Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   DECIZIE nr. 885 din 16 octombrie 2007  referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 183 si art. 184 din Codul de procedura penala    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

DECIZIE nr. 885 din 16 octombrie 2007 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 183 si art. 184 din Codul de procedura penala

EMITENT: CURTEA CONSTITUTIONALA
PUBLICAT: MONITORUL OFICIAL nr. 750 din 5 noiembrie 2007

Ioan Vida - preşedinte
Nicolae Cochinescu - judecãtor
Aspazia Cojocaru - judecãtor
Acsinte Gaspar - judecãtor
Petre Ninosu - judecãtor
Ion Predescu - judecãtor
Puskas Valentin Zoltan - judecãtor
Tudorel Toader - judecãtor
Augustin Zegrean - judecãtor
Iuliana Nedelcu - procuror
Marieta Safta - magistrat-asistent

Pe rol se aflã soluţionarea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 183 şi art. 184 din Codul de procedurã penalã, excepţie invocatã de Vladimir Cohn în Dosarul nr. 4.849/86/2006 (1.218/P/2006) al Tribunalului Suceava - Secţia penalã.
La apelul nominal lipsesc pãrţile, faţã de care procedura de citare a fost legal îndeplinitã.
Magistratul-asistent referã Curţii cã partea Societatea Comercialã "Ambro" - S.A. din Suceava a depus la dosarul cauzei concluzii scrise, prin care solicitã respingerea excepţiei de neconstituţionalitate ca inadmisibilã.
Ministerul Public pune concluzii de respingere a excepţiei de neconstituţionalitate ca neîntemeiatã, arãtând cã textele de lege criticate nu încalcã prevederile constituţionale invocate de autorul excepţiei.

CURTEA,

având în vedere actele şi lucrãrile dosarului, reţine urmãtoarele:
Prin Încheierea din 26 martie 2007, pronunţatã în Dosarul nr. 4.849/86/2006 (1.218/P/2006), Tribunalul Suceava - Secţia penalã a sesizat Curtea Constituţionalã cu excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 183 şi art. 184 din Codul de procedurã penalã, excepţie invocatã de Vladimir Cohn în dosarul menţionat.
În motivarea excepţiei de neconstituţionalitate se susţine, în esenţã, cã textele de lege criticate sunt neconstituţionale, întrucât "aducerea învinuitului sau inculpatului cu mandat de aducere reprezintã un atac la demnitatea şi personalitatea acestora, şi o presiune din partea autoritãţilor judiciare, fãcutã în scopul obţinerii de declaraţii". De asemenea, "constrângerea învinuitului sau inculpatului prin punerea în executare a mandatului de aducere reprezintã o intervenţie de tip represiv care implicã o încãlcare a libertãţii umane, ca stare naturalã, care nu poate fi supusã unor restricţii decât în cazul luãrii mãsurilor preventive prevãzute de art. 23 din Constituţie". În concluzie, în opinia autorului excepţiei, "mandatul de aducere presupune o îngrãdire a libertãţii individuale şi este echivalentul unei reţineri. Este un act procedural prin care se aduc restrângeri exerciţiului unor drepturi sau libertãţi fundamentale prevãzute de art. 21 alin. (3) şi art. 23 alin. (1), precum şi principiilor fundamentale prevãzute de art. 1 alin. (3) din Constituţia României, un act care nu este necesar într-o societate democraticã, neimpunându-se pentru desfãşurarea normalã a instrucţiei penale, din moment ce dreptul la tãcere este garantat prin incidenţa art. 6 din Convenţie."
Tribunalul Suceava - Secţia penalã apreciazã cã excepţia de neconstituţionalitate este neîntemeiatã. Se aratã cã citarea inculpatului cu mandat de aducere, conform dispoziţiilor art. 183 şi art. 184 din Codul de procedurã penalã, nu-i încalcã acestuia dreptul la tãcere, legiuitorul având competenţa exclusivã de a stabili regulile de procedurã, precum şi modalitãţile de aplicare a acestora.
În conformitate cu dispoziţiile <>art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992 , încheierea de sesizare a fost comunicatã preşedinţilor celor douã Camere ale Parlamentului, Guvernului şi Avocatului Poporului, pentru a-şi exprima punctele de vedere asupra excepţiei de neconstituţionalitate ridicate.
Guvernul apreciazã cã excepţia de neconstituţionalitate este neîntemeiatã, arãtând cã textele de lege criticate nu contravin principiilor statului de drept, nu încalcã liberul acces la justiţie şi nu îngrãdesc libertatea individualã.
Avocatul Poporului considerã cã excepţia de neconstituţionalitate este neîntemeiatã, arãtând cã prevederile criticate, instituind unele reguli procedurale privind mandatul de aducere şi executarea acestuia, se circumscriu scopului şi regulilor de bazã ale procesului penal. Garanţiile care condiţioneazã dreptul la un proces echitabil sunt respectate, deoarece, potrivit art. 183 şi art. 184 din Codul de procedurã penalã, persoanele aduse cu mandat nu pot rãmâne la dispoziţia organului judiciar decât timpul strict necesar pentru audierea lor, în afarã de cazul când s-a dispus reţinerea ori arestarea preventivã a acestora, iar persoana adusã cu mandat de aducere este ascultatã de îndatã de cãtre organul judiciar, fiind respectate astfel garanţiile care condiţioneazã dreptul la un proces echitabil.
Preşedinţii celor douã Camere ale Parlamentului nu au comunicat punctele lor de vedere cu privire la excepţia de neconstituţionalitate.

