Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   DECIZIE nr. 772 din 12 mai 2009  referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor   art. 14 alin. (5) din Legea nr. 304/2004 privind organizarea judiciara    Twitter Facebook
Cautare document

DECIZIE nr. 772 din 12 mai 2009 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 14 alin. (5) din Legea nr. 304/2004 privind organizarea judiciara

EMITENT: CURTEA CONSTITUTIONALA
PUBLICAT: MONITORUL OFICIAL nr. 520 din 29 iulie 2009
DECIZIE nr. 772 din 12 mai 2009
referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor <>art. 14 alin. (5) din Legea nr. 304/2004 privind organizarea judiciarã
EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALÃ
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 520 din 29 iulie 2009

Ioan Vida - preşedinte
Nicolae Cochinescu - judecãtor
Aspazia Cojocaru - judecãtor
Acsinte Gaspar - judecãtor
Petre Lãzãroiu - judecãtor
Ion Predescu - judecãtor
Puskas Valentin Zoltan - judecãtor
Tudorel Toader - judecãtor
Augustin Zegrean - judecãtor
Antonia Constantin - procuror
Mihaela Senia Costinescu - magistrat-asistent

Pe rol se aflã soluţionarea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor <>art. 14 alin. (5) din Legea nr. 304/2004 privind organizarea judiciarã, excepţie ridicatã de Szucs Francisc în Dosarul nr. 136/271/R/2008 al Judecãtoriei Oradea - Secţia civilã.
La apelul nominal lipsesc pãrţile, faţã de care procedura de citare a fost legal îndeplinitã.
Cauza este în stare de judecatã.
Reprezentantul Ministerului Public pune concluzii de respingere a excepţiei de neconstituţionalitate ca neîntemeiatã.

CURTEA,
având în vedere actele şi lucrãrile dosarului, reţine urmãtoarele:
Prin Încheierea din 5 februarie 2009, pronunţatã în Dosarul nr. 136/271/R/2008, Judecãtoria Oradea - Secţia civilã a sesizat Curtea Constituţionalã pentru soluţionarea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor <>art. 14 alin. (5) din Legea nr. 304/2004 privind organizarea judiciarã, excepţie ridicatã de Szucs Francisc.
În motivarea excepţiei de neconstituţionalitate autorul susţine cã prevederile criticate sunt neconstituţionale, discriminatorii la adresa cetãţenilor români aparţinând minoritãţilor naţionale, conlocuitoare şi fondatoare ale statului. Potrivit Constituţiei, România este stat naţional, de drept, democratic şi social, "fãrã deosebire de rasã, de naţionalitate, de origine etnicã, de limbã, religie." Art. 27 din Declaraţia Universalã a Drepturilor Omului prevede explicit "drepturile minoritãţilor", printre care "dreptul de folosire a limbii materne în faţa instanţelor de judecatã, atât oral, cât şi în scris."
Judecãtoria Oradea - Secţia civilã apreciazã cã excepţia este neîntemeiatã. Chiar dacã procedura judiciarã se desfãşoarã în limba românã, iar cererile şi actele procedurale se întocmesc numai în limba românã, pãrţile - cetãţenii români aparţinând minoritãţilor naţionale - au dreptul sã se exprime în limba maternã în faţa instanţelor de judecatã, în condiţiile legii organice, au dreptul de a lua cunoştinţã de toate actele şi lucrãrile dosarului, de a vorbi în instanţã şi de a pune concluzii prin folosirea interpreţilor sau a traducãtorilor.
În conformitate cu dispoziţiile <>art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992 , încheierea de sesizare a fost comunicatã preşedinţilor celor douã Camere ale Parlamentului, Guvernului şi Avocatului Poporului, pentru a-şi formula punctele de vedere cu privire la excepţia de neconstituţionalitate.
Avocatul Poporului apreciazã cã excepţia de neconstituţionalitate este neîntemeiatã, textele de lege criticate fiind în deplinã concordanţã cu prevederile constituţionale invocate.
Preşedinţii celor douã Camere ale Parlamentului şi Guvernul nu au comunicat punctele lor de vedere cu privire la excepţia de neconstituţionalitate.

