Acest site foloseste Cookie-uri, conform noului Regulament de Protectie a Datelor (GDPR), pentru a va asigura cea mai buna experienta online. In esenta, Cookie-urile ne ajuta sa imbunatatim continutul de pe site, oferindu-va dvs., cititorul, o experienta online personalizata si mult mai rapida. Ele sunt folosite doar de site-ul nostru si partenerii nostri de incredere. Click AICI pentru detalii despre politica de Cookie-uri.
Acest site foloseste Cookie-uri, conform noului Regulament de Protectie a Datelor (GDPR), pentru a va asigura cea mai buna experienta online. In esenta, Cookie-urile ne ajuta sa imbunatatim continutul de pe site, oferindu-va dvs., cititorul, o experienta online personalizata si mult mai rapida. Ele sunt folosite doar de site-ul nostru si partenerii nostri de incredere. Click AICI pentru detalii despre politica de Cookie-uri. Sunt de acord cu politica de cookie
DECIZIE nr. 868 din 23 iunie 2011 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 29 alin. (5) din Legea nr. 47/1992 privind organizarea si functionarea Curtii Constitutionale
Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   DECIZIE nr. 868 din 23 iunie 2011  referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 29 alin. (5) din Legea nr. 47/1992 privind organizarea si functionarea Curtii Constitutionale    Twitter Facebook
Cautare document

DECIZIE nr. 868 din 23 iunie 2011 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 29 alin. (5) din Legea nr. 47/1992 privind organizarea si functionarea Curtii Constitutionale

EMITENT: CURTEA CONSTITUTIONALA
PUBLICAT: MONITORUL OFICIAL nr. 661 din 16 septembrie 2011

    Augustin Zegrean - preşedinte
    Acsinte Gaspar - judecãtor
    Petre Lãzãroiu - judecãtor
    Iulia Antoanella Motoc - judecãtor
    Mircea Ştefan Minea - judecãtor
    Ion Predescu - judecãtor
    Puskas Valentin Zoltan - judecãtor
    Tudorel Toader - judecãtor
    Cristina Teodora Pop - magistrat-asistent

    Cu participarea reprezentantului Ministerului Public, procuror Carmen-Cãtãlina Gliga.

    Pe rol se aflã soluţionarea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 29 alin. (6) din Legea nr. 47/1992 privind organizarea şi funcţionarea Curţii Constituţionale, excepţie ridicatã de Societatea Comercialã "Getica Trans" - S.R.L. din Deva în Dosarul nr. 2.596/97/2008 al Curţii de Apel Alba Iulia - Secţia comercialã.
    La apelul nominal se constatã lipsa pãrţilor, faţã de care procedura de citare a fost legal îndeplinitã.
    Cauza fiind în stare de judecatã, preşedintele acordã cuvântul reprezentantului Ministerului Public, care pune concluzii de respingere a excepţiei de neconstituţionalitate ca neîntemeiatã, invocând în acest sens Decizia Curţii Constituţionale nr. 581 din 14 aprilie 2009.

