Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   DECIZIE nr. 87 din 2 martie 2004  referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor   Hotararii Guvernului nr. 1.360/2001 privind atestarea domeniului public al judetului Tulcea, precum si al municipiului Tulcea, al oraselor si comunelor din judetul Tulcea    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

DECIZIE nr. 87 din 2 martie 2004 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor Hotararii Guvernului nr. 1.360/2001 privind atestarea domeniului public al judetului Tulcea, precum si al municipiului Tulcea, al oraselor si comunelor din judetul Tulcea

EMITENT: CURTEA CONSTITUTIONALA
PUBLICAT: MONITORUL OFICIAL nr. 289 din 1 aprilie 2004
Nicolae Popa - preşedinte
Costicã Bulai - judecãtor
Nicolae Cochinescu - judecãtor
Constantin Doldur - judecãtor
Kozsokar Gabor - judecãtor
Petre Ninosu - judecãtor
Lucian Stângu - judecãtor
Şerban Viorel Stãnoiu - judecãtor
Ioan Vida - judecãtor
Florentina Baltã - procuror

Ioana Marilena Chiorean - magistrat-asistent
Pe rol se aflã soluţionarea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor <>Hotãrârii Guvernului nr. 1.360/2001 privind atestarea domeniului public al judeţului Tulcea, precum şi al municipiului Tulcea, al oraşelor şi comunelor din judeţul Tulcea, excepţie ridicatã de Societatea Comercialã "Agrodelta Sireasa" - S.A. din Tulcea în Dosarul nr. 2.096/2003 al Tribunalului Tulcea.
La apelul nominal rãspunde, pentru autoarea excepţiei Societatea Comercialã "Agrodelta Sireasa" - S.A. din Tulcea, avocat Sorin Munteanu, cu delegaţie la dosar, lipsã fiind celelalte pãrţi, faţã de care procedura de citare este legal îndeplinitã.
Preşedintele dispune a se face apelul şi în Dosarul nr. 544D/2003, care are ca obiect aceeaşi excepţie de neconstituţionalitate, ridicatã de Societatea Comercialã "Piscicola Murighiol" - S.A. din Murighiol în Dosarul nr. 2.097/2003 al Tribunalului Tulcea.
La apelul nominal în Dosarul nr. 544D/2003, se constatã lipsa pãrţilor, faţã de care procedura de citare este legal îndeplinitã.
Curtea, din oficiu, pune în discuţie conexarea dosarelor sus-menţionate, având în vedere conţinutul identic al excepţiilor de neconstituţionalitate ridicate. Apãrãtorul Societãţii Comerciale "Agrodelta Sireasa" - S.A., precum şi reprezentantul Ministerului Public aratã cã sunt de acord cu conexarea.
Curtea, în temeiul dispoziţiilor <>art. 16 din Legea nr. 47/1992 , republicatã, şi ale art. 164 alin. 1 şi 2 din Codul de procedurã civilã, dispune conexarea Dosarului nr. 544D/2003 la Dosarul nr. 543D/2003, care este primul înregistrat.
Magistratul-asistent referã asupra cererii depuse la dosar de cãtre partea Societatea de Investiţii Financiare "Moldova" - S.A. din Bacãu, prin care se solicitã amânarea cauzei, având în vedere cã procedura de citare a fost viciatã, nerespectându-se dispoziţiile art. 114^1 alin. 3 din Codul de procedurã civilã, conform cãrora, de la data primirii citaţiei, pârâtul trebuie sã aibã la dispoziţie cel puţin 15 zile pentru a-şi pregãti apãrarea.
Având cuvântul asupra acestei chestiuni prealabile, apãrãtorul Societãţii Comerciale "Agrodelta Sireasa" - S.A. lasã la aprecierea instanţei constituţionale amânarea cauzei cerutã de partea Societatea de Investiţii Financiare "Moldova" - S.A., iar reprezentantul Ministerului Public solicitã respingerea cererii de amânare a cauzei, apreciind cã procedura de citare a fost legal îndeplinitã, în conformitate cu prevederile art. 89 alin. 1 din Codul de procedurã civilã.
Curtea, luând în considerare cererea de amânare depusã la dosar de partea Societatea de Investiţii Finaciare "Moldova" - S.A. din Bacãu, susţinerile apãrãtorului Societãţii Comerciale "Agrodelta Sireasa" - S.A. şi ale reprezentantului Ministerului Public, dispoziţiile art. 89 alin. 1 din Codul de procedurã civilã, conform cãrora "Citaţia, sub pedeapsa nulitãţii, va fi înmânatã pãrţii cu cel puţin 5 zile înaintea termenului de judecatã", constatã cã procedura de citare a fost legal îndeplinitã. Dispoziţiile art. 114^1 alin. 3 din Codul de procedurã civilã invocate în susţinerea cererii de amânare nu sunt aplicabile, acestea referindu-se exclusiv la cererea de chemare în judecatã şi la termenul fixat de preşedinte astfel încât sã i se asigure pârâtului cel puţin 15 zile pentru pregãtirea apãrãrii.
Având în vedere cã cererea de amânare depusã la dosar de partea Societatea de Investiţii Finaciare "Moldova" - S.A. din Bacãu nu a fost temeinic motivatã, Curtea, în temeiul dispoziţiilor <>art. 16 din Legea nr. 47/1992 , republicatã, şi ale art. 156 alin. 1 din Codul de procedurã civilã, respinge cererea de amânare astfel cum a fost motivatã şi va trece la judecarea cauzei.
Cauza fiind în stare de judecatã, apãrãtorul autoarei excepţiei, Societatea Comercialã "Agrodelta Sireasa" S.A., aratã cã se impune constatarea admisibilitãţii excepţiei, chiar dacã aceasta are ca obiect o hotãrâre a Guvernului, întrucât hotãrârile Guvernului sunt date în aplicarea legii. Pe fond, solicitã admiterea excepţiei astfel cum a fost formulatã în faţa instanţei de judecatã care a sesizat Curtea Constituţionalã.
Reprezentantul Ministerului Public pune concluzii de respingere a excepţiei de neconstituţionalitate ca fiind inadmisibilã, faţã de dispoziţiile <>art. 23 alin. (1) din Legea nr. 47/1992 , republicatã, arãtând cã hotãrârile Guvernului pot fi atacate numai pe calea contenciosului administrativ.