CURTEA,
examinând încheierea de sesizare, punctul de vedere al Avocatului Poporului, raportul întocmit de judecãtorul-raportor, concluziile procurorului, dispoziţiile de lege criticate, raportate la prevederile Constituţiei, precum şi <>Legea nr. 47/1992 , reţine urmãtoarele:
Curtea Constituţionalã a fost legal sesizatã şi este competentã, potrivit dispoziţiilor <>art. 146 lit. d) din Constituţie , ale <>art. 1 alin. (2) , ale <>art. 2, 3, 10 şi 29 din Legea nr. 47/1992 , sã soluţioneze excepţia de neconstituţionalitate.
Obiectul excepţiei de neconstituţionalitate îl constituie prevederile <>art. 14 alin. (5) din Legea nr. 304/2004 privind organizarea judiciarã, republicatã în Monitorul Oficial al României, nr. 827 din 13 septembrie 2005, text de lege care are urmãtorul conţinut: "(5) Cererile şi actele procedurale se întocmesc numai în limba românã."
În opinia autorului excepţiei de neconstituţionalitate, prevederile legale criticate contravin dispoziţiilor constituţionale cuprinse în <>art. 1 , <>4 , <>11 , <>15 , <>16 , <>20 , <>30 , <>124 şi <>128 .
Examinând excepţia de neconstituţionalitate, Curtea reţine cã, potrivit dispoziţiilor <>art. 13 din Constituţie , "În România, limba oficialã este limba românã." Caracterul oficial al limbii române instituie obligativitatea utilizãrii acesteia în raporturile cetãţenilor cu autoritãţile statului, în aceastã limbã fiind redactate şi aduse la cunoştinţa publicã toate actele oficiale ale statului român. Consacrarea constituţionalã a caracterului oficial al limbii române trebuie coroboratã cu dispoziţiile <>art. 32 din Legea fundamentalã referitoare la dreptul minoritãţilor naţionale de a învãţa în limba lor maternã şi de a fi instruite în aceastã limbã şi cu prevederile <>art. 128 care reglementeazã dreptul minoritãţilor de a utiliza limba maternã în justiţie. Astfel, statuând cu privire la limba în care se desfãşoarã procedura de judecatã - limba românã, dispoziţiile <>art. 128 din Constituţie prevãd cã cetãţenii români aparţinând minoritãţilor naţionale au dreptul sã se exprime în limba maternã în faţa instanţelor de judecatã, în condiţiile legii organice, modalitãţile de exercitare a acestui drept, inclusiv prin folosirea de interpreţi sau traducãtori, stabilindu-se astfel încât sã nu împiedice buna administrare a justiţiei şi sã nu implice cheltuieli suplimentare pentru cei interesaţi.
Aşa fiind, Curtea constatã cã prevederile <>art. 14 alin. (5) din Legea nr. 304/2004 constituie tocmai expresia reglementãrii în plan legislativ a caracterului oficial al limbii române consacrat expres de Constituţie.
Pe de altã parte, Curtea reţine cã, potrivit dispoziţiilor <>Legii nr. 304/2004 , în cazul în care cetãţeanul român aparţinând unei minoritãţi naţionale solicitã sã se exprime în limba maternã, instanţa de judecatã trebuie sã asigure, în mod gratuit, folosirea unui interpret sau traducãtor autorizat. Mai mult, în situaţia în care toate pãrţile solicitã sau sunt de acord sã se exprime în limba maternã, instanţa de judecatã trebuie sã asigure exercitarea acestui drept, precum şi buna administrare a justiţiei, cu respectarea principiilor contradictorialitãţii, oralitãţii şi publicitãţii. Dezbaterile purtate de pãrţi în limba maternã se înregistreazã, consemnându-se în limba românã, interpretul sau traducãtorul semnând toate actele întocmite, atunci când acestea au fost redactate sau consemnarea s-a fãcut în baza traducerii sale.
Prin urmare, Curtea constatã cã legea pune la dispoziţia pãrţilor, cetãţeni români aparţinând minoritãţilor naţionale, suficiente garanţii procedurale menite sã le asigure libertatea de exprimare, accesul liber la justiţie, precum şi dreptul la un proces echitabil.

Pentru considerentele expuse mai sus, în temeiul <>art. 146 lit. d) şi al <>art. 147 alin. (4) din Constituţie , precum şi al <>art. 1-3 , al <>art. 11 alin. (1) lit. A.d) şi al <>art. 29 din Legea nr. 47/1992 ,

CURTEA CONSTITUŢIONALÃ
În numele legii
DECIDE:

Respinge excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor <>art. 14 alin. (5) din Legea nr. 304/2004 privind organizarea judiciarã, excepţie ridicatã de Szucs Francisc în Dosarul nr. 136/271/R/2008 al Judecãtoriei Oradea - Secţia civilã.
Definitivã şi general obligatorie.
Pronunţatã în şedinţa publicã din data de 12 mai 2009.

PREŞEDINTELE CURŢII CONSTITUŢIONALE,
prof. univ. dr. IOAN VIDA

Magistrat-asistent,
Mihaela Senia Costinescu

--------
Da, vreau sa primesc newsletterul zilnic cu stiri, noutati, articole, dezbateri pe teme juridice

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR"


Da, vreau sa primesc newsletterul zilnic cu stiri, noutati, articole, dezbateri pe teme juridice