Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   DECIZIE nr. 822 din 2 octombrie 2007  referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor   art. 56 alin. (1) lit. a) teza a doua si lit. b) teza a doua din Legea nr. 38/2003 privind transportul in regim de taxi si in regim de inchiriere    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

DECIZIE nr. 822 din 2 octombrie 2007 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 56 alin. (1) lit. a) teza a doua si lit. b) teza a doua din Legea nr. 38/2003 privind transportul in regim de taxi si in regim de inchiriere

EMITENT: CURTEA CONSTITUTIONALA
PUBLICAT: MONITORUL OFICIAL nr. 750 din 5 noiembrie 2007

Ioan Vida - preşedinte
Nicolae Cochinescu - judecãtor
Acsinte Gaspar - judecãtor
Petre Ninosu - judecãtor
Puskas Valentin Zoltan - judecãtor
Tudorel Toader - judecãtor
Augustin Zegrean - judecãtor
Antonia Constantin - procuror
Valentina Bãrbãţeanu - magistrat-asistent

Pe rol se aflã soluţionarea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor <>art. 56 alin. (1) lit. a) teza a doua şi lit. b) teza a doua din Legea nr. 38/2003 privind transportul în regim de taxi şi în regim de închiriere, excepţie ridicatã de Constantin Belea în Dosarul nr. 14.642/54/2006 (numãr în format vechi 3.014/CAF/2006) al Curţii de Apel Craiova - Secţia contencios administrativ şi fiscal.
La apelul nominal se constatã lipsa pãrţilor, faţã de care procedura de citare a fost legal îndeplinitã.
Cauza fiind în stare de judecatã, preşedintele Curţii acordã cuvântul reprezentantului Ministerului Public. Acesta pune concluzii de respingere a excepţiei de neconstituţionalitate ca devenitã inadmisibilã, întrucât, ulterior sesizãrii Curţii Constituţionale, <>Legea nr. 38/2003 a fost modificatã. În noua redactare, textele de lege criticate stabilesc în mod clar condiţiile în care pot fi anulate sau suspendate autorizaţiile de taxi.

CURTEA,

având în vedere actele şi lucrãrile dosarului, constatã urmãtoarele:
Prin Încheierea din 24 ianuarie 2007, pronunţatã în Dosarul nr. 14.642/54/2006 (numãr în format vechi 3.014/CAF/2006), Curtea de Apel Craiova - Secţia contencios administrativ şi fiscal a sesizat Curtea Constituţionalã cu excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor <>art. 56 alin. (1) lit. a) teza a doua şi lit. b) teza a doua din Legea nr. 38/2003 privind transportul în regim de taxi şi în regim de închiriere, excepţie ridicatã de Constantin Belea într-un litigiu de contencios administrativ având ca obiect soluţionarea unui recurs declarat împotriva sentinţei prin care a fost respinsã cererea de anulare a unei dispoziţii a Primarului Municipiului Craiova prin care recurentului i s-a retras autorizaţia de taxi.
În motivarea excepţiei de neconstituţionalitate, autorul acesteia susţine cã textele de lege criticate "nu respectã exigenţele de accesibilitate şi previzibilitate" stabilite în jurisprudenţa Curţii Europene a Drepturilor Omului. În opinia sa, se aduce o atingere gravã şi arbitrarã dreptului la muncã, dar şi dreptului la apãrare şi dreptului de a beneficia de un proces echitabil. Mai susţine cã se încalcã şi dispoziţiile art. 31 din Constituţie, întrucât persoanele aflate în ipoteza normei criticate "nu au posibilitatea, în condiţiile de neclaritate a legii, de a se informa asupra conduitei necesare, spre evitarea sancţiunilor, luarea la cunoştinţã, atacarea lor".
Curtea de Apel Craiova - Secţia contencios administrativ şi fiscal apreciazã cã textele de lege criticate "sunt redactate cu claritate şi respectã exigenţele de accesibilitate şi previzibilitate prevãzute în Convenţia pentru apãrarea drepturilor omului şi a libertãţilor fundamentale", nefiind de naturã sã nesocoteascã prevederile constituţionale invocate de autorul excepţiei.
Potrivit prevederilor <>art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992 , încheierea de sesizare a fost comunicatã preşedinţilor celor douã Camere ale Parlamentului, Guvernului şi Avocatului Poporului, pentru a-şi exprima punctele de vedere asupra excepţiei de neconstituţionalitate.
Guvernul considerã cã excepţia este neîntemeiatã, neputând fi reţinutã niciuna dintre criticile formulate de autorul acesteia. Aratã cã motivele invocate în susţinerea excepţiei de neconstituţionalitate nu privesc, în realitate, constituţionalitatea textelor criticate, ci modul de interpretare şi aplicare a acestora, situaţie în care ar urma sã se aplice considerentele <>Deciziei Curţii Constituţionale nr. 217/2007 .
Avocatul Poporului apreciazã cã textele de lege ce formeazã obiectul excepţiei de neconstituţionalitate sunt constituţionale.
Preşedinţii celor douã Camere ale Parlamentului nu au comunicat punctele lor de vedere asupra excepţiei de neconstituţionalitate.

