Acest site foloseste Cookie-uri, conform noului Regulament de Protectie a Datelor (GDPR), pentru a va asigura cea mai buna experienta online. In esenta, Cookie-urile ne ajuta sa imbunatatim continutul de pe site, oferindu-va dvs., cititorul, o experienta online personalizata si mult mai rapida. Ele sunt folosite doar de site-ul nostru si partenerii nostri de incredere. Click AICI pentru detalii despre politica de Cookie-uri.
Acest site foloseste Cookie-uri, conform noului Regulament de Protectie a Datelor (GDPR), pentru a va asigura cea mai buna experienta online. In esenta, Cookie-urile ne ajuta sa imbunatatim continutul de pe site, oferindu-va dvs., cititorul, o experienta online personalizata si mult mai rapida. Ele sunt folosite doar de site-ul nostru si partenerii nostri de incredere. Click AICI pentru detalii despre politica de Cookie-uri. Sunt de acord cu politica de cookie
DECIZIE nr. 898 din 16 septembrie 2008 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art.77 alin. (3) lit. b), art. 81 alin. (1) si art. 82 alin. (3) lit. b) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 194/2002 privind regimul strainilor in Romania
Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   DECIZIE nr. 898 din 16 septembrie 2008  referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art.77 alin. (3) lit. b), art. 81 alin. (1) si   art. 82 alin. (3) lit. b) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 194/2002 privind regimul strainilor in Romania    Twitter Facebook
Cautare document

DECIZIE nr. 898 din 16 septembrie 2008 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art.77 alin. (3) lit. b), art. 81 alin. (1) si art. 82 alin. (3) lit. b) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 194/2002 privind regimul strainilor in Romania

EMITENT: CURTEA CONSTITUTIONALA
PUBLICAT: MONITORUL OFICIAL nr. 699 din 14 octombrie 2008

Ioan Vida - preşedinte
Nicolae Cochinescu - judecãtor
Acsinte Gaspar - judecãtor
Ion Predescu - judecãtor
Puskas Valentin Zoltan - judecãtor
Tudorel Toader - judecãtor
Augustin Zegrean - judecãtor
Simona Ricu - procuror
Claudia Margareta Krupenschi - magistrat-asistent

Pe rol se aflã soluţionarea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor "art. 75 alin. (3) lit. b), art. 79 alin. (1) şi <>art. 80 alin. (3) lit. b)" din Ordonanţa de urgenţã a Guvernului nr. 194/2002 privind regimul strãinilor în România, excepţie ridicatã de Wu Fuji în Dosarul nr. 6.831/2/2007 al Curţii de Apel Bucureşti - Secţia a VIII-a contencios administrativ şi fiscal.
La apelul nominal rãspunde autorul excepţiei, însoţit de domnul Juliu Vajda, interpret autorizat de limba chinezã. Se constatã lipsa pãrţii Oficiul Român pentru Imigrãri, faţã de care procedura de citare a fost legal îndeplinitã.
Cauza fiind în stare de judecatã, preşedintele acordã cuvântul autorului excepţiei de neconstituţionalitate, care solicitã admiterea acesteia.
Reprezentantul Ministerului Public pune concluzii de respingere ca neîntemeiatã a excepţiei de neconstituţionalitate.

