Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   DECIZIE nr. 840 din 2 iunie 2009  referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor   art. 65 din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii    Twitter Facebook
Cautare document

DECIZIE nr. 840 din 2 iunie 2009 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 65 din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii

EMITENT: CURTEA CONSTITUTIONALA
PUBLICAT: MONITORUL OFICIAL nr. 524 din 30 iulie 2009
DECIZIE nr. 840 din 2 iunie 2009
referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor <>art. 65 din Legea nr. 53/2003 - <>Codul muncii
EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALÃ
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 524 din 30 iulie 2009


Ioan Vida - preşedinte
Nicolae Cochinescu - judecãtor
Aspazia Cojocaru - judecãtor
Acsinte Gaspar - judecãtor
Petre Lãzãroiu - judecãtor
Ion Predescu - judecãtor
Puskas Valentin Zoltan - judecãtor
Tudorel Toader - judecãtor
Augustin Zegrean - judecãtor
Antonia Constantin - procuror
Ioana Marilena Chiorean - magistrat-asistent

Pe rol se aflã soluţionarea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor <>art. 65 din Legea nr. 53/2003 - <>Codul muncii , excepţie ridicatã de Maria Burcea în Dosarul nr. 610/109/2008 al Tribunalului Argeş - Secţia civilã.
La apelul nominal rãspunde autorul excepţiei de neconstituţionalitate, lipsind cealaltã parte, faţã de care procedura de citare este legal îndeplinitã.
Având cuvântul, Maria Burcea solicitã admiterea excepţiei de neconstituţionalitate astfel cum a fost formulatã, arãtând cã textul de lege criticat permite concedierea abuzivã. Totodatã, solicitã anularea deciziei de concediere.
Reprezentantul Ministerului Public pune concluzii de respingere a excepţiei de neconstituţionalitate, considerând cã textul criticat conţine suficiente garanţii contra unei concedieri abuzive.

CURTEA,
având în vedere actele şi lucrãrile dosarului, constatã urmãtoarele:
Prin Încheierea din 27 noiembrie 2008, pronunţatã în Dosarul nr. 610/109/2008, Tribunalul Argeş - Secţia civilã a sesizat Curtea Constituţionalã cu excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor <>art. 65 din Codul muncii , excepţie ridicatã de Maria Burcea în cauza ce are ca obiect judecarea contestaţiei împotriva deciziei de concediere.
În motivarea excepţiei de neconstituţionalitate autorul acesteia susţine cã prevederile de lege criticate încalcã dispoziţiile <>art. 16 , <>art. 21 şi ale <>art. 53 din Constituţie , deoarece nu conţin suficiente garanţii în legãturã cu drepturile constituţionale şi cã ar trebui menţionatã expres obligaţia angajatorului de a oferi salariatului un alt loc de muncã, aşa cum s-a prevãzut în <>art. 64 din Codul muncii .
Tribunalul Argeş - Secţia civilã apreciazã cã excepţia de neconstituţionalitate este nefondatã, deoarece instanţa de judecatã, care apreciazã de la un caz la altul, hotãrãşte dacã desfiinţarea locului de muncã a fost efectivã şi dacã a avut o cauzã realã şi serioasã, neputându-se enumera de cãtre legiuitor cauzele nereale sau neserioase.
Potrivit dispoziţiilor <>art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992 , încheierea de sesizare a fost comunicatã preşedinţilor celor douã Camere ale Parlamentului, Guvernului şi Avocatului Poporului, pentru a-şi exprima punctele de vedere asupra excepţiei de neconstituţionalitate.
Avocatul Poporului considerã cã dispoziţiile legale criticate sunt constituţionale.
Preşedinţii celor douã Camere ale Parlamentului şi Guvernul nu au comunicat Curţii Constituţionale punctele lor de vedere asupra excepţiei de neconstituţionalitate.

