Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   DECIZIE nr. 800 din 27 septembrie 2007  referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a   Ordonantei Guvernului nr. 15/2002 privind introducerea tarifului de utilizare a retelei de drumuri nationale din Romania    Twitter Facebook
Cautare document

DECIZIE nr. 800 din 27 septembrie 2007 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a Ordonantei Guvernului nr. 15/2002 privind introducerea tarifului de utilizare a retelei de drumuri nationale din Romania

EMITENT: CURTEA CONSTITUTIONALA
PUBLICAT: MONITORUL OFICIAL nr. 736 din 31 octombrie 2007

Ioan Vida - preşedinte
Nicolae Cochinescu - judecãtor
Aspazia Cojocaru - judecãtor
Acsinte Gaspar - judecãtor
Petre Ninosu - judecãtor
Ion Predescu - judecãtor
Puskas Valentin Zoltan - judecãtor
Augustin Zegrean - judecãtor
Ion Tiucã - procuror
Claudia-Margareta Krupenschi - magistrat-asistent

Pe rol se aflã soluţionarea excepţiei de neconstituţionalitate a <>Ordonanţei Guvernului nr. 15/2002 privind introducerea tarifului de utilizare a reţelei de drumuri naţionale din România, excepţie ridicatã de Ritner Erdesz Bela în Dosarul nr. 176/210/2007 al Judecãtoriei Chişineu-Criş.
La apelul nominal se constatã lipsa pãrţilor, faţã de care procedura de citare a fost legal îndeplinitã.
Cauza fiind în stare de judecatã, preşedintele Curţii Constituţionale acordã cuvântul reprezentantului Ministerului Public, care pune concluzii de respingere a excepţiei de neconstituţionalitate ca inadmisibilã, deoarece, contrar prevederilor <>art. 10 alin. (2) din Legea nr. 47/1992 , autorul acesteia nu a formulat o veritabilã criticã de neconstituţionalitate şi nu a indicat textele din Legea fundamentalã pretins a fi încãlcate.

CURTEA,
având în vedere actele şi lucrãrile dosarului, reţine urmãtoarele:
Prin Încheierea din 27 martie 2007, pronunţatã în Dosarul nr. 176/210/2007, Judecãtoria Chişineu-Criş a sesizat Curtea Constituţionalã cu excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor <>Ordonanţei Guvernului nr. 15/2002 privind introducerea tarifului de utilizare a reţelei de drumuri naţionale din România. Excepţia a fost ridicatã de Ritner Erdesz Bela într-o cauzã având ca obiect o plângere contravenţionalã împotriva unui proces-verbal de constatare şi sancţionare a unei contravenţii.
În motivarea excepţiei de neconstituţionalitate se aratã cã "<>Ordonanţa Guvernului nr. 15/2002 este neconstituţionalã" deoarece transpune în legislaţia internã o directivã cu caracter de recomandare a Parlamentului European şi a Consiliului Uniunii Europene, referitoare la taxarea vehiculelor grele de marfã pentru utilizarea anumitor infrastructuri, pentru aplicarea cãreia Parlamentul României a solicitat o perioadã de tranziţie pânã la 31 decembrie 2011. Ca atare, aceastã taxã este aplicabilã doar vehiculelor grele de marfã, fãrã a se putea extinde pentru mijloacele de transport în comun cum sunt autobuzele, autocarele sau chiar autoturismele populaţiei. Or, "statul român introduce o taxã pentru ceea ce nu existã, fiindcã nu a creat o infrastructurã rutierã", amenzile şi sumele ilegale încasate de la contribuabili constituind surse pentru crearea acestei infrastructuri.
Deşi, aşa cum rezultã din încheierea de sesizare, Judecãtoria Chişineu-Criş a solicitat autorului excepţiei sã indice textele din Constituţie pretins a fi încãlcate, acesta "nu s-a conformat cerinţelor instanţei de judecatã".
Judecãtoria Chişineu-Criş apreciazã cã textul considerat de autorul excepţiei a fi încãlcat este cel al art. 25 din Constituţie, privind libera circulaţie a persoanelor în ţarã şi în strãinãtate. Ca atare, opineazã în sensul netemeiniciei excepţiei de neconstituţionalitate, arãtând, în esenţã, cã dispoziţiile cuprinse în <>Ordonanţa Guvernului nr. 15/2002 sunt în deplinã concordanţã cu prevederile constituţionale ale art. 115 alin. (7) privind delegarea legislativã, ale art. 139 referitoare la impozite, taxe şi alte contribuţii şi ale art. 148 privind integrarea în Uniunea Europeanã.
Potrivit dispoziţiilor <>art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992 , încheierea de sesizare a fost comunicatã preşedinţilor celor douã Camere ale Parlamentului, Guvernului şi Avocatului Poporului, pentru a-şi formula punctele de vedere cu privire la excepţia de neconstituţionalitate.
Guvernul şi-a exprimat punctul de vedere prin care apreciazã cã excepţia de neconstituţionalitate este neîntemeiatã. Astfel, neindicarea de cãtre autorul excepţiei a textelor constituţionale încãlcate conduce la respingerea excepţiei ca inadmisibilã, având în vedere dispoziţiile <>Legii nr. 47/1992 privind organizarea şi funcţionarea Curţii Constituţionale. În legãturã cu obligativitatea directivei care a stat la baza emiterii actului normativ criticat, se precizeazã cã, potrivit art. 249 din Tratatul de instituire a Comunitãţilor Europene, aceasta este obligatorie pentru fiecare stat membru destinatar cu privire la rezultatul care trebuie atins, autoritãţile naţionale având competenţa de a stabili forma şi mijloacele pentru a atinge acest rezultat. Ca atare, în acord cu tratatul şi directiva în cauzã, tarifarea utilizãrii infrastructurii de transport rutier a fost introdusã etapizat, chiar înainte ca România sã devinã stat membru, urmãrindu-se armonizarea sistemelor de percepere şi instituire a mecanismelor echitabile de suportare a costurilor infrastructurii de cãtre transportatori.
Avocatul Poporului apreciazã cã prevederile <>Ordonanţei Guvernului nr. 15/2002 sunt constituţionale prin raportare la dispoziţiile art. 25 din Legea fundamentalã. Dreptul persoanelor fizice la liberã circulaţie în ţarã şi în strãinãtate se exercitã în condiţiile legii, iar actul normativ criticat nu contravine acestui drept, ci instituie tariful de utilizare a reţelei de drumuri naţionale din România, aplicat tuturor utilizatorilor români şi strãini începând cu data de 1 iulie 2002, pentru toate categoriile de vehicule, de transport marfã şi transport mixt, destinat transportului de marfã şi de persoane.
Preşedinţii celor douã Camere ale Parlamentului nu au comunicat punctele lor de vedere asupra excepţiei de neconstituţionalitate.

