Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   DECIZIE nr. 822 din 26 mai 2009  referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor   art. 56 alin. (1) lit. e) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 194/2002 privind regimul strainilor in Romania    Twitter Facebook
Cautare document

DECIZIE nr. 822 din 26 mai 2009 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 56 alin. (1) lit. e) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 194/2002 privind regimul strainilor in Romania

EMITENT: CURTEA CONSTITUTIONALA
PUBLICAT: MONITORUL OFICIAL nr. 524 din 30 iulie 2009
DECIZIE nr. 822 din 26 mai 2009
referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor <>art. 56 alin. (1) lit. e) din Ordonanţa de urgenţã a Guvernului nr. 194/2002 privind regimul strãinilor în România
EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALÃ
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 524 din 30 iulie 2009


Ioan Vida - preşedinte
Nicolae Cochinescu - judecãtor
Aspazia Cojocaru - judecãtor
Acsinte Gaspar - judecãtor
Petre Lãzãroiu - judecãtor
Ion Predescu - judecãtor
Puskas Valentin Zoltan - judecãtor
Tudorel Toader - judecãtor
Augustin Zegrean - judecãtor
Carmen-Cãtãlina Gliga - procuror
Claudia-Margareta Krupenschi - magistrat-asistent

Pe rol se aflã soluţionarea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor <>art. 56 alin. (1) lit. e) din Ordonanţa de urgenţã a Guvernului nr. 194/2002 privind regimul strãinilor în România, excepţie ridicatã de Li Renshan în Dosarul nr. 5.511/2/2008 al Curţii de Apel Bucureşti - Secţia a VIII-a de contencios administrativ şi fiscal.
La apelul nominal se constatã lipsa pãrţilor, faţã de care procedura de citare a fost legal îndeplinitã. Se prezintã interpretul autorizat de limba chinezã, desemnat spre a asigura traducerea în cauzã, dl Ioan Budura.
Cauza fiind în stare de judecatã, preşedintele Curţii Constituţionale acordã cuvântul reprezentantului Ministerului Public, care pune concluzii de respingere a excepţiei de neconstituţionalitate, invocând, în acest sens, <>Decizia nr. 265/2009 a Curţii Constituţionale.

CURTEA,
având în vedere actele şi lucrãrile dosarului, reţine urmãtoarele:
Prin Încheierea din 3 decembrie 2008, pronunţatã în Dosarul nr. 5.511/2/2008, Curtea de Apel Bucureşti - Secţia a VIII-a de contencios administrativ şi fiscal a sesizat Curtea Constituţionalã cu excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor <>art. 56 alin. (1) lit. e) din Ordonanţa de urgenţã a Guvernului nr. 194/2002 privind regimul strãinilor în România.
Excepţia de neconstituţionalitate a fost ridicatã de Li Renshan într-o cauzã având ca obiect o acţiune în anulare a unei decizii de returnare de pe teritoriul României, emisã de Oficiul Român pentru Imigrãri, precum şi obligarea acestuia la prelungirea dreptului de şedere în România în scop de muncã şi la prelungirea autorizaţiei de muncã.
În motivarea excepţiei de neconstituţionalitate se susţine cã dispoziţiile de lege criticate sunt lipsite de claritate şi precizie în sensul prevãzut de Convenţia pentru apãrarea drepturilor omului şi a libertãţilor fundamentale. Astfel, pentru prelungirea dreptului de şedere în România este necesarã, pe de o parte, prezentarea contractului individual de muncã vizat de inspectoratul de muncã în a cãrui razã îşi are sediul angajatorul, iar pe de altã parte, aceeaşi lege sancţioneazã angajatul în caz de neprezentare a certificatului fiscal emis angajatorului de administraţia finanţelor publice în a cãrei razã teritorialã îşi are sediul angajatorul, privind achitarea la zi a obligaţiilor cãtre bugetul public naţional. Prin urmare, condiţiile legale pentru prelungirea dreptului de şedere în România în scopul angajãrii în muncã sunt excesive şi discriminatorii, faţã de situaţia cetãţenilor români, şi îngrãdesc dreptul constituţional la muncã, mai ales când neîndeplinirea acestora nu poate fi imputatã solicitantului dreptului.
Curtea de Apel Bucureşti - Secţia a VIII-a de contencios administrativ şi fiscal apreciazã cã dispoziţiile criticate sunt constituţionale, impunerea unor condiţii cetãţenilor strãini pentru acordarea dreptului la muncã pe teritoriul României neavând semnificaţia încãlcãrii acestui drept sau a principiului nediscriminãrii.
Potrivit dispoziţiilor <>art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992 , încheierea de sesizare a fost comunicatã preşedinţilor celor douã Camere ale Parlamentului, Guvernului şi Avocatului Poporului, pentru a-şi formula punctele de vedere cu privire la excepţia de neconstituţionalitate ridicatã.
Guvernul apreciazã cã excepţia de neconstituţionalitate este neîntemeiatã. Aratã, în acest sens, cã nu poate fi reţinutã critica de neconstituţionalitate privind nesocotirea principiului nediscriminãrii, din moment ce actul normativ atacat se adreseazã în exclusivitate strãinilor, şi nu cetãţenilor români. Cât priveşte invocarea dreptului la muncã, pretins încãlcat, precizeazã cã <>art. 41 din Constituţie consacrã un drept fundamental şi general, nu şi absolut, ceea ce permite legiuitorului instituirea unor condiţii legale specifice pentru exercitarea dreptului la muncã. Mai aratã cã textul de lege criticat conţine norme suficient de clare şi precise, astfel încât destinatarul acesteia sã înţeleagã atât comportamentul cerut de lege, cât şi consecinţele nerespectãrii ei.
Avocatul Poporului considerã cã dispoziţiile <>art. 56 alin. (1) lit. e) din Ordonanţa de urgenţã a Guvernului nr. 194/2002 privind regimul strãinilor în România sunt constituţionale. Aratã, în acest sens, cã textul de lege criticat reprezintã o garanţie legalã stabilitã în scopul asigurãrii unui climat de ordine în valorificarea, de cãtre titulari, a drepturilor şi intereselor lor legitime. Totodatã, apreciazã cã reglementarea examinatã corespunde condiţiilor de precizie şi previzibilitate specifice normei juridice.
Preşedinţii celor douã Camere ale Parlamentului nu au comunicat punctele lor de vedere cu privire la excepţia de neconstituţionalitate.