CURTEA,
examinând încheierea de sesizare, punctul de vedere al Avocatului Poporului, raportul întocmit de judecãtorul-raportor, concluziile procurorului, dispoziţiile de lege criticate, raportate la prevederile Constituţiei, precum şi dispoziţiile <>Legii nr. 47/1992 , reţine urmãtoarele:
Curtea Constituţionalã a fost legal sesizatã şi este competentã, potrivit dispoziţiilor <>art. 146 lit. d) din Constituţie , ale <>art. 1 alin. (2) , ale <>art. 2, 3, 10 şi 29 din Legea nr. 47/1992 , sã soluţioneze excepţia de neconstituţionalitate.
Obiectul excepţiei de neconstituţionalitate îl dispoziţiile <>art. 65 din Legea nr. 53/2003 - <>Codul muncii , publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 72 din 5 februarie 2003, modificate prin <>Ordonanţa de urgenţã a Guvernului nr. 55/2006 pentru modificarea şi completarea <>Legii nr. 53/2003 <>Codul muncii , publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 788 din 18 septembrie 2006.
În prezent, textul de lege criticat are urmãtoarea redactare: "(1) Concedierea pentru motive care nu ţin de persoana salariatului reprezintã încetarea contractului individual de muncã determinatã de desfiinţarea locului de muncã ocupat de salariat, din unul sau mai multe motive fãrã legãturã cu persoana acestuia.
(2) Desfiinţarea locului de muncã trebuie sã fie efectivã şi sã aibã o cauzã realã şi serioasã."
Autorul excepţiei de neconstituţionalitate susţine cã prevederile de lege criticate încalcã dispoziţiile constituţionale cuprinse în art. 16 privind egalitatea în faţa legii, în <>art. 21 privind accesul liber la justiţie şi în <>art. 53 referitor la restrângerea exerciţiului unor drepturi sau al unor libertãţi.
Examinând excepţia de neconstituţionalitate, Curtea reţine urmãtoarele:
<>Art. 65 din Codul muncii reglementeazã concedierea pentru motive care nu ţin de persoana salariatului, fãrã a institui discriminãri de naturã sã încalce principiul egalitãţii în faţa legii, consacrat constituţional prin dispoziţiile <>art. 16 din Constituţie .
Totodatã, Curtea constatã cã dispoziţiile constituţionale ale <>art. 21 nu sunt încãlcate prin prevederile criticate din <>Codul muncii , deoarece acestea nu îngrãdesc accesul liber la justiţie, ci reglementeazã condiţiile de concediere pentru motive care nu ţin de persoana salariatului, desfiinţarea locului de muncã trebuind sã fie efectivã şi sã aibã o cauzã realã şi serioasã.
De asemenea, potrivit <>art. 67 din Codul muncii , salariaţii concediaţi pentru motive care nu ţin de persoana lor beneficiazã de mãsuri active de combatere a şomajului şi pot beneficia de compensaţii în condiţiile prevãzute de lege şi de contractul colectiv de muncã aplicabil.
Susţinerea autorului excepţiei potrivit cãreia ar trebui menţionatã expres în textul de lege criticat obligaţia angajatorului de a oferi salariatului un alt loc de muncã nu poate fi reţinutã deoarece Curtea s-ar substitui puterii legislative şi ar încãlca astfel dispoziţiile <>art. 61 din Constituţie , potrivit cãrora Parlamentul este unica putere legiuitoare a ţãrii. În acelaşi sens, potrivit <>art. 2 alin. (3) din Legea nr. 47/1992 , Curtea Constituţionalã se pronunţã asupra constituţionalitãţii actului cu care a fost sesizatã, neputând modifica sau completa prevederile supuse controlului.
În final, Curtea constatã cã, deoarece nu s-a reţinut restrângerea exerciţiului vreunui drept sau al vreunei libertãţi fundamentale prin textul de lege criticat, nu ne aflãm în ipoteza prevãzutã de dispoziţiile <>art. 53 din Constituţie şi, prin urmare, invocarea acestora este nerelevantã.

Pentru considerentele expuse mai sus, în temeiul <>art. 146 lit. d) şi al <>art. 147 alin. (4) din Constituţie , precum şi al <>art. 1-3 , al <>art. 11 alin. (1) lit. A. d) şi al <>art. 29 din Legea nr. 47/1992 ,

CURTEA CONSTITUŢIONALÃ
În numele legii
DECIDE:
Respinge excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor <>art. 65 din Legea nr. 53/2003 - <>Codul muncii , excepţie ridicatã de Maria Burcea în Dosarul nr. 610/109/2008 al Tribunalului Argeş - Secţia civilã.
Definitivã şi general obligatorie.
Pronunţatã în şedinţa publicã din data de 2 iunie 2009.

PREŞEDINTELE CURŢII CONSTITUŢIONALE,
prof. univ. dr. IOAN VIDA

Magistrat-asistent,
Ioana Marilena Chiorean

-------
Da, vreau sa primesc newsletterul zilnic cu stiri, noutati, articole, dezbateri pe teme juridice

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR"


Da, vreau sa primesc newsletterul zilnic cu stiri, noutati, articole, dezbateri pe teme juridice