Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   DECIZIE nr. 831 din 26 mai 2009  referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 304 pct. 5 si art. 306 alin. 2 din Codul de procedura civila    Twitter Facebook
Cautare document

DECIZIE nr. 831 din 26 mai 2009 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 304 pct. 5 si art. 306 alin. 2 din Codul de procedura civila

EMITENT: CURTEA CONSTITUTIONALA
PUBLICAT: MONITORUL OFICIAL nr. 506 din 22 iulie 2009
DECIZIE nr. 831 din 26 mai 2009
referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor <>art. 304 pct. 5 şi <>art. 306 alin. 2 din Codul de procedurã civilã
EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALÃ
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 506 din 22 iulie 2009


Ioan Vida - preşedinte
Nicolae Cochinescu - judecãtor
Aspazia Cojocaru - judecãtor
Acsinte Gaspar - judecãtor
Petre Lãzãroiu - judecãtor
Ion Predescu - judecãtor
Tudorel Toader - judecãtor
Puskas Valentin Zoltan - judecãtor
Augustin Zegrean - judecãtor
Carmen-Cãtãlina Gliga - procuror
Marieta Safta - magistrat-asistent

Pe rol se aflã soluţionarea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor <>art. 304 pct. 5 şi <>art. 306 alin. 2 din Codul de procedurã civilã , excepţie ridicatã de Maria Şandor în Dosarul nr. 6.054/211/2005 al Curţii de Apel Cluj - Secţia civilã, de muncã şi asigurãri sociale pentru minori şi familie.
La apelul nominal lipsesc pãrţile, faţã de care procedura de citare este legal îndeplinitã.
Cauza se aflã în stare de judecatã.
Reprezentantul Ministerului Public pune concluzii de respingere a excepţiei de neconstituţionalitate, arãtând cã dispoziţiile legale criticate nu încalcã prevederile din Legea fundamentalã invocate.

CURTEA,

având în vedere actele şi lucrãrile dosarului, reţine urmãtoarele:
Prin Încheierea din 7 noiembrie 2008, pronunţatã în Dosarul nr. 6.054/211/2005, Curtea de Apel Cluj - Secţia civilã, de muncã şi asigurãri sociale pentru minori şi familie a sesizat Curtea Constituţionalã cu excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor <>art. 304 pct. 5 şi <>art. 306 alin. 2 din Codul de procedurã civilã , excepţie ridicatã de Maria Şandor.
În motivarea excepţiei de neconstituţionalitate se susţine, în esenţã, cã textele de lege criticate sunt neconstituţionale, deoarece în situaţia admiterii unui motiv de recurs de ordine publicã se ajunge la situaţia sancţionãrii unei pãrţi în proces fãrã culpã, cu reluarea procedurii din fazele inferioare, încãlcându-se astfel dreptul la un proces echitabil şi la soluţionarea cauzelor într-un termen rezonabil. Se determinã astfel o gravã inechitate juridicã, mai ales în situaţia unei fraude, determinatã prin fapta sau la determinarea pãrţii adverse.
Curtea de Apel Cluj - Secţia civilã, de muncã şi asigurãri sociale pentru minori şi familie apreciazã cã excepţia de neconstituţionalitate invocatã în cauzã este neîntemeiatã. Aratã cã termenul rezonabil al soluţionãrii recursului nu constituie un drept absolut în aprecierea cãruia sã fie înlãturate dispoziţii prin care s-ar putea asana o hotãrâre de existenţa unor motive de nulitate a acesteia, scopul şi finalitatea procesului fiind ca hotãrârea ce urmeazã a se da sã fie conformã cu legea. În ceea ce priveşte dispoziţiile <>art. 304 pct. 5 din Codul de procedurã civilã , acestea constituie o garanţie a dreptului la un proces echitabil câtã vreme prin legalitatea actelor de procedurã se apãrã drepturi procesuale ale pãrţilor.
În conformitate cu dispoziţiile <>art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992 , încheierea de sesizare a fost comunicatã preşedinţilor celor douã Camere ale Parlamentului, Guvernului şi Avocatului Poporului, pentru a-şi exprima punctele de vedere asupra excepţiei de neconstituţionalitate ridicate.
Avocatul Poporului considerã cã textele de lege criticate nu conţin norme care sã aducã atingere dreptului pãrţii interesate la un proces echitabil şi la soluţionarea cauzei într-un termen rezonabil.
Preşedinţii celor douã Camere ale Parlamentului şi Guvernul nu au comunicat punctele lor de vedere cu privire la excepţia de neconstituţionalitate.

