Acest site foloseste Cookie-uri, conform noului Regulament de Protectie a Datelor (GDPR), pentru a va asigura cea mai buna experienta online. In esenta, Cookie-urile ne ajuta sa imbunatatim continutul de pe site, oferindu-va dvs., cititorul, o experienta online personalizata si mult mai rapida. Ele sunt folosite doar de site-ul nostru si partenerii nostri de incredere. Click AICI pentru detalii despre politica de Cookie-uri.
Acest site foloseste Cookie-uri, conform noului Regulament de Protectie a Datelor (GDPR), pentru a va asigura cea mai buna experienta online. In esenta, Cookie-urile ne ajuta sa imbunatatim continutul de pe site, oferindu-va dvs., cititorul, o experienta online personalizata si mult mai rapida. Ele sunt folosite doar de site-ul nostru si partenerii nostri de incredere. Click AICI pentru detalii despre politica de Cookie-uri. Sunt de acord cu politica de cookie
DECIZIE nr. 894 din 30 iunie 2011 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 80 din Legea nr. 168/1999 privind solutionarea conflictelor de munca
Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   DECIZIE nr. 894 din 30 iunie 2011  referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 80 din Legea nr. 168/1999 privind solutionarea conflictelor de munca    Twitter Facebook
Cautare document

DECIZIE nr. 894 din 30 iunie 2011 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 80 din Legea nr. 168/1999 privind solutionarea conflictelor de munca

EMITENT: CURTEA CONSTITUTIONALA
PUBLICAT: MONITORUL OFICIAL nr. 684 din 27 septembrie 2011

    Augustin Zegrean - preşedinte
    Aspazia Cojocaru - judecãtor
    Acsinte Gaspar - judecãtor
    Petre Lãzãroiu - judecãtor
    Ion Predescu - judecãtor
    Puskas Valentin Zoltan - judecãtor
    Benke Karoly - magistrat-asistent-şef

    Cu participarea reprezentantului Ministerului Public, procuror Simona Ricu.

    Pe rol se aflã soluţionarea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 80 din Legea nr. 168/1999 privind soluţionarea conflictelor de muncã, excepţie ridicatã de Banca Italo-Romena SPA Italia Treviso - Sucursala Bucureşti în Dosarul nr. 701/107/2009 al Curţii de Apel Alba Iulia - Secţia pentru conflicte de muncã şi asigurãri sociale.
    La apelul nominal se constatã lipsa pãrţilor, faţã de care procedura de citare este legal îndeplinitã.
    Cauza fiind în stare de judecatã, preşedintele acordã cuvântul reprezentantului Ministerului Public, care solicitã respingerea excepţiei de neconstituţionalitate ca neîntemeiatã. Se aratã cã textul legal criticat a fost abrogat, dar soluţia de principiu a fost reluatã în art. 224 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 62/2011; acest text nu încalcã prevederile constituţionale ale art. 21 alin. (3), art. 24 şi art. 129 din moment ce acestea nu garanteazã accesul la 3 grade de jurisdicţie.

                           CURTEA,

având în vedere actele şi lucrãrile dosarului, constatã urmãtoarele:
    Prin Încheierea din 2 septembrie 2010, pronunţatã în Dosarul nr. 701/107/2009, Curtea de Apel Alba Iulia - Secţia pentru conflicte de muncã şi asigurãri sociale a sesizat Curtea Constituţionalã cu excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 80 din Legea nr. 168/1999 privind soluţionarea conflictelor de muncã, excepţie ridicatã de Banca Italo-Romena SPA Italia Treviso - Sucursala Bucureşti într-o cauzã având ca obiect soluţionarea unui litigiu de muncã.
    În motivarea excepţiei de neconstituţionalitate se aratã cã dispoziţiile legale criticate instituie numai calea de atac a recursului împotriva hotãrârilor judecãtoreşti pronunţate în materia litigiilor de muncã, suprimându-se astfel calea de atac a apelului. În acest fel este afectat dreptul la un proces echitabil, dreptul pãrţilor de a se apãra, precum şi dreptul pãrţilor de a folosi cãile de atac în condiţiile prevãzute de art. 129 din Constituţie.
    Curtea de Apel Alba Iulia - Secţia pentru conflicte de muncã şi asigurãri sociale considerã cã excepţia de neconstituţionalitate este neîntemeiatã, arãtând cã niciun instrument juridic internaţional şi nici Constituţia nu prevãd necesitatea existenţei a 3 grade de jurisdicţie. Totodatã, nici dreptul la apãrare al persoanei nu este încãlcat, întrucât în recurs se pot produce probe noi, respectiv înscrisuri. În fine, este menţionatã jurisprudenţa Curţii Constituţionale în materie.
    Potrivit prevederilor art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, încheierea de sesizare a fost comunicatã preşedinţilor celor douã Camere ale Parlamentului, Guvernului şi Avocatului Poporului, pentru a-şi exprima punctele de vedere asupra excepţiei de neconstituţionalitate ridicate.
    Preşedinţii celor douã Camere ale Parlamentului, Guvernul şi Avocatul Poporului nu au comunicat punctele lor de vedere asupra excepţiei de neconstituţionalitate.

