Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   DECIZIE nr. 721 din 7 mai 2009  referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 244^1, 282 si 299 din Codul de procedura civila    Twitter Facebook
Cautare document

DECIZIE nr. 721 din 7 mai 2009 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 244^1, 282 si 299 din Codul de procedura civila

EMITENT: CURTEA CONSTITUTIONALA
PUBLICAT: MONITORUL OFICIAL nr. 496 din 17 iulie 2009
DECIZIE nr. 721 din 7 mai 2009
referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor <>art. 244^1 , <>282 şi <>299 din Codul de procedurã civilã
EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALÃ
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 496 din 17 iulie 2009


Ioan Vida - preşedinte
Nicolae Cochinescu - judecãtor
Aspazia Cojocaru - judecãtor
Acsinte Gaspar - judecãtor
Ion Predescu - judecãtor
Petre Lãzãroiu - judecãtor
Puskas Valentin Zoltan - judecãtor
Tudorel Toader - judecãtor
Augustin Zegrean - judecãtor
Simona Ricu - procuror
Mihaela Senia Costinescu - magistrat-asistent

Pe rol se aflã soluţionarea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor <>art. 244^1 , <>282 şi <>299 din Codul de procedurã civilã , excepţie ridicatã de Ioana Mathe, Adrian Mathe şi Cornelia Arhip în Dosarul nr. 2.959/299/2008 al Judecãtoriei Sectorului 1 Bucureşti.
La apelul nominal se prezintã pãrţile Constantin Cunescu şi Alexandru Cunescu, prin avocatul Monica Bãdescu, lipsind celelalte pãrţi, faţã de care procedura de citare a fost legal îndeplinitã.
Avocatul prezent solicitã respingerea excepţiei de neconstituţionalitate, invocând jurisprudenţa Curţii Constituţionale.
Reprezentantul Ministerului Public pune concluzii de respingere a excepţiei de neconstituţionalitate ca neîntemeiatã.

CURTEA,

având în vedere actele şi lucrãrile dosarului, reţine urmãtoarele:
Prin Încheierea din 18 noiembrie 2008, pronunţatã în Dosarul nr. 2.959/299/2008, Judecãtoria Sectorului 1 Bucureşti a sesizat Curtea Constituţionalã pentru soluţionarea excepţiei de neconstituţionalitate a <>art. 244^1 , <>282 şi <>299 din Codul de procedurã civilã , excepţie ridicatã de Ioana Mathe, Adrian Mathe şi Cornelia Arhip.
În motivarea excepţiei de neconstituţionalitate autorii aratã cã dispoziţiile criticate încalcã prevederile <>art. 21 referitoare la liberul acces la justiţie, ale <>art. 48 privind dreptul persoanei vãtãmate de o autoritate publicã, precum şi dreptul la un proces echitabil prevãzut de <>art. 6 din Convenţia pentru apãrarea drepturilor omului şi a libertãţilor fundamentale. Prin aplicarea textelor de lege criticate se îngrãdeşte dreptul persoanei de a se adresa justiţiei pentru apãrarea drepturilor, a libertãţilor şi a intereselor sale legitime, în ceea ce priveşte exercitarea cãii de atac împotriva încheierii prin care s-a respins cererea de suspendare, împrejurare ce este de naturã a contraveni şi principiului egalitãţii în drepturi, consacrat de <>art. 16 din Constituţie .
Judecãtoria Sectorului 1 Bucureşti apreciazã excepţia de neconstituţionalitate ca fiind neîntemeiatã.
În conformitate cu dispoziţiile <>art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992 , încheierea de sesizare a fost comunicatã preşedinţilor celor douã Camere ale Parlamentului, Guvernului şi Avocatului Poporului, pentru a-şi formula punctele de vedere cu privire la excepţia de neconstituţionalitate.
Avocatul Poporului apreciazã cã excepţia de neconstituţionalitate este neîntemeiatã, textele de lege criticate fiind în deplinã concordanţã cu prevederile constituţionale invocate.
Preşedinţii celor douã Camere ale Parlamentului şi Guvernul nu au comunicat punctele lor de vedere cu privire la excepţia de neconstituţionalitate.

