Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   DECIZIE nr. 723 din 13 septembrie 2007  referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 374 alin. 1 si art. 376 alin. 1 din Codul de procedura civila    Twitter Facebook
Cautare document

DECIZIE nr. 723 din 13 septembrie 2007 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 374 alin. 1 si art. 376 alin. 1 din Codul de procedura civila

EMITENT: CURTEA CONSTITUTIONALA
PUBLICAT: MONITORUL OFICIAL nr. 736 din 31 octombrie 2007

Ioan Vida - preşedinte
Nicolae Cochinescu - judecãtor
Aspazia Cojocaru - judecãtor
Acsinte Gaspar - judecãtor
Petre Ninosu - judecãtor
Ion Predescu - judecãtor
Puskas Valentin Zoltan - judecãtor
Tudorel Toader - judecãtor
Augustin Zegrean - judecãtor
Ion Tiucã - procuror
Cristina Cãtãlina Turcu - magistrat-asistent

Pe rol se aflã soluţionarea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 374 alin. 1 şi art. 376 alin. 1 din Codul de procedurã civilã, excepţie ridicatã de Societatea Comercialã "Pers Robinson" - S.R.L. din Bucureşti în Dosarul nr. 16.141/299/2006 al Judecãtoriei Sectorului 1 Bucureşti.
La apelul nominal lipsesc pãrţile, faţã de care procedura de citare este legal îndeplinitã.
Preşedintele constatã cauza în stare de judecatã şi acordã cuvântul pe fond.
Reprezentantul Ministerului Public pune concluzii de respingere a excepţiei de neconstituţionalitate ca neîntemeiatã.

CURTEA,
având în vedere actele şi lucrãrile dosarului, reţine urmãtoarele:
Prin Încheierea din 16 iunie 2006, pronunţatã în Dosarul nr. 16.141/299/2006, Judecãtoria Sectorului 1 Bucureşti a sesizat Curtea Constituţionalã cu excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 374 alin. 1 şi art. 376 alin. 1 din Codul de procedurã civilã.
Excepţia a fost ridicatã de Societatea Comercialã "Pers Robinson" - S.R.L. într-o cauzã având ca obiect o contestaţie la executare.
În motivarea excepţiei de neconstituţionalitate, autorul acesteia considerã cã textele de lege criticate sunt neconstituţionale deoarece creeazã o inegalitate între creditorul care executã hotãrârea definitivã, ce nu este irevocabilã, şi debitorul care va fi supus executãrii silite înainte de soluţionarea recursului. Este încãlcat, totodatã, dreptul de proprietate al debitorului, întrucât prin executarea silitã a unei hotãrâri definitive care nu este irevocabilã existã posibilitatea ca debitorul sã fie deposedat de bunurile proprietatea sa şi în situaţia câştigãrii recursului sã nu mai fie posibilã întoarcerea executãrii.
Judecãtoria Sectorului 1 Bucureşti apreciazã cã excepţia de neconstituţionalitate este întemeiatã. Astfel, prin învestirea cu formulã executorie a unei hotãrâri judecãtoreşti definitive care nu este irevocabilã şi a executãrii acesteia se încalcã principiul egalitãţii în drepturi a pãrţilor, creându-se o inegalitate între creditor şi debitor. Aşa fiind, cu toate cã existã posibilitatea ca recursul sã fie admis, se permite pe aceastã cale, în mod greşit, ca executarea silitã sã aibã loc înainte de soluţionarea irevocabilã a litigiului.
Totodatã, dreptul debitorului la apãrare este garantat numai pânã la soluţionarea definitivã a procesului, cu toate cã acesta ar trebui sã beneficieze de respectivul drept şi în faza de recurs a procesului.
Potrivit dispoziţiilor <>art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992 , încheierea de sesizare a fost comunicatã preşedinţilor celor douã Camere ale Parlamentului, Guvernului şi Avocatului Poporului, pentru a-şi exprima punctele de vedere asupra excepţiei de neconstituţionalitate.
Guvernul considerã cã excepţia de neconstituţionalitate este neîntemeiatã. În acest sens, aratã cã executarea hotãrârii definitive se face pentru valorificarea neîntârziatã a dreptului celui care a câştigat procesul şi cã pãrţile au acces egal la justiţie şi la un proces echitabil, iar debitorul are la dispoziţie garanţii procedurale care îi permit sã se adreseze instanţei, sã solicite suspendarea executãrii sau chiar anularea titlului care se executã.
Avocatul Poporului apreciazã cã prevederile legale criticate sunt constituţionale, invocând în acest sens jurisprudenţa Curţii Constituţionale în materie.
Preşedinţii celor douã Camere ale Parlamentului nu au comunicat punctele lor de vedere asupra excepţiei de neconstituţionalitate ridicate.

