Acest site foloseste Cookie-uri, conform noului Regulament de Protectie a Datelor (GDPR), pentru a va asigura cea mai buna experienta online. In esenta, Cookie-urile ne ajuta sa imbunatatim continutul de pe site, oferindu-va dvs., cititorul, o experienta online personalizata si mult mai rapida. Ele sunt folosite doar de site-ul nostru si partenerii nostri de incredere. Click AICI pentru detalii despre politica de Cookie-uri.
Acest site foloseste Cookie-uri, conform noului Regulament de Protectie a Datelor (GDPR), pentru a va asigura cea mai buna experienta online. In esenta, Cookie-urile ne ajuta sa imbunatatim continutul de pe site, oferindu-va dvs., cititorul, o experienta online personalizata si mult mai rapida. Ele sunt folosite doar de site-ul nostru si partenerii nostri de incredere. Click AICI pentru detalii despre politica de Cookie-uri. Sunt de acord cu politica de cookie
DECIZIE nr. 704 din 31 mai 2011 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 19 alin. (2^1) din Legea nr. 85/2006 privind procedura insolventei
Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   DECIZIE nr. 704 din 31 mai 2011  referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 19 alin. (2^1) din Legea nr. 85/2006 privind procedura insolventei    Twitter Facebook
Cautare document

DECIZIE nr. 704 din 31 mai 2011 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 19 alin. (2^1) din Legea nr. 85/2006 privind procedura insolventei

EMITENT: CURTEA CONSTITUTIONALA
PUBLICAT: MONITORUL OFICIAL nr. 672 din 21 septembrie 2011

    Augustin Zegrean - preşedinte
    Aspazia Cojocaru - judecãtor
    Acsinte Gaspar - judecãtor
    Petre Lãzãroiu - judecãtor
    Mircea Ştefan Minea - judecãtor
    Iulia Antoanella Motoc - judecãtor
    Ion Predescu - judecãtor
    Puskas Valentin Zoltan - judecãtor
    Tudorel Toader - judecãtor
    Daniela Ramona Mariţiu - magistrat-asistent

    Cu participarea reprezentantului Ministerului Public, procuror Antonia Constantin.

    Pe rol se aflã soluţionarea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 19 alin. (2^1) din Legea nr. 85/2006 privind procedura insolvenţei, excepţie ridicatã de Societatea Comercialã "Lorelei Trans" - S.R.L. din Blaj şi de Societatea Comercialã "Trans Cami Sor" - S.R.L. din Tiur - Blaj, în Dosarul nr. 1683.2/112/2009 al Tribunalului Bistriţa-Nãsãud - Secţia comercialã, de contencios administrativ şi fiscal - judecãtorul-sindic. Excepţia formeazã obiectul Dosarului Curţii Constituţionale nr. 3.621D/2010.
    La apelul nominal se constatã lipsa pãrţilor, faţã de care procedura de citare a fost legal îndeplinitã.
    Preşedintele dispune a se face apelul şi în Dosarul nr. 3.622D/2010, având ca obiect excepţia de neconstituţionalitate a aceloraşi dispoziţii de lege, excepţie ridicatã de Societatea Comercialã "Larivalcom" - S.R.L. din Bistriţa, Societatea Comercialã "Otomobil Serv" - S.R.L. din Bistriţa şi Societatea Comercialã "Inter Optim" - S.R.L. din Bistriţa.
    La apelul nominal se constatã lipsa pãrţilor, faţã de care procedura de citare a fost legal îndeplinitã.
    Preşedintele dispune a se face apelul şi în Dosarul nr. 3.819D/2010, având ca obiect excepţia de neconstituţionalitate a aceloraşi dispoziţii de lege, excepţie ridicatã de Societatea Comercialã "Adonai" - S.R.L. din Maieru, judeţul Bistriţa-Nãsãud.
    La apelul nominal se constatã lipsa pãrţilor, faţã de care procedura de citare a fost legal îndeplinitã.
    Curtea, având în vedere obiectul excepţiilor de neconstituţionalitate ridicate în dosarele nr. 3.621D/2010, nr. 3.622D/2010 şi nr. 3.819D/2010, pune în discuţie, din oficiu, problema conexãrii cauzelor.
    Reprezentantul Ministerului Public considerã cã sunt îndeplinite condiţiile legale pentru conexare.
    Curtea, în temeiul prevederilor art. 53 alin. (5) din Legea nr. 47/1992, dispune conexarea dosarelor nr. 3.819D/2010 şi nr. 3.622D/2010 la Dosarul nr. 3.621D/2010, care a fost primul înregistrat.
    Cauza fiind în stare de judecatã, preşedintele acordã cuvântul reprezentantului Ministerului Public, care pune concluzii de respingere a excepţiei de neconstituţionalitate ca neîntemeiatã, sens în care invocã jurisprudenţa în materie a Curţii Constituţionale.

