Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   DECIZIE nr. 754 din 12 mai 2009  referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 108^5 si art. 180 alin. 1 din Codul de procedura civila    Twitter Facebook
Cautare document

DECIZIE nr. 754 din 12 mai 2009 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 108^5 si art. 180 alin. 1 din Codul de procedura civila

EMITENT: CURTEA CONSTITUTIONALA
PUBLICAT: MONITORUL OFICIAL nr. 460 din 3 iulie 2009
DECIZIE nr. 754 din 12 mai 2009
referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor <>art. 108^5 şi <>art. 180 alin. 1 din Codul de procedurã civilã
EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALÃ
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 460 din 3 iulie 2009


Ioan Vida - preşedinte
Nicolae Cochinescu - judecãtor
Aspazia Cojocaru - judecãtor
Acsinte Gaspar - judecãtor
Petre Lãzãroiu - judecãtor
Ion Predescu - judecãtor
Tudorel Toader - judecãtor
Puskas Valentin Zoltan - judecãtor
Augustin Zegrean - judecãtor
Antonia Constantin - procuror
Marieta Safta - magistrat-asistent

Pe rol se aflã soluţionarea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor <>art. 108^5 şi <>art. 180 alin. 1 din Codul de procedurã civilã , excepţie ridicatã de Filofteia Ciobanu în Dosarul nr. 3.287/62/2007 al Tribunalului Braşov - Secţia civilã.
La apelul nominal lipsesc pãrţile, faţã de care procedura de citare este legal îndeplinitã.
Cauza se aflã în stare de judecatã.
Reprezentantul Ministerului Public pune concluzii de respingere a excepţiei de neconstituţionalitate ca neîntemeiatã în ceea ce priveşte <>art. 108^5 din Codul de procedurã civilã şi ca inadmisibilã în ceea ce priveşte <>art. 180 alin. 1 din Codul de procedurã civilã .

CURTEA,
având în vedere actele şi lucrãrile dosarului, reţine urmãtoarele:
Prin Încheierea din 11 decembrie 2008, pronunţatã în Dosarul nr. 3.287/62/2007, Tribunalul Braşov - Secţia civilã a sesizat Curtea Constituţionalã cu excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor <>art. 108^5 şi <>art. 180 alin. 1 din Codul de procedurã civilã , excepţie ridicatã de Filofteia Ciobanu.
În motivarea excepţiei de neconstituţionalitate se susţine, în esenţã, cã <>art. 180 alin. 1 din Codul de procedurã civilã este depãşit şi nu mai corespunde cerinţelor constituţionale actuale ce impun respectarea liberului acces la justiţie, întrucât în prezent actele nu se mai scriu de mânã, ci la calculator, iar falsul este "în conţinutul scrisului, nu în forma sau autorului scrisului". Se aratã cã acest text de lege "trebuia sã nu excludã falsificarea conţinutului scrisului actelor prezentate în procesul civil în scopul producerii de consecinţe juridice contra omului justiţiabil, ci sã dea posibilitatea celui vãtãmat astfel sã demaşte instanţei în faţa cãreia a fost prezentat cum cã scrisul este fals", pentru ca procesul sã se soluţioneze pe baza unor acte "care sã redea realitatea".
În ceea ce priveşte <>art. 108^5 din Codul de procedurã civilã , se aratã cã îngrãdeşte dreptul fundamental al oricãrui cetãţean la un proces echitabil, prin faptul cã singura posibilitate oferitã de legiuitor în aceastã materie este o cerere de reexaminare soluţionatã de acelaşi judecãtor care a aplicat sancţiunea.
Tribunalul Braşov - Secţia civilã apreciazã cã excepţia de neconstituţionalitate este neîntemeiatã.
În conformitate cu dispoziţiile <>art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992 , încheierea de sesizare a fost comunicatã preşedinţilor celor douã Camere ale Parlamentului, Guvernului şi Avocatului Poporului, pentru a-şi exprima punctele de vedere asupra excepţiei de neconstituţionalitate ridicate.
Avocatul Poporului considerã cã textele de lege criticate sunt constituţionale, invocând şi jurisprudenţa Curţii Constituţionale în materie.
Preşedinţii celor douã Camere ale Parlamentului şi Guvernul nu au comunicat punctele lor de vedere cu privire la excepţia de neconstituţionalitate.