                               CURTEA,
având în vedere actele şi lucrãrile dosarului, constatã urmãtoarele:
    Prin Încheierea din 24 noiembrie 2010, pronunţatã în Dosarul nr. 2.596/97/2008, Curtea de Apel Alba Iulia - Secţia comercialã a sesizat Curtea Constituţionalã cu excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 29 alin. (6) din Legea nr. 47/1992 privind organizarea şi funcţionarea Curţii Constituţionale, excepţie ridicatã de Societatea Comercialã "Getica Trans" - S.R.L. din Deva într-o cauzã având ca obiect soluţionarea recursului declarat de aceasta împotriva sentinţei civile nr. 923/CA/2009, prin care Tribunalul Hunedoara a dispus dizolvarea acestei societãţi comerciale.
    În motivarea excepţiei de neconstituţionalitate autorul acesteia aratã cã principiul accesului liber la justiţie implicã adoptarea de cãtre legiuitor a unor reguli de procedurã clare, care sã prevadã condiţiile şi termenele în care pot fi exercitate drepturile procesuale, inclusiv cele referitoare la exercitarea cãilor de atac. Se apreciazã astfel cã dispoziţiile art. 29 alin. (6) din Legea nr. 47/1992 nu prevãd cu claritate termenul în care pãrţile pot ataca cu recurs încheierile de respingere a cererilor de sesizare a Curţii Constituţionale, aspect ce determinã caracterul incert şi aleatoriu al exercitãrii cãilor de atac prevãzute de lege. De asemenea, se susţine cã persoanelor interesate trebuie sã li se asigure accesul la instanţele judecãtoreşti competente sã soluţioneze litigiile şi cã, în domeniul procedurii civile, "chestiunea capitalã ar trebui sã fie interpretarea şi aplicarea legii pentru a se veni în întâmpinarea intereselor celor lezaţi".
    Referitor la pretinsa încãlcare a dispoziţiilor art. 1 şi 6 din Convenţia pentru apãrarea drepturilor omului şi a libertãţilor fundamentale, autorul susţine cã textele criticate încalcã principiul dreptului la un proces echitabil şi principiul preeminenţei dreptului, ce se desprind din normele europene invocate.
    Curtea de Apel Alba Iulia - Secţia comercialã apreciazã cã excepţia de neconstituţionalitate este neîntemeiatã şi aratã cã textul de lege criticat nu contravine normelor constituţionale invocate de autor.
    Astfel, instanţa afirmã cã dispoziţiile art. 29 alin. (6) din Legea nr. 47/1992 stabilesc doar normele de procedurã aplicabile în cazul în care instanţa în faţa cãreia este invocatã o excepţie de neconstituţionalitate constatã inadmisibilitatea acesteia.
    Potrivit art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, încheierea de sesizare a fost comunicatã preşedinţilor celor douã Camere ale Parlamentului, Guvernului şi Avocatului Poporului, pentru a-şi exprima punctele de vedere asupra excepţiei de neconstituţionalitate.
    Preşedinţii celor douã Camere ale Parlamentului, Guvernul şi Avocatul Poporului nu au comunicat punctele lor de vedere asupra excepţiei de neconstituţionalitate.

