Acest site foloseste Cookie-uri, conform noului Regulament de Protectie a Datelor (GDPR), pentru a va asigura cea mai buna experienta online. In esenta, Cookie-urile ne ajuta sa imbunatatim continutul de pe site, oferindu-va dvs., cititorul, o experienta online personalizata si mult mai rapida. Ele sunt folosite doar de site-ul nostru si partenerii nostri de incredere. Click AICI pentru detalii despre politica de Cookie-uri.
Acest site foloseste Cookie-uri, conform noului Regulament de Protectie a Datelor (GDPR), pentru a va asigura cea mai buna experienta online. In esenta, Cookie-urile ne ajuta sa imbunatatim continutul de pe site, oferindu-va dvs., cititorul, o experienta online personalizata si mult mai rapida. Ele sunt folosite doar de site-ul nostru si partenerii nostri de incredere. Click AICI pentru detalii despre politica de Cookie-uri. Sunt de acord cu politica de cookie
DECIZIE nr. 773 din 16 iunie 2011 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 5 alin. (1) din titlul XIII al Legii nr. 247/2005 privind reforma in domeniile proprietatii si justitiei, precum si unele masuri adiacente, ale art. 376 alin. 1 si art. 377 alin. 1 pct. 1 din Codul de procedura civila
Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   DECIZIE nr. 773 din 16 iunie 2011  referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 5 alin. (1) din titlul XIII al Legii nr. 247/2005 privind reforma in domeniile proprietatii si justitiei, precum si unele masuri adiacente, ale art. 376 alin. 1 si art. 377 alin. 1 pct. 1 din Codul de procedura civila    Twitter Facebook
Cautare document

DECIZIE nr. 773 din 16 iunie 2011 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 5 alin. (1) din titlul XIII al Legii nr. 247/2005 privind reforma in domeniile proprietatii si justitiei, precum si unele masuri adiacente, ale art. 376 alin. 1 si art. 377 alin. 1 pct. 1 din Codul de procedura civila

EMITENT: CURTEA CONSTITUTIONALA
PUBLICAT: MONITORUL OFICIAL nr. 675 din 22 septembrie 2011


    Augustin Zegrean - preşedinte
    Aspazia Cojocaru - judecãtor
    Acsinte Gaspar - judecãtor
    Petre Lãzãroiu - judecãtor
    Mircea Ştefan Minea - judecãtor
    Iulia Antoanella Motoc - judecãtor
    Ion Predescu - judecãtor
    Puskas Valentin Zoltan - judecãtor
    Tudorel Toader - judecãtor
    Mihaela Senia Costinescu - magistrat-asistent-şef

    Cu participarea reprezentantului Ministerului Public, procuror Antonia Constantin.

    Pe rol se aflã soluţionarea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 5 alin. (1) din titlul XIII al Legii nr. 247/2005 privind reforma în domeniile proprietãţii şi justiţiei, precum şi unele mãsuri adiacente, ale art. 376 alin. 1 şi art. 377 alin. 1 pct. 1 din Codul de procedurã civilã, excepţie ridicatã de Fundaţia Obştea Sãteascã Bãlceşti-Pereşti din comuna Bengeşti-Ciocadia, satul Bãlceşti şi de Obştea Pociovaliştea din Novaci, satul Pociovaliştea, în Dosarul nr. 1.436/198/2009 al Judecãtoriei Brezoi şi care face obiectul Dosarului nr. 2.388D/2010 al Curţii Constituţionale.
    La apelul nominal lipsesc pãrţile, faţã de care procedura de citare a fost legal îndeplinitã.
    Preşedintele dispune sã se facã apelul şi în Dosarul Curţii nr. 2.389D/2010, care are acelaşi obiect al excepţiei de neconstituţionalitate. Critica a fost formulatã de aceiaşi autori în Dosarul nr. 1.440/198/2009 al Judecãtoriei Brezoi.
    La apelul nominal lipsesc pãrţile, faţã de care procedura de citare a fost legal îndeplinitã.
    Curtea, având în vedere obiectul identic al excepţiilor de neconstituţionalitate ridicate în dosarele mai sus menţionate, pune în discuţie, din oficiu, problema conexãrii cauzelor.
    Reprezentantul Ministerului Public considerã cã sunt îndeplinite condiţiile legale pentru conexarea dosarelor.
    Curtea, în temeiul prevederilor art. 53 alin. (5) din Legea nr. 47/1992, dispune conexarea Dosarului nr. 2.389D/2010 la Dosarul nr. 2.388D/2010, care a fost primul înregistrat.
    Cauza fiind în stare de judecatã, preşedintele acordã cuvântul reprezentantului Ministerului Public, care pune concluzii de respingere a excepţiei de neconstituţionalitate ca neîntemeiatã, sens în care invocã jurisprudenţa Curţii în aceastã materie.