                               CURTEA
având în vedere actele şi lucrãrile dosarelor, reţine urmãtoarele:
    Prin Încheierea din 8 iunie 2010, pronunţatã în Dosarul nr. 1683.2/112/2009, Tribunalul Bistriţa-Nãsãud - Secţia comercialã, de contencios administrativ şi fiscal - judecãtorul-sindic a sesizat Curtea Constituţionalã cu excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 19 alin. (2^1) din Legea nr. 85/2006 privind procedura insolvenţei, excepţie ridicatã de Societatea Comercialã "Lorelei Trans" - S.R.L. din Blaj şi Societatea Comercialã "Trans Cami Sor" - S.R.L. din Tiur - Blaj.
    Prin Încheierea din 8 iunie 2010, pronunţatã în Dosarul nr. 2496.1/112/2009, Tribunalul Bistriţa-Nãsãud - Secţia comercialã, de contencios administrativ şi fiscal - judecãtorul-sindic a sesizat Curtea Constituţionalã cu excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 19 alin. (2^1) din Legea nr. 85/2006 privind procedura insolvenţei, excepţie ridicatã de Societatea Comercialã "Larivalcom" - S.R.L. din Bistriţa, Societatea Comercialã "Otomobil Serv" - S.R.L. din Bistriţa şi Societatea Comercialã "Inter Optim" - S.R.L. din Bistriţa.
    Prin Încheierea din 28 iunie 2010, pronunţatã în Dosarul nr. 2564.3/112/2009, Tribunalul Bistriţa-Nãsãud - Secţia comercialã, de contencios administrativ şi fiscal - judecãtorul-sindic a sesizat Curtea Constituţionalã cu excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 19 alin. (2^1) din Legea nr. 85/2006 privind procedura insolvenţei, excepţie ridicatã de Societatea Comercialã "Adonai" - S.R.L. din Maieru, judeţul Bistriţa-Nãsãud.
    În motivarea excepţiei de neconstituţionalitate se susţine cã dispoziţiile de lege criticate care permit creditorului ce deţine cel puţin 50% din valoarea totalã a creanţelor sã decidã, fãrã consultarea adunãrii creditorilor, desemnarea unui administrator judiciar sau lichidator în locul administratorului judiciar sau lichidatorului provizoriu ori sã confirme administratorul judiciar provizoriu sau, dupã caz, lichidatorul provizoriu şi sã îi stabileascã remuneraţia contravin prevederilor constituţionale ale art. 1 alin. (3) şi (5) şi art. 16.
    Tribunalul Bistriţa-Nãsãud - Secţia comercialã, de contencios administrativ şi fiscal - judecãtorul-sindic aratã cã excepţia de neconstituţionalitate este neîntemeiatã.
    Potrivit prevederilor art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, încheierile de sesizare au fost comunicate preşedinţilor celor douã Camere ale Parlamentului, Guvernului şi Avocatului Poporului, pentru a-şi exprima punctele de vedere asupra excepţiei de neconstituţionalitate.
    Preşedinţii celor douã Camere ale Parlamentului, Guvernul şi Avocatul Poporului nu au comunicat punctele lor de vedere asupra excepţiei de neconstituţionalitate.

