Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   DECIZIE nr. 770 din 25 septembrie 2012  asupra exceptiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat    Twitter Facebook
Cautare document

DECIZIE nr. 770 din 25 septembrie 2012 asupra exceptiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat

EMITENT: CURTEA CONSTITUTIONALA
PUBLICAT: MONITORUL OFICIAL nr. 787 din 22 noiembrie 2012

    Augustin Zegrean - preşedinte
    Acsinte Gaspar - judecător
    Petre Lăzăroiu - judecător
    Mircea Ştefan Minea - judecător
    Ion Predescu - judecător
    Puskas Valentin Zoltan - judecător
    Tudorel Toader - judecător
    Ioana Marilena Chiorean - magistrat-asistent

    Cu participarea reprezentantului Ministerului Public, procuror Antonia Constantin.

    Pe rol se află soluţionarea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, excepţie ridicată de Faur Nistor Isai în Dosarul nr. 5.131/108/2011 al Tribunalului Arad - Secţia contencios administrativ şi fiscal şi care formează obiectul Dosarului Curţii Constituţionale nr. 336D/2012.
    La apelul nominal se constată lipsa părţilor, faţă de care procedura de citare a fost legal îndeplinită.
    Reprezentantul Ministerului Public pune concluzii de respingere, ca inadmisibilă, a excepţiei de neconstituţionalitate, deoarece autorul excepţiei aduce critici de modificare şi completare a normelor de lege.

                                    CURTEA,

având în vedere actele şi lucrările dosarului, constată următoarele:
    Prin Încheierea din 15 decembrie 2011, pronunţată în Dosarul nr. 5.131/108/2011, Tribunalul Arad - Secţia contencios administrativ şi fiscal a sesizat Curtea Constituţională cu excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat. Excepţia a fost ridicată de reclamantul Faur Nistor Isai într-o cauză având ca obiect soluţionarea unei cereri de anulare a Dispoziţiei primarului Municipiului Arad prin care s-a dispus încetarea acordării ajutorului social şi de obligare a acestuia la continuarea acordării ajutorului social.
    În motivarea excepţiei de neconstituţionalitate autorul acesteia critică omisiunea legiuitorului român de a nu fi obligat instanţele judecătoreşti să soluţioneze în regim de maximă urgenţă contestaţiile formulate împotriva dispoziţiilor de suspendare a plăţii ajutorului social în cuantum de 125 lei/lună, în condiţiile în care reprezintă singura sursă de supravieţuire a celor aflaţi în situaţii identice cu ale reclamantului.
    Mai susţine că un cuantum al ajutorului social de 4 lei/zi este prea mic, fiind insuficient pentru a putea trăi, beneficiarii ajutorului social fiind supuşi astfel la rele tratamente prin înfometare, lipsire de medicamente, de posibilitatea de a-şi plăti consultaţiile medicale.
    De asemenea, critică obligaţia impusă de legiuitor de a presta 36 de ore de muncă pe lună pentru a beneficia de ajutorul social în cuantum de 125 lei/lună, susţinând că în acest mod beneficiarul este obligat să presteze muncă forţată, în condiţiile în care munca forţată este interzisă expres de art. 4 din Convenţia pentru apărarea drepturilor omului şi a libertăţilor fundamentale.
    Tribunalul Arad - Secţia contencios administrativ şi fiscal nu şi-a exprimat opinia asupra excepţiei de neconstituţionalitate, considerând că "nu este obligatorie motivarea opiniei instanţei asupra excepţiei de neconstituţionalitate invocată în speţa de faţă, deoarece nu a fost invocată din oficiu".
    Potrivit prevederilor art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, încheierea de sesizare a fost comunicată preşedinţilor celor două Camere ale Parlamentului, Guvernului şi Avocatului Poporului, pentru a-şi exprima punctele de vedere asupra excepţiei de neconstituţionalitate.
    Avocatul Poporului apreciază, în esenţă, că dispoziţiile de lege criticate sunt constituţionale. În acest sens, arată că persoanele vătămate într-un drept, prin sistarea venitului minim garantat printr-o dispoziţie a primarului, se pot adresa justiţiei şi se pot prevala, în mod neîngrădit, de toate garanţiile pe care le presupune un proces echitabil, inclusiv de dreptul la apărare, în contextul completării normelor criticate cu dispoziţiile legale în materie.
    Criticile referitoare la cuantumul prea mic al ajutorului social nu pot intra sub incidenţa controlului de constituţionalitate. În plus, Curtea Constituţională nu ar putea să completeze sau să modifice măsuri legislative existente.
    Referitor la celelalte dispoziţii constituţionale invocate, apreciază că acestea nu au incidenţă în cauză.
    Preşedinţii celor două Camere ale Parlamentului şi Guvernul nu au comunicat punctele lor de vedere asupra excepţiei de neconstituţionalitate.

