Acest site foloseste Cookie-uri, conform noului Regulament de Protectie a Datelor (GDPR), pentru a va asigura cea mai buna experienta online. In esenta, Cookie-urile ne ajuta sa imbunatatim continutul de pe site, oferindu-va dvs., cititorul, o experienta online personalizata si mult mai rapida. Ele sunt folosite doar de site-ul nostru si partenerii nostri de incredere. Click AICI pentru detalii despre politica de Cookie-uri.
Acest site foloseste Cookie-uri, conform noului Regulament de Protectie a Datelor (GDPR), pentru a va asigura cea mai buna experienta online. In esenta, Cookie-urile ne ajuta sa imbunatatim continutul de pe site, oferindu-va dvs., cititorul, o experienta online personalizata si mult mai rapida. Ele sunt folosite doar de site-ul nostru si partenerii nostri de incredere. Click AICI pentru detalii despre politica de Cookie-uri. Sunt de acord cu politica de cookie
DECIZIE nr. 858 din 16 iunie 2009 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 84 alin. (1) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 194/2002 privind regimul strainilor in Romania
Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   DECIZIE nr. 858 din 16 iunie 2009  referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor   art. 84 alin. (1) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 194/2002 privind regimul strainilor in Romania    Twitter Facebook
Cautare document

DECIZIE nr. 858 din 16 iunie 2009 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 84 alin. (1) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 194/2002 privind regimul strainilor in Romania

EMITENT: CURTEA CONSTITUTIONALA
PUBLICAT: MONITORUL OFICIAL nr. 504 din 22 iulie 2009
DECIZIE nr. 858 din 16 iunie 2009
referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor <>art. 84 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţã a Guvernului nr. 194/2002 privind regimul strãinilor în România
EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALÃ
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 504 din 22 iulie 2009


Ioan Vida - preşedinte
Nicolae Cochinescu - judecãtor
Aspazia Cojocaru - judecãtor
Acsinte Gaspar - judecãtor
Petre Lãzãroiu - judecãtor
Puskas Valentin Zoltan - judecãtor
Tudorel Toader - judecãtor
Augustin Zegrean - judecãtor
Carmen-Cãtãlina Gliga - procuror
Valentina Bãrbãţeanu - magistrat-asistent


Pe rol se aflã soluţionarea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor "<>art. 82 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţã a Guvernului nr. 194/2002 privind regimul strãinilor în România", excepţie ridicatã de Seyed Mohammad Seyed Abolhassanin-Daf în Dosarul nr. 1.299/2/2008 al Curţii de Apel Bucureşti - Secţia a VIII-a contencios administrativ şi fiscal.
La apelul nominal se constatã lipsa pãrţilor, faţã de care procedura de citare a fost legal îndeplinitã.
Cauza fiind în stare de judecatã, preşedintele Curţii acordã cuvântul reprezentantului Ministerului Public. Acesta pune concluzii de respingere ca neîntemeiatã a excepţiei de neconstituţionalitate, invocând jurisprudenţa în materie a Curţii Constituţionale.

CURTEA,

având în vedere actele şi lucrãrile dosarului, constatã urmãtoarele:
Prin Încheierea din 20 ianuarie 2009, pronunţatã în Dosarul nr. 1.299/2/2008, admiţând recursul împotriva încheierii de respingere a cererii de sesizare a Curţii Constituţionale, Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie - Secţia de contencios administrativ şi fiscal a sesizat Curtea Constituţionalã cu excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor "<>art. 82 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţã a Guvernului nr. 194/2002 privind regimul strãinilor în România".
Excepţia de neconstituţionalitate a fost ridicatã de Seyed Mohammad Seyed Abolhassanin-Daf în Dosarul nr. 1.299/2/2008 al Curţii de Apel Bucureşti - Secţia a VIII-a contencios administrativ şi fiscal într-o cauzã având ca obiect soluţionarea contestaţiei formulate împotriva deciziei emise de Oficiul Român pentru Imigrãri de returnare a acestuia de pe teritoriul României.
În motivarea excepţiei de neconstituţionalitate autorul acesteia aratã, în esenţã, cã, prin neacordarea posibilitãţii legale de exercitare a cãilor de atac împotriva hotãrârilor pronunţate cu privire la contestaţiile formulate împotriva deciziilor de returnare, se încalcã dreptul de acces liber la justiţie. Acesta presupune şi accesul la mijloacele procedurale prin care se înfãptuieşte justiţia, inclusiv la exercitarea cãilor de atac; or, textul de lege criticat exclude "în totalitate posibilitatea controlului judiciar". Precizeazã cã o consecinţã a caracterului irevocabil al acestor hotãrâri o reprezintã şi nesocotirea dreptului la apãrare.
Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie - Secţia de contencios administrativ şi fiscal apreciazã cã prevederile de lege ce formeazã obiect al excepţiei sunt constituţionale.
Potrivit prevederilor <>art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992 , încheierea de sesizare a fost comunicatã preşedinţilor celor douã Camere ale Parlamentului, Guvernului şi Avocatului Poporului, pentru a-şi exprima punctele de vedere asupra excepţiei de neconstituţionalitate.
Guvernul opineazã în sensul respingerii excepţiei de neconstituţionalitate, ca neîntemeiatã.
Avocatul Poporului considerã cã textele de lege criticate sunt constituţionale.
Preşedinţii celor douã Camere ale Parlamentului nu au comunicat punctele lor de vedere asupra excepţie de neconstituţionalitate.

