Acest site foloseste Cookie-uri, conform noului Regulament de Protectie a Datelor (GDPR), pentru a va asigura cea mai buna experienta online. In esenta, Cookie-urile ne ajuta sa imbunatatim continutul de pe site, oferindu-va dvs., cititorul, o experienta online personalizata si mult mai rapida. Ele sunt folosite doar de site-ul nostru si partenerii nostri de incredere. Click AICI pentru detalii despre politica de Cookie-uri.
Acest site foloseste Cookie-uri, conform noului Regulament de Protectie a Datelor (GDPR), pentru a va asigura cea mai buna experienta online. In esenta, Cookie-urile ne ajuta sa imbunatatim continutul de pe site, oferindu-va dvs., cititorul, o experienta online personalizata si mult mai rapida. Ele sunt folosite doar de site-ul nostru si partenerii nostri de incredere. Click AICI pentru detalii despre politica de Cookie-uri. Sunt de acord cu politica de cookie
DECIZIE nr. 805 din 21 iunie 2011 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 399 alin. 3 si ale art. 400 alin. 1 din Codul de procedura civila
Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   DECIZIE nr. 805 din 21 iunie 2011  referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 399 alin. 3 si ale art. 400 alin. 1 din Codul de procedura civila    Twitter Facebook
Cautare document

DECIZIE nr. 805 din 21 iunie 2011 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 399 alin. 3 si ale art. 400 alin. 1 din Codul de procedura civila

EMITENT: CURTEA CONSTITUTIONALA
PUBLICAT: MONITORUL OFICIAL nr. 675 din 22 septembrie 2011

    Augustin Zegrean - preşedinte
    Acsinte Gaspar - judecãtor
    Petre Lãzãroiu - judecãtor
    Mircea Ştefan Minea - judecãtor
    Iulia Antoanella Motoc - judecãtor
    Ion Predescu - judecãtor
    Puskas Valentin Zoltan - judecãtor
    Tudorel Toader - judecãtor
    Daniela Ramona Mariţiu - magistrat-asistent

    Cu participarea reprezentantului Ministerului Public, procuror Carmen-Cãtãlina Gliga.

    Pe rol se aflã soluţionarea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 399 alin. 3 din Codul de procedurã civilã, excepţie ridicatã de Cabinet Individual de Avocat Vidican Cosmin în Dosarul nr. 1.696/255/2009 al Judecãtoriei Marghita. Excepţia formeazã obiectul Dosarului Curţii Constituţionale nr. 2.159D/2010.
    La apelul nominal se constatã lipsa pãrţilor, faţã de care procedura de citare a fost legal îndeplinitã.
    Preşedintele dispune a se face apelul şi în Dosarul nr. 2.369D/2010, având ca obiect excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 399 alin. 3 şi ale art. 400 alin. 1 din Codul de procedurã civilã, excepţie ridicatã de acelaşi autor în Dosarul nr. 1.823/255/2009 al aceleiaşi instanţe.
    La apelul nominal se constatã lipsa pãrţilor, faţã de care procedura de citare a fost legal îndeplinitã.
    Curtea, având în vedere obiectul excepţiilor de neconstituţionalitate ridicate în dosarele nr. 2.159D/2010 şi nr. 2.369D/2010, pune în discuţie, din oficiu, problema conexãrii cauzelor.
    Reprezentantul Ministerului Public considerã cã sunt îndeplinite condiţiile legale pentru conexare.
    Curtea, deliberând, în temeiul prevederilor art. 53 alin. (5) din Legea nr. 47/1992, dispune conexarea Dosarului nr. 2.369D/2010 la Dosarul nr. 2.159D/2010, care a fost primul înregistrat.
    Cauza fiind în stare de judecatã, preşedintele acordã cuvântul reprezentantului Ministerului Public, care pune concluzii de respingere a excepţiei de neconstituţionalitate ca neîntemeiatã.

