Acest site foloseste Cookie-uri, conform noului Regulament de Protectie a Datelor (GDPR), pentru a va asigura cea mai buna experienta online. In esenta, Cookie-urile ne ajuta sa imbunatatim continutul de pe site, oferindu-va dvs., cititorul, o experienta online personalizata si mult mai rapida. Ele sunt folosite doar de site-ul nostru si partenerii nostri de incredere. Click AICI pentru detalii despre politica de Cookie-uri.
Acest site foloseste Cookie-uri, conform noului Regulament de Protectie a Datelor (GDPR), pentru a va asigura cea mai buna experienta online. In esenta, Cookie-urile ne ajuta sa imbunatatim continutul de pe site, oferindu-va dvs., cititorul, o experienta online personalizata si mult mai rapida. Ele sunt folosite doar de site-ul nostru si partenerii nostri de incredere. Click AICI pentru detalii despre politica de Cookie-uri. Sunt de acord cu politica de cookie
DECIZIE nr. 862 din 23 iunie 2011 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 105 alin. (2) din Legea nr. 46/2008 - Codul silvic
Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   DECIZIE nr. 862 din 23 iunie 2011  referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 105 alin. (2) din Legea nr. 46/2008 - Codul silvic    Twitter Facebook
Cautare document

DECIZIE nr. 862 din 23 iunie 2011 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 105 alin. (2) din Legea nr. 46/2008 - Codul silvic

EMITENT: CURTEA CONSTITUTIONALA
PUBLICAT: MONITORUL OFICIAL nr. 661 din 16 septembrie 2011

    Augustin Zegrean - preşedinte
    Acsinte Gaspar - judecãtor
    Petre Lãzãroiu - judecãtor
    Mircea Ştefan Minea - judecãtor
    Iulia Antoanella Motoc - judecãtor
    Ion Predescu - judecãtor
    Puskas Valentin Zoltan - judecãtor
    Tudorel Toader - judecãtor
    Afrodita Laura Tutunaru - magistrat-asistent

    Cu participarea reprezentantului Ministerului Public, procuror Carmen-Cãtãlina Gliga.

    Pe rol se aflã soluţionarea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 105 alin. (2) din Legea nr. 46/2008 - Codul silvic, excepţie ridicatã de Viorel Horga în Dosarul nr. 30.240/3/2009 al Tribunalului Bucureşti - Secţia a IX-a contencios administrativ şi fiscal şi care formeazã obiectul Dosarului Curţii Constituţionale nr. 4.487D/2010.
    La apelul nominal lipsesc pãrţile, faţã de care procedura de citare a fost legal îndeplinitã.
    Curtea dispune a se face apelul şi în Dosarul nr. 4.616D/2010, având ca obiect excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 105 alin. (2) din Legea nr. 46/2008 - Codul silvic, excepţie ridicatã de Viorel Horga, Tudor Nuţã şi Zamfir Valentin în Dosarul nr. 10.164/3/2010 al Tribunalului Bucureşti - Secţia a IX-a contencios administrativ şi fiscal.
    La apelul nominal lipsesc pãrţile, faţã de care procedura de citare a fost legal îndeplinitã.
    Curtea, din oficiu, pune în discuţie conexarea dosarelor.
    Reprezentantul Ministerului Public, având în vedere dispoziţiile art. 53 alin. (5) din Legea nr. 47/1992 privind organizarea şi funcţionarea Curţii Constituţionale, nu se opune conexãrii dosarelor.
    Curtea, având în vedere identitatea de obiect a cauzelor, în temeiul art. 53 alin. (5) din Legea nr. 47/1992 privind organizarea şi funcţionarea Curţii Constituţionale, dispune conexarea Dosarului nr. 4.616D/2010 la Dosarul nr. 4.487D/2010, care a fost primul înregistrat.
    Cauza fiind în stare de judecatã, preşedintele acordã cuvântul reprezentantului Ministerului Public, care pune concluzii de respingere a excepţiei de neconstituţionalitate ca neîntemeiatã, sens în care face trimitere la jurisprudenţa în materie.

