Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   DECIZIE nr. 748 din 13 septembrie 2007  referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 86 alin. (2) si   art. 54 lit. h) din Legea nr. 188/1999 privind Statutul functionarilor publici    Twitter Facebook
Cautare document

DECIZIE nr. 748 din 13 septembrie 2007 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 86 alin. (2) si art. 54 lit. h) din Legea nr. 188/1999 privind Statutul functionarilor publici

EMITENT: CURTEA CONSTITUTIONALA
PUBLICAT: MONITORUL OFICIAL nr. 715 din 23 octombrie 2007

Ioan Vida - preşedinte
Nicolae Cochinescu - judecãtor
Aspazia Cojocaru - judecãtor
Acsinte Gaspar - judecãtor
Petre Ninosu - judecãtor
Ion Predescu - judecãtor
Puskas Valentin Zoltan - judecãtor
Tudorel Toader - judecãtor
Augustin Zegrean - judecãtor
Ion Tiucã - procuror
Ioana Marilena Chiorean - magistrat-asistent

Pe rol se aflã soluţionarea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 86 alin. (2) şi <>art. 54 lit. h) din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, excepţie ridicatã de Eugenia Mariana Ladar în Dosarul nr. 1.725/111/CA/2007 al Tribunalului Bihor - Secţia comercialã şi de contencios administrativ.
La apelul nominal se constatã lipsa pãrţilor, faţã de care procedura de citare este legal îndeplinitã.
Preşedintele dispune a se face apelul şi în Dosarul nr. 930D/2007, având ca obiect o excepţie de neconstituţionalitate identicã, ridicatã de Viorica Iancu în Dosarul nr. 1.727/111/CA/2007 al aceleiaşi instanţe.
La apelul nominal se constatã lipsa pãrţilor, faţã de care procedura de citare este legal îndeplinitã.
Curtea, din oficiu, pune în discuţie conexarea Dosarului nr. 930D/2007 la Dosarul nr. 809D/2007, având în vedere faptul cã sunt îndeplinite cerinţele prevãzute de <>art. 53 alin. (5) din Legea nr. 47/1992 .
Reprezentantul Ministerului Public aratã cã este de acord cu conexarea, întrucât dosarele au acelaşi obiect.
Curtea, având în vedere identitatea de obiect a dosarelor menţionate, în temeiul dispoziţiilor <>art. 53 alin. (5) din Legea nr. 47/1992 , dispune conexarea Dosarului nr. 930D/2007 la Dosarul nr. 809D/2007, care este primul înregistrat.
Cauza fiind în stare de judecatã, reprezentantul Ministerului Public solicitã respingerea excepţiei ca neîntemeiatã.

CURTEA,

având în vedere actele şi lucrãrile dosarelor, constatã urmãtoarele:
Prin Încheierea din 23 mai 2007, pronunţatã în Dosarul nr. 1.725/111/CA/2007, şi prin Încheierea din 31 mai 2007, pronunţatã în Dosarul nr. 1.727/111/CA/2007, Tribunalul Bihor - Secţia comercialã şi de contencios administrativ a sesizat Curtea Constituţionalã cu excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 74 alin. (2) şi <>art. 50 lit. h) din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici. Excepţia a fost ridicatã de Eugenia Mariana Ladar şi de Iancu Viorica în cadrul unor cauze având ca obiect anularea unor decizii ale Direcţiei Generale a Finanţelor Publice Bihor.
În motivarea excepţiei de neconstituţionalitate, autorii acesteia susţin, în esenţã, cã dispoziţiile de lege criticate sunt neconstituţionale, întrucât, prin suspendarea din funcţie a unui funcţionar public dupã trimiterea sa în judecatã pentru comiterea anumitor infracţiuni, dar înainte de a se fi pronunţat împotriva acestuia o hotãrâre definitivã de condamnare, se încalcã principiul constituţional al prezumţiei de nevinovãţie.
Tribunalul Bihor - Secţia comercialã şi de contencios administrativ opineazã în sensul cã excepţia de neconstituţionalitate este neîntemeiatã, deoarece suspendarea din funcţie în ipoteza prevãzutã de lege nu reprezintã o sancţiune disciplinarã, ci constituie o mãsurã vremelnicã, nedependentã de vinovãţia funcţionarului suspendat, ci de împrejurarea cã acesta a fost trimis în judecatã pentru sãvârşirea unei infracţiuni.
Potrivit dispoziţiilor <>art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992 , încheierile de sesizare au fost comunicate preşedinţilor celor douã Camere ale Parlamentului, Guvernului şi Avocatului Poporului, pentru a-şi exprima punctele de vedere asupra excepţiei de neconstituţionalitate.
Guvernul considerã cã excepţia de neconstituţionalitate este neîntemeiatã, deoarece prevederile constituţionale ale art. 23 alin. (11) instituie prezumţia de nevinovãţie exclusiv pentru rãspunderea penalã şi privesc libertatea individualã a persoanei, sub aspectul reţinerii, arestãrii şi soluţionãrii procesului penal, pânã la rãmânerea definitivã a hotãrârii de condamnare, în timp ce temeiul suspendãrii din funcţie a funcţionarului public nu este de naturã penalã, ci o mãsurã administrativã, vremelnicã, provizorie, cu dublã justificare: preventivã şi disciplinarã.
Avocatul Poporului apreciazã cã excepţia de neconstituţionalitate este neîntemeiatã, deoarece suspendarea funcţionarului public din funcţia publicã pe care o deţine este o mãsurã administrativã, cu caracter preventiv, provizoriu, având ca scop protejarea autoritãţii sau instituţiei publice de pericolul continuãrii activitãţii de cãtre funcţionarul public împotriva cãruia s-a pus în mişcare acţiunea penalã. Astfel, temeiul suspendãrii din funcţie a funcţionarului public nu este de naturã penalã.
Preşedinţii celor douã Camere ale Parlamentului nu au comunicat Curţii Constituţionale punctele lor de vedere asupra excepţiei de neconstituţionalitate.