CURTEA,
examinând încheierea de sesizare, punctele de vedere ale Guvernului şi Avocatului Poporului, raportul întocmit de judecãtorul-raportor, concluziile procurorului, dispoziţiile legale criticate raportate la prevederile Constituţiei, precum şi <>Legea nr. 47/1992 , reţine urmãtoarele:
Curtea Constituţionalã a fost legal sesizatã şi este competentã, potrivit dispoziţiilor art. 146 lit. d) din Constituţie, precum şi celor ale art. 1 alin. (2), ale <>art. 2, 3, 10 şi 29 din Legea nr. 47/1992 , sã soluţioneze excepţia de neconstituţionalitate.
Obiectul excepţiei de neconstituţionalitate îl constituie prevederile art. 374 alin. 1 şi ale art. 376 alin. 1 din Codul de procedurã civilã, care au urmãtorul conţinut:
- Art. 374 alin. 1: "Hotãrârea judecãtoreascã sau alt titlu se executã numai dacã este învestit cu formula executorie prevãzutã de art. 269 alin. 1, afarã de încheierile executorii, de hotãrârile executorii provizoriu şi de alte hotãrâri sau înscrisuri prevãzute de lege, care se executã fãrã formula executorie.";
- Art. 376 alin. 1: "Se învestesc cu formula executorie prevãzutã de art. 269 alin. 1 hotãrârile care au rãmas definitive ori au devenit irevocabile, precum şi orice alte hotãrâri sau înscrisuri, pentru ca acestea sã devinã executorii, în cazurile anume prevãzute de lege."
Excepţia de neconstituţionalitate este raportatã la urmãtoarele prevederi constituţionale: art. 16 alin. (1) şi (2) privind egalitatea în drepturi, art. 21 alin. (3) referitor la dreptul la un proces echitabil şi la soluţionarea cauzelor într-un termen rezonabil, art. 24 alin. (1) privind garantarea dreptului la apãrare, art. 44 alin. (1) şi (2) privind garantarea şi ocrotirea dreptului de proprietate privatã, art. 124 alin. (2) potrivit cãruia "Justiţia este unicã, imparţialã şi egalã pentru toţi", art. 129 referitor la folosirea cãilor de atac şi art. 136 alin. (5) privind inviolabilitatea proprietãţii private, în condiţiile legii organice.
Examinând excepţia, Curtea constatã cã asupra constituţionalitãţii dispoziţiilor art. 376 alin. 1 din Codul de procedurã civilã, prin raportare la prevederile art. 16 alin. (1) şi (2), art. 44 alin. (1) şi (2) şi <>art. 124 alin. (2) din Legea fundamentalã, s-a pronunţat prin Decizia nr. 45 din 27 ianuarie 2005 , publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 196 din 8 martie 2005, şi prin <>Decizia nr. 559 din 16 decembrie 2004 , publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 125 din 9 februarie 2005, în sensul respingerii acesteia.
Pentru a pronunţa aceastã soluţie, Curtea a reţinut, în esenţã, urmãtoarele: adoptarea reglementãrii criticate a fost impusã de preocuparea legiuitorului pentru asigurarea celeritãţii în derularea procedurii de executare silitã.
Totodatã, Curtea a constatat cã nu se încalcã principiul egalitãţii între pãrţile în litigiu, deoarece acestea se aflã în situaţii diferite şi nu pot beneficia de acelaşi tratament.
De asemenea, Curtea a mai reţinut cã executarea unei hotãrâri judecãtoreşti definitive, dacã obiectul ei este material sau evaluabil în bani, poate determina diminuarea patrimoniului celui executat sau poate atinge unele atribute ale dreptului de proprietate, dar nu poate fi consideratã ca fiind contrarã garantãrii şi ocrotirii proprietãţii.
Curtea a mai statuat cã invocarea ca text de referinţã a art. 124 alin. (2) din Legea fundamentalã este lipsitã de relevanţã, domeniul de incidenţã al acestora fiind cu totul altul decât acela al normei procedurale criticate.
Întrucât nu au intervenit elemente noi, de naturã sã determine reconsiderarea jurisprudenţei Curţii Constituţionale în materie, atât soluţia, cât şi considerentele din deciziile menţionate îşi menţin valabilitatea şi în prezenta cauzã.
Cu acest prilej, Curtea mai observã cã prevederile legale criticate nu aduc atingere nici dispoziţiilor art. 21 alin. (3), art. 24 alin. (1) şi art. 129 din Constituţie, întrucât autorul excepţiei are posibilitatea sã se apere prin toate mijloacele procedurale legale, sã exercite cãile de atac, sã conteste titlul executoriu ori executarea însãşi, sã cearã suspendarea executãrii ori întoarcerea acesteia.

Pentru considerentele expuse mai sus, în temeiul art. 146 lit. d) şi al art. 147 alin. (4) din Constituţie, al art. 1-3, al art. 11 alin. (1) lit. A.d) şi al <>art. 29 din Legea nr. 47/1992 ,

CURTEA CONSTITUŢIONALĂ
În numele legii
DECIDE:

Respinge excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 374 alin. 1 şi art. 376 alin. 1 din Codul de procedurã civilã, excepţie ridicatã de Societatea Comercialã "Pers Robinson" - S.R.L. din Bucureşti în Dosarul nr. 16.141/299/2006 al Judecãtoriei Sectorului 1 Bucureşti.
Definitivã şi general obligatorie.
Pronunţatã în şedinţa publicã din data de 13 septembrie 2007.

PREŞEDINTELE CURŢII CONSTITUŢIONALE,
prof. univ. dr. IOAN VIDA

Magistrat-asistent,
Cristina Cãtãlina Turcu
________
Da, vreau sa primesc newsletterul zilnic cu stiri, noutati, articole, dezbateri pe teme juridice

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR"


Da, vreau sa primesc newsletterul zilnic cu stiri, noutati, articole, dezbateri pe teme juridice