                               CURTEA,
având în vedere actele şi lucrãrile dosarelor, constatã urmãtoarele:
    Prin încheierile din 8 octombrie 2010 şi 10 noiembrie 2010, pronunţate în dosarele nr. 30.240/3/2009 şi nr. 10.164/3/2010, Tribunalul Bucureşti - Secţia a IX-a contencios administrativ şi fiscal a sesizat Curtea Constituţionalã cu excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 105 alin. (2) din Legea nr. 46/2008 - Codul silvic.
    Excepţia a fost ridicatã de Viorel Horga, Tudor Nuţã şi Zamfir Valentin în dosarele de mai sus având ca obiect soluţionarea unor acţiuni în contencios administrativ referitoare la o obligaţie de a face şi la anularea unui act emis de Regia Naţionalã a Pãdurilor Romsilva.
    În motivarea excepţiei de neconstituţionalitate autorii acesteia susţin cã prevederile legale menţionate încalcã dispoziţiile constituţionale ale art. 16 alin. (1) referitoare la egalitatea în drepturi a cetãţenilor şi ale art. 20 referitoare la Tratatele internaţionale privind drepturile omului, precum şi ale art. 6 paragraful 1 referitoare la dreptul la un proces echitabil şi ale art. 14 referitoare la Interzicerea discriminãrii, ambele din Convenţia pentru apãrarea drepturilor omului şi a libertãţilor fundamentale, deoarece creeazã un regim discriminatoriu în ceea ce priveşte rãspunderea patrimonialã referitoare la pagubele din pãdurile care se încadreazã în zonele menţionate.
    Tribunalul Bucureşti - Secţia a IX-a contencios administrativ şi fiscal opineazã cã excepţia de neconstituţionalitate este neîntemeiatã, sens în care face trimitere la jurisprudenţa în materie.
    Potrivit art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, încheierile de sesizare au fost comunicate preşedinţilor celor douã Camere ale Parlamentului, Guvernului şi Avocatului Poporului, pentru a-şi exprima punctele de vedere asupra excepţiei de neconstituţionalitate.
    Preşedinţii celor douã Camere ale Parlamentului, Guvernul şi Avocatul Poporului nu au comunicat punctele lor de vedere asupra excepţiei de neconstituţionalitate.

