Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   DECIZIE nr. 752 din 12 mai 2009  referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor   art. 36 alin. (1) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 195/2002 privind circulatia pe drumurile publice    Twitter Facebook
Cautare document

DECIZIE nr. 752 din 12 mai 2009 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 36 alin. (1) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 195/2002 privind circulatia pe drumurile publice

EMITENT: CURTEA CONSTITUTIONALA
PUBLICAT: MONITORUL OFICIAL nr. 467 din 7 iulie 2009
DECIZIE nr. 752 din 12 mai 2009
referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor <>art. 36 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţã a Guvernului nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice
EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALÃ
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 467 din 7 iulie 2009


Ioan Vida - preşedinte
Nicolae Cochinescu - judecãtor
Aspazia Cojocaru - judecãtor
Acsinte Gaspar - judecãtor
Petre Lãzãroiu - judecãtor
Ion Predescu - judecãtor
Puskas Valentin Zoltan - judecãtor
Tudorel Toader - judecãtor
Augustin Zegrean - judecãtor
Antonia Constantin - procuror
Claudia-Margareta Krupenschi - magistrat-asistent

Pe rol se aflã soluţionarea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor <>art. 36 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţã a Guvernului nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice, excepţie ridicatã de Vasile Ispas în Dosarul nr. 1.855/259/2008 al Judecãtoriei Mizil.
La apelul nominal rãspunde personal autorul excepţiei, lipsind partea Inspectoratul Judeţean de Poliţie Prahova, faţã de care procedura de citare a fost legal îndeplinitã.
Cauza fiind în stare de judecatã, preşedintele Curţii Constituţionale acordã cuvântul pãrţii prezente pentru susţinerea excepţiei de neconstituţionalitate. Aceasta susţine cã dispoziţiile de lege criticate, impunând obligaţia purtãrii centurii de siguranţã în timpul circulaţiei pe drumurile publice, contravin prevederilor art. 26 alin. (2) din Constituţie, referitoare la dreptul persoanei de a dispune de ea însãşi, în sensul cã priveazã conducãtorul auto de dreptul de a aprecia singur mãsurile ce se impun, în funcţie de condiţiile concrete de trafic, pentru propria sa siguranţã. Mai mult, afirmã cã existã studii ştiinţifice care pun la îndoialã importanţa purtãrii centurii de siguranţã pentru salvarea de vieţi omeneşti în caz de accident auto şi cã, dimpotrivã, aceasta a împiedicat luarea unor mãsuri rapide de salvare, dovedindu-se, de multe ori, chiar fatalã. În plus, din moment ce o persoanã a obţinut permisul de conducere auto, conform <>art. 21 din Ordonanţa de urgenţã a Guvernului nr. 195/2002 , se presupune cã aceasta are aptitudinea psihicã, mentalã şi fizicã de a aprecia şi a contracara pericolul în care se aflã. Mai adaugã cã ar fi util sã existe posibilitatea completãrii unei declaraţii pe propria rãspundere de cãtre cei care nu doresc, din varii motive, sã poarte centura de siguranţã. Depune la dosar, ca probã a susţinerilor sale, un compact disc conţinând imagini şi declaraţii despre un accident auto şi solicitã, pentru toate cele arãtate, admiterea excepţiei de neconstituţionalitate.
Reprezentantul Ministerului Public pune concluzii de respingere a excepţiei de neconstituţionalitate, indicând în acest sens <>deciziile nr. 1.172/2007 şi nr. 689/2006 ale Curţii Constituţionale, prin care aceasta a reţinut, în esenţã, cã dispoziţiile legale criticate materializeazã obligaţia pozitivã a statului de a lua mãsuri active pentru protejarea vieţii şi integritãţii fizice şi psihice a persoanei.