CURTEA,

examinând încheierea de sesizare, punctele de vedere ale Guvernului şi Avocatului Poporului, raportul întocmit de judecãtorul-raportor, concluziile procurorului, dispoziţiile legale criticate, raportate la prevederile Constituţiei, precum şi <>Legea nr. 47/1992 , reţine urmãtoarele:
În ceea ce priveşte legalitatea sesizãrii, Curtea Constituţionalã observã cã excepţia de neconstituţionalitate a fost ridicatã în faţa Curţii de Apel Bucureşti - Secţia a VIII-a contencios administrativ şi fiscal, dar instanţa de contencios constituţional a fost sesizatã de Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, ca urmare a admiterii recursului formulat de autorul excepţiei împotriva încheierii prin care Curtea de Apel a respins ca inadmisibilã cererea de sesizare a Curţii Constituţionale. Întrucât Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie nu a fãcut decât sã se pronunţe asupra admisibilitãţii acestei cereri de sesizare, fãrã sã soluţioneze fondul cauzei - împrejurare ce ar fi fãcut inutil controlul de constituţionalitate al prevederilor criticate -, Curtea Constituţionalã apreciazã cã a fost legal sesizatã şi este competentã, potrivit dispoziţiilor <>art. 146 lit. d) din Constituţie , precum şi ale <>art. 1 alin. (2) , ale <>art. 2, 3, 10 şi 29 din Legea nr. 47/1992 , sã soluţioneze excepţia de neconstituţionalitate.
Obiectul excepţiei de neconstituţionalitate îl constituie, potrivit încheierii de sesizare, prevederile <>art. 82 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţã a Guvernului nr. 194/2002 privind regimul strãinilor în România, republicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 201 din 8 martie 2004, modificatã prin <>Legea nr. 56/2007 (Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 201 din 26 martie 2007).
În temeiul <>art. 7 din Ordonanţa de urgenţã a Guvernului nr. 55/2007 privind înfiinţarea Oficiului Român pentru Imigrãri prin reorganizarea Autoritãţii pentru strãini şi a Oficiului Naţional pentru Refugiaţi, precum şi modificarea şi completarea unor acte normative, <>Ordonanţa de urgenţã a Guvernului nr. 194/2002 a fost republicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 421 din 5 iunie 2008, iar dupã renumerotare textul de lege criticat se regãseşte la <>art. 84 alin. (1) , care are urmãtorul cuprins:
- <>Art. 84 alin. (1) : "Decizia de returnare poate fi contestatã în termen de 10 zile de la data comunicãrii la Curtea de Apel Bucureşti, în cazul în care aceasta a fost emisã de Oficiul Român pentru Imigrãri, sau la curtea de apel în a cãrei razã de competenţã se aflã formaţiunea teritorialã care a emis decizia de returnare. Instanţa soluţioneazã cererea în termen de 30 de zile de la data primirii acesteia. Hotãrârea instanţei este irevocabilã."
În opinia autorului excepţiei, textul de lege criticat contravine dispoziţiilor din <>Constituţie cuprinse la <>art. 21 privind dreptul la un proces echitabil, la <>art. 24 alin. (1) care garanteazã dreptul la apãrare şi la <>art. 128 alin. (1) care consacrã dreptul pãrţilor interesate şi al Ministerului Public de a exercita cãile de atac împotriva hotãrârilor judecãtoreşti, în condiţiile legii. Se invocã şi prevederile <>art. 6 din Convenţia pentru apãrarea drepturilor omului şi a libertãţilor fundamentale referitoare la dreptul la un proces echitabil.
Examinând excepţia de neconstituţionalitate, Curtea observã cã dispoziţiile <>art. 84 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţã a Guvernului nr. 194/2002 au mai fost supuse controlului de neconstituţionalitate, Curtea examinându-le inclusiv în numerotarea anterioarã ultimei republicãri a ordonanţei, sub aspectul unor critici similare şi prin raportare la aceleaşi texte din Constituţie. În acest sens, pot fi menţionate, cu titlu de exemplu, <>Decizia nr. 6 din 15 ianuarie 2008 , publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 118 din 14 februarie 2008, sau <>Decizia nr. 867 din 10 iulie 2008 , publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 583 din 4 august 2008, prin care Curtea a respins ca neîntemeiatã excepţia de neconstituţionalitate, pentru argumentele acolo reţinute.
Întrucât nu au intervenit elemente noi, care sã justifice reconsiderarea jurisprudenţei existente în materie, soluţiile pronunţate cu acele prilejuri şi considerentele deciziilor amintite îşi pãstreazã valabilitatea şi în prezenta cauzã.

Pentru considerentele expuse mai sus, în temeiul <>art. 146 lit. d) şi al <>art. 147 alin. (4) din Constituţie , precum şi al <>art. 1-3 , al <>art. 11 alin. (1) lit. A.d) şi al <>art. 29 din Legea nr. 47/1992 ,

CURTEA CONSTITUŢIONALÃ
În numele legii
DECIDE:

Respinge excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor <>art. 84 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţã a Guvernului nr. 194/2002 privind regimul strãinilor în România, excepţie ridicatã de Seyed Mohammad Seyed Abolhassanin-Daf în Dosarul nr. 1.299/2/2008 al Curţii de Apel Bucureşti - Secţia a VIII-a contencios administrativ şi fiscal.
Definitivã şi general obligatorie.
Pronunţatã în şedinţa publicã din data de 16 iunie 2009.

PREŞEDINTELE CURŢII CONSTITUŢIONALE,
prof. univ. dr. IOAN VIDA

Magistrat-asistent,
Valentina Bãrbãţeanu

-----


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016