Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   DECIZIE nr. 756 din 12 mai 2009  referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor   art. 50 din Legea nr. 230/2007 privind infiintarea, organizarea si functionarea asociatiilor de proprietari    Twitter Facebook
Cautare document

DECIZIE nr. 756 din 12 mai 2009 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 50 din Legea nr. 230/2007 privind infiintarea, organizarea si functionarea asociatiilor de proprietari

EMITENT: CURTEA CONSTITUTIONALA
PUBLICAT: MONITORUL OFICIAL nr. 516 din 28 iulie 2009
DECIZIE nr. 756 din 12 mai 2009
referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor <>art. 50 din Legea nr. 230/2007 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea asociaţiilor de proprietari
EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALÃ
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 516 din 28 iulie 2009


Ioan Vida - preşedinte
Nicolae Cochinescu - judecãtor
Aspazia Cojocaru - judecãtor
Acsinte Gaspar - judecãtor
Petre Lãzãroiu - judecãtor
Ion Predescu - judecãtor
Puskas Valentin Zoltan - judecãtor
Tudorel Toader - judecãtor
Augustin Zegrean - judecãtor
Antonia Constantin - procuror
Mihaela Senia Costinescu - magistrat-asistent

Pe rol se aflã soluţionarea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor <>art. 31 alin. (2) şi (3) din anexa nr. 2 la Legea locuinţei nr. 114/1996 , excepţie ridicatã de Mihail Iuşut şi Carmen Iuşut în Dosarul nr. 9.474/4/2008 al Judecãtoriei Sectorului 4 Bucureşti - Secţia civilã.
La apelul nominal lipsesc pãrţile, faţã de care procedura de citare a fost legal îndeplinitã.
Cauza fiind în stare de judecatã, reprezentantul Ministerului Public pune concluzii de respingere a excepţiei de neconstituţionalitate ca neîntemeiatã.

CURTEA,

având în vedere actele şi lucrãrile dosarului, reţine urmãtoarele:
Prin Încheierea din 26 noiembrie 2008, pronunţatã în Dosarul nr. 9.474/4/2008, Judecãtoria Sectorului 4 Bucureşti - Secţia civilã a sesizat Curtea Constituţionalã pentru soluţionarea excepţiei de neconstituţionalitate a <>art. 31 alin. (2) şi (3) din anexa nr. 2 la Legea locuinţei nr. 114/1996 , excepţie ridicatã de Mihail Iuşut şi Carmen Iuşut.
În motivarea excepţiei de neconstituţionalitate autorul susţine cã textele de lege criticate instituie prezumţia relativã de culpã a debitorilor obligaţiei de platã a cheltuielilor de întreţinere şi, totodatã, scutirea de la plata taxei de timbru a asociaţiilor de proprietari, ceea ce conduce la reglementarea unei proceduri de judecatã inechitabile, ce încalcã prevederile <>art. 6 paragraful 1 din Convenţia pentru apãrarea drepturilor omului şi a libertãţilor fundamentale şi <>art. 11 , <>20 şi <>125 din Constituţia României . De asemenea, mai aratã autorul excepţiei, ideea de proces echitabil trimite la ideea de stat de drept a cãrui primã şi esenţialã caracteristicã constã în eliminarea arbitrariului şi domnia legii, prin adoptarea unor reglementãri coerente.
Judecãtoria Sectorului 4 Bucureşti - Secţia civilã considerã cã excepţia de neconstituţionalitate este neîntemeiatã.
În conformitate cu dispoziţiile <>art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992 , încheierea de sesizare a fost comunicatã preşedinţilor celor douã Camere ale Parlamentului, Guvernului şi Avocatului Poporului, pentru a-şi formula punctele de vedere cu privire la excepţia de neconstituţionalitate.
Avocatul Poporului apreciazã cã excepţia de neconstituţionalitate este neîntemeiatã, textele de lege criticate fiind în deplinã concordanţã cu prevederile constituţionale invocate.
Preşedinţii celor douã Camere ale Parlamentului şi Guvernul nu au comunicat punctele lor de vedere cu privire la excepţia de neconstituţionalitate.