CURTEA,

examinând încheierea de sesizare, punctul de vedere al Avocatului Poporului, raportul întocmit de judecãtorul-raportor, concluziile procurorului, dispoziţiile legale criticate, raportate la prevederile <>Constituţiei , precum şi <>Legea nr. 47/1992 , reţine urmãtoarele:
Curtea Constituţionalã a fost legal sesizatã şi este competentã, potrivit dispoziţiilor <>art. 146 lit. d) din Constituţie , ale <>art. 1 alin. (2) , ale <>art. 2, 3, 10 şi 29 din Legea nr. 47/1992 , sã soluţioneze excepţia de neconstituţionalitate.
Obiectul excepţiei de neconstituţionalitate îl constituie dispoziţiile <>art. 244^1 , <>art. 282 şi <>art. 299 din Codul de procedurã civilã , texte de lege care au urmãtorul conţinut:
- <>Art. 244^1 : "(1) Asupra suspendãrii judecãrii procesului, instanţa se va pronunţa prin încheiere care poate fi atacatã cu recurs în mod separat, cu excepţia celor pronunţate în recurs.
(2) Recursul se poate declara cât timp dureazã suspendarea cursului judecãrii procesului, atât împotriva încheierii prin care s-a dispus suspendarea, cât şi împotriva încheierii prin care s-a respins cererea de repunere pe rol a procesului.";
- <>Art. 282 : "Hotãrârile date în primã instanţã de judecãtorie sunt supuse apelului la tribunal, iar hotãrârile date în primã instanţã de tribunal sunt supuse apelului la curtea de apel.
Împotriva încheierilor premergãtoare nu se poate face apel decât odatã cu fondul, în afarã de cazul când prin ele s-a întrerupt cursul judecãţii.";
- <>Art. 299 : "Hotãrârile date fãrã drept de apel, cele date în apel, precum şi, în condiţiile prevãzute de lege, hotãrârile altor organe cu activitate jurisdicţionalã sunt supuse recursului. Dispoziţiile <>art. 282 alin. 2 sunt aplicabile în mod corespunzãtor."
Autorul excepţiei de neconstituţionalitate considerã cã textele de lege criticate contravin dispoziţiilor constituţionale cuprinse în <>art. 16 , <>art. 21 şi <>art. 48 , precum şi <>art. 6 din Convenţia pentru apãrarea drepturilor omului şi a libertãţilor fundamentale.
Examinând excepţia de neconstituţionalitate, Curtea constatã cã s-a mai pronunţat asupra unei critici asemãnãtoare. Astfel, prin <>Decizia nr. 324 din 26 noiembrie 2002 , publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 938 din 20 decembrie 2002, Curtea a statuat cã dispoziţiile <>art. 244^1 nu conţin nicio dispoziţie discriminatorie, regimul juridic diferit - constând în aceea cã numai încheierea prin care s-a dispus suspendarea judecãţii poate fi atacatã cu recurs separat, în vreme ce încheierea prin care s-a respins cererea de suspendare poate fi atacatã doar odatã cu fondul - fiind determinat de deosebirea de situaţii care impune soluţii legislative diferite, ambele fiind determinate de asigurarea celeritãţii soluţionãrii cauzelor aflate pe rolul instanţelor. Reglementarea proceduralã dedusã controlului nu contravine nici <>art. 21 din Constituţie , întrucât, chiar dacã încheierea de respingere a cererii de suspendare nu poate fi atacatã cu recurs separat, ea poate fi atacatã odatã cu fondul, potrivit prevederilor <>art. 282 alin. 2 din Codul de procedurã civilã , care constituie reglementarea de drept comun în materie.
Pe de altã parte, Curtea constatã cã împotriva încheierii susceptibile de a fi atacatã separat poate fi exercitatã aceeaşi cale de atac precum împotriva hotãrârii pronunţate pe fondul cauzei. Împrejurarea cã încheierea prin care se dispune suspendarea judecãrii procesului este pronunţatã în faza procesualã a recursului justificã pe deplin opţiunea legiuitorului în sensul exceptãrii ei de la posibilitatea exercitãrii cãii de atac prevãzute de lege pentru celelalte situaţii. Astfel, întrucât stadiul procesual este recursul, hotãrârea care soluţioneazã cauza are caracter irevocabil. Prin urmare, încheierea prin care se dispune suspendarea judecãţii îşi însuşeşte acest caracter, tocmai pentru cã, pregãtind pronunţarea hotãrârii finale, ea urmeazã soarta acesteia din urmã. O atare soluţie împiedicã prelungirea excesivã a duratei procesului şi contribuie la soluţionarea cauzei într-un termen rezonabil.
Considerentele şi soluţia deciziei mai sus menţionate sunt valabile şi în cauza de faţã, întrucât nu au intervenit elemente noi, de naturã a determina o reconsiderare a jurisprudenţei Curţii.

Pentru considerentele expuse mai sus, în temeiul <>art. 146 lit. d) şi al <>art. 147 alin. (4) din Constituţie , precum şi al <>art. 1-3 , al <>art. 11 alin. (1) lit. A.d) şi al <>art. 29 din Legea nr. 47/1992 ,

CURTEA CONSTITUŢIONALÃ
În numele legii
DECIDE:

Respinge excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor <>art. 244^1 , <>282 şi <>299 din Codul de procedurã civilã , excepţie ridicatã de Ioana Mathe, Adrian Mathe şi Cornelia Arhip în Dosarul nr. 2.959/299/2008 al Judecãtoriei Sectorului 1 Bucureşti.
Definitivã şi general obligatorie.
Pronunţatã în şedinţa publicã din data de 7 mai 2009.

PREŞEDINTELE
CURŢII CONSTITUŢIONALE,
prof. univ. dr. IOAN VIDA

Magistrat-asistent,
Mihaela Senia Costinescu

----------

Da, vreau sa primesc newsletterul zilnic cu stiri, noutati, articole, dezbateri pe teme juridice

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR"


Da, vreau sa primesc newsletterul zilnic cu stiri, noutati, articole, dezbateri pe teme juridice