CURTEA,
examinând încheierea de sesizare, punctul de vedere al Avocatului Poporului, raportul întocmit de judecãtorul-raportor, concluziile procurorului, dispoziţiile legale criticate, raportate la prevederile Constituţiei, precum şi <>Legea nr. 47/1992 , reţine urmãtoarele:
Curtea Constituţionalã a fost legal sesizatã şi este competentã, potrivit dispoziţiilor <>art. 146 lit. d) din Constituţie , ale art. 1 alin. (2), ale <>art. 2, 3, 10 şi 29 din Legea nr. 47/1992 , sã soluţioneze excepţia de neconstituţionalitate.
Obiectul excepţiei de neconstituţionalitate îl constituie dispoziţiile <>art. 108^5 şi <>art. 180 alin. 1 din Codul de procedurã civilã , având urmãtorul cuprins:
- Art. 108^5: "Împotriva încheierii prevãzute la <>art. 108^4 cel obligat la amendã sau despãgubire va putea face numai cerere de reexaminare, solicitând, motivat, sã se revinã asupra amenzii ori despãgubirii sau sã se dispunã reducerea acestora.
Cererea se face în termen de 15 zile, dupã caz, de la data la care a fost luatã mãsura sau de la data comunicãrii încheierii.
Cererea se soluţioneazã prin încheiere irevocabilã, datã în camera de consiliu, de cãtre instanţa de judecatã ori de preşedintele instanţei de executare care a aplicat amenda sau despãgubirea.";
- Art. 180 alin. 1: "Dacã una din pãrţi declarã cã scrisul sau semnãtura este falsã şi cealaltã parte nu este de faţã, instanţa va dispune înfãţişarea pãrţilor în persoanã, la alt termen, când partea care a invocat înscrisul va arãta mijloacele sale de apãrare şi va depune înscrisul pentru verificare."
Dispoziţiile constituţionale invocate în susţinerea excepţiei sunt cele ale <>art. 21 privind accesul liber la justiţie şi dreptul la un proces echitabil, cu raportare la <>art. 6 din Convenţia pentru apãrarea drepturilor omului şi a libertãţilor fundamentale, privind dreptul la un proces echitabil.
Examinând excepţia de neconstituţionalitate astfel cum a fost formulatã, Curtea constatã cã s-a mai pronunţat în jurisprudenţa sa asupra constituţionalitãţii <>art. 108^5 din Codul de procedurã civilã , în raport cu aceleaşi dispoziţii constituţionale şi faţã de critici similare. În acest sens sunt, de exemplu, <>Decizia nr. 170 din 15 aprilie 2004 , publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 430 din 13 mai 2004, <>Decizia nr. 547 din 18 octombrie 2005 , publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.030 din 21 noiembrie 2005, şi <>Decizia nr. 260 din 20 martie 2007 , publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 301 din 7 mai 2007, prin care Curtea a respins, pentru considerentele acolo reţinute, excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 108^5 din Codul de procedurã civilã. Întrucât nu au intervenit elemente noi, cele statuate de Curte în jurisprudenţa menţionatã îşi pãstreazã valabilitatea şi în prezenta cauzã.
În ceea ce priveşte dispoziţiile <>art. 180 alin. 1 din Codul de procedurã civilã , se constatã cã acestea nu încalcã dreptul pãrţilor de a se adresa justiţiei pentru apãrarea drepturilor, libertãţilor şi intereselor lor legitime, şi de a beneficia de un proces echitabil. De altfel, prin criticile formulate se solicitã, în realitate, modificarea textului de lege, care, în opinia autorului excepţiei, "este depãşit". Or, asemenea critici nu intrã în competenţa de soluţionare a Curţii Constituţionale care, potrivit <>art. 2 alin. (3) din Legea nr. 47/1992 , se pronunţã numai asupra constituţionalitãţii actelor cu privire la care a fost sesizatã.

Pentru motivele mai sus arãtate, în temeiul <>art. 146 lit. d) şi al <>art. 147 alin. (4) din Constituţie , precum şi al <>art. 1-3 , al <>art. 11 alin. (1) lit. A.d) şi al <>art. 29 alin. (1) şi (6) din Legea nr. 47/1992 ,

CURTEA CONSTITUŢIONALÃ
În numele legii
DECIDE:

Respinge excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor <>art. 108^5 şi <>art. 180 alin. 1 din Codul de procedurã civilã , excepţie ridicatã de Filofteia Ciobanu în Dosarul nr. 3.287/62/2007 al Tribunalului Braşov - Secţia civilã.
Definitivã şi general obligatorie.
Pronunţatã în şedinţa publicã din data de 12 mai 2009.

PREŞEDINTELE CURŢII CONSTITUŢIONALE,
prof. univ. dr. IOAN VIDA

Magistrat-asistent,
Marieta Safta

----


Da, vreau sa primesc newsletterul zilnic cu stiri, noutati, articole, dezbateri pe teme juridice

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR"


Da, vreau sa primesc newsletterul zilnic cu stiri, noutati, articole, dezbateri pe teme juridice