CURTEA,
având în vedere actele şi lucrãrile dosarului, reţine urmãtoarele:
Prin Încheierea din 22 decembrie 2008, pronunţatã în Dosarul nr. 1.855/259/2008, Judecãtoria Mizil a sesizat Curtea Constituţionalã cu excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor <>art. 36 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţã a Guvernului nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice.
Excepţia de neconstituţionalitate a fost ridicatã de Vasile Ispas într-o cauzã având ca obiect soluţionarea unei plângeri contravenţionale.
În motivarea excepţiei de neconstituţionalitate autorul acesteia susţine cã textul de lege criticat, obligând conducãtorii de autovehicule şi persoanele care ocupã locuri prevãzute prin construcţie cu centuri sau dispozitive de siguranţã omologate trebuie sã le poarte în timpul circulaţiei pe drumurile publice, contravine dreptului persoanei fizice de a dispune de ea însãşi, în contextul în care şi <>art. 21 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţã a Guvernului nr. 195/2002 impune obligaţia conducãtorilor de autovehicule sã posede cunoştinţe şi îndemânarea necesarã şi sã fie apţi din punct de vedere medical şi psihologic. Aşadar, se considerã cã persoana care a obţinut un permis de conducere este capabilã sã ia decizia de a folosi unde şi când crede de cuviinţã mijlocul de siguranţã apreciat ca fiind cel mai bun pentru propria protecţie. În plus, nu se pot invoca raţiuni privind siguranţa circulaţiei pe drumurile publice, ocrotirea vieţii, integritãţii corporale şi a sãnãtãţii persoanelor participante la trafic, prevãzute la art. 1 alin. (2) din ordonanţa de urgenţã, atât timp cât existã şi alte activitãţi care afecteazã valorile enumerate, dar care nu sunt sancţionate în sine, ci doar prin raportare la rezultatul lor (de exemplu, fumatul sau consumul de alcool).
Judecãtoria Mizil opineazã în sensul netemeiniciei excepţiei. Textul criticat instituie una dintre mãsurile luate de stat pentru îndeplinirea obligaţiilor sale pozitive legate de intervenţia activã în garantarea dreptului la viaţã şi a dreptului la integritate fizicã şi psihicã. Mãsura contestatã reprezintã, totodatã, consecinţa preluãrii şi aplicãrii în ţara noastrã a exigenţelor Uniunii Europene în materie, respectiv Directiva Consiliului din 16 decembrie 1991 privind utilizarea obligatorie a centurilor de siguranţã şi a sistemelor de fixare a copiilor în scaune în vehicule.
Potrivit dispoziţiilor <>art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992 , încheierea de sesizare a fost comunicatã preşedinţilor celor douã Camere ale Parlamentului, Guvernului şi Avocatului Poporului, pentru a-şi formula punctele de vedere cu privire la excepţia de neconstituţionalitate ridicatã.
Avocatul Poporului considerã cã dispoziţiile <>art. 36 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţã a Guvernului nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice sunt constituţionale. Acestea reprezintã mãsuri de ordin legislativ menite sã asigure protejarea vieţii, sãnãtãţii şi integritãţii fizice a persoanelor, care, aşa cum a reţinut Curtea Constituţionalã prin <>Decizia nr. 689/2007 , nu contravin prevederilor art. 26 alin. (2) din Legea fundamentalã.
Preşedinţii celor douã Camere ale Parlamentului şi Guvernul nu au comunicat punctele lor de vedere cu privire la excepţia de neconstituţionalitate.

CURTEA,
examinând încheierea de sesizare, punctul de vedere al Avocatului Poporului, raportul întocmit de judecãtorul-raportor, susţinerile autorului excepţiei, concluziile procurorului, dispoziţiile legale criticate, raportate la prevederile Constituţiei, precum şi <>Legea nr. 47/1992 , reţine urmãtoarele:
Curtea Constituţionalã a fost legal sesizatã şi este competentã, potrivit dispoziţiilor art. 146 lit. d) din Constituţie, precum şi ale art. 1 alin. (2), ale <>art. 2, 3, 10 şi 29 din Legea nr. 47/1992 , sã soluţioneze excepţia de neconstituţionalitate.
Obiectul excepţiei de neconstituţionalitate îl constituie dispoziţiile <>art. 36 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţã a Guvernului nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice, republicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 670 din 3 august 2006, cu urmãtorul conţinut:
Art. 36 alin. (1): "(1) Conducãtorii de autovehicule şi persoanele care ocupã locuri prevãzute prin construcţie cu centuri sau dispozitive de siguranţã omologate trebuie sã le poarte în timpul circulaţiei pe drumurile publice, cu excepţia cazurilor prevãzute în regulament."
În opinia autorului excepţiei de neconstituţionalitate, textul de lege menţionat contravine dispoziţiilor art. 26 alin. (2) din Constituţie, potrivit cãrora "Persoana fizicã are dreptul sã dispunã de ea însãşi, dacã nu încalcã drepturile şi libertãţile altora, ordinea publicã sau bunele moravuri".
Analizând excepţia de neconstituţionalitate ridicatã, Curtea Constituţionalã constatã cã dispoziţiile <>art. 36 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţã a Guvernului nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice au mai fost examinate din prisma respectãrii prevederilor art. 26 alin. (2) din Legea fundamentalã şi a unor critici asemãnãtoare. Prin Decizia nr. 689 din 11 septembrie 2007, publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 717 din 23 octombrie 2007, Curtea, pentru argumentele acolo reţinute, care îşi menţin valabilitatea şi în prezenta cauzã, a respins excepţia de neconstituţionalitate.

Pentru considerentele expuse mai sus, în temeiul art. 146 lit. d) şi al art. 147 alin. (4) din Constituţie, precum şi al art. 1-3, al art. 11 alin. (1) lit. A.d) şi al <>art. 29 din Legea nr. 47/1992 ,

CURTEA CONSTITUŢIONALÃ
În numele legii
DECIDE:

Respinge excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor <>art. 36 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţã a Guvernului nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice, excepţie ridicatã de Vasile Ispas în Dosarul nr. 1.855/259/2008 al Judecãtoriei Mizil.
Definitivã şi general obligatorie.
Pronunţatã în şedinţa publicã din data de 12 mai 2009.


PREŞEDINTELE CURŢII CONSTITUŢIONALE,
prof. univ. dr. IOAN VIDA

Magistrat-asistent,
Claudia-Margareta Krupenschi

--------
Da, vreau sa primesc newsletterul zilnic cu stiri, noutati, articole, dezbateri pe teme juridice

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR"


Da, vreau sa primesc newsletterul zilnic cu stiri, noutati, articole, dezbateri pe teme juridice