CURTEA,
având în vedere actele şi lucrãrile dosarelor, constatã urmãtoarele:
Prin încheierile din 16 octombrie 2003, pronunţate în dosarele nr. 2.096/2003 şi nr. 2.097/2003, Tribunalul Tulcea a sesizat Curtea Constituţionalã cu excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor <>Hotãrârii Guvernului nr. 1.360/2001 privind atestarea domeniului public al judeţului Tulcea, precum şi al municipiului Tulcea, al oraşelor şi comunelor din judeţul Tulcea, excepţie ridicatã de Societatea Comercialã "Agrodelta Sireasa" - S.A. din Tulcea, respectiv Societatea Comercialã "Piscicola Murighiol" - S.A. din Murighiol în cadrul unor cauze comerciale având ca obiect cererile de radiere a unor menţiuni privind capitalul social, cereri introduse de cãtre Consiliul Judeţean Tulcea.
În motivarea excepţiei de neconstituţionalitate, autorii acesteia susţin cã <>Hotãrârea Guvernului nr. 1.360/2001 este contrarã prevederilor art. 41 alin. (3) din Constituţie, întrucât dispune trecerea în domeniul public a unor bunuri din capitalul social al societãţii comerciale, fãrã întrunirea condiţiilor prevãzute pentru expropriere, adicã neexistând cauza de utilitate publicã şi fãrã o justã şi prealabilã despãgubire. Pe de altã parte, apreciazã cã sunt încãlcate şi dispoziţiile art. 107 alin. (2) din Constituţie, întrucât hotãrârea de Guvern criticatã "are mai mult caracter de ordonanţã, neavând nici o legãturã cu organizarea executãrii legii".
Tribunalul Tulcea apreciazã cã excepţia de neconstituţionalitate este nefondatã, deoarece <>Hotãrârea Guvernului nr. 1.360/2001 a fost datã în executarea <>Legii nr. 213/1998 , iar prin ea nu se dispune nici un transfer de proprietate, ci se atestã domeniul public al unitãţilor administrativ-teritoriale ale judeţului Tulcea.
Potrivit dispoziţiilor <>art. 24 alin. (1) din Legea nr. 47/1992 , republicatã, încheierea de sesizare a fost comunicatã preşedinţilor celor douã Camere ale Parlamentului şi Guvernului, pentru a-şi exprima punctele de vedere asupra excepţiei de neconstituţionalitate ridicate.
Guvernul considerã cã excepţia de neconstituţionalitate ridicatã este inadmisibilã, întrucât, potrivit <>art. 23 alin. (1) din Legea nr. 47/1992 privind organizarea şi funcţionarea Curţii Constituţionale, republicatã, pot face obiect al controlului de neconstituţionalitate numai dispoziţii din legi sau ordonanţe ale Guvernului, iar nu şi hotãrâri ale Guvernului.
Preşedinţii celor douã Camere ale Parlamentului nu au comunicat Curţii Constituţionale punctele lor de vedere asupra excepţiei de neconstituţionalitate.

