Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   DECIZIE nr. 723 din 7 mai 2009  referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. I si   art. II din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 75/2008 privind stabilirea de masuri pentru solutionarea unor aspecte financiare in sistemul justitiei    Twitter Facebook
Cautare document

DECIZIE nr. 723 din 7 mai 2009 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. I si art. II din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 75/2008 privind stabilirea de masuri pentru solutionarea unor aspecte financiare in sistemul justitiei

EMITENT: CURTEA CONSTITUTIONALA
PUBLICAT: MONITORUL OFICIAL nr. 466 din 7 iulie 2009

Ioan Vida - preşedinte
Nicolae Cochinescu - judecãtor
Aspazia Cojocaru - judecãtor
Acsinte Gaspar - judecãtor
Petre Lãzãroiu - judecãtor
Ion Predescu - judecãtor
Puskas Valentin Zoltan - judecãtor
Augustin Zegrean - judecãtor
Tudorel Toader - judecãtor
Simona Ricu - procuror
Benke Karoly - magistrat-asistent

Pe rol se aflã soluţionarea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor <>art. I şi II din Ordonanţa de urgenţã a Guvernului nr. 75/2008 privind stabilirea de mãsuri pentru soluţionarea unor aspecte financiare în sistemul justiţiei, excepţie ridicatã din oficiu de Curtea de Apel Timişoara - Secţia litigii de muncã şi asigurãri sociale în Dosarul acesteia nr. 1.177/59/2008.
La apelul nominal se constatã lipsa pãrţilor, faţã de care procedura de citare a fost legal îndeplinitã.
Preşedintele dispune a se face apelul şi în dosarele nr. 316D-320D/2009, nr. 371D/2009 şi nr. 372D/2009, având ca obiect excepţii de neconstituţionalitate identice cu cea ridicatã în Dosarul nr. 315D/2009.
La apelul nominal se constatã lipsa pãrţilor, faţã de care procedura de citare a fost legal îndeplinitã.
Curtea, având în vedere identitatea dintre obiectul excepţiilor de neconstituţionalitate ridicate în dosarele sus-menţionate, din oficiu, pune în discuţie conexarea dosarelor nr. 316D-320D/2009, nr. 371D/2009 şi nr. 372D/2009 la Dosarul nr. 315D/2009.
Reprezentantul Ministerului Public este de acord cu mãsura conexãrii.
Curtea, în temeiul dispoziţiilor <>art. 53 alin. (5) din Legea nr. 47/1992 , dispune conexarea dosarelor nr. 316D-320D/2009, nr. 371D/2009 şi nr. 372D/2009 la Dosarul nr. 315D/2009, care este primul înregistrat.
Cauza fiind în stare de judecatã, reprezentantul Ministerului Public pune concluzii de respingere, ca devenitã inadmisibilã, a excepţiei de neconstituţionalitate ridicate.

CURTEA,
având în vedere actele şi lucrãrile dosarelor, constatã urmãtoarele:
Prin încheierile din 14 ianuarie 2009, pronunţate în dosarele nr. 1.177/59/2008, nr. 1.172/59/2008, nr. 1.138/59/2008, nr. 1.111/59/2008, nr. 3938.2/108/2007, nr. 1.187/59/2008, nr. 1.211/59/2008 şi nr. 1.118/59/2008, Curtea de Apel Timişoara - Secţia litigii de muncã şi asigurãri sociale a sesizat Curtea Constituţionalã cu excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. I şi <>art. II din Ordonanţa de urgenţã a Guvernului nr. 75/2008 privind stabilirea de mãsuri pentru soluţionarea unor aspecte financiare în sistemul justiţiei, excepţii ridicate din oficiu în cauze având ca obiect drepturi bãneşti ale personalului din sistemul justiţiei.
În motivarea excepţiei de neconstituţionalitate se aratã cã <>Ordonanţa de urgenţã a Guvernului nr. 75/2008 , în privinţa celor douã articole criticate, a fost adoptatã cu încãlcarea exigenţelor constituţionale ale art. 115 alin. (4) din Constituţie. Invocarea, în expunerea de motive a ordonanţei de urgenţã, a necesitãţii unificãrii practicii judiciare nu este de naturã a justifica situaţia extraordinarã ce urma a fi reglementatã. Unificarea practicii judiciare se realizeazã prin promovarea unui recurs în interesul legii, şi nu prin adoptarea unei ordonanţe de urgenţã.
De asemenea, se mai apreciazã cã celelalte motive invocate de Guvern pentru adoptarea ordonanţei de urgenţã în cauzã vizeazã chestiuni cu implicaţii economice, reglementate de art. III-VI ale ordonanţei de urgenţã, şi nu pot justifica situaţia extraordinarã ce a stat la baza modificãrii competenţei de judecatã în materia litigiilor de muncã în care este implicat personalul din sistemul justiţiei.
Potrivit prevederilor <>art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992 , încheierile de sesizare au fost comunicate preşedinţilor celor douã Camere ale Parlamentului, Guvernului şi Avocatului Poporului, pentru a-şi exprima punctele de vedere asupra excepţiei de neconstituţionalitate ridicate.
Guvernul apreciazã cã excepţia de neconstituţionalitate ridicatã este inadmisibilã.
Avocatul Poporului apreciazã cã excepţia de neconstituţionalitate ridicatã a devenit inadmisibilã.
Preşedinţii celor douã Camere ale Parlamentului nu au comunicat punctele lor de vedere asupra excepţiei de neconstituţionalitate.