                               CURTEA,
având în vedere actele şi lucrãrile dosarelor, reţine urmãtoarele:
    Prin încheierile din 31 mai 2010, pronunţate în dosarele nr. 1.436/198/2009 şi nr. 1.440/198/2009, Judecãtoria Brezoi a sesizat Curtea Constituţionalã cu soluţionarea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 5 alin. (1) din titlul XIII al Legii nr. 247/2005 privind reforma în domeniile proprietãţii şi justiţiei, precum şi unele mãsuri adiacente, ale art. 376 alin. 1 şi art. 377 alin. 1 pct. 1 din Codul de procedurã civilã, excepţie ridicatã de Fundaţia Obştea Sãteascã Bãlceşti-Pereşti din comuna Bengeşti-Ciocadia, satul Bãlceşti, şi de Obştea Pociovaliştea din Novaci, satul Pociovaliştea, în dosare având ca obiect constatarea nulitãţii absolute a unor contracte de vânzare-cumpãrare de terenuri forestiere.
    În motivarea excepţiei de neconstituţionalitate autorii acesteia susţin cã restituirea dreptului de proprietate în baza unei hotãrâri judecãtoreşti pronunţate în primã instanţã, fãrã circumscrierea cadrului în care se poate realiza exercitarea acestui drept de proprietate provizoriu, este de naturã a prejudicia fie dreptul de proprietate publicã al statului, fie dreptul adevãratului proprietar al terenului - proprietarul de drept de la care s-a preluat abuziv patrimoniul forestier de cãtre regimul comunist.
    Întrucât legea nu prevede ce se întâmplã în cazul casãrii sau modificãrii hotãrârii instanţei de fond în baza cãreia s-a realizat "retrocedarea", apreciem cã dispoziţiile criticate sunt susceptibile de a fi interpretate şi aplicate în mod arbitrar, restituind terenuri forestiere valoroase care intrã într-un circuit de înstrãinare şi exploatare, situaţia anterioarã nemaiputând fi restabilitã niciodatã, nici prin forţa de constrângere a statului.
    În susţinerea criticilor de neconstituţionalitate, autorii invocã jurisprudenţa Curţii Constituţionale în materia exercitãrii şi protecţiei dreptului de proprietate al statului şi al persoanelor fizice şi juridice.
    Judecãtoria Brezoi apreciazã cã excepţia de neconstituţionalitate este neîntemeiatã.
    În conformitate cu dispoziţiile art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, încheierile de sesizare au fost comunicate preşedinţilor celor douã Camere ale Parlamentului, Guvernului şi Avocatului Poporului, pentru a-şi formula punctele de vedere cu privire la excepţia de neconstituţionalitate.
    Preşedinţii celor douã Camere ale Parlamentului, Guvernul şi Avocatul Poporului nu au comunicat punctele lor de vedere cu privire la excepţia de neconstituţionalitate.