                               CURTEA,
examinând încheierea de sesizare, raportul întocmit de judecãtorul-raportor, concluziile procurorului, dispoziţiile legale criticate, raportate la prevederile Constituţiei, precum şi Legea nr. 47/1992, reţine urmãtoarele:
    Curtea Constituţionalã a fost legal sesizatã şi este competentã, potrivit dispoziţiilor art. 146 lit. d) din Constituţie, precum şi ale art. 1 alin. (2), ale art. 2, 3, 10 şi 29 din Legea nr. 47/1992, sã soluţioneze excepţia de neconstituţionalitate.
    Obiectul excepţiei de neconstituţionalitate îl constituie, potrivit încheierii de sesizare, prevederile art. 29 alin. (6) din Legea nr. 47/1992 privind organizarea şi funcţionarea Curţii Constituţionale, republicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 643 din 16 iulie 2004. Având în vedere cã, prin republicarea Legii nr. 47/1992 în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 807 din 3 decembrie 2010, art. 29 alin. (6) a devenit art. 29 alin. (5), obiect al excepţiei de neconstituţionalitate îl constituie dispoziţiile art. 29 alin. (5) din Legea nr. 47/1992, care au urmãtorul cuprins: "(5) Dacã excepţia este inadmisibilã, fiind contrarã prevederilor alin. (1), (2) sau (3), instanţa respinge printr-o încheiere motivatã cererea de sesizare a Curţii Constituţionale, încheierea poate fi atacatã numai cu recurs la instanţa imediat superioarã, în termen de 48 de ore de la pronunţare. Recursul se judecã în termen de 3 zile."
    În opinia autorului excepţiei se susţine cã textul criticat încalcã prevederile constituţionale ale art. 1 alin. (3) referitor la statul român, ale art. 11 cu privire la dreptul internaţional şi dreptul intern, ale art. 16 alin. (1) şi (2) privind egalitatea în drepturi, ale art. 20 - Tratatele internaţionale privind drepturile omului, ale art. 21 referitor la accesul liber la justiţie, ale art. 24 privind dreptul la apãrare, ale art. 128 referitor la folosirea limbii materne şi a interpretului în justiţie, dispoziţiile art. 1 şi 6 din Convenţia pentru apãrarea drepturilor omului şi a libertãţilor fundamentale privind obligaţia de a respecta drepturile omului şi, respectiv, dreptul la un proces echitabil, ale art. 10 din Declaraţia Universalã a Drepturilor Omului referitor la accesul la justiţie şi ale art. 14 pct. 1 din Pactul internaţional cu privire la drepturile civile şi politice privind accesul la justiţie.
    Examinând excepţia de neconstituţionalitate, Curtea constatã urmãtoarele:
    Art. 29 alin. (5) din Legea nr. 47/1992 stabileşte cu claritate termenul şi condiţiile de exercitare a cãii de atac a recursului împotriva încheierilor pronunţate de instanţele judecãtoreşti de respingere a cererilor de sesizare a Curţii Constituţionale, respingere ce poate avea loc în condiţiile enumerate de legiuitor şi care sunt de strictã interpretare şi aplicare. Astfel, Curtea reţine cã, în accepţiunea textului criticat, aceste încheieri pot fi atacate în termen de 48 de ore de la pronunţare cu recurs la instanţa ierarhic superioarã celei care le pronunţã, respectiv la instanţa competentã sã soluţioneze acţiunea în anulare a hotãrârii arbitrale conform art. 365 alin. 1 din Codul de procedurã civilã. Recursul astfel formulat se judecã în termen de 3 zile, iar termenele menţionate se calculeazã pe ore şi pe zile libere, potrivit dispoziţiilor art. 101-104 din Codul de procedurã civilã.
    Referitor la constituţionalitatea prevederilor art. 29 alin. (5) din Legea nr. 47/1992, Curtea Constituţionalã s-a pronunţat prin numeroase decizii, ca de exemplu Decizia nr. 607 din 15 noiembrie 2005, publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 70 din 25 ianuarie 2006, Decizia nr. 494 din 8 iunie 2006, publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 536 din 21 iunie 2006, şi Decizia nr. 521 din 19 aprilie 2011, publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 351 din 20 mai 2011, prin care Curtea a statuat cã "aceste dispoziţii sunt norme de procedurã, pe care instanţa care a fost sesizatã cu excepţia de neconstituţionalitate este obligatã sã le aplice în vederea selectãrii doar a acelor excepţii de neconstituţionalitate care, potrivit legii, pot face obiectul controlului de constituţionalitate exercitat de Curtea Constituţionalã, unica autoritate de jurisdicţie constituţionalã. Deci, aceastã procedurã face posibilã doar pronunţarea în situaţiile date asupra oportunitãţii sesizãrii Curţii Constituţionale, instanţa de judecatã având rol de filtru al excepţiei de neconstituţionalitate ridicate de pãrţi".
    De asemenea, prin Decizia nr. 1.512 din 18 noiembrie 2010, publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 73 din 28 ianuarie 2011, Curtea a constatat cã "natura imperativã a termenului de 48 de ore, în cadrul cãruia partea interesatã poate declara recurs împotriva încheierii prin care instanţa de judecatã a respins ca inadmisibilã cererea de sesizare a Curţii Constituţionale cu soluţionarea unei excepţii de neconstituţionalitate, are menirea de a da expresie principiului celeritãţii şi al soluţionãrii cauzelor într-un termen rezonabil, în considerarea faptului cã excepţia de neconstituţionalitate reprezintã un incident procedural în cadrul unui litigiu".
    Întrucât nu au intervenit elemente noi, de naturã sã determine schimbarea acestei jurisprudenţe, atât considerentele, cât şi soluţiile deciziilor menţionate îşi pãstreazã valabilitatea în prezenta cauzã.

    Pentru considerentele expuse mai sus, în temeiul art. 146 lit. d) şi al art. 147 alin. (4) din Constituţie, precum şi al art. 1-3, al art. 11 alin. (1) lit. A.d) şi al art. 29 din Legea nr. 47/1992,

                        CURTEA CONSTITUŢIONALĂ
                            În numele legii
                               DECIDE:

    Respinge, ca neîntemeiatã, excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 29 alin. (5) din Legea nr. 47/1992 privind organizarea şi funcţionarea Curţii Constituţionale, excepţie ridicatã de Societatea Comercialã "Getica Trans" - S.R.L. din Deva în Dosarul nr. 2.596/97/2008 al Curţii de Apel Alba Iulia - Secţia comercialã.
    Definitivã şi general obligatorie.
    Pronunţatã în şedinţa publicã din data de 23 iunie 2011.

                  PREŞEDINTELE CURŢII CONSTITUŢIONALE,
                          AUGUSTIN ZEGREAN

                         Magistrat-asistent,
                        Cristina Teodora Pop
                              ________
Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016