CURTEA,

examinând încheierea de sesizare, punctele de vedere ale Guvernului şi Avocatului Poporului, raportul întocmit de judecãtorul-raportor, concluziile procurorului, dispoziţiile legale criticate, raportate la prevederile Constituţiei, precum şi <>Legea nr. 47/1992 , reţine urmãtoarele:
Curtea Constituţionalã a fost legal sesizatã şi este competentã, potrivit dispoziţiilor art. 146 lit. d) din Constituţie, ale art. 1 alin. (2), ale <>art. 2, 3, 10 şi 29 din Legea nr. 47/1992 , sã soluţioneze excepţia de neconstituţionalitate.
Obiectul excepţiei de neconstituţionalitate îl constituie dispoziţiile art. 183 şi art. 184 din Codul de procedurã penalã, care au urmãtorul cuprins:
- Art. 183: "O persoanã poate fi adusã în faţa organului de urmãrire penalã sau a instanţei de judecatã pe baza unui mandat de aducere, întocmit potrivit dispoziţiilor art. 176, dacã fiind anterior citatã nu s-a prezentat, iar ascultarea ori prezenţa ei este necesarã.
Învinuitul sau inculpatul poate fi adus cu mandat chiar înainte de a fi fost chemat prin citaţie, dacã organul de urmãrire penalã sau instanţa constatã motivat cã în interesul rezolvãrii cauzei se impune aceastã mãsurã.
Persoanele aduse cu mandat, potrivit alin. 1 şi 2, nu pot rãmâne la dispoziţia organului judiciar decât timpul strict necesar pentru audierea lor, în afarã de cazul când s-a dispus reţinerea ori arestarea preventivã a acestora.
Persoana adusã cu mandat de aducere este ascultatã de îndatã de cãtre organul judiciar.";
- Art. 184: "Mandatul de aducere se executã prin organele poliţiei, jandarmeriei sau poliţiei comunitare.
Dacã persoana arãtatã în mandatul de aducere nu poate fi adusã din motive de boalã, cel însãrcinat cu executarea mandatului constatã aceasta printr-un proces-verbal, care se înainteazã de îndatã organului de urmãrire penalã ori instanţei de judecatã.
Dispoziţiile alin. 2 se aplicã şi în cazul în care persoana arãtatã în mandat, cu excepţia învinuitului sau inculpatului, nu poate fi adusã din orice altã cauzã.
Dacã cel însãrcinat cu executarea mandatului de aducere nu gãseşte persoana prevãzutã în mandat la adresa indicatã, face cercetãri şi dacã acestea au rãmas fãrã rezultat, încheie un proces-verbal care va cuprinde menţiuni despre cercetãrile fãcute.
Dacã învinuitul sau inculpatul refuzã sã se supunã mandatului sau încearcã sã fugã, va fi constrâns la aceasta.
Executarea mandatelor de aducere privind pe militari se face prin comandantul unitãţii militare sau prin comandantul garnizoanei."
