Acest site foloseste Cookie-uri, conform noului Regulament de Protectie a Datelor (GDPR), pentru a va asigura cea mai buna experienta online. In esenta, Cookie-urile ne ajuta sa imbunatatim continutul de pe site, oferindu-va dvs., cititorul, o experienta online personalizata si mult mai rapida. Ele sunt folosite doar de site-ul nostru si partenerii nostri de incredere. Click AICI pentru detalii despre politica de Cookie-uri.
Acest site foloseste Cookie-uri, conform noului Regulament de Protectie a Datelor (GDPR), pentru a va asigura cea mai buna experienta online. In esenta, Cookie-urile ne ajuta sa imbunatatim continutul de pe site, oferindu-va dvs., cititorul, o experienta online personalizata si mult mai rapida. Ele sunt folosite doar de site-ul nostru si partenerii nostri de incredere. Click AICI pentru detalii despre politica de Cookie-uri. Sunt de acord cu politica de cookie
DECIZIE nr. 832 din 8 iulie 2008 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 120 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 99/2006 privind institutiile de credit si adecvarea capitalului
Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   DECIZIE nr. 832 din 8 iulie 2008  referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor   art. 120 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 99/2006 privind institutiile de credit si adecvarea capitalului    Twitter Facebook
Cautare document

DECIZIE nr. 832 din 8 iulie 2008 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 120 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 99/2006 privind institutiile de credit si adecvarea capitalului

EMITENT: CURTEA CONSTITUTIONALA
PUBLICAT: MONITORUL OFICIAL nr. 600 din 12 august 2008

Ioan Vida - preşedinte
Nicolae Cochinescu - judecãtor
Aspazia Cojocaru - judecãtor
Acsinte Gaspar - judecãtor
Ion Predescu - judecãtor
Puskas Valentin Zoltan - judecãtor
Augustin Zegrean - judecãtor
Ion Tiucã - procuror
Mihaela Senia Costinescu - magistrat-asistent

Pe rol se aflã soluţionarea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor <>art. 120 din Ordonanţa de urgenţã a Guvernului nr. 99/2006 privind instituţiile de credit şi adecvarea capitalului, excepţie ridicatã de Societatea Comercialã "As Curier" - S.R.L. din Braşov în Dosarul nr. 10.669/197/2007 şi de Tiberiu Gheorghe Coprean şi Aurelia Coprean în Dosarul nr. 11.068/197/2007, ambele dosare înregistrate pe rolul Judecãtoriei Braşov.
La apelul nominal lipsesc pãrţile, faţã de care procedura de citare a fost legal îndeplinitã.
Curtea, din oficiu, pune în dezbatere problema conexãrii celor douã dosare înregistrate pe rolul sãu, având în vedere identitatea de obiect a excepţiilor de neconstituţionalitate.
Reprezentantul Ministerului Public apreciazã ca fiind întrunite condiţiile conexãrii dosarelor.
Reţinând identitatea de obiect, în temeiul <>art. 53 alin. (5) din Legea nr. 47/1992 , Curtea dispune conexarea Dosarului nr. 1.136D/2008 la Dosarul nr. 535D/2008, care este primul înregistrat.
Reprezentantul Ministerului Public pune concluzii de respingere a excepţiei de neconstituţionalitate ca neîntemeiatã.

