin. (2), art. 10 alin. (1) şi art. 13 alin. (5) din Ordonanţa de urgenţã a Guvernului nr. 119/2007 privind mãsurile pentru combaterea întârzierii executãrii obligaţiilor de platã rezultate din contracte comerciale, excepţie ridicatã de Societatea Comercialã "Vectra Service" - S.R.L. din Braşov în Dosarul nr. 3.477/62/2010 al Tribunalului Braşov - Secţia comercialã şi de contencios administrativ.
    Definitivã şi general obligatorie.
    Pronunţatã în şedinţa publicã din data de 5 iulie 2011.


                PREŞEDINTELE CURŢII CONSTITUŢIONALE,
                         AUGUSTIN ZEGREAN

                     Magistrat-asistent-şef,
                    Mihaela Senia Costinescu
                         ___________
Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016