                               CURTEA,
examinând încheierile de sesizare, rapoartele întocmite de judecãtorul-raportor, concluziile procurorului, dispoziţiile de lege criticate, raportate la prevederile Constituţiei, precum şi Legea nr. 47/1992, reţine urmãtoarele:
    Curtea Constituţionalã a fost legal sesizatã şi este competentã, potrivit dispoziţiilor art. 146 lit. d) din Constituţie, precum şi ale art. 1 alin. (2), ale art. 2, 3, 10 şi 29 din Legea nr. 47/1992, sã soluţioneze excepţia de neconstituţionalitate.
    Obiectul excepţiei de neconstituţionalitate îl constituie prevederile art. 5 alin. (1) din titlul XIII al Legii nr. 247/2005 privind reforma în domeniile proprietãţii şi justiţiei, precum şi unele mãsuri adiacente, publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 653 din 22 iulie 2005, şi prevederile art. 376 alin. 1 şi ale art. 377 alin. 1 pct. 1 din Codul de procedurã civilã, care au urmãtorul conţinut:
    - Art. 5 alin. (1) din Legea nr. 247/2005: "Hotãrârile pronunţate de instanţele judecãtoreşti în procesele funciare în primã instanţã sunt supuse numai recursului. Hotãrârile definitive şi irevocabile susceptibile de înscriere în cartea funciarã sunt comunicate din oficiu de cãtre instanţa de judecatã birourilor de carte funciarã.";
    - Art. 376 alin. 1 din Codul de procedurã civilã: "Se învestesc cu formula executorie prevãzutã de art. 269 alin. 1 hotãrârile care au rãmas definitive ori au devenit irevocabile, precum şi orice alte hotãrâri sau înscrisuri, pentru ca acestea sã devinã executorii, în cazurile anume prevãzute de lege.";
    - Art. 377 alin. 1 pct. 1 din Codul de procedurã civilã: "Sunt hotãrâri definitive:
    1. hotãrârile date în primã instanţã, potrivit legii, fãrã drept de apel."
    În opinia autorilor excepţiei de neconstituţionalitate, prevederile legale criticate contravin dispoziţiilor constituţionale cuprinse în art. 21 alin. (3) referitor la dreptul la un proces echitabil, art. 44 alin. (1) şi (2) privind dreptul de proprietate privatã şi în art. 136 alin. (2) referitor la proprietate.
    De asemenea, sunt considerate a fi încãlcate şi prevederile art. 6 paragraful 1 din Convenţia pentru apãrarea drepturilor omului şi a libertãţilor fundamentale, art. 1 din Primul Protocol adiţional la Convenţie, art. 10 din Declaraţia Universalã a Drepturilor Omului şi art. 14 pct. 1 din Pactul internaţional cu privire la drepturile civile şi politice.
    Analizând excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 5 alin. (1) din titlul XIII "Accelerarea judecãţilor în materia restituirii proprietãţilor funciare" al Legii nr. 247/2005, sub aspectul conformitãţii acestora cu Legea fundamentalã, Curtea constatã cã reglementarea criticatã a mai fãcut obiect al controlului de constituţionalitate, în acest sens fiind Decizia nr. 463/2009, publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 448 din 30 iunie 2009, şi Decizia nr. 21/2009, publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 45 din 27 ianuarie 2009.
    Astfel, prin aceste decizii, Curtea a reţinut cã prevederile de lege criticate sunt norme de procedurã, potrivit cãrora hotãrârile pronunţate de instanţele judecãtoreşti în procesele funciare în primã instanţã sunt supuse numai recursului.
    În acest context, Curtea a constatat cã Legea fundamentalã nu cuprinde dispoziţii referitoare la obligativitatea existenţei tuturor cãilor de atac, ci statueazã principial, în art. 129, cã, "împotriva hotãrârilor judecãtoreşti, pãrţile interesate şi Ministerul Public pot exercita cãile de atac, în condiţiile legii", iar art. 126 alin. (2) din Constituţie prevede cã procedura de judecatã şi competenţa instanţelor judecãtoreşti sunt stabilite numai prin lege.
    De altfel, Curtea a statuat în mod constant în jurisprudenţa sa cã accesul liber la justiţie nu înseamnã accesul, în toate cazurile, la toate structurile judecãtoreşti şi la toate cãile de atac. Aşa fiind, Curtea a apreciat cã nu poate fi reţinutã încãlcarea dispoziţiilor art. 6 din Convenţia pentru apãrarea drepturilor omului şi a libertãţilor fundamentale.
    Întrucât nu au intervenit elemente noi, de naturã sã determine reconsiderarea jurisprudenţei Curţii Constituţionale, atât soluţia, cât şi considerentele cuprinse în deciziile menţionate îşi pãstreazã valabilitatea şi în cauza de faţã.
    În ceea ce priveşte excepţia de neconstituţionalitate având ca obiect prevederile art. 376 alin. 1 şi ale art. 377 alin. 1 pct. 1 din Codul de procedurã civilã, Curtea reţine cã dispoziţiile criticate dau expresie preocupãrii legiuitorului pentru asigurarea celeritãţii în derularea procedurii de executare silitã, în concordanţã cu reglementarea de principiu în materie, consacratã prin art. 300 din Codul de procedurã civilã, potrivit cãruia recursul nu este suspensiv de executare decât în cazurile expres şi limitativ prevãzute de lege.
    Dincolo de aceste argumente, din analiza motivelor invocate de autorii excepţiei de neconstituţionalitate, rezultã nemulţumirea acestora faţã de interpretarea şi aplicarea "arbitrarã" a textelor de lege, presupus a genera abuzuri din partea persoanelor cãrora le-au fost restituite terenurile forestiere. Or, Curtea constatã cã aceste susţineri nu pot fi reţinute, iar excepţia urmeazã sã fie respinsã ca fiind inadmisibilã, deoarece, potrivit dispoziţiilor art. 2 alin. (3) din Legea nr. 47/1992, "Curtea Constituţionalã se pronunţã numai asupra constituţionalitãţii actelor cu privire la care a fost sesizatã[...]", competenţa de a se pronunţa asupra acestor aspecte revenind în exclusivitate instanţelor judecãtoreşti.