În susţinerea excepţiei se invocã dispoziţiile constituţionale ale art. 1 alin. (3) privind statul de drept, ale art. 21 alin. (3) privind dreptul la un proces echitabil, ale art. 23 alin. (1) şi (13) privind inviolabilitatea libertãţii individuale, respectiv potrivit cãrora sancţiunea privativã de libertate nu poate fi decât de naturã penalã. Se invocã, de asemenea, art. 6 din Convenţia pentru apãrarea drepturilor omului şi a libertãţilor fundamentale, privind dreptul la un proces echitabil.
Examinând excepţia de neconstituţionalitate ridicatã, Curtea constatã cã aceasta este neîntemeiatã.
Curtea reţine cã regulile procedurale instituite prin dispoziţiile art. 183 şi art. 184 din Codul de procedurã penalã sunt menite sã asigure buna desfãşurare a procesului penal, fãrã întârzieri determinate de absenţa sau refuzul persoanelor a cãror ascultare sau prezenţã este apreciatã ca fiind necesarã de cãtre instanţa de judecatã. Prin dispoziţiile criticate nu se încalcã libertatea individualã, întrucât instituţia mandatului de aducere nu este echivalentã cu cea a sancţiunilor privative de libertate, astfel cum, în mod eronat, apreciazã autorul excepţiei. De altfel, potrivit art. 53 din Constituţie, exerciţiul unor drepturi sau libertãţi poate fi restrâns pentru desfãşurarea instrucţiei penale, astfel încât constrângerea unei persoane de a se prezenta în faţa instanţei de judecatã, atunci când aceasta din urmã apreciazã cã se impune acest lucru, nu aduce nici o atingere principiilor statului de drept.
Nu este încãlcat, prin aceleaşi dispoziţii legale, nici dreptul la un proces echitabil câtã vreme, potrivit chiar dispoziţiilor cuprinse în textele de lege criticate, "persoanele aduse cu mandat, [...], nu pot rãmâne la dispoziţia organului judiciar decât timpul strict necesar pentru audierea lor, în afarã de cazul când s-a dispus reţinerea ori arestarea preventivã a acestora." De asemenea, nu se aduce atingere dreptului acuzatului de a pãstra tãcerea şi de a nu contribui la propria incriminare, întrucât acesta nu este contrâns în nici un fel sã facã vreo declaraţie în acest sens.

Pentru motivele mai sus arãtate, în temeiul art. 146 lit. d) şi al art. 147 alin. (4) din Constituţie, precum şi al art. 1-3, al art. 11 alin. (1) lit. A.d) şi al <>art. 29 alin. (1) şi (6) din Legea nr. 47/1992 ,

CURTEA CONSTITUŢIONALĂ
În numele legii
DECIDE:

Respinge excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 183 şi art. 184 din Codul de procedurã penalã, excepţie invocatã de Vladimir Cohn în Dosarul nr. 4.849/86/2006 (1.218/P/2006) al Tribunalului Suceava - Secţia penalã.
Definitivã şi general obligatorie.
Pronunţatã în şedinţa publicã din data de 16 octombrie 2007.

PREŞEDINTELE
CURŢII CONSTITUŢIONALE,
prof. univ. dr. IOAN VIDA

Magistrat-asistent,
Marieta Safta

--------
Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016