CURTEA,

examinând încheierea de sesizare, punctul de vedere al Avocatului Poporului, raportul întocmit de judecãtorul-raportor, concluziile procurorului, dispoziţiile de lege criticate, raportate la prevederile Constituţiei, precum şi <>Legea nr. 47/1992 , reţine urmãtoarele:
Curtea Constituţionalã a fost legal sesizatã şi este competentã, potrivit dispoziţiilor <>art. 146 lit. d) din Constituţie , ale <>art. 1 alin. (2) , ale <>art. 2, 3, 10 şi 29 din Legea nr. 47/1992 , sã soluţioneze excepţia de neconstituţionalitate.
Deşi Curtea Constituţionalã a fost sesizatã cu excepţia de neconstituţionalitate având ca obiect prevederile <>art. 31 alin. (2) şi (3) din anexa nr. 2 la Legea locuinţei nr. 114/1996 , republicatã în Monitorul Oficial al României, nr. 393 din 31 decembrie 1997, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, instanţa constituţionalã constatã cã aceste dispoziţii au fost abrogate prin <>art. 61 din Legea nr. 230/2007 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea asociaţiilor de proprietari, publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 490 din 23 iulie 2007, fiind preluate de dispoziţiile <>art. 50 din aceastã lege, care au urmãtorul conţinut: "(1) Asociaţia de proprietari are dreptul de a acţiona în justiţie pe orice proprietar care se face vinovat de neplata cotelor de contribuţie la cheltuielile asociaţiei de proprietari mai mult de 90 de zile de la termenul stabilit.
(2) Acţiunea asociaţiei de proprietari este scutitã de taxa de timbru.
(3) Sentinţa datã în favoarea asociaţiei de proprietari, pentru sumele datorate de oricare proprietar, poate fi pusã în aplicare pentru acoperirea datoriilor prin orice modalitate permisã de Codul de procedurã civilã."
Autorii excepţiei susţin cã dispoziţiile de lege criticate încalcã prevederile constituţionale cuprinse în <>art. 11 , <>20 şi <>126 din Constituţie , precum şi prevederile <>art. 6 paragraful 1 din Convenţia pentru apãrarea drepturilor omului şi a libertãţilor fundamentale.
Examinând excepţia de neconstituţionalitate, Curtea constatã cã asupra dispoziţiilor criticate s-a mai pronunţat, de exemplu, prin <>Decizia nr. 191 din 31 martie 2005 , publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 526 din 21 iunie 2005. Cu acel prilej, Curtea a respins excepţia având acelaşi obiect, statuând cã "în ceea ce priveşte susţinerea autorului excepţiei privind încãlcarea principiului egalitãţii, întrucât asociaţia de proprietari este scutitã de taxa de timbru, în timp ce proprietarul nu beneficiazã de aceastã scutire, aceasta este nefondatã. În jurisprudenţa Curţii Constituţionale s-a stabilit cã instituirea unor excepţii de la regula generalã a plãţii taxelor judiciare de timbru (scutiri de plata taxei) nu constituie o discriminare sau o atingere adusã acestui principiu constituţional. Potrivit <>art. 138 alin. (1) din Constituţie , "Impozitele, taxele şi orice alte venituri ale bugetului de stat şi ale bugetului asigurãrilor sociale de stat se stabilesc numai prin lege", fiind, aşadar, la latitudinea legiuitorului sã stabileascã scutiri de taxe sau impozite, având în vedere situaţii diferite, fãrã ca prin aceasta sã se aducã atingere principiului egalitãţii în drepturi. Plata unor taxe sau impozite nu reprezintã un drept, ci o obligaţie constituţionalã a cetãţenilor, prevãzutã de <>art. 53 alin. (1) din Legea fundamentalã , în conformitate cu care «Cetãţenii au obligaţia sã contribuie, prin impozite şi taxe, la cheltuielile publice»".
Întrucât nu au intervenit elemente noi, de naturã sã determine reconsiderarea jurisprudenţei Curţii Constituţionale, soluţia pronunţatã în prealabil este pe deplin aplicabilã şi în cauza de faţã în ceea ce priveşte critica referitoare la încãlcarea dreptului la un proces echitabil, consacrat de prevederile <>art. 21 alin. (3) din Constituţie .

Pentru considerentele expuse mai sus, în temeiul <>art. 146 lit. d) şi al <>art. 147 alin. (4) din Constituţie , precum şi al <>art. 1-3 , al <>art. 11 alin. (1) lit. A.d) şi al <>art. 29 din Legea nr. 47/1992 ,

CURTEA CONSTITUŢIONALÃ
În numele legii
DECIDE:

Respinge excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor <>art. 50 din Legea nr. 230/2007 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea asociaţiilor de proprietari, excepţie ridicatã de Mihail Iuşut şi Carmen Iuşut în Dosarul nr. 9.474/4/2008 al Judecãtoriei Sectorului 4 Bucureşti - Secţia civilã.
Definitivã şi general obligatorie.
Pronunţatã în şedinţa publicã din data de 12 mai 2009.

PREŞEDINTELE CURŢII CONSTITUŢIONALE,
prof. univ. dr. IOAN VIDA

Magistrat-asistent,
Mihaela Senia Costinescu
--------------

Da, vreau sa primesc newsletterul zilnic cu stiri, noutati, articole, dezbateri pe teme juridice

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR"


Da, vreau sa primesc newsletterul zilnic cu stiri, noutati, articole, dezbateri pe teme juridice