Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   DECIZIE nr. 722 din 7 mai 2009  referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor   art. 13 din Legea nr. 33/1994 privind exproprierea pentru cauza de utilitate publica si ale art. 86 alin. 3 din Codul de procedura civila    Twitter Facebook
Cautare document

DECIZIE nr. 722 din 7 mai 2009 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 13 din Legea nr. 33/1994 privind exproprierea pentru cauza de utilitate publica si ale art. 86 alin. 3 din Codul de procedura civila

EMITENT: CURTEA CONSTITUTIONALA
PUBLICAT: MONITORUL OFICIAL nr. 514 din 27 iulie 2009
DECIZIE nr. 722 din 7 mai 2009
referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor <>art. 13 din Legea nr. 33/1994 privind exproprierea pentru cauzã de utilitate publicã şi ale <>art. 86 alin. 3 din Codul de procedurã civilã
EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALÃ
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 514 din 27 iulie 2009Ioan Vida - preşedinte
Nicolae Cochinescu - judecãtor
Aspazia Cojocaru - judecãtor
Acsinte Gaspar - judecãtor
Ion Predescu - judecãtor
Petre Lãzãroiu - judecãtor
Puskas Valentin Zoltan - judecãtor
Tudorel Toader - judecãtor
Augustin Zegrean - judecãtor
Simona Ricu - procuror
Mihaela Senia Costinescu - magistrat-asistent

Pe rol se aflã soluţionarea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor <>art. 13 din Legea nr. 33/1994 privind exproprierea pentru cauzã de utilitate publicã şi ale <>art. 86 alin. 3 din Codul de procedurã civilã , excepţie ridicatã de Dãnuţ Dumitraş în Dosarul nr. 43.720/3/2007 al Tribunalului Bucureşti - Secţia a III-a civilã.
La apelul nominal lipsesc pãrţile, faţã de care procedura de citare a fost legal îndeplinitã.
Reprezentantul Ministerului Public pune concluzii de respingere a excepţiei de neconstituţionalitate ca neîntemeiatã.

CURTEA,
având în vedere actele şi lucrãrile dosarului, reţine urmãtoarele:
Prin Încheierea din 24 septembrie 2008, pronunţatã în Dosarul nr. 43.720/3/2007, Tribunalul Bucureşti - Secţia a III-a civilã a sesizat Curtea Constituţionalã pentru soluţionarea excepţiei de neconstituţionalitate a <>art. 13 din Legea nr. 33/1994 privind exproprierea pentru cauzã de utilitate publicã şi ale <>art. 86 alin. 3 din Codul de procedurã civilã , excepţie ridicatã de Dãnuţ Dumitraş.
În motivarea excepţiei de neconstituţionalitate autorul apreciazã cã dispoziţiile legale criticate încalcã prevederile <>art. 26 alin. (2) , <>art. 44 şi <>53 din Constituţia României . Astfel, dispoziţiile <>art. 13 din Legea nr. 33/1994 reglementeazã într-un mod neconstituţional procedura de comunicare a unor acte premergãtoare declanşãrii procedurii de expropriere, procedurã care nu asigurã posibilitatea realã ca subiectele de drept vizate de expropriere sã fie efectiv înştiinţate. Dispoziţiile criticate permit instituţiilor abilitate sã realizeze o procedurã de comunicare formalã, nefinalizatã prin primirea efectivã a actelor la care se referã <>art. 13 din Legea nr. 33/1994 . Mai mult, în cadrul procedurii judiciare a procedurii exproprierii, normele incriminate permit instanţei sã sancţioneze persoana vizatã pentru "culpa" de a nu se fi prezentat la oficiul poştal pentru a-şi ridica corespondenţa, prin respingerea excepţiilor sau apãrãrilor de fond întemeiate pe lipsa de comunicare a propunerilor de expropriere.
Tribunalul Bucureşti - Secţia a III-a civilã apreciazã cã prevederile legale criticate sunt constituţionale, fiind conforme principiului ocrotirii proprietãţii private.
În conformitate cu dispoziţiile <>art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992 , încheierea de sesizare a fost comunicatã preşedinţilor celor douã Camere ale Parlamentului, Guvernului şi Avocatului Poporului, pentru a-şi formula punctele de vedere cu privire la excepţia de neconstituţionalitate.
Avocatul Poporului apreciazã cã excepţia de neconstituţionalitate este neîntemeiatã, textele de lege criticate fiind în deplinã concordanţã cu prevederile constituţionale invocate.
Preşedinţii celor douã Camere ale Parlamentului şi Guvernul nu au comunicat punctele lor de vedere cu privire la excepţia de neconstituţionalitate.