                               CURTEA,
având în vedere actele şi lucrãrile dosarului, reţine urmãtoarele:
    Prin Încheierea din 20 mai 2010 pronunţatã în Dosarul nr. 1.696/255/2009, Judecãtoria Marghita a sesizat Curtea Constituţionalã cu excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 399 alin. 3 din Codul de procedurã civilã, excepţie ridicatã de Cabinet Individual de Avocat Vidican Cosmin.
    Prin Încheierea din 25 mai 2010 pronunţatã în Dosarul nr. 1.823/255/2009, Judecãtoria Marghita a sesizat Curtea Constituţionalã cu excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 399 alin. 3 şi ale art. 400 alin. 1 din Codul de procedurã civilã, excepţie ridicatã de Cabinet Individual de Avocat Vidican Cosmin.
    În motivarea excepţiei de neconstituţionalitate autorul acesteia susţine cã textul criticat potrivit cãruia, în cazul în care executarea silitã se face în temeiul unui titlu executoriu ce nu este emis de o instanţã judecãtoreascã, se pot invoca în contestaţia la executare apãrãri de fond împotriva titlului executoriu, dacã legea nu prevede în acest scop o altã cale de atac, contravine prevederilor art. 20, art. 21 alin. (1)-(3), art. 124 alin. (1) şi (2) şi art. 126 alin. (1) şi (2) din Constituţie. Se ajunge astfel ca judecarea cauzei având ca obiect tocmai verificarea unui astfel de titlu executoriu sã se facã de cãtre o instanţã necompetentã material şi teritorial.
    Judecãtoria Marghita apreciazã cã excepţia de neconstituţionalitate este neîntemeiatã.
    Potrivit prevederilor art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, încheierile de sesizare au fost comunicate preşedinţilor celor douã Camere ale Parlamentului, Guvernului şi Avocatului Poporului, pentru a-şi exprima punctele de vedere asupra excepţiei de neconstituţionalitate.
    Preşedinţii celor douã Camere ale Parlamentului, Guvernul şi Avocatul Poporului nu au comunicat punctele lor de vedere asupra excepţiei de neconstituţionalitate.

