Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   DECIZIE nr. 897 din 16 iunie 2009  referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 480 din Codul civil    Twitter Facebook
Cautare document

DECIZIE nr. 897 din 16 iunie 2009 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 480 din Codul civil

EMITENT: CURTEA CONSTITUTIONALA
PUBLICAT: MONITORUL OFICIAL nr. 504 din 22 iulie 2009
DECIZIE nr. 897 din 16 iunie 2009
referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor <>art. 480 din Codul civil
EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALÃ
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 504 din 22 iulie 2009

Ioan Vida - preşedinte
Nicolae Cochinescu - judecãtor
Aspazia Cojocaru - judecãtor
Acsinte Gaspar - judecãtor
Petre Lãzãroiu - judecãtor
Tudorel Toader - judecãtor
Puskas Valentin Zoltan - judecãtor
Augustin Zegrean - judecãtor
Carmen-Cãtãlina Gliga - procuror
Irina Loredana Gulie - magistrat-asistent

Pe rol se aflã soluţionarea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor <>art. 480 din Codul civil , excepţie invocatã de Gheorghe Pantazi în Dosarul nr. 2.422/192/2007 al Judecãtoriei Bolintin-Vale.
La apelul nominal rãspunde partea Niculae Pantazi. Lipsesc celelalte pãrţi. Procedura de citare a fost legal îndeplinitã.
Cauza se aflã în stare de judecatã.
Având cuvântul, partea prezentã solicitã respingerea excepţiei de neconstituţionalitate.
Reprezentantul Ministerului Public pune concluzii de respingere a excepţiei de neconstituţionalitate ca neîntemeiatã.

CURTEA,
având în vedere actele şi lucrãrile dosarului, constatã urmãtoarele:
Prin Încheierea din 17 martie 2009, pronunţatã în Dosarul nr. 2.422/192/2007, Judecãtoria Bolintin-Vale a sesizat Curtea Constituţionalã cu excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor <>art. 480 din Codul civil , excepţie invocatã de Gheorghe Pantazi într-o cauzã având ca obiect judecarea unei cereri de evacuare.
În motivarea excepţiei de neconstituţionalitate se susţine cã dispoziţiile <>art. 480 din Codul civil încalcã principiul constituţional al egalitãţii în drepturi, deoarece "conferã proprietarului un drept absolut şi discreţionar", situându-l "mai presus de lege". În acest sens, se aratã cã "nu se poate solicita evacuarea dintr-un imobil pentru lipsa titlului locativ, atâta timp cât acest imobil reprezintã domiciliul stabil al unei persoane (...)", iar acţionând în acest mod sunt încãlcate şi dispoziţiile constituţionale care ocrotesc inviolabilitatea domiciliului. Se mai susţine cã textul de lege criticat contravine dispoziţiilor <>art. 44 alin. (7) din Legea fundamentalã , potrivit cãrora proprietarul trebuie sã respecte sarcinile care îi revin potrivit legii sau obiceiului.
Judecãtoria Bolintin-Vale şi-a exprimat opinia în sensul cã excepţia de neconstituţionalitate este neîntemeiatã.
În conformitate cu dispoziţiile <>art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992 , încheierea de sesizare a fost comunicatã preşedinţilor celor douã Camere ale Parlamentului, Guvernului şi Avocatului Poporului, pentru a-şi exprima punctele de vedere asupra excepţiei de neconstituţionalitate.
Avocatul Poporului apreciazã cã textul de lege criticat este constituţional, fiind în deplinã concordanţã cu dispoziţiile <>art. 16 alin. (1) şi (2) şi ale <>art. 44 din Constituţie . În ceea ce priveşte invocarea încãlcãrii <>art. 27 alin. (1) din Legea fundamentalã , apreciazã cã acest text constituţional nu are incidenţã în cauzã.
Preşedinţii celor douã Camere ale Parlamentului şi Guvernul nu au comunicat punctele lor de vedere asupra excepţiei de neconstituţionalitate.