CURTEA,
examinând încheierile de sesizare, punctele de vedere ale Guvernului şi Avocatului Poporului, rapoartele întocmite de judecãtorul-raportor, concluziile procurorului, dispoziţiile legale criticate, raportate la prevederile Constituţiei, precum şi <>Legea nr. 47/1992 , reţine urmãtoarele:
Curtea Constituţionalã a fost legal sesizatã şi este competentã, potrivit dispoziţiilor art. 146 lit. d) din Constituţie, ale art. 1 alin. (2), ale <>art. 2, 3, 10 şi 29 din Legea nr. 47/1992 , sã soluţioneze excepţia de neconstituţionalitate.
Obiectul excepţiei de neconstituţionalitate îl constituie dispoziţiile <>art. I şi II din Ordonanţa de urgenţã a Guvernului nr. 75/2008 privind stabilirea de mãsuri pentru soluţionarea unor aspecte financiare în sistemul justiţiei, publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 462 din 20 iunie 2008, aprobatã prin <>Legea nr. 76/2009 , publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 231 din 8 aprilie 2009, care au urmãtorul cuprins:
"Art. I. - (1) Cererile având ca obiect acordarea unor drepturi salariale, formulate de personalul salarizat potrivit <>Ordonanţei de urgenţã a Guvernului nr. 27/2006 privind salarizarea şi alte drepturi ale judecãtorilor, procurorilor şi altor categorii de personal din sistemul justiţiei, aprobatã cu modificãri şi completãri prin <>Legea nr. 45/2007 , cu modificãrile şi completãrile ulterioare, precum şi potrivit <>Ordonanţei Guvernului nr. 8/2007 privind salarizarea personalului auxiliar din cadrul instanţelor judecãtoreşti şi al parchetelor de pe lângã acestea, precum şi din cadrul altor unitãţi din sistemul justiţiei, aprobatã cu modificãri prin <>Legea nr. 247/2007 , cu modificãrile ulterioare, sunt soluţionate, în primã instanţã, de curţile de apel.
(2) Recursul împotriva hotãrârilor pronunţate în primã instanţã de curţile de apel se judecã de Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie.
Art. II. - (1) Dispoziţiile art. I se aplicã şi proceselor în curs de judecatã, având ca obiect soluţionarea cererilor privind acordarea unor drepturi salariale formulate de personalul din sistemul justiţiei, începute sub legea anterioarã.
(2) Cauzele prevãzute la alin. (1) aflate în curs de judecatã în fond la data intrãrii în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţã vor fi trimise de îndatã spre soluţionare curţilor de apel, prin încheiere care nu este supusã niciunei cãi de atac.
(3) Recursurile împotriva hotãrârilor pronunţate cu privire la cererile prevãzute la alin. (1) aflate pe rolul curţilor de apel la data intrãrii în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţã se trimit de îndatã la Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, prin încheiere care nu este supusã niciunei cãi de atac."
În susţinerea neconstituţionalitãţii textelor legale criticate se invocã încãlcarea prevederilor constituţionale ale art. 115 alin. (4) privind condiţiile de adoptare a ordonanţelor de urgenţã.
Examinând excepţia de neconstituţionalitate ridicatã, Curtea reţine cã, prin <>Decizia nr. 104 din 20 ianuarie 2009 , publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 73 din 6 februarie 2009, a constatat neconstituţionalitatea dispoziţiilor <>art. I şi II din Ordonanţa de urgenţã a Guvernului nr. 75/2008 privind stabilirea de mãsuri pentru soluţionarea unor aspecte financiare în sistemul justiţiei.
Ulterior, prin articolul unic, pct. 1 şi 2 din <>Legea nr. 76/2009 , dispoziţiile <>art. I şi II din Ordonanţa de urgenţã a Guvernului nr. 75/2008 au fost abrogate în mod expres.
Având în vedere cele de mai sus, în conformitate cu prevederile <>art. 29 alin. (1) din Legea nr. 47/1992 , excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor <>art. I şi II din Ordonanţa de urgenţã a Guvernului nr. 75/2008 privind stabilirea de mãsuri pentru soluţionarea unor aspecte financiare în sistemul justiţiei urmeazã a fi respinsã ca devenitã inadmisibilã.

Pentru considerentele expuse mai sus, în temeiul art. 146 lit. d) şi al art. 147 alin. (4) din Constituţie, al art. 1-3, al art. 11 alin. (1) lit. A.d) şi al <>art. 29 din Legea nr. 47/1992 ,

CURTEA CONSTITUŢIONALĂ
În numele legii
DECIDE:

Respinge ca devenitã inadmisibilã excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. I şi <>art. II din Ordonanţa de urgenţã a Guvernului nr. 75/2008 privind stabilirea de mãsuri pentru soluţionarea unor aspecte financiare în sistemul justiţiei, excepţie ridicatã din oficiu de Curtea de Apel Timişoara - Secţia litigii de muncã şi asigurãri sociale în dosarele acesteia nr. 1.177/59/2008, nr. 1.172/59/2008, nr. 1.138/59/2008, nr. 1.111/59/2008, nr. 3938.2/108/2007, nr. 1.187/59/2008, nr. 1.211/59/2008 şi nr. 1.118/59/2008.
Definitivã şi general obligatorie.
Pronunţatã în şedinţa publicã din data de 7 mai 2009.


PREŞEDINTELE CURŢII CONSTITUŢIONALE,
prof. univ. dr. IOAN VIDA

Magistrat-asistent,
Benke Karoly
_______

Da, vreau sa primesc newsletterul zilnic cu stiri, noutati, articole, dezbateri pe teme juridice

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR"


Da, vreau sa primesc newsletterul zilnic cu stiri, noutati, articole, dezbateri pe teme juridice