CURTEA,
examinând încheierea de sesizare, punctele de vedere ale Guvernului şi Avocatului Poporului, raportul întocmit de judecãtorul-raportor, concluziile procurorului şi dispoziţiile de lege criticate, raportate la prevederile Constituţiei, precum şi <>Legea nr. 47/1992 , reţine urmãtoarele:
Curtea Constituţionalã a fost legal sesizatã şi este competentã, potrivit dispoziţiilor art. 146 lit. d) din Constituţie, precum şi ale art. 1 alin. (2), ale <>art. 2, 3, 10 şi 29 din Legea nr. 47/1992 , sã soluţioneze excepţia de neconstituţionalitate.
Obiectul excepţiei de neconstituţionalitate îl constituie dispoziţiile <>Ordonanţei Guvernului nr. 15/2002 privind introducerea tarifului de utilizare a reţelei de drumuri naţionale din România, publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 82 din 1 februarie 2002, aprobatã cu modificãri şi completãri prin <>Legea nr. 424/2002 , publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 468 din 1 iulie 2002, cu modificãrile şi completãrile ulterioare.
Examinând excepţia de neconstituţionalitate, Curtea Constituţionalã constatã cã în motivarea ei nu se invocã încãlcarea niciunui text din Constituţie, deşi instanţa de judecatã a solicitat aceasta.
Criticile formulate cuprind doar afirmaţii cu caracter general. Or, Curtea nu se poate substitui autorului excepţiei în ceea ce priveşte invocarea unui motiv de neconstituţionalitate, întrucât astfel ar exercita din oficiu un control de constituţionalitate, ceea ce este inadmisibil. În acest sens este şi practica jurisdicţionalã a Curţii, de exemplu <>Decizia nr. 338 din 18 iulie 1997 , publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 163 din 21 iulie 1997, şi <>Decizia nr. 392 din 15 octombrie 1997 , publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 299 din 4 noiembrie 1997.
Aşa fiind, întrucât în cauzã nu au fost respectate prevederile <>art. 10 alin. (2) din Legea nr. 47/1992 privind organizarea şi funcţionarea Curţii Constituţionale, potrivit cãrora "Sesizãrile trebuie fãcute în formã scrisã şi motivate", excepţia urmeazã a fi respinsã ca inadmisibilã.

Pentru considerentele expuse mai sus, în temeiul art. 146 lit. d) şi al art. 147 alin. (4) din Constituţie, precum şi al art. 1-3, al art. 11 alin. (1) lit. A.d) şi al <>art. 29 din Legea nr. 47/1992 ,

CURTEA CONSTITUŢIONALĂ
În numele legii
DECIDE:

Respinge, ca inadmisibilã, excepţia de neconstituţionalitate a <>Ordonanţei Guvernului nr. 15/2002 privind introducerea tarifului de utilizare a reţelei de drumuri naţionale din România, excepţie ridicatã de Ritner Erdesz Bela în Dosarul nr. 176/210/2007 al Judecãtoriei Chişineu-Criş.
Definitivã şi general obligatorie.
Pronunţatã în şedinţa publicã din data de 27 septembrie 2007.

PREŞEDINTELE CURŢII CONSTITUŢIONALE,
prof. univ. dr. IOAN VIDA

Magistrat-asistent,
Claudia-Margareta Krupenschi
_________
Da, vreau sa primesc newsletterul zilnic cu stiri, noutati, articole, dezbateri pe teme juridice

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR"


Da, vreau sa primesc newsletterul zilnic cu stiri, noutati, articole, dezbateri pe teme juridice