CURTEA,
examinând încheierea de sesizare, punctul de vedere al Avocatului Poporului, raportul întocmit de judecãtorul-raportor, concluziile procurorului, dispoziţiile legale criticate raportate la prevederile Constituţiei, precum şi <>Legea nr. 47/1992 , reţine urmãtoarele:
Curtea Constituţionalã a fost legal sesizatã şi este competentã, potrivit dispoziţiilor <>art. 146 lit. d) din Constituţie , ale <>art. 1 alin. (2) , ale <>art. 2, 3, 10 şi 29 din Legea nr. 47/1992 , sã soluţioneze excepţia de neconstituţionalitate.
Obiectul excepţiei de neconstituţionalitate îl constituie prevederile <>art. 13 din Legea nr. 33/1994 privind exproprierea pentru cauzã de utilitate publicã, publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 139 din 2 iunie 1994, precum şi prevederile <>art. 86 alin. 3 din Codul de procedurã civilã , texte de lege care au urmãtorul conţinut:
- <>Art. 13 din Legea nr. 33/1994 : "Propunerile de expropriere a imobilelor şi procesul-verbal prevãzut de art. 10 alin. 2 se vor notifica persoanelor fizice sau juridice titulare de drepturi reale, în termen de 15 zile de la publicare.";
- Art. 86 alin. 3 din Codul de procedurã civilã: "În cazul în care comunicarea potrivit alin. 1 nu este posibilã, aceasta se va face prin poştã, cu scrisoare recomandatã cu dovadã de primire sau prin alte mijloace ce asigurã transmiterea textului actului şi confirmarea primirii acestuia."
În opinia autorului excepţiei de neconstituţionalitate, prevederile legale criticate contravin dispoziţiilor constituţionale cuprinse în <>art. 26 alin. (2) , <>art. 44 alin. (1) şi <>art. 53 .
Examinând excepţia de neconstituţionalitate, Curtea constatã cã, potrivit dispoziţiilor <>art. 11 din Legea nr. 33/1994 , declararea utilitãţii publice este supusã anumitor forme de publicitate. Astfel, actul de declarare a utilitãţii publice de interes naţional se aduce la cunoştinţa publicã prin afişare la sediul consiliului local în a cãrui razã este situat imobilul şi prin publicare în Monitorul Oficial al României, iar actul de declarare a utilitãţii publice de interes local se afişeazã la sediul consiliului local în a cãrui razã este situat imobilul şi se publicã în presa localã.
Dupã îndeplinirea formelor de publicitate, expropriatorul - statul, prin organismele desemnate de Guvern, pentru lucrãrile de interes naţional, şi judeţele, municipiile, oraşele şi comunele, pentru lucrãrile de interes local - este obligat sã execute mãsurile premergãtoare exproprierii, respectiv întocmirea planurilor cuprinzând terenurile şi construcţiile propuse spre expropriere cu indicarea numelui proprietarilor, precum şi a ofertelor de despãgubire.
Aceste documente vor fi depuse la consiliul local al comunei, oraşului sau municipiului pe teritoriul cãrora sunt situate imobilele ce se supun aprobãrii pentru expropriere, în vederea consultãrii de cãtre cei interesaţi, şi se comunicã persoanelor fizice sau juridice titulare de drepturi reale, în termen de 15 zile de la publicare.
Notificarea propunerilor de expropriere a imobilelor şi a procesului-verbal prin care se constatã existenţa elementelor care justificã interesul naţional sau local se efectueazã printr-o scrisoare recomandatã, care reprezintã un mijloc de comunicare menit sã asigure transmiterea documentelor şi confirmarea primirii acestora.
Eficienţa acestui mijloc de comunicare este confirmatã şi de dispoziţiile art. 86 din Codul de procedurã civilã. Legiuitorul, instituind cu titlu de regulã, în <>art. 86 alin. 1 din Codul de procedurã civilã , comunicarea cererilor şi a actelor de procedurã prin agenţii procedurali sau substituenţii lor, a avut în vedere exclusiv situaţia în care o asemenea comunicare se face prin înmânarea respectivelor acte personal titularului sau unei alte persoane legitimate, având acelaşi domiciliu sau reşedinţã.
Imposibilitatea de realizare a procedurii de comunicare, în maniera la care se referã textul legal, impune şi legitimeazã utilizarea procedurii de comunicare prevãzute de <>art. 86 alin. 3 din Codul de procedurã civilã , prin scrisoare recomandatã cu dovadã de primire.
Aşa fiind, Curtea constatã cã dispoziţiile legale criticate constituie suficiente garanţii menite sã ocroteascã şi sã garanteze dreptul de proprietate al titularilor, consacrat de <>art. 44 din Constituţie .
Împrejurarea cã, în speţã, persoana fizicã sau juridicã titularã de drepturi reale nu a luat cunoştinţã de documentele notificate, deşi a fost avizatã despre existenţa corespondenţei prin intermediul serviciului poştal, constituie expresia propriei sale culpe şi nu poate fi convertitã într-o problemã de constituţionalitate, întrucât neconstituţionalitatea unei norme legale constituie un viciu intrinsec al acesteia şi niciodatã produsul unei interpretãri arbitrare, care se abate de la spiritul şi finalitatea avute în vedere de legiuitor.

Pentru considerentele expuse mai sus, în temeiul <>art. 146 lit. d) şi al <>art. 147 alin. (4) din Constituţie , precum şi al <>art. 1-3 , al <>art. 11 alin. (1) lit. A.d) şi al <>art. 29 din Legea nr. 47/1992 ,

CURTEA CONSTITUŢIONALÃ
În numele legii
DECIDE:

Respinge excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor <>art. 13 din Legea nr. 33/1994 privind exproprierea pentru cauzã de utilitate publicã şi ale <>art. 86 alin. 3 din Codul de procedurã civilã , excepţie ridicatã de Dãnuţ Dumitraş în Dosarul nr. 43.720/3/2007 al Tribunalului Bucureşti - Secţia a III-a civilã.
Definitivã şi general obligatorie.
Pronunţatã în şedinţa publicã din data de 7 mai 2009.


PREŞEDINTELE CURŢII CONSTITUŢIONALE,
prof. univ. dr. IOAN VIDA

Magistrat-asistent,
Mihaela Senia Costinescu
__________

Da, vreau sa primesc newsletterul zilnic cu stiri, noutati, articole, dezbateri pe teme juridice

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR"


Da, vreau sa primesc newsletterul zilnic cu stiri, noutati, articole, dezbateri pe teme juridice