CURTEA,

având în vedere actele şi lucrãrile dosarului, constatã urmãtoarele:
Prin Încheierea din 7 februarie 2008, pronunţatã în Dosarul nr. 6.831/2/2007, Curtea de Apel Bucureşti - Secţia a VIII-a contencios administrativ şi fiscal a sesizat Curtea Constituţionalã cu excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor "art. 75 alin. (3) lit. b), art. 79 alin. (1) şi <>art. 80 alin. (3) lit. b)" din Ordonanţa de urgenţã a Guvernului nr. 194/2002 privind regimul strãinilor în România. Excepţia de neconstituţionalitate a fost ridicatã de Wu Fuji într-o cauzã având ca obiect anularea deciziei prin care Oficiul Român pentru Imigrãri a dispus revocarea dreptului de şedere pe teritoriul României şi returnarea acestuia.
În motivarea excepţiei de neconstituţionalitate, se susţine, în esenţã, cã textele de lege criticate "limiteazã excesiv şi discriminatoriu" dreptul de proprietate al cetãţenilor strãini cãrora li s-a revocat dreptul de şedere în România ca urmare a nerespectãrii reglementãrilor privind angajarea în muncã a strãinilor, "în condiţiile în care aceastã presupusã încãlcare a legii nu a fost doveditã dincolo de orice dubiu". Se mai aratã cã textele de lege ce formeazã obiect al excepţiei nu sunt suficient de accesibile şi precise încât sã înlãture orice risc de arbitrariu.
Curtea de Apel Bucureşti - Secţia a VIII-a contencios administrativ şi fiscal considerã cã excepţia de neconstituţionalitate este neîntemeiatã.
Potrivit prevederilor <>art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992 , încheierea de sesizare a fost comunicatã preşedinţilor celor douã Camere ale Parlamentului, Guvernului şi Avocatului Poporului, pentru a-şi exprima punctele de vedere asupra excepţiei de neconstituţionalitate.
Avocatul Poporului apreciazã cã textele de lege criticate sunt constituţionale, legiuitorul fiind competent sã fixeze cadrul juridic pentru exercitarea atributelor dreptului de proprietate.
Preşedinţii celor douã Camere ale Parlamentului şi Guvernul nu au comunicat punctele lor de vedere.