                               CURTEA,
examinând încheierile de sesizare, rapoartele întocmite de judecãtorul-raportor, concluziile reprezentantului Ministerului Public, dispoziţiile legale criticate, raportate la prevederile Constituţiei, precum şi Legea nr. 47/1992, reţine urmãtoarele:
    Curtea Constituţionalã a fost legal sesizatã şi este competentã, potrivit dispoziţiilor art. 146 lit. d) din Constituţie, precum şi ale art. 1 alin. (2), ale art. 2, 3, 10 şi 29 din Legea nr. 47/1992, sã soluţioneze prezenta excepţie.
    Obiectul excepţiei de neconstituţionalitate îl reprezintã dispoziţiile art. 399 alin. 3 şi ale art. 400 alin. 1 din Codul de procedurã civilã, cu urmãtorul conţinut:
    - Art. 399 alin. 3: "În cazul în care executarea silitã se face în temeiul unui titlu executoriu care nu este emis de o instanţã judecãtoreascã, se pot invoca în contestaţia la executare apãrãri de fond împotriva titlului executoriu, dacã legea nu prevede în acest scop o altã cale de atac.";
    - Art. 400 alin. 1: "(1) Contestaţia se introduce la instanţa de executare."
    În susţinerea neconstituţionalitãţii acestor dispoziţii legale, autorul excepţiei invocã încãlcarea prevederilor constituţionale ale art. 20 - Tratatele internaţionale privind drepturile omului, art. 21 alin. (1)-(3) - Accesul liber la justiţie, art. 124 alin. (1) şi (2) - Înfãptuirea justiţiei şi art. 126 alin. (1) şi (2) - Instanţele judecãtoreşti.
    Examinând excepţia de neconstituţionalitate, Curtea constatã cã dispoziţiile art. 399 alin. 3 din Codul de procedurã civilã au mai fost supuse controlului de constituţionalitate, statuând în sensul constituţionalitãţii acestora. Exemple în acest sens sunt Decizia nr. 454 din 2 decembrie 2003, publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 926 din 23 decembrie 2003, Decizia nr. 1.313 din 2 decembrie 2008, publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 884 din 29 decembrie 2008 şi Decizia nr. 331 din 23 martie 2010, publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 317 din 14 mai 2010.
    Cu acele prilejuri, Curtea a reţinut, în esenţã, cã în cazul în care executarea silitã se face în temeiul unui titlu executoriu care nu este emis de o instanţã judecãtoreascã, dispoziţia procesualã civilã prevede cã debitorul are dreptul sã invoce, pe calea contestaţiei, toate apãrãrile de fond referitoare la existenţa, întinderea şi valabilitatea creanţei constatate prin respectivul titlu executoriu. Totuşi, posibilitatea utilizãrii apãrãrilor de fond este condiţionatã de inexistenţa unor mijloace procedurale speciale pentru realizarea dreptului, în cadrul cãrora acestea sã poatã fi invocate. Dacã însã legea pune la dispoziţia debitorului o cale de atac specialã, aşa cum este acţiunea în anulare în materia titlurilor executorii care nu provin de la organe de jurisdicţie, acesta nu mai poate sã utilizeze apãrãri de fond în cadrul contestaţiei la executare. O asemenea prevedere nu constituie o îngrãdire a liberului acces la justiţie, de vreme ce partea interesatã poate folosi apãrãrile respective, potrivit opţiunii sale, în una sau în alta dintre cãile de atac pe care le are la dispoziţie. Adoptarea acestei mãsuri nu face, în realitate, decât sã dea expresie preocupãrii legiuitorului de a preveni abuzul de drept constând în invocarea aceloraşi apãrãri în douã cãi de atac diferite, în scopul tergiversãrii cauzelor aflate pe rolul instanţelor judecãtoreşti.
    În ceea ce priveşte dispoziţiile art. 400 alin. 1 din Codul de procedurã civilã, Curtea constatã cã prin Decizia nr. 88 din 26 ianuarie 2010, publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 163 din 15 martie 2010, a statuat cã în cadrul procedurii executãrii silite se aplicã procedura prevãzutã pentru judecata în primã instanţã, pãrţile beneficiind astfel de toate drepturile şi garanţiile procesuale pentru realizarea accesului liber la justiţie. Faptul cã soluţionarea contestaţiei la executare se poate face de cãtre o instanţã de grad inferior celei care a judecat fondul nu are ca rezultat încãlcarea accesului la justiţie şi excluderea unui control judiciar veritabil, aşa cum susţine în mod greşit autorul excepţiei, deoarece un astfel de control se realizeazã în cadrul soluţionãrii cãilor de atac împotriva hotãrârii instanţei care a judecat fondul cauzei, iar nu în cadrul soluţionãrii contestaţiei la executare.
    Cele statuate prin deciziile menţionate îşi pãstreazã valabilitatea, în cauza de faţã neintervenind elemente noi, de naturã sã determine reconsiderarea jurisprudenţei Curţii în aceastã materie.

    Pentru considerentele expuse mai sus, în temeiul art. 146 lit. d) şi al art. 147 alin. (4) din Constituţie, precum şi al art. 1-3, al art. 11 alin. (1) lit. A.d) şi al art. 29 din Legea nr. 47/1992,

                        CURTEA CONSTITUŢIONALĂ
                            În numele legii
                               DECIDE:

    Respinge ca neîntemeiatã excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 399 alin. 3 şi ale art. 400 alin. 1 din Codul de procedurã civilã, excepţie ridicatã de Cabinet Individual de Avocat Vidican Cosmin în dosarele nr. 1.696/255/2009 şi nr. 1.823/255/2009 ale Judecãtoriei Marghita.
    Definitivã şi general obligatorie.
    Pronunţatã în şedinţa publicã din data de 21 iunie 2011.

                 PREŞEDINTELE CURŢII CONSTITUŢIONALE,
                        AUGUSTIN ZEGREAN

                       Magistrat-asistent,
                      Daniela Ramona Mariţiu
                         ____________
Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016