CURTEA,

examinând încheierile de sesizare, punctele de vedere ale Guvernului şi Avocatului Poporului, rapoartele întocmite de judecãtorul-raportor, concluziile procurorului, dispoziţiile de lege criticate, raportate la prevederile Constituţiei, precum şi dispoziţiile <>Legii nr. 47/1992 , reţine urmãtoarele:
Curtea Constituţionalã a fost legal sesizatã şi este competentã, potrivit dispoziţiilor art. 146 lit. d) din Constituţie, ale art. 1 alin. (2), art. 2, art. 3, art. 10 şi <>art. 29 din Legea nr. 47/1992 , sã soluţioneze excepţia de neconstituţionalitate.
Obiect al excepţiei de neconstituţionalitate, astfel cum este menţionat în încheierea de sesizare a Curţii Constituţionale, îl reprezintã dispoziţiile art. 74 alin. (2) şi <>art. 50 lit. h) din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici.
Ulterior sesizãrii Curţii Constituţionale, <>Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici s-a republicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 365 din 29 mai 2007, dându-se textelor o nouã numerotare, dispoziţiile art. 74 alin. (2) şi art. 50 lit. h) devenind astfel dispoziţiile art. 86 alin. (2) şi art. 54 lit. h), cu urmãtorul conţinut:
- Art. 54 lit. h): "Poate ocupa o funcţie publicã persoana care îndeplineşte urmãtoarele condiţii:[...] h) nu a fost condamnatã pentru sãvârşirea unei infracţiuni contra umanitãţii, contra statului sau contra autoritãţii, de serviciu sau în legãturã cu serviciul, care împiedicã înfãptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni sãvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilã cu exercitarea funcţiei publice, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea;";
- Art. 86 alin. (2): "În cazul în care funcţionarul public este trimis în judecatã pentru sãvârşirea unei infracţiuni de natura celor prevãzute la art. 54 lit. h), persoana care are competenţa legalã de numire în funcţia publicã va dispune suspendarea funcţionarului public din funcţia publicã pe care o deţine."
Autorii excepţiei susţin cã dispoziţiile legale criticate sunt contrare prevederilor constituţionale ale art. 23 alin. (11) referitoare la prezumţia de nevinovãţie.
Examinând excepţia de neconstituţionalitate, Curtea constatã cã s-a mai pronunţat asupra dispoziţiilor de lege criticate, raportate la prevederile constituţionale ale <>art. 23 alin. (11), prin Decizia nr. 482/2006 , publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 596 din 11 iulie 2006, statuând cã acestea sunt constituţionale. Astfel, Curtea a reţinut cã temeiul suspendãrii din funcţie a funcţionarului public nu este de naturã penalã. Or, dispoziţiile art. 23 alin. (11) din Constituţie instituie prezumţia de nevinovãţie exclusiv pentru rãspunderea penalã şi privesc libertatea individualã a persoanei, sub aspectul reţinerii, arestãrii şi soluţionãrii procesului penal, pânã la rãmânerea definitivã a hotãrârii de condamnare.
Întrucât nu au intervenit elemente noi, de naturã sã determine reconsiderarea jurisprudenţei Curţii Constituţionale în materie, atât soluţia, cât şi considerentele acestei decizii îşi menţin valabilitatea şi în prezenta cauzã.

Pentru considerentele expuse mai sus, în temeiul art. 146 lit. d) şi al art. 147 alin. (4) din Constituţie, precum şi al art. 1-3, al art. 11 alin. (1) lit. A. d) şi al <>art. 29 din Legea nr. 47/1992 ,

CURTEA CONSTITUŢIONALĂ
În numele legii
DECIDE:

Respinge excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 86 alin. (2) şi <>art. 54 lit. h) din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, excepţie ridicatã de Eugenia Mariana Ladar în Dosarul nr. 1.725/111/CA/2007 şi de Viorica Iancu în Dosarul nr. 1.727/111/CA/2007, ambele ale Tribunalului Bihor - Secţia comercialã şi de contencios administrativ.
Definitivã şi general obligatorie.
Pronunţatã în şedinţa publicã din data de 13 septembrie 2007.

PREŞEDINTELE CURŢII CONSTITUŢIONALE,
prof. univ. dr. IOAN VIDA

Magistrat-asistent,
Ioana Marilena Chiorean

------
Da, vreau sa primesc newsletterul zilnic cu stiri, noutati, articole, dezbateri pe teme juridice

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR"


Da, vreau sa primesc newsletterul zilnic cu stiri, noutati, articole, dezbateri pe teme juridice