Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   DECIZIE nr. 735 din 12 mai 2009  referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 278^1 alin. 2 coroborat cu art. 277 din Codul de procedura penala    Twitter Facebook
Cautare document

DECIZIE nr. 735 din 12 mai 2009 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 278^1 alin. 2 coroborat cu art. 277 din Codul de procedura penala

EMITENT: CURTEA CONSTITUTIONALA
PUBLICAT: MONITORUL OFICIAL nr. 457 din 1 iulie 2009

Ioan Vida - preşedinte
Nicolae Cochinescu - judecãtor
Aspazia Cojocaru - judecãtor
Acsinte Gaspar - judecãtor
Petre Lãzãroiu - judecãtor
Ion Predescu - judecãtor
Puskas Valentin Zoltan - judecãtor
Tudorel Toader - judecãtor
Augustin Zegrean - judecãtor
Marinela Mincã - procuror
Oana Cristina Puicã - magistrat-asistent

Pe rol se aflã soluţionarea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 278^1 alin. 2 coroborat cu art. 277 din Codul de procedurã penalã, excepţie ridicatã de Vasilicã Tãlângã şi Ileana Tãlângã în Dosarul nr. 13.950/212/2008 al Tribunalului Constanţa - Secţia penalã şi de Ellinor David în Dosarul nr. 9.911/325/2008 al Tribunalului Timiş - Secţia penalã.
La apelul nominal se prezintã partea Constantin Tãlângã, lipsind autorii excepţiei şi celelalte pãrţi, faţã de care procedura de citare este legal îndeplinitã.
Curtea, având în vedere cã excepţiile de neconstituţionalitate ridicate în dosarele nr. 2.403D/2008 şi nr. 2.517D/2008 au obiect parţial identic, pune în discuţie, din oficiu, problema conexãrii cauzelor.
Partea Constantin Tãlângã lasã la aprecierea Curţii conexarea dosarelor.
Reprezentantul Ministerului Public nu se opune conexãrii cauzelor.
Curtea, în temeiul <>art. 53 alin. (5) din Legea nr. 47/1992 privind organizarea şi funcţionarea Curţii Constituţionale, dispune conexarea Dosarului nr. 2.517D/2008 cu Dosarul nr. 2403D/2008, care este primul înregistrat.
Cauza fiind în stare de judecatã, preşedintele acordã cuvântul pãrţii Constantin Tãlângã, care solicitã respingerea excepţiei de neconstituţionalitate.
Reprezentantul Ministerului Public pune concluzii de respingere a excepţiei de neconstituţionalitate, fãcând trimitere, în acest sens, la jurisprudenţa Curţii Constituţionale în materie.

CURTEA,

având în vedere actele şi lucrãrile dosarelor, reţine urmãtoarele:
Prin Încheierea din 9 octombrie 2008, pronunţatã în Dosarul nr. 13.950/212/2008, Tribunalul Constanţa - Secţia penalã a sesizat Curtea Constituţionalã cu excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 278^1 alin. 2 coroborat cu art. 277 din Codul de procedurã penalã. Excepţia a fost ridicatã de Vasilicã Tãlângã şi Ileana Tãlângã cu ocazia soluţionãrii recursului împotriva unei sentinţe penale prin care a fost respinsã ca tardivã plângerea formulatã împotriva unei rezoluţii de neîncepere a urmãririi penale.
Prin Încheierea din 19 noiembrie 2008, pronunţatã în Dosarul nr. 9.911/325/2008, Tribunalul Timiş - Secţia penalã a sesizat Curtea Constituţionalã cu excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 278^1 alin. 2 din Codul de procedurã penalã. Excepţia a fost ridicatã de Ellinor David cu ocazia soluţionãrii recursului declarat împotriva unei sentinţe penale prin care a fost respinsã ca tardivã plângerea formulatã împotriva unei rezoluţii de neîncepere a urmãririi penale.
În motivarea excepţiei de neconstituţionalitate autorii acesteia susţin, în esenţã, cã dispoziţiile de lege criticate încalcã accesul liber la justiţie, dreptul la un proces echitabil şi la soluţionarea cauzelor într-un termen rezonabil şi dreptul la apãrare, întrucât, în cazul în care procurorul ierarhic superior nu soluţioneazã plângerea în termen de 20 de zile, persoana vãtãmatã este ţinutã, sub sancţiunea decãderii, sã se adreseze instanţei în termen de 20 de zile de la expirarea termenului iniţial de soluţionare a plângerii de cãtre procurorul ierarhic superior, persoana vãtãmatã fiind astfel sancţionatã pentru culpa procurorului ierarhic superior, în condiţiile în care textele de lege criticate nu prevãd nicio sancţiune pentru acesta din urmã.
Tribunalul Constanţa - Secţia penalã, cu opinie majoritarã, considerã cã excepţia de neconstituţionalitate este neîntemeiatã, arãtând cã prevederile de lege criticate nu încalcã accesul liber la justiţie.
Tribunalul Timiş - Secţia penalã apreciazã ca neîntemeiatã excepţia de neconstituţionalitate, întrucât art. 278^1 alin. 2 din Codul de procedurã penalã nu aduce nicio atingere dispoziţiilor din Legea fundamentalã invocate de autorul excepţiei.
Potrivit <>art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992 , încheierile de sesizare au fost comunicate preşedinţilor celor douã Camere ale Parlamentului, Guvernului şi Avocatului Poporului, pentru a-şi exprima punctele de vedere asupra excepţiei de neconstituţionalitate.
Avocatul Poporului considerã cã dispoziţiile art. 278^1 alin. 2 coroborat cu art. 277 din Codul de procedurã penalã sunt constituţionale, întrucât textele de lege criticate nu încalcã prevederile din Legea fundamentalã invocate de autorii excepţiei. Face trimitere, în acest sens, la <>deciziile Curţii Constituţionale nr. 598/2005 , nr. 232/2007, nr. 667/2007, nr. 904/2007 şi nr. 136/2008.
Preşedinţii celor douã Camere ale Parlamentului şi Guvernul nu au comunicat punctele lor de vedere asupra excepţiei de neconstituţionalitate.