CURTEA,

având în vedere actele şi lucrãrile dosarelor, reţine urmãtoarele:
Prin Încheierea din 18 februarie 2008, pronunţatã în Dosarul nr. 10.669/197/2007, şi prin Încheierea din 26 februarie 2008, pronunţatã în Dosarul nr. 11.068/197/2007, Judecãtoria Braşov a sesizat Curtea Constituţionalã cu excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor <>art. 120 din Ordonanţa de urgenţã a Guvernului nr. 99/2006 privind instituţiile de credit şi adecvarea capitalului, excepţie ridicatã de Societatea Comercialã "As Curier" - S.R.L. din Braşov, respectiv de Tiberiu Gheorghe Coprean şi Aurelia Coprean.
În motivarea excepţiei de neconstituţionalitate autorii acesteia susţin cã textul de lege criticat recunoaşte calitatea de titlu executoriu unui înscris sub semnãturã privatã, cum este contractul de împrumut încheiat de o instituţie de credit şi o persoanã fizicã sau juridicã, fãrã ca acest act sã fi fost supus unei minime analize a legalitãţii. Odatã consacrat caracterul de titlu executoriu al contractului, potrivit art. 371^1 alin. 1 şi 2 din Codul de procedurã civilã, nu mai este necesarã învestirea lui cu formulã executorie, creditorul putându-se adresa direct propriilor angajaţi, ce formeazã Corpul executorilor bancari, pentru a trece la executarea silitã a acestui contract. Aşa fiind, asistãm la o veritabilã justiţie privatã pusã la îndemâna instituţiilor bancare, care sunt în mod vãdit privilegiate şi scutite de un minim control al legalitãţii ce ar trebui realizat prin intermediul instanţelor de judecatã.
Prin urmare, autorii considerã cã principiul egalitãţii în drepturi şi dreptul la un proces echitabil sunt serios afectate prin poziţia privilegiatã de care beneficiazã instituţiile bancare în cadrul raporturilor contractuale cu clienţii lor şi, mai apoi, în faza executãrii silite a actelor încheiate de aceste instituţii.
Judecãtoria Braşov apreciazã cã excepţia de neconstituţionalitate este neîntemeiatã.
În conformitate cu dispoziţiile <>art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992 , încheierile de sesizare au fost comunicate preşedinţilor celor douã Camere ale Parlamentului, Guvernului şi Avocatului Poporului, pentru a-şi formula punctele de vedere cu privire la excepţia de neconstituţionalitate.
Avocatul Poporului apreciazã cã excepţia de neconstituţionalitate este neîntemeiatã, textele de lege criticate fiind în deplinã concordanţã cu prevederile constituţionale invocate.
Preşedinţii celor douã Camere ale Parlamentului şi Guvernul nu au comunicat punctele lor de vedere cu privire la excepţia de neconstituţionalitate.