CURTEA,
examinând încheierea de sesizare, punctele de vedere ale Guvernului şi Avocatului Poporului, raportul întocmit de judecãtorul-raportor, concluziile procurorului, dispoziţiile legale criticate, raportate la prevederile Constituţiei, precum şi <>Legea nr. 47/1992 , reţine urmãtoarele:
Curtea Constituţionalã a fost legal sesizatã şi este competentã, potrivit dispoziţiilor <>art. 146 lit. d) din Constituţie , precum şi ale <>art. 1 alin. (2) , ale <>art. 2, 3, 10 şi 29 din Legea nr. 47/1992 , sã soluţioneze excepţia de neconstituţionalitate.
Obiectul excepţiei de neconstituţionalitate îl constituie dispoziţiile <>art. 56 alin. (1) lit. e) din Ordonanţa de urgenţã a Guvernului nr. 194/2002 privind regimul strãinilor în România, republicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 421 din 5 iunie 2008, cu urmãtorul conţinut:
<>Art. 56 . - Prelungirea dreptului de şedere temporarã în scop de muncã: "(1) Strãinilor intraţi în România în scopul angajãrii în muncã li se prelungeşte dreptul de şedere temporarã, dacã: [...] e) certificatul de atestare fiscalã emis de administraţia finanţelor publice în a cãrei razã teritorialã îşi are sediul angajatorul privind achitarea la zi a obligaţiilor cãtre bugetul public naţional, doar la prelungirile ulterioare sau dacã între data înregistrãrii solicitãrii pentru eliberarea autorizaţiei şi data înregistrãrii cererii pentru eliberarea permisului de şedere au trecut mai mult de 60 de zile."
În opinia autorului excepţiei de neconstituţionalitate, textul de lege criticat contravine dispoziţiilor <>art. 41 alin. (1) din Constituţie referitoare la neîngrãdirea dreptului la muncã şi ale <>art. 1 din Protocolul nr. 12 la <>Convenţia pentru apãrarea drepturilor omului şi a libertãţilor fundamentale, privind interzicerea discriminãrii.
Analizând excepţia de neconstituţionalitate ridicatã, Curtea Constituţionalã constatã cã dispoziţiile <>art. 56 alin. (1) lit. e) din Ordonanţa de urgenţã a Guvernului nr. 194/2002 privind regimul strãinilor în România au mai fost supuse examenului de constituţionalitate, prin raportare la aceleaşi norme fundamentale şi convenţionale invocate şi faţã de critici de neconstituţionalitate similare celor formulate în prezenta cauzã. Prin <>Decizia nr. 265 din 24 februarie 2009 , publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 163 din 17 martie 2009, Curtea a respins excepţia de neconstituţionalitate, reţinând, pentru argumentele acolo expuse, cã prevederile de lege criticate nu cuprind norme de naturã sã aducã atingere dreptului la muncã sau principiului nediscriminãrii. Aşa fiind, pentru identitate de raţiune, aceastã soluţie se menţine şi în dosarul de faţã.

Pentru considerentele expuse mai sus, în temeiul <>art. 146 lit. d) şi al <>art. 147 alin. (4) din Constituţie , precum şi al <>art. 1-3 , al <>art. 11 alin. (1) lit. A.d) şi al <>art. 29 din Legea nr. 47/1992 ,

CURTEA CONSTITUŢIONALÃ
În numele legii
DECIDE:
Respinge excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor <>art. 56 alin. (1) lit. e) din Ordonanţa de urgenţã a Guvernului nr. 194/2002 privind regimul strãinilor în România, excepţie ridicatã de Li Renshan în Dosarul nr. 5.511/2/2008 al Curţii de Apel Bucureşti - Secţia a VIII-a de contencios administrativ şi fiscal.
Definitivã şi general obligatorie.
Pronunţatã în şedinţa publicã din data de 26 mai 2009.

PREŞEDINTELE CURŢII CONSTITUŢIONALE,
prof. univ. dr. IOAN VIDA

Magistrat-asistent,
Claudia-Margareta Krupenschi

--------
Da, vreau sa primesc newsletterul zilnic cu stiri, noutati, articole, dezbateri pe teme juridice

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR"


Da, vreau sa primesc newsletterul zilnic cu stiri, noutati, articole, dezbateri pe teme juridice