                               CURTEA
examinând încheierile de sesizare, rapoartele întocmite de judecãtorul-raportor, concluziile reprezentantului Ministerului Public, dispoziţiile legale criticate, raportate la prevederile Constituţiei, precum şi Legea nr. 47/1992, reţine urmãtoarele:
    Curtea Constituţionalã a fost legal sesizatã şi este competentã, potrivit dispoziţiilor art. 146 lit. d) din Constituţie, precum şi ale art. 1 alin. (2), ale art. 2, 3, 10 şi 29 din Legea nr. 47/1992, sã soluţioneze prezenta excepţie.
    Obiectul excepţiei de neconstituţionalitate îl reprezintã dispoziţiile art. 19 alin. (2^1) din Legea nr. 85/2006 privind procedura insolvenţei, publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 359 din 21 aprilie 2006, cu urmãtorul conţinut: "Creditorul care deţine cel puţin 50% din valoarea totalã a creanţelor poate sã decidã, fãrã consultarea adunãrii creditorilor, desemnarea unui administrator judiciar sau lichidator în locul administratorului judiciar sau lichidatorului provizoriu ori sã confirme administratorul judiciar provizoriu sau, dupã caz, lichidatorul provizoriu şi sã îi stabileascã remuneraţia."
    În susţinerea neconstituţionalitãţii acestor dispoziţii, autoarea excepţiei invocã prevederile constituţionale ale art. 1 alin. (3) şi (5) referitoare la statul român şi art. 16 referitoare la egalitatea în drepturi.
    Examinând excepţia de neconstituţionalitate, Curtea constatã cã s-a pronunţat asupra constituţionalitãţii dispoziţiilor de lege criticate prin Decizia nr. 898 din 16 iunie 2009, publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 549 din 6 august 2009. Cu acel prilej, Curtea a statuat cã adunarea creditorilor este convocatã pentru a decide în toate aspectele importante ale procedurii prevãzute de lege, iar pentru facilitatea luãrii deciziilor în cadrul acestui organ colegial sunt prevãzute douã modalitãţi de vot, ambele bazate pe criteriul valorii creanţelor. Regula în aceastã materie este stabilitã de dispoziţiile art. 15 alin. (1) din Legea nr. 85/2006, potrivit cãrora deciziile adunãrii creditorilor se adoptã cu votul titularilor unei majoritãţi, prin valoare, a creanţelor prezente. Existã situaţii speciale, cum este aceea a desemnãrii unui administrator judiciar sau a unui lichidator, motivate de importanţa sporitã a unor astfel de decizii, pentru care legea impune o majoritate specialã, şi anume votul creditorilor care deţin cel puţin 50% din valoarea totalã a creanţelor. Opţiunea legiuitorului pentru criteriul valorii, şi nu cel al numãrului creditorilor, este justificatã de principalul obiectiv al procedurii insolvenţei, respectiv recuperarea creanţelor asupra averii debitorului. Or, în mãsura în care repartizarea sumelor ce rezultã din lichidarea bunurilor debitorului se face, în cadrul aceleiaşi clase de creditori, proporţional cu valoarea creanţelor, este firesc ca deciziile privitoare la aspectele importante ale procedurii sã fie luate prin raportare la valoarea creanţelor, iar nu la numãrul creditorilor.
    Având în vedere aceste considerente, Curtea a constatat cã soluţia legislativã criticatã, şi anume posibilitatea creditorului ce deţine cel puţin 50% din valoarea totalã a creanţelor de a desemna, fãrã consultarea adunãrii creditorilor, un administrator judiciar sau lichidator ori de a-l confirma pe cel provizoriu, este pe deplin justificatã, întrucât legiuitorul a optat pentru criteriul valorii, iar nu cel al numãrului creditorilor şi nu contravine principiului egalitãţii în faţa legii, prevãzut de art. 16 alin. (1) din Constituţie.
    În ipoteza normei legale criticate, un singur creditor deţine cel puţin 50% din valoarea totalã a creanţelor, ceea ce face inutilã consultarea adunãrii creditorilor pentru desemnarea unui administrator judiciar sau lichidator ori pentru confirmarea celui provizoriu, din moment ce hotãrârea s-ar putea lua în adunarea creditorilor numai cu majoritatea specialã prevãzutã de lege, şi anume numai cu votul acestui creditor ce deţine cel puţin 50% din valoarea totalã a creanţelor.
    Totodatã, Curtea a reţinut cã, potrivit art. 11 alin. (1) lit. d) din Legea nr. 85/2006, judecãtorul-sindic confirmã, prin încheiere, administratorul judiciar sau lichidatorul desemnat de creditorul ce deţine cel puţin 50% din valoarea totalã a creanţelor, iar, în conformitate cu prevederile alin. (3) al art. 19 din aceeaşi lege, ceilalţi creditori pot contesta la judecãtorul-sindic, pentru motive de nelegalitate, decizia creditorului care deţine cel puţin 50%, prevãzutã la alin. (2^1), în termen de 3 zile de la data publicãrii acesteia în Buletinul procedurilor de insolvenţã.
    Întrucât nu au intervenit elemente noi, de naturã sã determine reconsiderarea jurisprudenţei Curţii Constituţionale, atât soluţia, cât şi considerentele cuprinse în deciziile anterioare îşi pãstreazã valabilitatea şi în cauza de faţã.

    Pentru considerentele expuse mai sus, în temeiul art. 146 lit. d) şi art. 147 alin. (4) din Constituţie, precum şi al art. 1-3, al art. 11 alin. (1) lit. A.d) şi al art. 29 din Legea nr. 47/1992,

                        CURTEA CONSTITUŢIONALĂ
                            În numele legii
                               DECIDE:

    Respinge ca neîntemeiatã excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 19 alin. (2^1) din Legea nr. 85/2006 privind procedura insolvenţei, excepţie ridicatã de Societatea Comercialã "Lorelei Trans" - S.R.L. din Blaj şi Societatea Comercialã "Trans Cami Sor" - S.R.L. din Tiur - Blaj în Dosarul nr. 1683.2/112/2009, de Societatea Comercialã "Larivalcom" - S.R.L. din Bistriţa, Societatea Comercialã "Otomobil Serv" - S.R.L. din Bistriţa şi Societatea Comercialã "Inter Optim" - S.R.L. din Bistriţa în Dosarul nr. 2496.1/112/2009, precum şi de Societatea Comercialã "Adonai" - S.R.L. din Maieru în Dosarul nr. 2564.3/112/2009, dosare ale Tribunalului Bistriţa-Nãsãud - Secţia comercialã, de contencios administrativ şi fiscal - judecãtorul-sindic.
    Definitivã şi general obligatorie.
    Pronunţatã în şedinţa publicã din data de 31 mai 2011.


                PREŞEDINTELE CURŢII CONSTITUŢIONALE,
                          AUGUSTIN ZEGREAN

                         Magistrat-asistent,
                       Daniela Ramona Mariţiu
                           _________
Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016