CURTEA,

examinând încheierile de sesizare, punctul de vedere al Avocatului Poporului, rapoartele întocmite de judecãtorul-raportor, susţinerile pãrţilor prezente, concluziile procurorului, dispoziţiile de lege criticate, raportate la prevederile Constituţiei, precum şi <>Legea nr. 47/1992 , reţine urmãtoarele:
Curtea Constituţionalã a fost legal sesizatã şi este competentã, potrivit dispoziţiilor art. 146 lit. d) din Constituţie, ale art. 1 alin. (2), ale <>art. 2, 3, 10 şi 29 din Legea nr. 47/1992 , sã soluţioneze excepţia de neconstituţionalitate.
Obiectul excepţiei de neconstituţionalitate îl constituie dispoziţiile <>art. 120 din Ordonanţa de urgenţã a Guvernului nr. 99/2006 privind instituţiile de credit şi adecvarea capitalului, publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.027 din 27 decembrie 2006, care au urmãtorul conţinut: "Contractele de credit, inclusiv contractele de garanţie realã sau personalã, încheiate de o instituţie de credit constituie titluri executorii."
În opinia autorului excepţiei de neconstituţionalitate, aceste prevederi contravin dispoziţiilor constituţionale cuprinse în art. 16 referitoare la egalitatea în drepturi a cetãţenilor şi în art. 21 care consacrã liberul acces la justiţie şi dreptul la un proces echitabil.
Examinând excepţia de neconstituţionalitate, Curtea reţine cã, potrivit dispoziţiilor art. 372 din Codul de procedurã civilã, executarea silitã se realizeazã în temeiul hotãrârilor judecãtoreşti şi al înscrisurilor care îndeplinesc condiţiile prevãzute de lege pentru a constitui titluri executorii. Aşa fiind, prevederile <>art. 120 din Ordonanţa de urgenţã a Guvernului nr. 99/2006 nu aduc nimic nou, ci se limiteazã sã dea expresie, într-un domeniu particular, reglementãrii cu caracter general, adoptatã de legiuitor în limitele competenţei sale constituţionale.
Curtea constatã cã, în materia la care se referã excepţia de neconstituţionalitate, calificarea contractelor încheiate de o instituţie de credit, care constatã o creanţã certã, lichidã şi exigibilã ca fiind titluri executorii, a fost determinatã de necesitatea valorificãrii cu celeritate a respectivei creanţe, fãrã a afecta în acest mod vreun drept fundamental al pãrţilor. O asemenea concluzie este impusã de împrejurarea cã prin încheierea unor asemenea contracte se dã expresie, într-o formã specificã, acordului de voinţã al pãrţilor cu privire la clauzele acolo stipulate, pe care pãrţile şi le însuşesc în mod liber şi se obligã sã le respecte.
În ceea ce priveşte critica referitoare la încãlcarea principiului liberului acces la justiţie, prin instituirea unei justiţii private, puse la îndemâna instituţiilor bancare, Curtea reţine cã, în mãsura în care contractul de credit sau contractul de garanţie realã sau personalã sunt puse în executare silitã, potrivit art. 399 alin. (1) şi (3) din Codul de procedurã civilã, acestea pot face obiectul unei contestaţii la executare. În aceste condiţii, Curtea considerã nefondatã susţinerea autorilor excepţiei potrivit cãreia, sub imperiul reglementãrii deduse controlului, contractul încheiat de cãtre instituţia de credit scapã controlului instanţelor judecãtoreşti. Mai mult, cu aceastã ocazie, dat fiind cã executarea se face în temeiul unui titlu executoriu care nu este emis de o instanţã judecãtoreascã, contestatorul are posibilitatea de a invoca inclusiv apãrãri de fond, împrejurare care este de naturã a-i garanta dreptul la un proces echitabil.
Referitor la pretinsa nesocotire a art. 16 alin. (1) din Legea fundamentalã, Curtea constatã cã textul de lege criticat nu creeazã nicio discriminare între pãrţile raportului juridic, întrucât nu se poate reţine o similitudine între situaţia juridicã a debitorilor şi cea a creditorilor, de naturã sã permitã caracterizarea regimului juridic diferenţiat ce le este aplicabil ca fiind discriminatoriu. Astfel, posibilitatea recunoscutã creditorilor ca, în anumite condiţii, expres şi limitativ prevãzute de lege, sã poatã interveni pentru a-şi apãra drepturile şi interesele legitime, nu constituie o mãsurã discriminatorie pozitivã în favoarea lor, aşa cum considerã autorii excepţiei, ci reprezintã exclusiv o garanţie a asigurãrii echilibrului între persoane cu interese contrare, prin determinarea cadrului legal de exercitare a drepturilor lor legitime.

Pentru considerentele expuse mai sus, în temeiul art. 146 lit. d) şi al art. 147 alin. (4) din Constituţie, precum şi al art. 1-3, al art. 11 alin. (1) lit. A.d) şi al <>art. 29 din Legea nr. 47/1992 ,

CURTEA CONSTITUŢIONALĂ
În numele legii
DECIDE:

Respinge excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor <>art. 120 din Ordonanţa de urgenţã a Guvernului nr. 99/2006 privind instituţiile de credit şi adecvarea capitalului, excepţie ridicatã de Societatea Comercialã "As Curier" - S.R.L. din Braşov în Dosarul nr. 10.669/197/2007 şi de Tiberiu Gheorghe Coprean şi Aurelia Coprean în Dosarul nr. 11.068/197/2007, ambele dosare înregistrate pe rolul Judecãtoriei Braşov.
Definitivã şi general obligatorie.
Pronunţatã în şedinţa publicã din data de 8 iulie 2008.

PREŞEDINTELE
CURŢII CONSTITUŢIONALE,
prof. univ. dr. IOAN VIDA

Magistrat-asistent,
Mihaela Senia Costinescu

----------
Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016