CURTEA,

examinând încheierea de sesizare, punctul de vedere al Avocatului Poporului, raportul întocmit de judecãtorul-raportor, concluziile procurorului, dispoziţiile legale criticate, raportate la prevederile Constituţiei, precum şi <>Legea nr. 47/1992 , reţine urmãtoarele:
Curtea Constituţionalã a fost legal sesizatã şi este competentã, potrivit dispoziţiilor <>art. 146 lit. d) din Constituţie , ale <>art. 1 alin. (2) , ale <>art. 2, 3, 10 şi 29 din Legea nr. 47/1992 , sã soluţioneze excepţia de neconstituţionalitate.
Obiectul excepţiei de neconstituţionalitate îl constituie dispoziţiile <>art. 304 pct. 5 şi <>art. 306 alin. 2 din Codul de procedurã civilã , având urmãtorul cuprins:
- <>Art. 304 pct. 5 : "Modificarea sau casarea unor hotãrâri se poate cere în urmãtoarele situaţii, numai pentru motive de nelegalitate:[...]
5. când, prin hotãrârea datã, instanţa a încãlcat formele de procedurã prevãzute sub sancţiunea nulitãţii de art. 105 alin. 2";
- <>Art. 306 alin. 2 : "Motivele de ordine publicã pot fi invocate şi din oficiu de instanţa de recurs, care însã este obligatã sã le punã în dezbatere pãrţilor."
Se susţine cã aceste prevederi legale încalcã dispoziţiile constituţionale cuprinse în art. 21 privind accesul liber la justiţie şi dreptul la un proces echitabil, cu raportare la <>art. 6 paragraful 1 din Convenţia pentru apãrarea drepturilor omului şi a libertãţilor fundamentale, privind dreptul la un proces echitabil.
Examinând excepţia de neconstituţionalitate invocatã, Curtea constatã cã, în argumentarea criticilor formulate, se porneşte de la o premisã greşitã constând în absolutizarea exigenţei termenului rezonabil. Or, <>art. 6 paragraful 1 din Convenţia pentru apãrarea drepturilor omului şi a libertãţilor fundamentale, care consacrã, printre alte cerinţe ale dreptului la un proces echitabil, şi pe cea a celeritãţii procedurilor judiciare, impune respectarea tuturor garanţiilor ce caracterizeazã acest drept. În acelaşi sens, dispoziţiile <>art. 21 din Constituţie privind accesul liber la justiţie reglementeazã, în alin. (3), dreptul pãrţilor la un proces echitabil şi la soluţionarea cauzelor într-un termen rezonabil.
Curtea observã cã dispoziţiile <>art. 304 pct. 5 şi cele ale <>art. 306 alin. 2 din Codul de procedurã civilã , care constituie temeiuri de drept ale controlului judiciar exercitat pe calea recursului, sunt menite sã apere drepturile procesuale ale pãrţilor, aşadar dau expresie exigenţelor dreptului la un proces echitabil, precum şi principiului dreptãţii, ca dimensiune fundamentalã a statului de drept. Aşa fiind, nu pot fi reţinute criticile potrivit cãrora reglementarea posibilitãţii invocãrii motivelor de nelegalitate de ordine publicã a hotãrârilor judecãtoreşti în cadrul cãii de atac a recursului ar contraveni dispoziţiilor constituţionale şi convenţionale invocate, prin faptul cã, în acest fel, s-ar prelungi durata procesului. Este de reţinut în acest sens şi precizarea fãcutã de Curtea Europeanã a Drepturilor Omului în jurisprudenţa sa, potrivit cãreia nu se poate reproşa unui reclamant faptul cã, în cadrul duratei unei proceduri judiciare contestate, el a pus în valoare toate cãile de atac de care dispunea în dreptul intern (Cauza Erkner şi Hofauer împotriva Austriei, 1987).

Pentru motivele mai sus arãtate, în temeiul <>art. 146 lit. d) şi al <>art. 147 alin. (4) din Constituţie , precum şi al <>art. 1-3 , al <>art. 11 alin. (1) lit. A.d) şi al <>art. 29 alin. (1) şi (6) din Legea nr. 47/1992 ,

CURTEA CONSTITUŢIONALÃ
În numele legii
DECIDE:

Respinge excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor <>art. 304 pct. 5 şi <>art. 306 alin. 2 din Codul de procedurã civilã , excepţie ridicatã de Maria Şandor în Dosarul nr. 6.054/211/2005 al Curţii de Apel Cluj - Secţia civilã, de muncã şi asigurãri sociale pentru minori şi familie.
Definitivã şi general obligatorie.
Pronunţatã în şedinţa publicã din data de 26 mai 2009.

PREŞEDINTELE
CURŢII CONSTITUŢIONALE,
prof. univ. dr. IOAN VIDA

Magistrat-asistent,
Marieta Safta

------------

Da, vreau sa primesc newsletterul zilnic cu stiri, noutati, articole, dezbateri pe teme juridice

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR"


Da, vreau sa primesc newsletterul zilnic cu stiri, noutati, articole, dezbateri pe teme juridice