                                    CURTEA,

examinând încheierea de sesizare, punctul de vedere al Avocatului Poporului, raportul întocmit de judecătorul-raportor, concluziile procurorului, dispoziţiile legale criticate, raportate la prevederile Constituţiei, precum şi Legea nr. 47/1992, reţine următoarele:
    Curtea Constituţională este competentă, potrivit dispoziţiilor art. 146 lit. d) din Constituţie, precum şi ale art. 1 alin. (2), ale art. 2, 3, 10 şi 29 din Legea nr. 47/1992, să soluţioneze excepţia de neconstituţionalitate cu care a fost sesizată.
    Obiectul excepţiei de neconstituţionalitate îl constituie dispoziţiile Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 401 din 20 iulie 2001, cu modificările şi completările ulterioare.
    Autorul excepţiei de neconstituţionalitate susţine că dispoziţiile de lege criticate contravin următoarelor dispoziţii din Constituţie: art. 1 privind statul român, art. 11 privind dreptul internaţional şi dreptul intern, art. 21 privind accesul liber la justiţie, art. 24 privind dreptul la apărare şi art. 29 privind libertatea conştiinţei. De asemenea, consideră că sunt încălcate şi dispoziţiile art. 1, 2, 3, 6, 8 şi 13 din Convenţia pentru apărarea drepturilor omului şi a libertăţilor fundamentale.
    Examinând excepţia de neconstituţionalitate, Curtea constată următoarele:
    Dispoziţiile de lege criticate reglementează dreptul la un venit minim garantat ca formă de asistenţă socială pentru familiile şi persoanele singure, cetăţeni români. Venitul minim garantat se asigură prin acordarea ajutorului social lunar, în condiţiile prevăzute de Legea nr. 416/2001.
    În ceea ce priveşte susţinerile autorului excepţiei referitoare la omisiunea legiuitorului de a obliga instanţele judecătoreşti să soluţioneze cu maximă urgenţă contestaţiile formulate împotriva dispoziţiilor de suspendare a plăţii ajutorului social, ceea ce ar contraveni accesului liber la justiţie şi dreptului la apărare, Curtea reţine că ceea ce se critică este o omisiune de reglementare, ce nu intră în competenţa de soluţionare a Curţii Constituţionale, care, potrivit art. 2 alin. (3) din Legea nr. 47/1992, se pronunţă numai asupra constituţionalităţii actelor cu privire la care a fost sesizată, "fără a putea modifica sau completa prevederile supuse controlului".
    Referitor la cuantumul ajutorului social, Curtea observă că, potrivit art. 4 din legea criticată, nivelul lunar al venitului minim garantat se raportează la indicatorul social de referinţă şi diferă în funcţie de numărul de persoane care fac parte din familie. Criticile de neconstituţionalitate privind insuficienţa acestui ajutor social nu pot fi analizate, întrucât Curtea nu poate modifica prevederile de lege criticate.
    Cât priveşte pretinsa încălcare a celorlalte dispoziţii din Constituţie şi din Convenţia privind apărarea drepturilor omului şi a libertăţilor fundamentale, Curtea constată că autorul excepţiei nu a precizat în ce mod dispoziţiile de lege criticate contravin acestora. Or, potrivit jurisprudenţei sale constante, de exemplu, prin Decizia nr. 517 din 8 mai 2008, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 412 din 2 iunie 2008, Curtea Constituţională a statuat că simpla enumerare a dispoziţiilor constituţionale considerate a fi încălcate, fără a preciza în concret motivele pe care se întemeiază contrarietatea cu Legea fundamentală, nu satisface condiţia motivării excepţiei.

    Pentru considerentele expuse mai sus, în temeiul art. 146 lit. d) şi al art. 147 alin. (4) din Constituţie, precum şi al art. 1-3, al art. 11 alin. (1) lit. A.d) şi al art. 29 din Legea nr. 47/1992,

                             CURTEA CONSTITUŢIONALĂ
                                În numele legii
                                    DECIDE:

    Respinge, ca inadmisibilă, excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, excepţie ridicată de Faur Nistor Isai în Dosarul nr. 5.131/108/2011 al Tribunalului Arad - Secţia contencios administrativ şi fiscal.
    Definitivă şi general obligatorie.
    Pronunţată în şedinţa publică din data de 25 septembrie 2012.

                      PREŞEDINTELE CURŢII CONSTITUŢIONALE,
                                AUGUSTIN ZEGREAN

                              Magistrat-asistent,
                            Ioana Marilena Chiorean

                                  -------
Da, vreau sa primesc newsletterul zilnic cu stiri, noutati, articole, dezbateri pe teme juridice

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR"


Da, vreau sa primesc newsletterul zilnic cu stiri, noutati, articole, dezbateri pe teme juridice