CURTEA,

examinând încheierile de sesizare, punctele de vedere ale Avocatului Poporului, rapoartele întocmite de judecãtorulraportor, susţinerile pãrţii prezente, concluziile procurorului, dispoziţiile de lege criticate, raportate la prevederile Constituţiei, precum şi <>Legea nr. 47/1992 , reţine urmãtoarele:
Curtea Constituţionalã a fost legal sesizatã şi este competentã, potrivit dispoziţiilor art. 146 lit. d) din Constituţie, precum şi ale art. 1 alin. (2), ale <>art. 2, 3, 10 şi 29 din Legea nr. 47/1992 , sã soluţioneze excepţia de neconstituţionalitate.
Obiectul excepţiei de neconstituţionalitate îl constituie dispoziţiile art. 278^1 alin. 2 coroborat cu art. 277 din Codul de procedurã penalã, având urmãtorul cuprins:
- Art. 277: "Procurorul este obligat sa rezolve plângerea în termen de cel mult 20 de zile de la primire şi sã comunice de îndatã persoanei care a fãcut plângerea modul în care a fost rezolvatã.";
- <>Art. 278^1 alin. 2, modificat prin Legea nr. 356/2006 pentru modificarea şi completarea Codului de procedurã penalã, precum şi pentru modificarea altor legi, publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 677 din 7 august 2006: "În cazul în care prim-procurorul parchetului sau, dupã caz, procurorul general al parchetului de pe lângã curtea de apel, procurorul şef de secţie al Parchetului de pe lângã Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie ori procurorul ierarhic superior nu a soluţionat plângerea în termenul prevãzut în art. 277, termenul prevãzut în alin. 1 curge de la data expirãrii termenului iniţial de 20 de zile."
În susţinerea neconstituţionalitãţii acestor prevederi de lege, autorii excepţiei invocã încãlcarea dispoziţiilor constituţionale ale art. 21 privind accesul liber la justiţie, dreptul la un proces echitabil şi la soluţionarea cauzelor într-un termen rezonabil şi ale art. 24 referitoare la dreptul la apãrare.
Examinând excepţia de neconstituţionalitate, Curtea constatã cã dispoziţiile de lege criticate au mai fost supuse controlului instanţei de contencios constituţional prin raportare la aceleaşi prevederi din Constituţie, invocate şi în prezenta cauzã, şi faţã de critici similare. În acest sens sunt, de exemplu, <>Decizia nr. 1.223 din 18 noiembrie 2008 , publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 893 din 30 decembrie 2008, şi <>Decizia nr. 1.279 din 25 noiembrie 2008 , publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 850 din 17 decembrie 2008, prin care Curtea Constituţionalã a respins excepţiile de neconstituţionalitate a acestor texte de lege, pentru motivele acolo arãtate.
Întrucât nu au apãrut elemente noi, de naturã a determina reconsiderarea jurisprudenţei Curţii, atât soluţia, cât şi considerentele deciziilor menţionate îşi pãstreazã valabilitatea şi în cauza de faţã.

Pentru considerentele expuse, în temeiul art. 146 lit. d) şi al art. 147 alin. (4) din Constituţie, precum şi al art. 1-3, al art. 11 alin. (1) lit. A.d) şi al <>art. 29 din Legea nr. 47/1992 ,

CURTEA CONSTITUŢIONALĂ
În numele legii
DECIDE:

Respinge excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 278^1 alin. 2 coroborat cu art. 277 din Codul de procedurã penalã, excepţie ridicatã de Vasilicã Tãlângã şi Ileana Tãlângã în Dosarul nr. 13.950/212/2008 al Tribunalului Constanţa - Secţia penalã şi de Ellinor David în Dosarul nr. 9.911/325/2008 al Tribunalului Timiş - Secţia penalã.
Definitivã şi general obligatorie.
Pronunţatã în şedinţa publicã din data de 12 mai 2009.

PREŞEDINTELE CURŢII CONSTITUŢIONALE,
prof. univ. dr. IOAN VIDA

Magistrat-asistent,
Oana Cristina Puicã
-------------
Da, vreau sa primesc newsletterul zilnic cu stiri, noutati, articole, dezbateri pe teme juridice

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR"


Da, vreau sa primesc newsletterul zilnic cu stiri, noutati, articole, dezbateri pe teme juridice