CURTEA,
examinând încheierile de sesizare, punctele de vedere ale Guvernului, rapoartele întocmite de judecãtorul-raportor, susţinerile pãrţii prezente, concluziile procurorului, dispoziţiile legale criticate, raportate la prevederile Constituţiei, precum şi dispoziţiile <>Legii nr. 47/1992 , republicatã, reţine urmãtoarele:
Curtea Constituţionalã a fost sesizatã, potrivit dispoziţiilor art. 146 lit. d) din Constituţie, republicatã, precum şi celor ale art. 1 alin. (1), ale <>art. 2, 3, 12 şi 23 din Legea nr. 47/1992 , republicatã, cu soluţionarea excepţiei de neconstituţionalitate ridicate.
Obiectul excepţiei de neconstituţionalitate îl constituie dispoziţiile <>Hotãrârii Guvernului nr. 1.360/2001 privind atestarea domeniului public al judeţului Tulcea, precum şi al municipiului Tulcea, al oraşelor şi comunelor din judeţul Tulcea, publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 497 din 10 iulie 2002, având articol unic, cu urmãtorul conţinut: "Se atestã apartenenţa la domeniul public al judeţului Tulcea, precum şi al municipiului Tulcea, al oraşelor şi comunelor din judeţul Tulcea a bunurilor cuprinse în anexele nr. 1-49 care fac parte integrantã din prezenta hotãrâre."
În susţinerea excepţiei de neconstituţionalitate, autorii acesteia apreciazã cã dispoziţiile hotãrârii criticate contravin prevederilor constituţionale ale art. 41 alin. (2), (3) şi (4) şi ale art. 107 alin. (2), dispoziţii care, în urma revizuirii şi republicãrii Constituţiei României în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 767 din 31 octombrie 2003, au devenit art. 44 alin. (2), (3) şi (5) şi ale art. 108 alin. (2), având urmãtorul conţinut:
- Art. 44 alin. (2), (3) şi (5): "(2) Proprietatea privatã este garantatã şi ocrotitã în mod egal de lege, indiferent de titular. Cetãţenii strãini şi apatrizii pot dobândi dreptul de proprietate privatã asupra terenurilor numai în condiţiile rezultate din aderarea României la Uniunea Europeanã şi din alte tratate internaţionale la care România este parte, pe bazã de reciprocitate, în condiţiile prevãzute prin lege organicã, precum şi prin moştenire legalã.
(3) Nimeni nu poate fi expropriat decât pentru o cauzã de utilitate publicã, stabilitã potrivit legii, cu dreaptã şi prealabilã despãgubire.[...]
(5) Pentru lucrãri de interes general, autoritatea publicã poate folosi subsolul oricãrei proprietãţi imobiliare, cu obligaţia de a despãgubi proprietarul pentru daunele aduse solului, plantaţiilor sau construcţiilor, precum şi pentru alte daune imputabile autoritãţii.";
- Art. 108 alin. (2): "Hotãrârile se emit pentru organizarea executãrii legilor."
Examinând excepţia de neconstituţionalitate, Curtea reţine cã, potrivit art. 146 lit. d) din Constituţie, republicatã, Curtea Constituţionalã "hotãrãşte asupra excepţiilor de neconstituţionalitate privind legile şi ordonanţele ridicate în faţa instanţelor judecãtoreşti sau de arbitraj comercial", iar, potrivit <>art. 23 alin. (1) din Legea nr. 47/1992 privind organizarea şi funcţionarea Curţii Constituţionale, republicatã, "Curtea Constituţionalã decide asupra excepţiilor ridicate în faţa instanţelor judecãtoreşti privind neconstituţionalitatea unei legi sau ordonanţe ori a unei dispoziţii dintr-o lege sau dintr-o ordonanţã [...]".
Astfel, hotãrârile Guvernului nu pot constitui obiect al controlului de constituţionalitate exercitat de Curtea Constituţionalã, acestea putând fi atacate numai pe calea contenciosului administrativ. Pentru aceste motive, potrivit dispoziţiilor <>art. 23 alin. (6) din Legea nr. 47/1992 , republicatã, instanţa judecãtoreascã trebuia sã respingã excepţia de neconstituţionalitate printr-o încheiere motivatã, fãrã a mai sesiza Curtea Constituţionalã. Întrucât instanţa de judecatã nu s-a conformat acestor dispoziţii legale, urmeazã ca excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor <>Hotãrârii Guvernului nr. 1.360/2001 sã fie respinsã ca inadmisibilã de cãtre Curtea Constituţionalã.

Pentru considerentele expuse mai sus, în temeiul art. 146 lit. d) şi al art. 147 alin. (4) din Constituţie, republicatã, precum şi al art. 13 alin. (1) lit. A.c), al art. 23 şi al <>art. 25 alin. (1) şi (4) din Legea nr. 47/1992 , republicatã,

CURTEA
În numele legii
DECIDE:

Respinge ca fiind inadmisibilã excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor <>Hotãrârii Guvernului nr. 1.360/2001 privind atestarea domeniului public al judeţului Tulcea, precum şi al municipiului Tulcea, al oraşelor şi comunelor din judeţul Tulcea, excepţie ridicatã de Societatea Comercialã "Agrodelta Sireasa" - S.A. din Tulcea în Dosarul nr. 2.096/2003 şi de Societatea Comercialã "Piscicola Murighiol" - S.A. din Murighiol în Dosarul nr. 2.097/2003, ambele ale Tribunalului Tulcea.
Definitivã şi obligatorie.
Pronunţatã în şedinţa publicã din data de 2 martie 2004.

PREŞEDINTELE CURŢII CONSTITUŢIONALE,
prof. univ. dr. NICOLAE POPA

Magistrat-asistent,
Ioana Marilena Chiorean

-----
Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016