                               CURTEA,
examinând încheierile de sesizare, rapoartele întocmite de judecãtorul-raportor, concluziile procurorului, dispoziţiile legale criticate, raportate la prevederile Constituţiei, precum şi Legea nr. 47/1992, reţine urmãtoarele:
    Curtea Constituţionalã a fost legal sesizatã şi este competentã, potrivit dispoziţiilor art. 146 lit. d) din Constituţie, precum şi ale art. 1 alin. (2), ale art. 2, 3, 10 şi 29 din Legea nr. 47/1992, sã soluţioneze excepţia de neconstituţionalitate.
    Obiectul excepţiei de neconstituţionalitate îl constituie dispoziţiile art. 105 alin. (2) din Legea nr. 46/2008 - Codul silvic, publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 238 din 27 martie 2008, care au urmãtorul conţinut:
    "Valoarea prejudiciilor din pãdurile încadrate prin amenajamentul silvic în grupa I funcţionalã, din perdelele forestiere de protecţie şi din jnepenişuri se stabileşte prin multiplicarea de douã ori a valorii obţinute potrivit legii."
    Autorii excepţiei de neconstituţionalitate susţin cã prevederile legale menţionate încalcã dispoziţiile constituţionale ale art. 16 alin. (1) referitoare la egalitatea în drepturi a cetãţenilor şi ale art. 20 referitoare la Tratatele internaţionale privind drepturile omului, precum şi ale art. 6 paragraful 1 referitoare la dreptul la un proces echitabil şi ale art. 14 referitoare la Interzicerea discriminãrii, ambele din Convenţia pentru apãrarea drepturilor omului şi a libertãţilor fundamentale.
    Examinând excepţia de neconstituţionalitate, Curtea constatã cã dispoziţiile legale criticate au mai fost supuse controlului sãu din perspectiva unor critici similare. Astfel, cu prilejul soluţionãrii Deciziei nr. 401 din 13 aprilie 2010, publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 358 din 1 iunie 2010, Curtea Constituţionalã a statuat cã prevederile de lege criticate prin care se stabileşte modalitatea de calcul al prejudiciilor aduse pãdurilor încadrate prin amenajamentul silvic, precum şi posibilitatea de recuperare a prejudiciului se aplicã în mod egal tuturor persoanelor care se încadreazã în ipoteza prevãzutã de norma criticatã.
    Referitor la critica de neconstituţionalitate faţã vizând dreptul la un proces echitabil, Curtea a reţinut cã normele criticate nu înlãturã posibilitatea proprietarilor de pãduri de a se adresa justiţiei şi de a se prevala de toate garanţiile pe care le presupune un proces echitabil, întrucât, potrivit art. 10 alin. (2) lit. b) din Legea nr. 46/2008, aceştia fac parte din ocoalele silvice private. Astfel, proprietarii de pãduri îşi pot recupera prejudiciul evaluat potrivit legii prin ocolul silvic din care fac parte.
    În plus, potrivit art. 8 alin. (2) lit. b) din Ordonanţa de urgenţã a Guvernului nr. 85/2006 privind stabilirea modalitãţilor de evaluare a pagubelor produse vegetaţiei forestiere din pãduri şi din afara acestora, din sumele încasate cu titlu de despãgubiri, 50% se acordã proprietarului pãdurii în care s-a produs paguba, dacã acesta are asigurate serviciile silvice/administrarea pãdurii în condiţiile legii.
    Deoarece pânã în prezent nu au intervenit elemente noi, de naturã sã determine schimbarea acestei jurisprudenţe, considerentele deciziei mai sus menţionate îşi pãstreazã valabilitatea şi în cauza de faţã.
    Distinct de acestea, Curtea mai constatã cã potrivit art. 25 alin. (1) lit. a) din Codul silvic, grupa I este definitã ca fiind aceea "care cuprinde pãduri cu funcţii speciale de protecţie a apelor, a solului, a climei şi a obiectivelor de interes naţional, pãduri pentru recreere, pãduri de ocrotire a genofondului şi a ecofondului, precum şi pãdurile din ariile naturale protejate de interes naţional". Prin urmare, în acord cu jurisprudenţa constantã a Curţii Constituţionale (a se vedea Decizia nr. 1.354 din 20 octombrie 2010, publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 761 din 15 noiembrie 2010) aplicarea şi tratamentul juridic mai sever în ceea ce priveşte pagubele aduse pãdurilor din aceastã grupã este justificatã obiectiv, raţional şi proporţional cu scopul vizat, întrucât autorii acestor prejudicii nu se aflã în aceeaşi situaţie juridicã cu cei care aduc pagube pãdurilor din grupa a II-a. Pe cale de consecinţã, legiuitorul poate aplica un tratament juridic diferit dacã faptele sunt diferite, sens în care numai în situaţii egale tratamentul juridic aplicat trebuie sã fie identic.

    Pentru considerentele expuse, în temeiul art. 146 lit. d) şi al art. 147 alin. (4) din Constituţie, precum şi al art. 1-3, al art. 11 alin. (1) lit. A.d) şi al art. 29 din Legea nr. 47/1992,

                        CURTEA CONSTITUŢIONALĂ
                            În numele legii
                               DECIDE:

    Respinge ca neîntemeiatã excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 105 alin. (2) din Legea nr. 46/2008 - Codul silvic, excepţie ridicatã de Viorel Horga în Dosarul nr. 30.240/3/2009 şi de Viorel Horga, Tudor Nuţã şi Zamfir Valentin în Dosarul nr. 10.164/3/2010, ambele ale Tribunalului Bucureşti - Secţia a IX-a contencios administrativ şi fiscal.
    Definitivã şi general obligatorie.
    Pronunţatã în şedinţa publicã din data de 23 iunie 2011.


                PREŞEDINTELE CURŢII CONSTITUŢIONALE,
                          AUGUSTIN ZEGREAN

                         Magistrat-asistent,
                        Afrodita Laura Tutunaru
                            ____________
Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016