                           CURTEA,

examinând încheierea de sesizare, raportul întocmit de judecãtorul-raportor, concluziile procurorului, dispoziţiile legale criticate, raportate la prevederile Constituţiei, precum şi Legea nr. 47/1992, reţine urmãtoarele:
    Curtea Constituţionalã a fost legal sesizatã şi este competentã, potrivit dispoziţiilor art. 146 lit. d) din Constituţie, precum şi ale art. 1 alin. (2), ale art. 2, 3, 10 şi 29 din Legea nr. 47/1992, sã soluţioneze prezenta excepţie.
    Obiectul excepţiei de neconstituţionalitate îl constituie dispoziţiile art. 80 din Legea nr. 168/1999 privind soluţionarea conflictelor de muncã, publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 582 din 29 noiembrie 1999, care aveau urmãtorul cuprins:
    "Termenul de recurs este de 10 zile de la data comunicãrii hotãrârii pronunţate de instanţa de fond."
    Autorul excepţiei susţine cã dispoziţiile legale criticate încalcã prevederile constituţionale ale art. 16 privind egalitatea în drepturi, art. 21 privind accesul liber la justiţie, art. 24 alin. (1) privind dreptul la apãrare şi ale art. 129 privind folosirea cãilor de atac.
    Examinând excepţia de neconstituţionalitate ridicatã, Curtea constatã urmãtoarele:
    I. Legea nr. 168/1999 a fost abrogatã prin Legea dialogului social nr. 62/2011, publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 322 din 10 mai 2011, care în art. 215 a preluat soluţia legislativã criticatã; acest text prevede: "Termenul de recurs este de 10 zile de la data comunicãrii hotãrârii." Curtea observã însã cã textul legal criticat continuã sã producã efecte juridice şi dupã ieşirea sa din vigoare, chiar dacã art. 215 din Legea nr. 62/2011 este o dispoziţie de drept procedural de imediatã aplicare. În acest sens se observã cã, potrivit art. 725 alin. 4 din Codul de procedurã civilã, "Hotãrârile pronunţate înainte de intrarea în vigoare a legii noi rãmân supuse cãilor de atac şi termenelor prevãzute de legea sub care au fost pronunţate", ceea ce demonstreazã cã textul legal criticat îşi gãseşte în continuare aplicabilitatea în cauza de faţã.
    În consecinţã, având în vedere Decizia nr. 766 din 15 iunie 2011*), nepublicatã încã la data pronunţãrii prezentei decizii, şi faptul cã art. 80 din Legea nr. 168/1999 continuã sã producã efecte juridice, Curtea urmeazã a se pronunţa asupra constituţionalitãţii acestui text.
-----------
    *) Decizia nr. 766 din 15 iunie 2011 a fost publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 549 din 3 august 2011.

    II. Pe fondul cauzei, Curtea reţine cã, prin Decizia nr. 1.478 din 11 noiembrie 2010, publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 12 din 6 ianuarie 2011, a constatat constituţionalitatea art. 80 din Legea nr. 168/1999 în raport cu critici identice. În esenţã, Curtea a arãtat cã accesul liber la justiţie presupune accesul la mijloacele procedurale prin care justiţia se înfãptuieşte şi nu înseamnã cã el trebuie asigurat la toate structurile judecãtoreşti şi la toate cãile de atac prevãzute de lege - apel, recurs etc. -, deoarece competenţa şi cãile de atac sunt stabilite exclusiv de legiuitor, care poate institui reguli deosebite în considerarea unor situaţii diferite. De asemenea, exceptând dreptul la un dublu grad de jurisdicţie în materie penalã, nici Constituţia şi nici vreun instrument juridic internaţional nu prevãd câte grade de jurisdicţie trebuie asigurate pentru soluţionarea diferitelor litigii, cãile de atac ce pot fi exercitate împotriva hotãrârilor judecãtoreşti ori condiţiile procedurale de exercitare a acestora.
    Justificând aplicarea acestor principii la situaţia concretã a cãilor de atac specifice conflictelor de muncã, Curtea a arãtat cã, având în vedere specificul şi implicaţiile sociale ale conflictelor de muncã, acestea se judecã dupã o procedurã caracterizatã prin celeritate. De aceea, legiuitorul, ţinând cont de dispoziţiile art. 126 alin. (2) şi art. 129 din Constituţie, a prevãzut pentru soluţionarea acestora douã grade de jurisdicţie, respectiv o singurã cale de atac.
    Aceleaşi considerente ce ţin de necesitatea asigurãrii celeritãţii soluţionãrii cauzei au fost reţinut de Curte şi pentru a justifica constituţionalitatea textelor de lege criticate în raport cu principiul constituţional al egalitãţii în drepturi.
    Toate cele arãtate mai sus duc la concluzia cã nici art. 24 din Constituţie nu a fost încãlcat, dispoziţiile art. 304^1 şi 305 din Codul de procedurã civilã fiind pe deplin aplicabile.
    Întrucât nu au intervenit elemente noi, de naturã a reconsidera jurisprudenţa Curţii, considerentele şi soluţia deciziei menţionate îşi pãstreazã valabilitatea şi în prezenta cauzã.

    Pentru considerentele expuse mai sus, în temeiul art. 146 lit. d) şi al art. 147 alin. (4) din Constituţie, al art. 1-3, al art. 11 alin. (1) lit. A.d) şi al art. 29 din Legea nr. 47/1992,

                   CURTEA CONSTITUŢIONALĂ
                       În numele legii
                           DECIDE:

    Respinge ca neîntemeiatã excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 80 din Legea nr. 168/1999 privind soluţionarea conflictelor de muncã, excepţie ridicatã de Banca Italo-Romena SPA Italia Treviso - Sucursala Bucureşti în Dosarul nr. 701/107/2009 al Curţii de Apel Alba Iulia - Secţia pentru conflicte de muncã şi asigurãri sociale.
    Definitivã şi general obligatorie.
    Pronunţatã în şedinţa publicã din data de 30 iunie 2011.

                        PREŞEDINTELE
                    CURŢII CONSTITUŢIONALE,
                      AUGUSTIN ZEGREAN

                    Magistrat-asistent-şef,
                        Benke Karoly

                         ---------
Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016