CURTEA,
examinând încheierea de sesizare, punctul de vedere al Avocatului Poporului, raportul întocmit de judecãtorul-raportor, susţinerile pãrţii prezente, concluziile procurorului, dispoziţiile de lege criticate, raportate la prevederile Constituţiei, precum şi <>Legea nr. 47/1992 , reţine urmãtoarele:
Curtea Constituţionalã a fost legal sesizatã şi este competentã, potrivit dispoziţiilor <>art. 146 lit. d) din Constituţie , precum şi ale <>art. 1 alin. (2) , ale <>art. 2, 3, 10 şi 29 din Legea nr. 47/1992 , sã soluţioneze excepţia de neconstituţionalitate.
Obiectul excepţiei îl reprezintã prevederile <>art. 480 din Codul civil , potrivit cãrora: "Proprietatea este dreptul ce are cineva de a se bucura şi a dispune de un lucru în mod exclusiv şi absolut, însã în limitele determinate de lege."
Dispoziţiile constituţionale pretins încãlcate sunt cuprinse în <>art. 16 alin. (1) şi (2) referitoare la egalitatea în faţa legii şi a autoritãţilor publice şi la preeminenţa legii, <>art. 27 alin. (1) privind inviolabilitatea domiciliului şi a reşedinţei şi în <>art. 44 alin. (7) referitor la obligaţia proprietarului la respectarea sarcinilor care îi revin potrivit legii sau obiceiului.
Examinând excepţia, Curtea constatã cã prevederile <>art. 480 din Codul civil nu conţin niciun criteriu discriminator, fiind aplicabile în mod egal tuturor persoanelor aflate în ipoteza instituitã prin aceastã normã juridicã, astfel încât nu contravin prevederilor constituţionale cuprinse în <>art. 16 alin. (1) şi (2) .
Departe de a conferi proprietarului "un drept absolut şi discreţionar", textul de lege criticat condiţioneazã libera exercitare a atributelor dreptului de proprietate de respectarea dispoziţiilor legii, inclusiv a Constituţiei, ca Lege fundamentalã, situatã, din punctul de vedere al forţei juridice, în vârful ierarhiei actelor normative.
Prin urmare, Curtea constatã cã prevederile <>art. 480 din Codul civil sunt în deplinã concordanţã cu exigenţa impusã de <>art. 44 alin. (7) din Constituţie , ce impune proprietarului obligaţia respectãrii tuturor sarcinilor ce îi revin, potrivit legii sau obiceiului.
În ceea ce priveşte invocarea încãlcãrii dispoziţiilor constituţionale cuprinse în <>art. 27 alin. (1) privind inviolabilitatea domiciliului şi a reşedinţei, prin evacuarea unui chiriaş din spaţiul locativ, Curtea constatã cã acest act procedural poate fi dispus în baza unei hotãrâri judecãtoreşti, împrejurare ce este în acord cu dispoziţiile alin. (2) lit. a) ale textului constituţional invocat, potrivit cãruia: "(2) De la prevederile alineatului (1) se poate deroga prin lege pentru urmãtoarele situaţii: a) executarea unui mandat de arestare sau a unei hotãrâri judecãtoreşti;".

Pentru considerentele expuse, în temeiul <>art. 146 lit. d) şi al <>art. 147 alin. (4) din Constituţie , precum şi al <>art. 1-3 , al <>art. 11 alin. (1) lit. A.d) şi al <>art. 29 din Legea nr. 47/1992 ,

CURTEA CONSTITUŢIONALÃ
În numele legii
DECIDE:

Respinge excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor <>art. 480 din Codul civil , excepţie invocatã de Gheorghe Pantazi în Dosarul nr. 2.422/192/2007 al Judecãtoriei Bolintin-Vale.
Definitivã şi general obligatorie.
Pronunţatã în şedinţa publicã din data de 16 iunie 2009.

PREŞEDINTELE CURŢII CONSTITUŢIONALE,
prof. univ. dr. IOAN VIDA

Magistrat-asistent,
Irina Loredana Gulie

-------
Da, vreau sa primesc newsletterul zilnic cu stiri, noutati, articole, dezbateri pe teme juridice

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR"


Da, vreau sa primesc newsletterul zilnic cu stiri, noutati, articole, dezbateri pe teme juridice