CURTEA,

examinând încheierea de sesizare, punctele de vedere ale Guvernului şi Avocatului Poporului, raportul întocmit de judecãtorul-raportor, concluziile procurorului, dispoziţiile legale criticate, raportate la prevederile Constituţiei, precum şi <>Legea nr. 47/1992 , reţine urmãtoarele:
Curtea Constituţionalã a fost legal sesizatã şi este competentã, potrivit dispoziţiilor art. 146 lit. d) din Constituţie, precum şi ale art. 1 alin. (2), ale <>art. 2, 3, 10 şi 29 din Legea nr. 47/1992 , sã soluţioneze excepţia de neconstituţionalitate.
Obiectul excepţiei de neconstituţionalitate îl constituie prevederile <>art. 56 alin. (1) lit. a) teza a doua şi lit. b) teza a doua din Legea nr. 38/2003 privind transportul în regim de taxi şi în regim de închiriere, publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 45 din 28 ianuarie 2003. La data ridicãrii excepţiei, textele de lege criticate aveau urmãtorul cuprins:
"Art. 56. - (1) Pe lângã sancţiunile prevãzute la art. 55 se dispune şi suspendarea sau anularea autorizaţiei taxi în urmãtoarele situaţii:
a) suspendarea autorizaţiei taxi pentru o perioadã cuprinsã între 1-3 luni în urmãtoarele cazuri: (...)
- când perioada de valabilitate a autorizaţiei taxi a expirat cu mai mult de 10 zile; (...)
b) anularea autorizaţiei taxi în urmãtoarele cazuri: (...)
- la a treia suspendare a autorizaţiei taxi în decurs de 2 ani consecutivi."
În opinia autorului excepţiei de neconstituţionalitate, textele de lege criticate contravin dispoziţiilor art. 1 alin. (3) privind statul de drept, ale art. 16 privind egalitatea în drepturi, ale art. 21 alin. (3) privind dreptul la un proces echitabil, ale art. 24 privind dreptul la apãrare, ale art. 31 privind dreptul la informaţie, ale art. 41 alin. (1) privind dreptul la muncã, ale art. 45 privind libertatea economicã, ale art. 53 privind restrângerea exerciţiului unor drepturi sau al unor libertãţi şi ale art. 20 din Constituţie, cu raportare la art. 6 şi 7 din Convenţia pentru apãrarea drepturilor omului şi a libertãţilor fundamentale.
Examinând excepţia de neconstituţionalitate ridicatã, Curtea constatã cã, ulterior sesizãrii sale cu soluţionarea acesteia, <>Legea nr. 38/2003 privind transportul în regim de taxi şi în regim de închiriere a fost modificatã şi completatã prin <>Legea nr. 265/2007 , publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 527 din 3 august 2007. Textele de lege criticate de autorul excepţiei au fost modificate prin art. I pct. 57 din actul normativ menţionat. În prezent, dispoziţiile <>art. 56 alin. (1) din Legea nr. 38/2003 stabilesc urmãtoarele:
"Art. 56. - (1) Pe lângã sancţiunile prevãzute la art. 55 se dispun şi mãsuri administrative, ca sancţiuni complementare, privind reţinerea, suspendarea, retragerea sau anularea, dupã caz, a unor autorizaţii, copii conforme, atestate profesionale sau contracte."
În noua redactare a alin. (1) al art. 56, legiuitorul dispune cu privire la mãsuri administrative ca reţinerea, suspendarea, retragerea sau anularea, dupã caz, a unor autorizaţii de taxi, acestea fiind sancţiuni complementare. Sub aspectul situaţiilor concrete în care opereazã suspendarea sau anularea autorizaţiei de taxi, Curtea observã cã dispoziţiile de lege care formeazã obiectul excepţiei de neconstituţionalitate nu se mai regãsesc în noua reglementare [art. 56 alin. (4) şi alin. (8)].
Prin Decizia Plenului Curţii Constituţionale nr. III din 31 octombrie 1995, publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 259 din 9 noiembrie 1995, Curtea Constituţionalã a statuat cã "În cazul în care, dupã invocarea unei excepţii de neconstituţionalitate în faţa instanţelor judecãtoreşti, prevederea legalã supusã controlului a fost modificatã, Curtea Constituţionalã se pronunţã asupra constituţionalitãţii prevederii legale, în noua sa redactare, numai dacã soluţia legislativã din legea sau ordonanţa modificatã este, în principiu, aceeaşi cu cea dinaintea modificãrii".
Or, în cazul de faţã, textul de lege ce constituie obiect al excepţiei de neconstituţionalitate a suferit modificãri ce nu au conservat soluţia legislativã iniţialã, noul text tratând într-un mod diferit cazurile referitoare la instituţia suspendãrii şi anulãrii autorizaţiei de taxi.

Pentru considerentele expuse, în temeiul art. 146 lit. d) şi al art. 147 alin. (4) din Constituţie, precum şi al art. 1-3, al art. 11 alin. (1) lit. A.d) şi al <>art. 29 din Legea nr. 47/1992 ,

CURTEA CONSTITUŢIONALĂ
În numele legii
DECIDE:

Respinge ca devenitã inadmisibilã excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor <>art. 56 alin. (1) lit. a) teza a doua şi lit. b) teza a doua din Legea nr. 38/2003 privind transportul în regim de taxi şi în regim de închiriere, excepţie ridicatã de Constantin Belea în Dosarul nr. 14.642/54/2006 (numãr în format vechi 3.014/CAF/2006) al Curţii de Apel Craiova - Secţia contencios administrativ şi fiscal.
Definitivã şi general obligatorie.
Pronunţatã în şedinţa publicã din data de 2 octombrie 2007.

PREŞEDINTELE
CURŢII CONSTITUŢIONALE,
prof. univ. dr. IOAN VIDA

Magistrat-asistent,
Valentina Bãrbãţeanu

----------
Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016