    Pentru considerentele expuse mai sus, în temeiul art. 146 lit. d) şi al art. 147 alin. (4) din Constituţie, precum şi al art. 1-3, al art. 11 alin. (1) lit. A.d) şi al art. 29 din Legea nr. 47/1992,

                        CURTEA CONSTITUŢIONALĂ
                            În numele legii
                               DECIDE:

    1. Respinge, ca neîntemeiatã, excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 5 alin. (1) din titlul XIII al Legii nr. 247/2005 privind reforma în domeniile proprietãţii şi justiţiei, precum şi unele mãsuri adiacente, excepţie ridicatã de Fundaţia Obştea Sãteascã Bãlceşti-Pereşti din comuna Bengeşti-Ciocadia, satul Bãlceşti, şi de Obştea Pociovaliştea din Novaci, satul Pociovaliştea, în dosarele nr. 1.436/198/2009 şi 1.440/198/2009 ale Judecãtoriei Brezoi.
    2. Respinge, ca inadmisibilã, excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 376 alin. 1 şi ale art. 377 alin. 1 pct. 1 din Codul de procedurã civilã, excepţie ridicatã de aceiaşi autori în aceleaşi dosare ale aceleiaşi instanţe.
    Definitivã şi general obligatorie.
    Pronunţatã în şedinţa publicã din data de 16 iunie 2011.


                 PREŞEDINTELE CURŢII CONSTITUŢIONALE,
                        AUGUSTIN ZEGREAN

                      Magistrat-asistent-şef,
                     Mihaela Senia Costinescu
                         ___________
Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016