CURTEA,

examinând încheierea de sesizare, punctul de vedere al Avocatului Poporului, raportul întocmit de judecãtorul-raportor, concluziile procurorului, dispoziţiile legale criticate, raportate la prevederile Constituţiei, precum şi <>Legea nr. 47/1992 , reţine urmãtoarele:
Curtea Constituţionalã a fost legal sesizatã şi este competentã, potrivit dispoziţiilor art. 146 lit. d) din Constituţie, precum şi ale art. 1 alin. (2), ale <>art. 2, 3, 10 şi 29 din Legea nr. 47/1992 , sã soluţioneze excepţia de neconstituţionalitate.
Obiectul excepţiei de neconstituţionalitate îl constituie, potrivit încheierii de sesizare, prevederile "art. 75 alin. (3) lit. b), art. 79 alin. (1) şi <>art. 80 alin. (3) lit. b)" din Ordonanţa de urgenţã a Guvernului nr. 194/2002 privind regimul strãinilor în România, republicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 201 din 8 martie 2004, astfel cum au fost modificate prin <>Legea nr. 56/2007 (Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 201 din 26 martie 2007) şi prin <>Ordonanţa de urgenţã a Guvernului nr. 55/2007 (Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 424 din 26 iunie 2007).
În temeiul <>art. 7 din Ordonanţa de urgenţã a Guvernului nr. 55/2007 privind înfiinţarea Oficiului Român pentru Imigrãri prin reorganizarea Autoritãţii pentru strãini şi a Oficiului Naţional pentru Refugiaţi, precum şi modificarea şi completarea unor acte normative, <>Ordonanţa de urgenţã a Guvernului nr. 194/2002 a fost republicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 421 din 5 iunie 2008, iar dupã renumerotare textele criticate se regãsesc la art. 77 alin. (3) lit. b), art. 81 alin. (1) şi art. 82 alin. (3) lit. b), care au urmãtoarea redactare:
- Art. 77 alin. (3) lit. b): "(3) Oficiul Român pentru Imigrãri revocã, prin decizie motivatã, dreptul de şedere temporarã atunci când: [...]
b) se constatã cã strãinul a încãlcat reglementãrile privind frontiera de stat sau pe cele referitoare la angajarea în muncã a strãinilor;";
- Art. 81 alin. (1): "Împotriva strãinilor care au intrat ilegal, a cãror şedere pe teritoriul României a devenit ilegalã, a cãror vizã sau drept de şedere a fost anulat sau revocat, a acelora cãrora li s-a refuzat prelungirea dreptului de şedere temporarã, a acelora cãrora le-a încetat dreptul de şedere permanentã, precum şi a foştilor solicitanţi de azil Oficiul Român pentru Imigrãri poate dispune mãsura returnãrii de pe teritoriul României."
- Art. 82 alin. (3) lit. b): "(3) Decizia de returnare dã posibilitatea strãinului sã pãrãseascã ţara neînsoţit, astfel: [...]
b) în termen de 30 de zile, pentru strãinul cãruia i-a fost anulat sau revocat dreptul de şedere temporarã ori i-a fost refuzatã prelungirea acestui drept;".
În opinia autorului excepţiei, textele de lege criticate contravin dispoziţiilor art. 44 alin. (1) şi (2) din Constituţie şi celor ale art. 1 paragraful 1 din primul Protocol adiţional la Convenţia pentru apãrarea drepturilor omului şi a libertãţilor fundamentale, care garanteazã dreptul de proprietate privatã. De asemenea, autorul excepţiei mai invocã şi dispoziţiile art. 14 din convenţia amintitã şi pe cele ale art. 1 din Protocolul nr. 12 adiţional la aceeaşi convenţie, ambele referitoare la interzicerea discriminãrii.
Examinând excepţia de neconstituţionalitate, Curtea constatã cã nu poate reţine criticile formulate de autorul acesteia referitoare la încãlcarea dreptului de proprietate şi a principiului nediscriminãrii.
<>Ordonanţa de urgenţã a Guvernului nr. 194/2002 se adreseazã exclusiv strãinilor, astfel cã nu se poate susţine existenţa unui regim juridic discriminatoriu al acestora faţã de cel aplicabil cetãţenilor români.
Cât priveşte criticile de neconstituţionalitate referitoare la încãlcarea dreptului de proprietate privatã, Curtea observã cã textele de lege examinate nu conţin norme care sã punã în discuţie acest drept şi, ca atare, prevederile art. 44 alin. (1) şi (2) din Constituţie, coroborate cu art. 1 paragraful 1 din Protocolul nr. 1 la Convenţia pentru apãrarea drepturilor omului şi a libertãţilor fundamentale, nu au incidenţã în cauzã. Susţinerile autorului excepţiei potrivit cãrora, ca urmare a deciziei de returnare, "este pus în situaţia de a înregistra pierderi financiare care ar duce la falimentarea societãţii comerciale al cãrui proprietar este, ceea ce aduce gravã vãtãmare dreptului de proprietate", reprezintã aspecte de fapt, asupra cãrora urmeazã sã se pronunţe instanţa care judecã fondul litigiului, întrucât nu pot face obiectul controlului exercitat de Curtea Constituţionalã.
În fine, Curtea constatã cã nu sunt întemeiate nici criticile referitoare la lipsa de accesibilitate şi precizie a textelor de lege criticate, întrucât, prin conţinutul lor normativ, acestea sunt suficient de clare şi precise încât destinatarul normelor juridice sã îşi poatã adapta comportamentul condiţiilor cerut de lege şi sã înţeleagã consecinţele nerespectãrii ei.

Pentru considerentele expuse mai sus, în temeiul art. 146 lit. d) şi al art. 147 alin. (4) din Constituţie, precum şi al art. 1-3, al art. 11 alin. (1) lit. A.d) şi al <>art. 29 din Legea nr. 47/1992 ,

CURTEA CONSTITUŢIONALĂ
În numele legii
DECIDE:

Respinge excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 77 alin. (3) lit. b), art. 81 alin. (1) şi <>art. 82 alin. (3) lit. b) din Ordonanţa de urgenţã a Guvernului nr. 194/2002 privind regimul strãinilor în România, excepţie ridicatã de Wu Fuji în Dosarul nr. 6.831/2/2007 al Curţii de Apel Bucureşti - Secţia a VIII-a contencios administrativ şi fiscal.
Definitivã şi general obligatorie.
Pronunţatã în şedinţa publicã din data de 16 septembrie 2008.

PREŞEDINTELE CURŢII CONSTITUŢIONALE,
prof. univ. dr. IOAN VIDA

Magistrat-asistent,
Claudia Margareta Krupenschi

------
Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016